Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  83/T

Business name: 
Roľnícka a obchodná spoločnosť, a.s.
  (from: 07/08/2003)
Roľnícka a obchodná spoločnosť akciová spoločnosť
  (from: 10/10/1990 until: 07/07/2003)
Registered seat: 
54
Bojničky 920 55
  (from: 07/08/2003)
Bojničky
  (from: 10/10/1990 until: 07/07/2003)
Identification number (IČO): 
00 207 578
  (from: 10/10/1990)
Date of entry: 
10/10/1990
  (from: 10/10/1990)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 10/10/1990)
Objects of the company: 
vykonávanie finančných, poradenských a konzultačných služieb
  (from: 07/15/1993)
vykonávanie prác dopravnými, zdvíhacími, nakladacími mechanizmami
  (from: 07/15/1993)
nákup, predaj, sprostredkovanie a servisná činnosť poľnohospodárskych strojov
  (from: 03/03/1995)
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  (from: 05/13/2011)
poľnohospodárska prvovýroba včítane predaja nespracovaných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 05/13/2011)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 05/13/2011)
skladovanie
  (from: 05/13/2011)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 05/13/2011)
prevádzkovanie výdajne stravy
  (from: 05/13/2011)
aplikácia prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov
  (from: 05/13/2011)
technologická úprava osív a sadív
  (from: 05/13/2011)
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 07/13/2019)
Ubytovacie služby v zariadeniach bez prevádzkovania pohostinských činností
  (from: 07/13/2019)
1. vykonávanie poľnohospodárskej výrobnej činnosti na prenajatej a vlastnej poľnohospodárskej pôde a spracovanie vlastnej prípadne nakúpenej produkcie do hotových výrobkov alebo polotovarov
  (from: 10/10/1990 until: 07/14/1993)
2. vykonávanie obchodnej činnosti predajom vlastných a nakúpených poľnohospodárskych výrobkov a ostatných tovarov vo vlastných alebo ďalších obchodných systémoch v ČSFR
  (from: 10/10/1990 until: 07/14/1993)
3. poskytovanie služieb vo vlastných alebo prenajatých reštauračných a ubytovacích zariadeniach
  (from: 10/10/1990 until: 07/14/1993)
4. vykonávanie prác vlastnými alebo prenajatými dopravnými, zdvíhacími a nakladacími mechanizmami pre organizácie a obyvateľstvo
  (from: 10/10/1990 until: 07/14/1993)
5. vykonávanie finančných, poradenských a konzultačných služieb predovšetkým akcionárom a zamestnancom RaOS, ale aj ďalším právnickým a fyzickým osobám v tuzemsku.
  (from: 10/10/1990 until: 07/14/1993)
prenájom poľnohospodárskych strojov a zariadení
  (from: 08/11/1995 until: 05/12/2011)
prenájom iných pozemných dopravných zariadení
  (from: 08/11/1995 until: 05/12/2011)
maloobchod s vodou
