Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  83/T

Business name: 
Roľnícka a obchodná spoločnosť, a.s.
  (from: 07/08/2003)
Registered seat: 
54
Bojničky 920 55
  (from: 07/08/2003)
Identification number (IČO): 
00 207 578
  (from: 10/10/1990)
Date of entry: 
10/10/1990
  (from: 10/10/1990)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 10/10/1990)
Objects of the company: 
vykonávanie finančných, poradenských a konzultačných služieb
  (from: 07/15/1993)
vykonávanie prác dopravnými, zdvíhacími, nakladacími mechanizmami
  (from: 07/15/1993)
nákup, predaj, sprostredkovanie a servisná činnosť poľnohospodárskych strojov
  (from: 03/03/1995)
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  (from: 05/13/2011)
poľnohospodárska prvovýroba včítane predaja nespracovaných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 05/13/2011)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 05/13/2011)
skladovanie
  (from: 05/13/2011)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 05/13/2011)
prevádzkovanie výdajne stravy
  (from: 05/13/2011)
aplikácia prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov
  (from: 05/13/2011)
technologická úprava osív a sadív
  (from: 05/13/2011)
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 07/13/2019)
Ubytovacie služby v zariadeniach bez prevádzkovania pohostinských činností
  (from: 07/13/2019)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/08/2003)
Ing. Ladislav Režo , PhD. - Vice-chairman of the Board of Directors
132
Lukáčovce 951 23
From: 06/14/2023
  (from: 11/03/2023)
Ing. Branislav Viskupič - Chairman of the Board of Directors
Dúhová 8846/69
Trnava 917 01
From: 06/14/2023
  (from: 07/11/2023)
Ing. Branislav Děd - Member of the Board of Directors
Hurbanova 609/63
Hlohovec 920 01
From: 06/14/2023
  (from: 07/11/2023)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť koná svojimi orgánmi alebo prostredníctvom svojich zástupcov. V mene spoločnosti koná a podpisuje predseda predstavenstva samostatne alebo podpredseda predstavenstva s niektorým členom predstavenstva spoločne.
  (from: 07/11/2023)
Capital: 
1 259 442 EUR Paid up: 1 259 442 EUR
  (from: 05/20/2009)
Shares: 
Number of shares: 2529
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 498 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená dovnútra spoločnosti a len so súhlasom predstavenstva spoločnosti.
  (from: 05/20/2009)
Supervisory board: 
Ing. Silvester Viskupič
Krajná 7237/37
Trnava 917 01
From: 06/09/2021
  (from: 09/09/2021)
Mgr. Marek Vaško
Jedenásta 16
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 06/09/2021
  (from: 09/09/2021)
Ing. Ingrid Vanková
Závalie 1333/11A
Hlohovec 920 01
From: 10/25/2023
  (from: 11/03/2023)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená podľa § 27 Zák.č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach zakladateľskou zmluvou zo dňa 31.08.1990 na ustanovujúcom valnom zhromaždení konanom dňa 18.09.1990, na ktorom boli schválené i stanovy a priebeh ktorého bol osvedčený v notárskej zápisnici spísanej pred štátnym notárom Štátneho notárstva v Trnave pod č. N 872/90, Nz 879/90 dňa 18.09. 1990. Stary spis: Sa 252
  (from: 10/10/1990)
Stanovy spoločnosti prispôsobené Zák.č. 513/1991 Zb., notárska zápisnica zo dňa 25.3.1993 N 52/93, Nz 38/93. Stary spis: Sa 252
  (from: 07/15/1993)
Valné zhromaždenie konané dňa 20.04.1994 schválilo zmenu stanov. Stary spis: Sa 252
  (from: 03/03/1995)
Na valnom zhromaždení spoločnosti boli dňa 26.04.1995 zmenené stanovy spoločnosti. Stary spis: Sa 252
  (from: 08/11/1995)
Členská schôdza konaná dňa 17.04.1996 schválila zmenu stanov.
  (from: 03/10/1997)
Valné zhromaždenie konané dňa 23.04.1997, ktorého priebeh je osvedčený notárskou zápisnicou č. N 72/97, Nz 71/97 schválilo zmenu stanov.
  (from: 09/10/1997)
Valné zhromaždenie konané dňa 21.04.1999, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 115/99, Nz 109/99 schválilo zmenu stanov.
  (from: 08/10/1999)
Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí riadneho VZ dňa 19.09.2001, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 288/01, NZ 282/01.
  (from: 02/07/2002)
Notárska zápisnica N 407/02 NZ 386/02 osvedčujúca priebeh XII. riadneho valného zhromaždenia akciovej spoločnosti, konaného dňa 3.10.2002, na ktorom bola schválená zmena stanov - úplné znenie.
  (from: 07/08/2003)
Zápisnica zo schôdze zamestnancov dňa 3.10.2003, uznesenie k bodu č. 2 o voľbe člena dozornej rady voleného zamestnancami. Zápisnica z valného zhromaždenia akcionárov 9.10.2003, uznesenie k bodu č. 6 o voľbe členov dozornej rady. Zápisnica z dozornej rady 20.10.2003 uznesenie k bodu č. 2 o voľbe členov predstavenstva. Zápisnica z predstavenstva 23.10.2003, uznesenie k bodu č. 2 o určení podpredsedu predstavenstva.
  (from: 05/03/2004)
Date of updating data in databases:  02/23/2024
Date of extract :  02/27/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person