Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  7939/B

Business name: 
B. Braun Avitum s.r.o.
  (from: 01/01/2007)
EuroCare Spoločnosť pre mimotelové ošetrovanie krvi s.r.o.
  (from: 05/06/2005 until: 12/31/2006)
EuroCare Spoločnosť pre mimotelové ošetrova- nie krvi s.r.o.
  (from: 11/28/1994 until: 05/05/2005)
Registered seat: 
Hlučínska 3
Bratislava 831 03
  (from: 01/01/2014)
Handlovská 19
Bratislava 851 01
  (from: 11/28/1994 until: 12/31/2013)
Identification number (IČO): 
31 383 963
  (from: 11/28/1994)
Date of entry: 
11/28/1994
  (from: 11/28/1994)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/28/1994)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/28/1994)
kúpa tovaru a predaj iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/28/1994)
mimotelová eliminačná liečba
  (from: 12/11/1995)
montáž, údržba a opravy lekárskych prístrojov a zdravotníckych potrieb
  (from: 12/11/1995)
Partners: 
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3
Bratislava 831 03
Slovak Republic
  (from: 05/06/2005)
B. Braun Avitum AG
Carl-Braun-Straße 1
Melsungen 342 12
  (from: 01/25/2011)
ECB Extracorporale Blutbehandlungseinrichtungen G.m.b.H.
In den Langäckern 5
Maria Enzensdorf 2344
  (from: 11/28/1994 until: 08/30/1995)
B. Braun Avitum Austria GmbH
Otto Braun Straße 3-5
Maria Enzersdorf 2344
Republic of Austria
  (from: 01/01/2009 until: 01/24/2011)
Avitum Austria GmbH
Otto Braun Straße 3-5
Maria Enzersdorf 2344
Republic of Austria
  (from: 05/06/2005 until: 12/31/2008)
ECB Extracorporale Blutbehandlungseinrichtungen G.m.b.H.
In den Langäckern 5
Maria Enzensdorf 2344
  (from: 08/31/1995 until: 05/05/2005)
Contribution of each member: 
B.Braun Medical s.r.o.
Amount of investment: 8 299 EUR Paid up: 8 299 EUR
  (from: 01/01/2009)
B. Braun Avitum AG
Amount of investment: 496 250 EUR Paid up: 496 250 EUR
  (from: 01/25/2011)
ECB Extracorporale Blutbehandlungseinrichtungen G.m.b.H.
Amount of investment: 6 000 000 Sk Paid up: 6 000 000 Sk
  (from: 11/28/1994 until: 08/30/1995)
ECB Extracorporale Blutbehandlungseinrichtungen G.m.b.H.
Amount of investment: 15 000 000 Sk Paid up: 15 000 000 Sk
  (from: 08/31/1995 until: 05/05/2005)
Avitum Austria GmbH
Amount of investment: 14 850 000 Sk Paid up: 14 850 000 Sk
  (from: 05/06/2005 until: 12/31/2008)
B.Braun Medical s.r.o.
Amount of investment: 150 000 Sk Paid up: 150 000 Sk
  (from: 05/06/2005 until: 12/31/2008)
B. Braun Avitum Austria GmbH
Amount of investment: 496 250 EUR Paid up: 496 250 EUR
  (from: 01/01/2009 until: 01/24/2011)
Management body: 
konatelia
  (from: 11/28/1994)
Ing. Petr Macoun , Ph.D
Husníkova 2086
Praha 158 00
Česká republika
From: 07/01/2005
  (from: 07/21/2005)
MUDr. Martin Kuncek
Vodova 2696/51
Brno - Královo Pole 612 00
Česká republika
From: 12/01/2008
  (from: 03/26/2019)
MUDr. Lubomír Klepáč , MBA
Havlíčkova 27
Brno 602 00
Česká republika
From: 07/01/2005
  (from: 07/21/2005 until: 11/30/2008)
MUDr. Lubomír Klepáč , MBA
Havlíčkova 27
Brno 602 00
Česká republika
From: 07/01/2005 Until: 12/01/2008
  (from: 12/01/2008 until: 11/30/2008)
Ing. Marián Strýček
Kalinčiakova 21
Bratislava
  (from: 11/28/1994 until: 06/20/2005)
Ing. Marián Strýček
Laténska 14
Bratislava 851 10
From: 11/28/1994
  (from: 06/21/2005 until: 07/20/2005)
Ing. Marián Strýček
Laténska 14
Bratislava 851 10
From: 11/28/1994 Until: 07/01/2005
  (from: 07/21/2005 until: 07/20/2005)
MUDr. Martin Kuncek
Slovanské náměstí 6A
Brno 612 00
Česká republika
From: 12/01/2008
  (from: 12/01/2008 until: 03/25/2019)
Urle-Gerit Körber
Barmhartstalstrasse 69 b
Maria Enzensdorf
Rakúsko
residence in the Slovak Republic :
Banícka 62
Pezinok
  (from: 11/28/1994 until: 06/20/2005)
Urle-Gerit Körber
Barmhartstalstrasse 69 b
Maria Enzensdorf
Rakúsko
residence in the Slovak Republic :
Banícka 62
Pezinok
Until: 09/20/2004
  (from: 06/21/2005 until: 06/20/2005)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť je navonok zastupovaná každým konateľom samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že jeden z konateľov spoločnosti pripojí svoj podpis k obchodnému názvu spoločnosti.
