Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  109/S

Business name: 
Roľnícke družstvo Čerín - Čačín
  (from: 02/15/1972 until: 11/23/2021)
Registered seat: 
Čerín 974 01
  (from: 02/15/1972 until: 11/23/2021)
Identification number (IČO): 
00 189 120
  (from: 02/15/1972)
Date of entry: 
02/15/1972
  (from: 02/15/1972)
Date of deletion: 
11/23/2021
  (from: 11/24/2021)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (from: 11/24/2021)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 02/15/1972)
Objects of the company: 
a/ rastlinná výroba
  (from: 02/15/1972 until: 03/18/1993)
b/ živočíšna výroba
  (from: 02/15/1972 until: 03/18/1993)
Predmetom inej hospodárskej činnosti je:
  (from: 02/15/1972 until: 03/18/1993)
a/ stavebná výroba PSV a HSV
  (from: 02/15/1972 until: 03/18/1993)
b/ kovovýroba
  (from: 02/15/1972 until: 03/18/1993)
c/ nákladná doprava a špeciálna technika pre iné organizácie a občanov
  (from: 02/15/1972 until: 03/18/1993)
d/ ťažba a odpredaj dreva z rekultivácií a pasienkov pre organizácie a občanov
  (from: 02/15/1972 until: 03/18/1993)
e/ poskytuje práce a služby pre občanov
  (from: 02/15/1972 until: 03/18/1993)
f/ predáva vlastne spracovaný a výrobený tovar
  (from: 02/15/1972 until: 03/18/1993)
g/ zahranično obchodná činnosť všetkého druhu s výnimkou vecí, na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa platných právnych predpisov
  (from: 02/15/1972 until: 03/18/1993)
h/ obchodná činnosť potravinárskeho a priemystelného tovaru - nákup a predaj
  (from: 02/15/1972 until: 03/18/1993)
podnikanie v poľnohospodárskej výrobe a v lesníctve, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja
  (from: 03/19/1993 until: 11/23/2021)
vnútroštátna nákladná doprava
  (from: 03/19/1993 until: 11/23/2021)
sprostredkovateľská a obchodná činnosť so všetkými druhmi tovarov, na ktoré nie je potrebné osobitné povolenie
  (from: 03/19/1993 until: 11/23/2021)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 03/19/1993 until: 11/23/2021)
Management body: 
Managing board
  (from: 03/19/1993 until: 11/23/2021)
Managing board
  (from: 02/15/1972 until: 03/18/1993)
Vladimír Crman - člen
50
Čačín
  (from: 03/19/1993 until: 05/15/2001)
Ján Drako - člen
46
Čerín
  (from: 03/19/1993 until: 05/21/1996)
Marta Haringová - člen
40
Čačín
  (from: 03/19/1993 until: 05/21/1996)
Ing. Peter Chalachan - člen
69
Čerín
  (from: 05/22/1996 until: 05/06/1999)
Ján Jursa - podpredseda
76
Čerín
  (from: 02/15/1972 until: 05/06/1999)
Jozef Knop - predseda
65
Čerín
  (from: 02/15/1972 until: 05/15/2001)
Elena Knopová - člen
65
Čerín
  (from: 05/16/2001 until: 08/08/2001)
Ing. Dušan Luby - predseda
Tulská 8
Banská Bystrica
  (from: 05/16/2001 until: 08/08/2001)
Ján Lupták - člen
83
Čačín
  (from: 03/19/1993 until: 05/21/1996)
Pavol Madoš - člen
48
Čačín
  (from: 05/22/1996 until: 05/06/1999)
Ján Majer - člen
1
Čačín
  (from: 05/22/1996 until: 05/06/1999)
Ján Makan - člen
15
Čerín
  (from: 03/19/1993 until: 05/21/1996)
Ondrej Makan - člen
27
Čerín
  (from: 05/22/1996 until: 05/15/2001)
Marta Michalíková - člen
15
Čerín
  (from: 03/19/1993 until: 05/21/1996)
Ondrej Mišáni - člen
10
Čačín
  (from: 03/19/1993 until: 05/15/2001)
Ján Ostrolucký - člen
5
Čerín
  (from: 03/19/1993 until: 05/15/2001)
Ján Ostrolucký - člen
5
Čerín
  (from: 05/16/2001 until: 08/08/2001)
Juraj Ostrolucký - člen
54
Čerín
  (from: 03/19/1993 until: 05/06/1999)
Jana Škrečková - podpredseda
38
Sebedín - Bečov
  (from: 05/07/1999 until: 05/15/2001)
Ján Tešlár - člen
63
Čerín
  (from: 05/22/1996 until: 05/15/2001)
Ján Ostrolucký - predseda
5
Čerín
  (from: 08/09/2001 until: 11/23/2021)
Elena Knopová - podpredseda
65
Čerín
  (from: 08/09/2001 until: 11/23/2021)
Vladimír Crman - člen
50
Čačín
  (from: 05/16/2001 until: 11/23/2021)
Ondrej Mišáni - člen
10
Čačín
  (from: 05/16/2001 until: 11/23/2021)
Bohuš Brna - člen
6
Králiky
  (from: 05/16/2001 until: 11/23/2021)
Jozef Kubaliak - člen
71
Čerín
  (from: 05/16/2001 until: 11/23/2021)
Anna Neštinová - člen
34
Čerín
  (from: 08/09/2001 until: 11/23/2021)
Acting: 
Družstvo zastupuje a zaň podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma, podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda a jeden člen predstavenstva.
  (from: 03/19/1993 until: 11/23/2021)
Za družstvo podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda.
  (from: 02/15/1972 until: 03/18/1993)
Registered capital: 
1 490 000 Sk
  (from: 03/19/1993 until: 11/23/2021)
Basic member contribution: 
17 000 Sk
  (from: 02/15/1972 until: 03/18/1993)
10 000 Sk
  (from: 03/19/1993 until: 11/23/2021)
Other legal facts: 
Družstvo vzniklo na zlučovacej členskej schôdzi, konanej dňa 15.2.1972 prijatím a schválením vlastných stanov, doplnkov vlastných stanov, schválených R ONV v Banskej Bystrici č. uzn. 37/1972-R ONV z 25.2.1972. . Výročná členská schôdza konaná dňa 1.3.1991 schválila nové stanovy v súlade so zák. čís. 162/90 Zb. o poľno- hospodárskom družstevníctve. . Členská schôdza konaná dňa 7.11.1991 schválila zmenu stanov v čl. 2. Starý spis: Dr 372
  (from: 02/15/1972 until: 11/23/2021)
. Družstvo na členskej schôdzi konanej dňa 29.12.1992 po transformácii v zmysle zák.č. 42/92 Zb. a § 765 Obchod. zákona prijalo zmenu stanov.
  (from: 03/19/1993 until: 11/23/2021)
. Zapisujú sa zmeny v predstavenstve schválené členskou schôdzou zo dňa 24.3.1995.
  (from: 05/22/1996 until: 11/23/2021)
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia výročnej členskej schôdze zo dňa 26.3.1999, ako aj zmena stanov.
  (from: 05/07/1999 until: 11/23/2021)
Date of updating data in databases:  03/23/2023
Date of extract :  03/25/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person