  (from: 08/11/1995 until: 05/12/2011)
veľkoobchod s vodou
  (from: 08/11/1995 until: 05/12/2011)
veľkoobchod s mliečnymi výrobkami
  (from: 08/11/1995 until: 05/12/2011)
prenájom nebytových priestorov
  (from: 08/11/1995 until: 05/12/2011)
pohostinská činnosť (bez ubytovacích zariadení) Jedáleň so samoobsluhou
  (from: 09/10/1997 until: 05/12/2011)
nepravidelná autobusová doprava
  (from: 08/10/1999 until: 05/12/2011)
spracovanie poľnohospodárskej produkcie do hotových výrobkov-polotovarov,-vzťahuje sa na spracovanie mlieka
  (from: 07/15/1993 until: 05/12/2011)
spracovanie poľnohospodárskej produkcie do hotových výrobkov-polotovarov,-na spracovanie strukovín
  (from: 07/15/1993 until: 05/12/2011)
maloobchod s potravinami, lahôdkami
  (from: 07/15/1993 until: 05/12/2011)
pohostinstvo a ubytovanie
  (from: 07/15/1993 until: 05/12/2011)
cestná nákladná doprava
  (from: 07/15/1993 until: 05/12/2011)
vykonávanie poľnohospodárskej výrobnej činnosti a predaj vlastných a nakúpených výrobkov a polotovarov
  (from: 03/03/1995 until: 05/12/2011)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/08/2003)
Managing board
  (from: 02/07/2002 until: 07/07/2003)
Managing board
  (from: 09/10/1997 until: 02/06/2002)
Managing board
  (from: 07/15/1993 until: 09/09/1997)
Managing board
  (from: 10/10/1990 until: 07/14/1993)
Ing. Ladislav Režo , PhD. - Vice-chairman of the Board of Directors
132
Lukáčovce 951 23
From: 06/14/2023
  (from: 11/03/2023)
Ing. Branislav Viskupič - Chairman of the Board of Directors
Dúhová 8846/69
Trnava 917 01
From: 06/14/2023
  (from: 07/11/2023)
Ing. Branislav Děd - Member of the Board of Directors
Hurbanova 609/63
Hlohovec 920 01
From: 06/14/2023
  (from: 07/11/2023)
Ing. Juraj Antalík - člen
Družstevná 75/8
Radošina 956 05
From: 03/31/2018
  (from: 04/13/2018 until: 10/26/2018)
Ing. Juraj Antalík - člen
Družstevná 75/8
Radošina 956 05
From: 03/31/2018 Until: 05/23/2018
  (from: 10/27/2018 until: 10/26/2018)
Ing. Juraj Antalík - člen
Družstevná 75/8
Radošina 956 05
From: 05/23/2018
  (from: 10/27/2018 until: 03/14/2019)
Ing. Juraj Antalík - člen
Družstevná 75/8
Radošina 956 05
From: 05/23/2018 Until: 01/31/2019
  (from: 03/15/2019 until: 03/14/2019)
Ing. Juraj Antalík - predseda
Družstevná 75/8
Radošina 956 05
From: 07/02/2007
  (from: 08/14/2007 until: 04/12/2018)
Ing. Juraj Antalík - predseda
Družstevná 75/8
Radošina 956 05
From: 07/02/2007 Until: 03/31/2018
  (from: 04/13/2018 until: 04/12/2018)
Ing. Jaroslav Boris - člen
246
Bučany
  (from: 08/10/1999 until: 09/25/2000)
Rozália Čačalová
Nedvědova 5
Trnava
  (from: 07/15/1993 until: 03/09/1997)
Rozália Čačalová - členka
A. Kubinu 3
Trnava
