Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  689/S

Business name: 
Zámocká spoločnosť, akciová spoločnosť "v konkurze"
  (from: 06/12/2008)
Zámocká spoločnosť, akciová spoločnosť
  (from: 04/03/1996 until: 06/11/2008)
Registered seat: 
Vajanského 16
Lučenec 984 01
  (from: 09/22/2006)
Vajanského 2
Lučenec 984 01
  (from: 07/30/2004 until: 09/21/2006)
Kapitulská 12
Banská Bystrica 975 15
  (from: 11/12/2001 until: 07/29/2004)
Zámocká 3
Bratislava
  (from: 09/03/2001 until: 11/11/2001)
Palisády 40
Bratislava
  (from: 06/21/2000 until: 09/02/2001)
Laurinská 5
Bratislava 814 99
  (from: 04/03/1996 until: 06/20/2000)
Identification number (IČO): 
35 687 533
  (from: 04/03/1996)
Date of entry: 
04/03/1996
  (from: 04/03/1996)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/03/1996)
Objects of the company: 
kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 06/12/1997)
kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /veľkoobchod/
  (from: 06/12/1997)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 06/12/1997)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 06/12/1997)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 06/12/1997)
obstarávanie služieb spojených s prevádzkou nehnuteľností a správou majetku
  (from: 06/12/1997)
prenájom a prevádzka garáží
  (from: 06/12/1997)
spracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie
  (from: 10/06/1999)
projektovanie stavieb
  (from: 10/06/1999)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (from: 10/06/1999)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (from: 10/06/1999)
výkonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb, vrátane sídliskovej vybavenosti
  (from: 10/06/1999)
inžinierska činnosť okrem vybraných činností v stavebníctve
  (from: 10/06/1999)
nákup a predaj v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/03/1996 until: 06/11/1997)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/03/1996)
Stanislav Ambrózy - predseda predstavenstva
Daxnerova 312/4
Lučenec 984 01
From: 12/16/2005
  (from: 01/06/2006)
Ing. Jozef Papanetz - člen predstavenstva
Námestie artézskych prameňov 25
Lučenec 984 01
From: 12/16/2005
  (from: 01/06/2006)
Stanislav Ambrózy - člen
Daxnerova 312/4
Lučenec 984 01
From: 10/14/2004
  (from: 11/06/2004 until: 01/05/2006)
Stanislav Ambrózy - člen
Daxnerova 312/4
Lučenec 984 01
From: 10/14/2004 Until: 12/15/2005
  (from: 01/06/2006 until: 01/05/2006)
Ing. Štefan Bašťovanský
Pavlovova 14
Bratislava 821 08
  (from: 04/03/1996 until: 06/11/1997)
Ondrej Garaj - predseda
Rúbanisko III/4
Lučenec
  (from: 10/06/1999 until: 09/02/2001)
Ing. Ondrej Garaj - predseda
ul. Mesačná 196/2
Lučenec 984 01
  (from: 09/03/2001 until: 03/21/2005)
Ing. Ondrej Garaj - predseda
ul. Mesačná 196/2
Lučenec 984 01
Until: 02/08/2005
  (from: 03/22/2005 until: 03/21/2005)
Ing. Ladislav Hoffmann - člen
Gajova 19
Bratislava
  (from: 10/06/1999 until: 07/29/2004)
Ing. Ladislav Hoffmann - člen
Gajova 19
Bratislava
Until: 04/29/2003
  (from: 07/30/2004 until: 07/29/2004)
MUDr. Stanislav Janota , CSc - člen
Haanova 13
Bratislava 851 04
From: 04/29/2003
  (from: 07/30/2004 until: 03/21/2005)
MUDr. Stanislav Janota , CSc - člen
Haanova 13
Bratislava 851 04
From: 04/29/2003 Until: 02/08/2005
  (from: 03/22/2005 until: 03/21/2005)
Ing.arch. Jaroslav Kachlík - predseda
Ševčenkova 31
Bratislava
  (from: 06/12/1997 until: 10/05/1999)
Ing.arch. Radomil Kachlík - člen