  (from: 10/28/2010)
Spoločnosť je navonok zastupovaná konateľmi spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že obaja konatelia pripoja svoj podpis k obchodnému názvu spoločnosti.
  (from: 07/21/2005 until: 10/27/2010)
Spoločnosť je navonok zastúpená konateľom samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že konateľ pripojí svoj podpis k obchodnému názvu spoločnosti.
  (from: 06/21/2005 until: 07/20/2005)
Konatelia konajú a podpisujú za spoločnosť každý samostatne. Podpisujú sa tak, že k vytlačenému alebonapísanému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis podľa úradne overeného podpisového vzoru.
  (from: 11/28/1994 until: 06/20/2005)
Capital: 
504 549 EUR Paid up: 504 549 EUR
  (from: 01/01/2009)
15 000 000 Sk Paid up: 15 000 000 Sk
  (from: 05/06/2005 until: 12/31/2008)
6 000 000 Sk
  (from: 11/28/1994 until: 08/30/1995)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou formou notárskej zápisnice N 101/94, Nz 101/94, dodatok no- társkej zápisnice N 127/94, Nz 127/94. Živ- nostenské oprávnenie vydal OÚ-živnostenské oddelenie, reg.č. 3229/94. Stary spis: S.r.o. 14775
  (from: 11/28/1994)
Rozhodnutie zakladateľa o zvýšení základného imania zo dňa 07.02.1995. Stary spis: S.r.o. 14775
  (from: 08/31/1995)
Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva SR č. 3298/1995-B zo dňa 14.9.1995. Stary spis: S.r.o. 14775
  (from: 12/11/1995)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.06.2005.
  (from: 07/21/2005)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 24.11.2006 - zmena obchodného mena.
  (from: 01/01/2007)
Rozhodnutie spoločníkov mimo valného zhromaždenia dňa 18.11.2008.
  (from: 12/01/2008)
Rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti formou notárskej zápisnice N 1385/2008, Nz 55488/2008 zo dňa 05.12.2008 o zlúčení so spoločnosťou B. Braun Avitum Bratislava s. r. o., so sídlom Tehelná 26, 832 40 Bratislava, IČO: 31 398 235, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro , Vložka číslo: 9215/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie, zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 1387/2008, Nz 55495/2008 napísaná notárom JUDr.Ludmilou Joanidisovou 05.12.2008. Spoločnosť B. Braun Avitum s. r. o. je právnym nástupcom spoločnosti B. Braun Avitum Bratislava s. r. o., so sídlom Tehelná 26, 832 40 Bratislava, IČO: 31 398 235, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, Vložka číslo: 9215/B a preberá všetky ich práva a záväzky.
  (from: 01/01/2009)
Rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti formou notárskej zápisnice N 1326/2009, Nz 4459788/2009, NCRIs 45250/2009 zo dňa 27.11.2009 o zlúčení so spoločnosťou B. Braun Avitum Zvolen s.r.o., so sídlom Handlovská 19, 851 01 Bratislava, IČO: 36 010 715, ktorá bola zrušená bez likvidácie; zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 1327/2009, Nz 44583/2009, NCRIs 45266/2009 napísaná notárom JUDr.Ludmilou Joanidisovou 27.11.2009. Spoločnosť B. Braun Avitum s. r. o. je právnym nástupcom spoločnosti B. Braun Avitum Zvolen s. r. o., so sídlom Handlovská 19, 851 01 Bratislava, IČO : 36 010 715 a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (from: 01/01/2010)
Rozhodnutie spoločníkov mimo valného zhromaždenia zo dňa 01.09.2010.
  (from: 10/28/2010)
Rozhodnutie spoločníkov zo dňa 24.11.2010.
  (from: 01/25/2011)
Rozhodnutie spoločníkov per rollam zo dňa 12.12.2013.
  (from: 01/01/2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.01.2015. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 20/2015, Nz 1237/2015, NCRls 1284/2015 zo dňa 16.01.2015.
  (from: 01/30/2015)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 01/01/2009)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
B. Braun Avitum Bratislava s. r. o.
Tehelná 26
Bratislava 832 40
  (from: 01/01/2009)
B. Braun Avitum Zvolen
Handlovská 19
Bratislava 851 01
  (from: 01/01/2010)
GENEA, s. r. o.
Hlučínska 3
Bratislava - Nové Mesto 831 03
  (from: 01/30/2015)
Date of updating data in databases:  12/07/2021
Date of extract :  12/08/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person