Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  5793/V

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
ABL SK s.r.o.
  (from: 09/02/2002)
Registered seat: 
Stará Vajnorská 29
Bratislava 831 04
  (from: 09/14/2005)
Identification number (IČO): 
31 703 208
  (from: 02/06/1995)
Date of entry: 
02/06/1995
  (from: 02/06/1995)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/06/1995)
Objects of the company: 
prevádzkovanie strážnej služby
  (from: 09/02/2002)
Partners: 
ABL, a.s.
Pod Višňovkou 21/čp.1662
Praha 4 140 00
Czech Republic
  (from: 09/14/2005)
Contribution of each member: 
ABL, a.s.
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 09/14/2005)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 02/06/1995)
Peter Krnčan
M. R. Štefánika 15
Levice 934 01
From: 04/01/2005
  (from: 09/14/2005)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu pripojí svoj podpis. Ak je konateľov viac, alebo spoločnosť má prokuristu za spoločnosť konajú a vyššie uvedeným spôsobom podpisujú v prípade prijatia záväzku v hodnote presahujúcej 2.000.- EUR (slovom: dvetisíc EUR) vždy dvaja konatelia spoločne alebo jeden konateľ a prokurista.
  (from: 09/14/2005)
Procuration: 
Miroslav Zahálka
Machuldova 575
Praha 4 - Kamýk 140 00
Česká republika
From: 09/14/2005
  (from: 09/14/2005)
Prokúra sa udeľuje s právom scudzovať a zaťažovať nehnuteľnosti. Prokurista je oprávnený konať za spoločnosť samostatne. Za spoločnosť podpisuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu pripojí svoj podpis s dodatkom označujúcim prokúru.
  (from: 09/14/2005)
Capital: 
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 09/02/2002)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 9.1.1995 v zmysle zák.č. 513/91 Zb.
  (from: 02/06/1995)
Zmena spoločenskej zmluvy schválená valným zhromaždením dňa 10.6.1997.
  (from: 06/12/1997)
Zmena zakladateľskej listiny zo dňa 25.7.2002.
  (from: 09/02/2002)
Date of updating data in databases:  02/28/2024
Date of extract :  03/01/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person