  (from: 03/10/1997 until: 09/09/1997)
Ing. Anna Čičová
177
Bojničky
  (from: 07/15/1993 until: 03/09/1997)
Ing. Anna Čičová - členka
177
Bojničky
  (from: 03/10/1997 until: 08/09/1999)
Ing. Anna Čičová - predsedkyňa
177
Bojničky
  (from: 08/10/1999 until: 07/07/2003)
Ing. Anna Čičová - predsedkyňa
177
Bojničky
From: 09/19/2001
  (from: 07/08/2003 until: 08/07/2006)
Ing. Anna Čičová - predsedkyňa
57
Bojničky
From: 09/19/2001
  (from: 08/08/2006 until: 08/13/2007)
Ing. Anna Čičová - predsedkyňa
57
Bojničky
From: 09/19/2001 Until: 07/02/2007
  (from: 08/14/2007 until: 08/13/2007)
Alexander Flímmel
429
Dvorníky
  (from: 10/10/1990 until: 07/14/1993)
Veronika Fulírová
389
Dvorníky
  (from: 07/15/1993 until: 03/09/1997)
Ľuboš Gubáň - podpredseda
696
Dvorníky
  (from: 07/15/1993 until: 03/09/1997)
Ľuboš Gubáň - podpredseda
696
Dvorníky
  (from: 03/10/1997 until: 08/09/1999)
Ing. Jarolím Herceg - predseda
M. R. Štefánika 47
Hlohovec
  (from: 03/10/1997 until: 06/09/1997)
Ing. Jarolím Herceg - predseda
M. R. Štefánika 47
Hlohovec
  (from: 06/10/1997 until: 08/09/1999)
Ing. Jarolím Herceg - predseda predstavenstva
ul. M.R.Štefánika 47
Hlohovec
  (from: 10/10/1990 until: 03/09/1997)
Ing. Stanislav Herceg - člen
Odbojárska 1960/6
Trnava 917 02
From: 06/04/2008
  (from: 07/18/2008 until: 04/12/2018)
Ing. Stanislav Herceg - člen
Odbojárska 1960/6
Trnava 917 02
From: 06/04/2008 Until: 03/31/2018
  (from: 04/13/2018 until: 04/12/2018)
Ing. Ján Hubina - člen
SNP 872/21/E
Hlohovec
  (from: 08/10/1999 until: 02/06/2002)
Ing. Ján Hubina - člen
SNP 21/E
Hlohovec 920 01
From: 06/04/2008
  (from: 07/18/2008 until: 10/26/2018)
Ing. Ján Hubina - člen
SNP 21/E
Hlohovec 920 01
From: 06/04/2008 Until: 05/23/2018
  (from: 10/27/2018 until: 10/26/2018)
Ing. Ján Hubina - člen
SNP 21/E
Hlohovec 920 01
From: 05/23/2018
  (from: 10/27/2018 until: 07/12/2019)
Ing. Ján Hubina - člen
SNP 21/E
Hlohovec 920 01
From: 05/23/2018 Until: 06/14/2019
  (from: 07/13/2019 until: 07/12/2019)
Ing. Pavol Jančovič - člen
Vidlicova 24
Bratislava
  (from: 03/10/1997 until: 09/09/1997)
Ing. Pavol Jankovič
Leškova 10
Bratislava
  (from: 07/15/1993 until: 03/09/1997)
Ing. Viliam Kamendy
Vinohradská 6
Hlohovec
  (from: 07/15/1993 until: 03/09/1997)
Ing. Viliam Kamendy - člen
Vihohradská 6
Hlohovec
  (from: 03/10/1997 until: 08/09/1999)
Ing. Viliam Kamendy - člen
Vinohradská 6
Hlohovec
  (from: 02/07/2002 until: 07/07/2003)
Ing. Viliam Kamendy - člen
Vinohradská 6
Hlohovec
From: 09/19/2001
  (from: 07/08/2003 until: 08/13/2007)
Ing. Viliam Kamendy - člen
Vinohradská 6
Hlohovec
From: 09/19/2001 Until: 07/02/2007
  (from: 08/14/2007 until: 08/13/2007)
Doc.Ing. Ladislav Klimko , CSc.