Vavilovova 3
Bratislava
  (from: 06/12/1997 until: 07/21/1998)
Ing. Ján Krajniak
Rovniankova 18
Bratislava 851 02
  (from: 04/03/1996 until: 10/13/1996)
Ing. Ján Krajniak - predseda
Rovniankova 18
Bratislava 851 02
  (from: 10/14/1996 until: 06/11/1997)
Ing. Mária Maderová - člen
Hlavná 84
Stupava
  (from: 10/06/1999 until: 08/16/2004)
Ing. Mária Maderová - člen
Hlavná 84
Stupava
Until: 06/04/2004
  (from: 08/17/2004 until: 08/16/2004)
Ing. Štefan Makovický - člen
Kukučínová 12
Banská Bystrica 974 01
From: 06/17/2004
  (from: 08/17/2004 until: 11/05/2004)
Ing. Štefan Makovický - člen
Kukučínová 12
Banská Bystrica 974 01
From: 06/17/2004 Until: 10/14/2004
  (from: 11/06/2004 until: 11/05/2004)
Ing. Peter Mattoš
Zachova 32
Bratislava 851 03
  (from: 04/03/1996 until: 06/11/1997)
Ing. Peter Mattoš - člen
Lachova 32
Bratislava
  (from: 06/12/1997 until: 10/05/1999)
Ing. Jozef Papanetz - predseda
Námestie artézskych prameňov 25
Lučenec 984 01
From: 02/08/2005
  (from: 03/22/2005 until: 01/05/2006)
Ing. Jozef Papanetz - predseda
Námestie artézskych prameňov 25
Lučenec 984 01
From: 02/08/2005 Until: 12/15/2005
  (from: 01/06/2006 until: 01/05/2006)
Jana Rajnohová - člen
Jedľové Kostoľany 554
Jedľové Kostoľany 951 96
From: 02/08/2005
  (from: 03/22/2005 until: 01/05/2006)
Jana Rajnohová - člen
Jedľové Kostoľany 554
Jedľové Kostoľany 951 96
From: 02/08/2005 Until: 12/15/2005
  (from: 01/06/2006 until: 01/05/2006)
Ing. Emil Škereň - člen
Kuklovská 7
Bratislava
  (from: 06/12/1997 until: 10/05/1999)
Ing.arch. Peter Vavrica - podpredseda
Dlhá 57
Bratislava
  (from: 06/12/1997 until: 07/21/1998)
Ing. Miroslav Zervan - člen
29.augusta 2263/15
Bratislava 811 09
From: 12/16/2005
  (from: 01/06/2006 until: 03/21/2007)
Ing. Miroslav Zervan - člen
29.augusta 2263/15
Bratislava 811 09
From: 12/16/2005 Until: 01/19/2007
  (from: 03/22/2007 until: 03/21/2007)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom na právny úkon je potrebná písomná forma a podpis vždy aspoň dvoch členov predstavenstva, pokiaľ nie je v stanovách určené inak.
  (from: 04/03/1996)
Capital: 
120 000 000 Sk
  (from: 10/06/1999)
120 000 000 Sk
  (from: 04/03/1996 until: 10/05/1999)
Shares: 
Number of shares: 120
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 05/12/2007)
Number of shares: 120
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 10/14/1996 until: 05/11/2007)
Number of shares: 120
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 04/03/1996 until: 10/13/1996)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 11/14/2007
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č.k.: 2K/18/2007-194 zo dňa 08. 11. 2007, v spojení s uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k.: 25CoKR 15/2007-222 zo dňa 14. 01. 2008, právoplatné dňa 13. 02. 2008, vykonateľné dňa 14. 11. 2007 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Zámocká spoločnosť, akciová spoločnosť so sídlom 984 01 Lučenec, Vajanského 16, IČO: 35 687 533. Za správcu konkurznej podstaty súd ustanovil JUDr. Martinu Ďurankovú, so sídlom kancelárie Jesenského 17, 960 01 Zvolen. Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, č.k.: 2K/18/2007 zo dňa 05. 02. 2008, právoplatné dňa 13. 02. 2008 súd JUDr. Martinu Ďurankovú, so sídlom kancelárie Horná 32, 974 01 Banská Bystrica odvolal z funkcie správcu konkurznej podstaty a za správcu konkurznej podstaty ustanovil JUDr. Matúša Boľoša, Horná 23, 974 01 Banská Bystrica.
