Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  7939/B

Business name: 
B. Braun Avitum s.r.o.
  (from: 01/01/2007)
Registered seat: 
Hlučínska 3
Bratislava 831 03
  (from: 01/01/2014)
Identification number (IČO): 
31 383 963
  (from: 11/28/1994)
Date of entry: 
11/28/1994
  (from: 11/28/1994)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/28/1994)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/28/1994)
kúpa tovaru a predaj iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/28/1994)
mimotelová eliminačná liečba
  (from: 12/11/1995)
montáž, údržba a opravy lekárskych prístrojov a zdravotníckych potrieb
  (from: 12/11/1995)
Partners: 
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3
Bratislava 831 03
Slovak Republic
  (from: 05/06/2005)
B. Braun Avitum AG
Carl-Braun-Straße 1
Melsungen 342 12
  (from: 01/25/2011)
Contribution of each member: 
B.Braun Medical s.r.o.
Amount of investment: 8 299 EUR Paid up: 8 299 EUR
  (from: 01/01/2009)
B. Braun Avitum AG
Amount of investment: 496 250 EUR Paid up: 496 250 EUR
  (from: 01/25/2011)
Management body: 
konatelia
  (from: 11/28/1994)
Ing. Petr Macoun , Ph.D
Husníkova 2086
Praha 158 00
Česká republika
From: 07/01/2005
  (from: 07/21/2005)
MUDr. Martin Kuncek
Vodova 2696/51
Brno - Královo Pole 612 00
Česká republika
From: 12/01/2008
  (from: 03/26/2019)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť je navonok zastupovaná každým konateľom samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že jeden z konateľov spoločnosti pripojí svoj podpis k obchodnému názvu spoločnosti.
  (from: 10/28/2010)
Capital: 
504 549 EUR Paid up: 504 549 EUR
  (from: 01/01/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou formou notárskej zápisnice N 101/94, Nz 101/94, dodatok no- társkej zápisnice N 127/94, Nz 127/94. Živ- nostenské oprávnenie vydal OÚ-živnostenské oddelenie, reg.č. 3229/94. Stary spis: S.r.o. 14775
  (from: 11/28/1994)
Rozhodnutie zakladateľa o zvýšení základného imania zo dňa 07.02.1995. Stary spis: S.r.o. 14775
  (from: 08/31/1995)
Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva SR č. 3298/1995-B zo dňa 14.9.1995. Stary spis: S.r.o. 14775
  (from: 12/11/1995)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.06.2005.
  (from: 07/21/2005)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 24.11.2006 - zmena obchodného mena.
  (from: 01/01/2007)
Rozhodnutie spoločníkov mimo valného zhromaždenia dňa 18.11.2008.
  (from: 12/01/2008)
Rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti formou notárskej zápisnice N 1385/2008, Nz 55488/2008 zo dňa 05.12.2008 o zlúčení so spoločnosťou B. Braun Avitum Bratislava s. r. o., so sídlom Tehelná 26, 832 40 Bratislava, IČO: 31 398 235, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro , Vložka číslo: 9215/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie, zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 1387/2008, Nz 55495/2008 napísaná notárom JUDr.Ludmilou Joanidisovou 05.12.2008. Spoločnosť B. Braun Avitum s. r. o. je právnym nástupcom spoločnosti B. Braun Avitum Bratislava s. r. o., so sídlom Tehelná 26, 832 40 Bratislava, IČO: 31 398 235, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, Vložka číslo: 9215/B a preberá všetky ich práva a záväzky.
  (from: 01/01/2009)
Rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti formou notárskej zápisnice N 1326/2009, Nz 4459788/2009, NCRIs 45250/2009 zo dňa 27.11.2009 o zlúčení so spoločnosťou B. Braun Avitum Zvolen s.r.o., so sídlom Handlovská 19, 851 01 Bratislava, IČO: 36 010 715, ktorá bola zrušená bez likvidácie; zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 1327/2009, Nz 44583/2009, NCRIs 45266/2009 napísaná notárom JUDr.Ludmilou Joanidisovou 27.11.2009. Spoločnosť B. Braun Avitum s. r. o. je právnym nástupcom spoločnosti B. Braun Avitum Zvolen s. r. o., so sídlom Handlovská 19, 851 01 Bratislava, IČO : 36 010 715 a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (from: 01/01/2010)
Rozhodnutie spoločníkov mimo valného zhromaždenia zo dňa 01.09.2010.
  (from: 10/28/2010)
Rozhodnutie spoločníkov zo dňa 24.11.2010.
  (from: 01/25/2011)
Rozhodnutie spoločníkov per rollam zo dňa 12.12.2013.
  (from: 01/01/2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.01.2015. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 20/2015, Nz 1237/2015, NCRls 1284/2015 zo dňa 16.01.2015.
  (from: 01/30/2015)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 01/01/2009)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
B. Braun Avitum Bratislava s. r. o.
Tehelná 26
Bratislava 832 40
  (from: 01/01/2009)
B. Braun Avitum Zvolen
Handlovská 19
Bratislava 851 01
  (from: 01/01/2010)
GENEA, s. r. o.
Hlučínska 3
Bratislava - Nové Mesto 831 03
  (from: 01/30/2015)
Date of updating data in databases:  12/07/2021
Date of extract :  12/08/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person