ul. Februárového víťazstva 95
Bratislava
  (from: 10/10/1990 until: 07/14/1993)
Miroslav Kollár - člen
250
Bojničky
  (from: 09/26/2000 until: 02/06/2002)
Milan Korec - člen
696
Dvorníky
  (from: 09/10/1997 until: 08/09/1999)
Milan Korec - člen
696
Dvorníky
  (from: 08/10/1999 until: 02/06/2002)
Gabriela Kovačiková - členka
256
Dvorníky
  (from: 09/10/1997 until: 08/09/1999)
Gabriela Kovačiková - členka
256
Dvorníky
  (from: 08/10/1999 until: 02/06/2002)
Ing. Pavol Krajčovič - člen
Belopotockého 3
Bratislava
  (from: 02/07/2002 until: 07/07/2003)
Ing. Pavol Krajčovič - člen
Belopotockého 3
Bratislava
From: 09/19/2001 Until: 06/11/2003
  (from: 07/08/2003 until: 11/13/2003)
Marián Kupka - člen
Podzámska 9
Hlohovec
  (from: 02/07/2002 until: 07/07/2003)
Marián Kupka - člen
Podzámska 9
Hlohovec
From: 09/19/2001
  (from: 07/08/2003 until: 05/02/2004)
Marián Kupka - člen
Podzámska 9
Hlohovec
From: 09/19/2001 Until: 10/20/2003
  (from: 05/03/2004 until: 05/02/2004)
Helena Kusá - podpredsedkyňa predstavenstva
Podzámska 13
Hlohovec
  (from: 08/10/1999 until: 02/06/2002)
Helena Kusá - člen
Podzámska 13
Hlohovec 920 01
From: 06/03/2008
  (from: 07/18/2008 until: 06/25/2010)
Helena Kusá - člen
Podzámska 13
Hlohovec 920 01
From: 06/03/2008 Until: 06/14/2010
  (from: 06/26/2010 until: 06/25/2010)
Katarína Kyselová
89
Dvorníky
  (from: 10/10/1990 until: 07/14/1993)
Agnesa Legínová - členka
589
Dvorníky
  (from: 08/10/1999 until: 07/07/2003)
Agneša Legínová - podpredseda
496
Dvorníky
  (from: 10/10/1990 until: 07/14/1993)
Agnesa Legínová - členka
589
Dvorníky
From: 09/19/2001
  (from: 07/08/2003 until: 08/07/2006)
Agnesa Legínová - členka
589
Dvorníky
From: 09/19/2001 Until: 07/19/2006
  (from: 08/08/2006 until: 08/07/2006)
Jarmila Ležovičová - člen
496
Dvorníky 920 56
From: 07/02/2007
  (from: 08/14/2007 until: 07/17/2008)
Jarmila Ležovičová - člen
496
Dvorníky 920 56
From: 07/02/2007 Until: 06/04/2008
  (from: 07/18/2008 until: 07/17/2008)
Jarmila Ležovičová - členka
496
Dvorníky 920 56
From: 07/20/2006
  (from: 08/08/2006 until: 08/13/2007)
Jarmila Ležovičová - členka
496
Dvorníky 920 56
From: 07/20/2006 Until: 07/02/2007
  (from: 08/14/2007 until: 08/13/2007)
Jozef Lörinc
379
Bojničky
  (from: 10/10/1990 until: 07/14/1993)
Pavol Lörinc - člen
638
Dvorníky
  (from: 03/10/1997 until: 09/09/1997)
Pavol Malovec
347
Bojničky
  (from: 10/10/1990 until: 07/14/1993)
Anna Margetínyová - členka
473
Dvorníky
  (from: 03/10/1997 until: 09/09/1997)
Anna Margetínyová - členka
473
Dvorníky
  (from: 09/26/2000 until: 02/06/2002)
Anna Margetínyová
473
Dvorníky 920 56
From: 09/07/2011
  (from: 10/07/2011 until: 06/11/2012)
Anna Margetínyová
473
Dvorníky 920 56
From: 09/07/2011 Until: 05/26/2012
  (from: 06/12/2012 until: 06/11/2012)
Štefan Miklovič
58
Bojničky
  (from: 10/10/1990 until: 07/14/1993)