  (from: 12/01/2021)
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 11/14/2007
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č.k.: 2K/18/2007-194 zo dňa 08. 11. 2007, v spojení s uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k.: 25CoKR 15/2007-222 zo dňa 14. 01. 2008, právoplatné dňa 13. 02. 2008, vykonateľné dňa 14. 11. 2007 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Zámocká spoločnosť, akciová spoločnosť so sídlom 984 01 Lučenec, Vajanského 16, IČO: 35 687 533. Za správcu konkurznej podstaty súd ustanovil JUDr. Martinu Ďurankovú, so sídlom kancelárie Jesenského 17, 960 01 Zvolen. Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, č.k.: 2K/18/2007 zo dňa 05. 02. 2008, právoplatné dňa 13. 02. 2008 súd JUDr. Martinu Ďurankovú, so sídlom kancelárie Horná 32, 974 01 Banská Bystrica odvolal z funkcie správcu konkurznej podstaty a za správcu konkurznej podstaty ustanovil JUDr. Matúša Boľoša, Horná 23, 974 01 Banská Bystrica.
  (from: 06/12/2008 until: 11/30/2021)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Ivan Dlhopolec
Nám. SNP 27
Zvolen 960 01
From: 09/23/2021
  (from: 12/01/2021)
JUDr. Matúš Boľoš
Horná 23
Banská Bystrica 974 01
From: 02/13/2008
  (from: 06/12/2008 until: 11/30/2021)
JUDr. Matúš Boľoš
Horná 23
Banská Bystrica 974 01
From: 02/13/2008 Until: 07/23/2021
  (from: 12/01/2021 until: 11/30/2021)
Supervisory board: 
Ing. Tatiana Mikušová
Budatínska 19
Bratislava 851 05
From: 04/29/2003
  (from: 07/30/2004)
Mária Beňušová
Čajkovského 14
Lučenec 984 01
From: 02/08/2005
  (from: 03/22/2005)
Marcela Podhorová
Š. Moyzesa 499/8
Halič 985 11
From: 01/20/2007
  (from: 03/22/2007)
Stanislav Ambrózy
Daxnerova 312/4
Lučenec 984 01
From: 06/17/2004
  (from: 07/30/2004 until: 11/05/2004)
Stanislav Ambrózy
Daxnerova 312/4
Lučenec 984 01
From: 06/17/2004 Until: 10/14/2004
  (from: 11/06/2004 until: 11/05/2004)
Ing.arch. Juraj Dobrocký - člen
Dr. Vodu 21
Lučenec
  (from: 10/06/1999 until: 07/29/2004)
Ing.arch. Juraj Dobrocký - člen
Dr. Vodu 21
Lučenec
Until: 04/29/2003
  (from: 07/30/2004 until: 07/29/2004)
Ing. Ondrej Fiľo
Dobroč 210
Dobroč 985 53
From: 04/29/2003
  (from: 07/30/2004 until: 07/29/2004)
Ing. Ondrej Fiľo
Dobroč 210
Dobroč 985 53
From: 04/29/2003 Until: 06/17/2004
  (from: 07/30/2004 until: 07/29/2004)
Ing. Igor Grošaft
Jurkovičova 1
Bratislava 831 06
  (from: 04/03/1996 until: 06/11/1997)
Ing. Jozef Kojda
Jána Stanislava 51
Bratislava 841 05
  (from: 04/03/1996 until: 06/11/1997)
Tibor Kotek - člen
Rajčianska 10
Bratislava
From: 01/07/2002
  (from: 06/05/2002 until: 07/29/2004)
Tibor Kotek - člen
Rajčianska 10
Bratislava
From: 01/07/2002 Until: 04/29/2003
  (from: 07/30/2004 until: 07/29/2004)
Peter Kresánek - predseda
Palisády 55
Bratislava
  (from: 06/12/1997 until: 10/05/1999)
JUDr. Jozef Moravčík - člen
Bílikova 15
Bratislava
  (from: 10/06/1999 until: 06/04/2002)
Ing. Jozef Papanetz - predseda
Rúbanisko III/4
Lučenec
  (from: 10/06/1999 until: 03/21/2005)
Ing. Jozef Papanetz - predseda
Rúbanisko III/4
Lučenec
Until: 02/08/2005
  (from: 03/22/2005 until: 03/21/2005)
Dušan Rajnoha
Jedľové Kostoľany 554
Jedľové Kostoľany 951 96
From: 10/14/2004
  (from: 11/06/2004 until: 03/21/2005)
Dušan Rajnoha - predseda
