Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  14263/T

Business name: 
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
  (from: 07/01/2018)
Registered seat: 
Šafárikova 30
Hlohovec 920 01
  (from: 08/05/2003)
Identification number (IČO): 
36 255 556
  (from: 08/05/2003)
Date of entry: 
08/05/2003
  (from: 08/05/2003)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 08/05/2003)
Objects of the company: 
odpredaj a kúpa pitnej a úžitkovej vody
  (from: 08/05/2003)
technicko-poradenská a konzultačná činnosť
  (from: 08/05/2003)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/05/2003)
vodoinštalatérstvo
  (from: 08/05/2003)
prevádzkovanie verejných vodovodov pre kategóriu V - II
  (from: 01/29/2005)
prevádzkovanie verejných kanalizácií pre kategóriu K- I
  (from: 01/29/2005)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 01/29/2005)
prevádzkovanie parkoviska
  (from: 01/29/2005)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 05/11/2012)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 03/16/2018)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 03/16/2018)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 03/16/2018)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 03/16/2018)
montáž určených meradiel
  (from: 03/16/2018)
prevádzkovanie čistiarne odpadových vôd
  (from: 01/01/2021)
Partners: 
Mesto Hlohovec IČO: 00 312 509
M. R. Štefánika 1
Hlohovec 920 01
Slovak Republic
  (from: 01/01/2021)
Contribution of each member: 
Mesto Hlohovec
Amount of investment: 5 294 496 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 5 294 496 EUR
Amount of investment: 44 615 EUR ( nepeňažný vklad ) Paid up: 44 615 EUR
  (from: 11/11/2022)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 08/05/2003)
Ing. Beatrix Kopcová
Sv. Cyrila a Metoda 11
Piešťany 921 01
From: 03/01/2020
  (from: 06/25/2020)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne tak, že k napísanému alebo iným spôsobom zobrazenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 08/05/2003)
Capital: 
5 339 111 EUR Paid up: 5 339 111 EUR
  (from: 11/11/2022)
Supervisory board: 
Ing. Miroslav Začko
Ružova 14
Hlohovec 920 01
From: 12/16/2014
  (from: 12/20/2014)
Ing. Peter Frýdecký
Fraštacká 116/19
Hlohovec 920 01
From: 01/18/2023
  (from: 02/16/2023)
Ing. Daniel Balaga
Železničná 368/4
Hlohovec 920 01
From: 01/18/2023
  (from: 02/16/2023)
JUDr. Ivona Reinhardtová
Nitrianska 2518/9
Hlohovec 920 01
From: 01/18/2023
  (from: 02/16/2023)
Alena Lukáčová
Pod Šomod 4013/1B
Hlohovec 920 01
From: 01/18/2023
  (from: 02/16/2023)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 26.06.2003 spísanou do notárskej zápisnice N 289/2003, NZ 52941/2003 v úplnom znení zo dňa 04.08.2003 podľa slovenského práva.
  (from: 08/05/2003)
Na základe Zmluvy o zlúčení došlo na základe zrušenia bez likvidácie k zániku zanikajúcej spoločnosti MESTSKÁ ČOV, spol. s r. o., so sídlom M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec, IČO: 34 132 031, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo 1676/T a k prechodu jej obchodného imania na nástupnícku spoločnosť Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., so sídlom Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec, IČO: 36 255 556, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 14263/T, ktorá sa týmto stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti MESTSKÁ ČOV, spol. s r. o., so sídlom M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec, IČO: 34 132 031.
  (from: 01/01/2021)
Merger or division: 
Spoločnosť vznikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 01/01/2021)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
MESTSKÁ ČOV, spol. s r.o. 34132031 ,
M. R. Štefánika
1
  (from: 01/01/2021)
Date of updating data in databases:  04/22/2024
Date of extract :  04/23/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person