Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  46820/B

Business name: 
LuxSana international s.r.o.
  (from: 11/17/2009 until: 12/21/2009)
LuxSana intenational s.r.o.
  (from: 07/07/2007 until: 11/16/2009)
Registered seat: 
dona Sandtnera 7
Pezinok 902 01
  (from: 05/31/2008 until: 12/21/2009)
Cajlanská 147
Pezinok 902 01
  (from: 07/07/2007 until: 05/30/2008)
Identification number (IČO): 
36 801 500
  (from: 07/07/2007)
Date of entry: 
07/07/2007
  (from: 07/07/2007)
Date of deletion: 
12/22/2009
  (from: 12/22/2009)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 12/22/2009)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/07/2007)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod)
  (from: 07/07/2007 until: 12/21/2009)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod)
  (from: 07/07/2007 until: 12/21/2009)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/07/2007 until: 12/21/2009)
ekonomické poradenstvo firiem
  (from: 07/07/2007 until: 12/21/2009)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/07/2007 until: 12/21/2009)
školiteľská činnosť v oblasti predaja
  (from: 07/07/2007 until: 12/21/2009)
reklamná, propagačná, inzertná činnosť
  (from: 07/07/2007 until: 12/21/2009)
technicko-organizačné zabezpečenie školení, kurzov a výstav v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/07/2007 until: 12/21/2009)
technicko-organizačné zabezpečenie spoločenských a kultúrnych podujatí v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/07/2007 until: 12/21/2009)
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/07/2007 until: 12/21/2009)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom - obstarávateľské služby
  (from: 07/07/2007 until: 12/21/2009)
administratívne práce
  (from: 07/07/2007 until: 12/21/2009)
automatizované spracovanie dát
  (from: 07/07/2007 until: 12/21/2009)
poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/07/2007 until: 12/21/2009)
Partners: 
Inge Meyer
Am Pohl 82
Lübeck 235 66
  (from: 07/07/2007 until: 03/03/2009)
Mgr. Vladimír Strýček
Rumančeková 856/8
Bratislava 821 01
Slovak Republic
  (from: 03/04/2009 until: 12/21/2009)
Contribution of each member: 
Inge Meyer
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 07/07/2007 until: 03/03/2009)
Mgr. Vladimír Strýček
Amount of investment: 6 638,78 EUR Paid up: 6 638,78 EUR
  (from: 03/04/2009 until: 12/21/2009)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 07/07/2007 until: 12/21/2009)
Mgr. Vladimír Strýček
Rumančeková 856/8
Bratislava 821 01
From: 02/26/2009
  (from: 03/04/2009 until: 12/21/2009)
Inge Meyer
Am Pohl 82
Lübeck 235 66
Spolková republika Nemecko
From: 07/07/2007 Until: 02/26/2009
  (from: 03/04/2009 until: 03/03/2009)
Inge Meyer
Am Pohl 82
Lübeck 235 66
Spolková republika Nemecko
From: 07/07/2007
  (from: 07/07/2007 until: 03/03/2009)
Acting in the name of the company: 
Konateľ koná a podpisuje za spoločnosť samostatne.
  (from: 07/07/2007 until: 12/21/2009)
Capital: 
6 638,78 EUR Paid up: 6 638,78 EUR
  (from: 03/04/2009 until: 12/21/2009)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 07/07/2007 until: 03/03/2009)
Other legal facts: 
Rozhodnutie jediného spoločníka a zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 298/2009, Nz 52205/2009, NCRls 52822/2009 zo dňa 14.12.2009 uzatvorená medzi zanikajúcou spoločnosťou LuxSana international s. r. o., so sídlom dona Sandtnera 7, 902 01 Pezinok, IČO: 36 801 500 a nástupníckou spoločnosťou OFC managering, s. r. o., so sídlom Zámocká 22, 811 01 Bratislava, IČO: 35 918 144, ktorá sa na základe tejto zmluvy o zlúčení stáva univerzálnym právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti LuxSana international s. r. o. Obchodná spoločnosť LuxSana international s. r. o., so sídlom dona Sandtnera 7, 902 01 Pezinok, IČO: 36 801 500, zapísaná v odd. Sro, vl. č. 46820/B sa z obchodného registra v y m a z u j e v celom rozsahu.
  (from: 12/22/2009)
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 15.06.2007 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 07/07/2007 until: 12/21/2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.05.2008.
  (from: 05/31/2008 until: 12/21/2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 26.02.2009.