Jedľové Kostoľany 554
Jedľové Kostoľany 951 96
From: 10/14/2004
  (from: 03/22/2005 until: 02/16/2006)
Dušan Rajnoha - predseda
Jedľové Kostoľany 554
Jedľové Kostoľany 951 96
From: 10/14/2004 Until: 01/22/2006
  (from: 02/17/2006 until: 02/16/2006)
Ing. Miroslav Síbert - člen
Medzilaborecká 23
Bratislava
  (from: 06/12/1997 until: 10/05/1999)
RNDr. Peter Smrek
Žabotova 10
Bratislava 811 04
  (from: 04/03/1996 until: 06/11/1997)
Ing. Hilda Vargová
Šándorova 3201/9
Bratislava - Ružinov 821 03
From: 01/23/2006 Until: 01/19/2007
  (from: 03/22/2007 until: 03/21/2007)
Ing. Hilda Vargová
Šándorova 3201/9
Bratislava - Ružinov 821 03
From: 01/23/2006
  (from: 02/17/2006 until: 03/21/2007)
Mgr. Peter Polanský - člen
Na Václavce 34
Praha
Praha
  (from: 06/12/1997 until: 10/05/1999)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 8.3.1996 v súlade s ust. §§ 154 - 220 Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Stary spis: Sa 1641
  (from: 04/03/1996)
Dodatok k osvedčeniu o založení spoločnosti spísanej dňa 08.03.1996, pod. č. N 36/96, Nz 28/96 vo forme notárskej zápisnice N 154/ 96, Nz 134/96 napísanej dňa 09.10.1996 notárkou JUDr. Janou Mikušovou. Stary spis: Sa 1641
  (from: 10/14/1996)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 30.4.1997, priebeh ktorého bol overený do notárskej zápisnice č. N 74/97, Nz 72/97. Stary spis: Sa 1641
  (from: 06/12/1997)
Zmena stanov schválená valným rozhodnutím dňa 7.5.1998, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 106/98, Nz 111/98 notárkou JUDr. Alžbetou Juríkovou.
  (from: 07/22/1998)
Notárska zápisnica č. N 242/97, Nz 241/97 zo dňa 28.11.1997 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov v časti predmet činnosti. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.8.1999, na ktorom boli schválené zmeny v predstavenstve a dozornej rade.
  (from: 10/06/1999)
Notárska zápisnica N 93/00, Nz 85/00 spísaná dňa 6.4.2000 notárkou JUDr. Janou Mikušovou, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bol schválený dodatok č. 3 k stanovám - zmena čl. 1 ods. 2, čl. 12 ods. 3.
  (from: 06/21/2000)
Zmena stanov schválená riadnym valným zhromaždením dňa 18.4.2001, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 136/2001, Nz 134/2001.
  (from: 09/03/2001)
Notárska zápisnica č. N387/2001, Nz 383/2001, zo dňa 1.10.2001 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov v časti sídlo spoločnosti.
  (from: 11/12/2001)
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 2K/18/2007-2864 zo dňa 16. 07. 2021, právoplatným dňa 23. 07. 2021 súd odvoláva správcu konkurznej podstaty JUDr. Matúša Boľoša, so sídlom kancelárie Horná 23, 974 01 Banská Bystrica a uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 2K/18/2007-3008 zo dňa 16. 09. 2021, právoplatným dňa 23. 09. 2021 ustanovuje správu konkurznej podstaty JUDr. Ivana Dlhopolca, so sídlom kancelárie Nám. SNP 27, 960 01 Zvolen, značka správcu S 1475 v obchodnej spoločnosti Zámocká spoločnosť, akciová spoločnosť „v konkurze“, Vajanského 16, 984 01 Lučenec, IČO: 35 687 533.
  (from: 12/01/2021)
Date of updating data in databases:  06/30/2022
Date of extract :  07/01/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person