Dušan Miko
695
Dvorníky
  (from: 10/10/1990 until: 07/14/1993)
Dušan Miko - člen
695
Dvorníky
  (from: 08/10/1999 until: 02/06/2002)
Štefan Mikulášik - člen
č. 265
Bojničky 920 55
From: 06/11/2003
  (from: 11/14/2003 until: 08/07/2006)
Štefan Mikulášik - člen
č. 265
Bojničky 920 55
From: 06/11/2003 Until: 07/19/2006
  (from: 08/08/2006 until: 08/07/2006)
Viliam Mikuš
Žlkovce
  (from: 10/10/1990 until: 07/14/1993)
Viliam Mikuš
57
Žlkovce
  (from: 07/15/1993 until: 03/09/1997)
Viliam Mikuš - člen
57
Žlkovce
  (from: 03/10/1997 until: 08/09/1999)
Ľudmila Moravcová - člen
58
Bojničky 920 55
From: 07/02/2007
  (from: 08/14/2007 until: 07/17/2008)
Ľudmila Moravcová - člen
58
Bojničky 920 55
From: 07/02/2007 Until: 06/03/2008
  (from: 07/18/2008 until: 07/17/2008)
Ing. Ivana Mrvová - člen
Hlavná 270/13
Šúrovce 919 25
From: 06/14/2010
  (from: 06/26/2010 until: 10/06/2011)
Ing. Ivana Mrvová - člen
Hlavná 270/13
Šúrovce 919 25
From: 06/14/2010 Until: 09/07/2011
  (from: 10/07/2011 until: 10/06/2011)
Michal Očenáš
58
Bojničky
  (from: 07/15/1993 until: 03/09/1997)
Michal Očenášek - člen
58
Bojničky
  (from: 03/10/1997 until: 09/09/1997)
Ing. Vít Pavlovič - člen
Urbancova 4
Nitra
  (from: 09/10/1997 until: 08/09/1999)
Eva Peťovská - člen
M. Bela 60/1
Hlohovec 920 01
From: 05/23/2012
  (from: 06/12/2012 until: 10/26/2018)
Eva Peťovská - člen
M. Bela 60/1
Hlohovec 920 01
From: 05/23/2012 Until: 05/23/2018
  (from: 10/27/2018 until: 10/26/2018)
Eva Peťovská - člen
M. Bela 60/1
Hlohovec 920 01
From: 05/23/2018
  (from: 10/27/2018 until: 04/22/2020)
Eva Peťovská - člen
M. Bela 60/1
Hlohovec 920 01
From: 05/23/2018 Until: 03/31/2020
  (from: 04/23/2020 until: 04/22/2020)
Eva Peťovská - predseda
M.Bela 60/1
Hlohovec 920 01
From: 03/31/2020
  (from: 04/23/2020 until: 07/10/2023)
Eva Peťovská - predseda
M.Bela 60/1
Hlohovec 920 01
From: 03/31/2020 Until: 03/31/2023
  (from: 07/11/2023 until: 07/10/2023)
Ing. Dušan Piňák - člen
Vinohradská 1364/4/A
Hlohovec
  (from: 08/10/1999 until: 09/25/2000)
Anton Repáň
203
Dvorníky
  (from: 07/15/1993 until: 03/09/1997)
Ing. Ladislav Režo - Member of the Board of Directors
132
Lukáčovce 951 23
From: 01/04/2023
  (from: 01/14/2023 until: 07/10/2023)
Ing. Ladislav Režo - Member of the Board of Directors
132
Lukáčovce 951 23
From: 01/04/2023 Until: 06/14/2023
  (from: 07/11/2023 until: 07/10/2023)
Mária Sorátová
58
Bojničky
  (from: 10/10/1990 until: 07/14/1993)
Marta Spáčilová
352
Dvorníky
  (from: 07/15/1993 until: 03/09/1997)
Anna Šestáková - členka
306
Bojničky
  (from: 03/10/1997 until: 09/09/1997)
Pavol Škoda
390
Bojničky
  (from: 07/15/1993 until: 03/09/1997)
Jozef Števík - člen
164
Koplotovce 920 01
From: 07/20/2006
  (from: 08/08/2006 until: 08/13/2007)
Jozef Števík - člen
164
Koplotovce 920 01