  (from: 03/04/2009 until: 12/21/2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N 228/2009 Nz 43768/2009 zo dňa 25.11.2009 o zlúčení so spoločnosťou TORETTOS s.r.o., so sídlom Zámocká 22, 811 01 Bratislava, IČO: 35 946 334, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sro, vo vložke č. 36880/B, SKLODAX, s.r.o. so sídlom Súmračná 25, 821 02 Bratislava, IČO: 31 405 860, zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka: 9876/B, IGBA, s.r.o. so sídlom Zámocká 22, 811 01 Bratislava, IČO: 36 816 850, zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka: 58154/B, MORTY s.r.o. so sídlom Zámocká 22, 811 01 Bratislava, IČO: 35 801 344, zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka: 22992/B, REMARK/CMA, spol. s r.o. so sídlom Rozmarínova 31, 821 04 Bratislava, IČO: 35 735 708, zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka: 16274/B, fergas, s. r. o., so sídlom Svetlá 1, 811 02 Bratislava, IČO: 36 803 626, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sro, vo vložke č. 46892/B, PRP Group, s. r. o., so sídlom Zámocká 22, 811 01 Bratislava, IČO : 36 509 841, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sro, vo vložke č. 60007/B, Point Sk, s. r. o., so sídlom Zámocká 22, 811 01 Bratislava, IČO: 36 479 616, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sro, vo vložke č. 58940/B, MAVOP – D, spol. s r. o., so sídlom Zámocká 22, 811 01 Bratislava, IČO : 36 312 321, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sro, vo vložke č. 57330/B, S.V.S. TONEWOODS, s. r. o., so sídlom Mlynská dolina 49, 811 02 Bratislava, IČO : 35 806 389 zapísaná v obchodnom registri v odd. Sro vo vložke č. 23521/B, KINGS, s. r. o., so sídlom Zámocká 22, 811 01 Bratislava, IČO: 36 440 141, v odd. Sro, vo vložke č. 608839/B ktoré boli zrušené bez likvidácie. Spoločnosť LuxSana international. s. r.o., so sídlom dona Sandtnera 7, 902 01 Pezinok, IČO: 36 801 500, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 46820/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice N 228/2009, Nz 43768/2009 dňa 25.11.2009 stáva právnym nástupcom spoločností TORETTOS s.r.o., SKLODAX, s.r.o., IGBA, s.r.o., MORTY s.r.o., REMARK/CMA, spol. s r.o., fergas, s. r. o., PRP Group, s. r. o., Point Sk, s.r.o., MAVOP – D, spol. s r. o., S.V.S. TONEWOODS, s. r. o., KINGS, s. r. o., a preberá všetky ich práva a záväzky.
  (from: 12/04/2009 until: 12/21/2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N 261/2009, Nz 46813/2009 zo dňa 04.12.2009 o zlúčení so spoločnosťou ALEXANDRA stavebná a obchodná činnosť, s. r. o., so sídlom Černyševského 26, 851 01 Bratislava – Petržalka, IČO : 36 426 954, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sro, vo vložke č. 42353/B, AUTO – GARAGE s. r. o., so sídlom Zámocká 22, 811 01 Bratislava, IČO : 36 495 581, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sro, vo vložke č. 57056/B, AUTO SAPEX, s. r. o., so sídlom Zámocká 22, 811 01 Bratislava, IČO : 36 482 404, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sro, vo vložke č. 58243/B, EXPANDEX, s. r. o., so sídlom Kremnická 26, 851 01 Bratislava, IČO: 35 866 071, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sro, vo vložke č. 29681/B, G & G CAFÉ s. r. o., so sídlom Zámocká 22, 811 01 Bratislava, IČO : 35 921 803, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sro, vo vložke č. 60946/B, Jape, s. r. o., so sídlom Zámocká 22, 811 01 Bratislava, IČO: 35 730 706, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sro, vo vložke č. 15822/B, Sano trade s. r. o., so sídlom Zámocká 22, 811 01 Bratislava, IČO : 35 973 714, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sro, vo vložke č. 61359/B, ERIS KM s. r. o., so sídlom Technická 5, 821 04 Bratislava, IČO : 35 738 448, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sro, vo vložke č. 16532/B, STM Trucks, spol. s r.o., so sídlom Diaľničná cesta 11, 903 01 Senec, IČO: 36 035 637, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sro, vo vložke č. 34009/B, TRENAB SLOVAKIA, s. r. o., so sídlom Zámocká 22, 851 01 Bratislava, IČO : 36 299 979, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sro, vo vložke č. 60720/B, VASK.SK, s. r. o., so sídlom Technická 5, 821 04 Bratislava, IČO : 35 730 269, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sro, vo vložke č. 15779/B, ENERGYR, spol. s r. o. Spišská Nová Ves, so sídlom Zámocká 22, 811 01 Bratislava, IČO: 31 688 039, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vo vložke č. 58239/B, JU-JA TRADE, s. r. o., so sídlom Zámocká 22, 811 01 Bratislava, IČO : 43 844 928, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sro, vo vložke č. 61357/B, ktoré boli zrušené bez likvidácie. Obchodná spoločnosť LuxSana international s. r. o., so sídlom dona Sandtnera 7, 902 01 Pezinok, IČO : 36 801 500, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 468209/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 261/2009, Nz 46813/2009 dňa 04.12.2009 stáva právnym nástupcom spoločností ALEXANDRA stavebná a obchodná činnosť, s. r. o., AUTO – GARAGE s. r. o., AUTO SAPEX, s. r. o., EXPANDEX, s. r. o., G & G CAFÉ s. r. o., Jape, s. r. o., Sano trade s. r. o., ERIS KM s. r. o., STM Trucks, spol. s r. o., TRENAB SLOVAKIA, s. r. o., VASK.SK, s. r. o., ENERGYR, spol. s r. o. Spišská Nová Ves, JU-JA TRADE, s. r. o. a preberá všetky ich práva a záväzky.
  (from: 12/11/2009 until: 12/21/2009)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 12/04/2009 until: 12/21/2009)
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 12/22/2009)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
ALEXANDRA stavebná a obchodná činnosť, s. r. o.
Černyševského 26
Bratislava - Petržalka 851 01
  (from: 12/11/2009)
AUTO - GARAGE s. r. o.
Zámocká 22
Bratislava 811 01
  (from: 12/11/2009)
AUTO SAPEX, s. r. o.
Zámocká 22
Bratislava 811 01
  (from: 12/11/2009)
ENERGYR, spol. s r. o. Spišská Nová Ves
Zámocká 22
Bratislava 811 01
  (from: 12/11/2009)
ERIS KM s. r. o.
Technická 5
Bratislava 821 04
  (from: 12/11/2009)
EXPANDEX, s. r. o.
Kremnická 26
Bratislava 851 01
  (from: 12/11/2009)
fergas, s. r. o.
Svetlá 1
Bratislava 811 02
  (from: 12/04/2009)
G & G CAFÉ s. r. o.
Zámocká 22
Bratislava 811 01
  (from: 12/11/2009)
IGBA, s. r. o.
Zámocká 22
Bratislava 811 01
  (from: 12/04/2009)
Jape, s. r. o.
Zámocká 22
Bratislava 811 01
  (from: 12/11/2009)
JU-JA TRADE, s. r. o.
Zámocká 22
Bratislava 811 01
  (from: 12/11/2009)
KINGS, s. r. o.
Zámocká 22
Bratislava 811 01
  (from: 12/04/2009)
MAVOP - D, spol. s r. o.
Zámocká 22
Bratislava 811 01
  (from: 12/04/2009)
MORTY s. r. o.
Zámocká 22
Bratislava 811 01
  (from: 12/04/2009)
Point Sk, s. r. o.
Zámocká 22
Bratislava 811 01
  (from: 12/04/2009)
PRP Group, s. r. o.
Zámocká 22
Bratislava 811 01
  (from: 12/04/2009)
REMARK/CMA, spol. s r. o.
Rozmarínova 31
Bratislava 821 04
  (from: 12/04/2009)
S.V.S. TONEWOODS, s. r. o.
Mlynská dolina 49
Bratislava 811 02
  (from: 12/04/2009)
Sano trade s. r. o.
Zámocká 22
Bratislava 811 01
  (from: 12/11/2009)
SKLODAX, s. r. o.
Súmračná 25
Bratislava 821 02
  (from: 12/04/2009)
STM Trucks, spol. s r. o.
Diaľničná cesta 11
Senec 903 01
  (from: 12/11/2009)
TORETTOS s. r. o.
Zámocká 22
Bratislava 811 01
  (from: 12/04/2009)
TRENAB SLOVAKIA, s. r. o.
Zámocká 22
Bratislava 851 01
  (from: 12/11/2009)
VASK.SK, s. r. o.
Technická 5
Bratislava 821 04
  (from: 12/11/2009)
Legal successor: 
OFC managering, s. r. o.
Zámocká 22
Bratislava 811 01
  (from: 12/22/2009)
Date of updating data in databases:  07/04/2022
Date of extract :  07/06/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person