From: 07/20/2006 Until: 07/02/2007
  (from: 08/14/2007 until: 08/13/2007)
Ing. Jozef Števík - člen
164
Koplotovce 920 01
From: 07/02/2007
  (from: 08/14/2007 until: 07/17/2008)
Ing. Jozef Števík - člen
164
Koplotovce 920 01
From: 07/02/2007 Until: 06/04/2008
  (from: 07/18/2008 until: 07/17/2008)
Ing. Patrik Šturdík - podpredseda
Budovateľská 16
Bratislava
From: 10/20/2003
  (from: 05/03/2004 until: 08/13/2007)
Ing. Patrik Šturdík - podpredseda
Budovateľská 16
Bratislava
From: 10/20/2003 Until: 07/02/2007
  (from: 08/14/2007 until: 08/13/2007)
Ing. Jozef Taraba - predseda
Biely Kostol 5592/3
Biely Kostol 919 34
From: 03/31/2018
  (from: 04/13/2018 until: 03/02/2020)
Ing. Jozef Taraba - predseda
Poľná 5592/3
Biely Kostol 919 34
From: 03/31/2018
  (from: 03/03/2020 until: 04/22/2020)
Ing. Jozef Taraba - predseda
Poľná 5592/3
Biely Kostol 919 34
From: 03/31/2018 Until: 03/31/2020
  (from: 04/23/2020 until: 04/22/2020)
Ing. Ivan Valdner - člen
Znievska 13
Bratislava
  (from: 09/10/1997 until: 08/09/1999)
Ing. Ingrid Vanková - člen
Závalie 1333/11A
Hlohovec 920 01
From: 01/31/2019
  (from: 03/15/2019 until: 07/12/2019)
Ing. Ingrid Vanková - člen
Závalie 1333/11A
Hlohovec 920 01
From: 01/31/2019 Until: 06/14/2019
  (from: 07/13/2019 until: 07/12/2019)
Ing. Branislav Viskupič - člen
From: 05/23/2018 Until: 06/06/2018
  (from: 10/27/2018 until: 10/26/2018)
Ing. Branislav Viskupič - člen
Dúhová 8846/69
Trnava 917 01
From: 05/23/2018 Until: 06/06/2018
  (from: 10/27/2018 until: 03/02/2020)
Ing. Branislav Viskupič - člen
Dúhová 8846/69
Trnava 917 01
From: 05/23/2018 Until: 06/06/2018
  (from: 03/03/2020 until: 03/02/2020)
Ing. Branislav Viskupič - podpredseda
Dúhová 8846/69
Trnava 917 01
From: 07/02/2007
  (from: 08/14/2007 until: 10/26/2018)
Ing. Branislav Viskupič - podpredseda
Dúhová 8846/69
Trnava 917 01
From: 07/02/2007 Until: 05/23/2018
  (from: 10/27/2018 until: 10/26/2018)
Ing. Branislav Viskupič - podpredseda
Dúhová 8846/69
Trnava 917 01
From: 06/06/2018
  (from: 10/27/2018 until: 09/08/2021)
Ing. Branislav Viskupič - podpredseda
Dúhová 8846/69
Trnava 917 01
From: 06/06/2018 Until: 06/06/2021
  (from: 09/09/2021 until: 09/08/2021)
Ing. Branislav Viskupič - Vice-chairman of the Board of Directors
Dúhová 8846/69
Trnava 917 01
From: 07/23/2021
  (from: 09/09/2021 until: 07/10/2023)
Ing. Branislav Viskupič - Vice-chairman of the Board of Directors
Dúhová 8846/69
Trnava 917 01
From: 07/23/2021 Until: 06/14/2023
  (from: 07/11/2023 until: 07/10/2023)
Štefan Vyhlídal
373
Bojničky
  (from: 07/15/1993 until: 03/09/1997)
Ing. Michal Žabka , PhD. - člen
Čerešňová 351/56
Nitrianske Hrnčiarovce 951 01
From: 03/31/2020
  (from: 04/23/2020 until: 01/13/2023)
Ing. Michal Žabka , PhD. - člen
Čerešňová 351/56
Nitrianske Hrnčiarovce 951 01
From: 03/31/2020 Until: 01/04/2023
  (from: 01/14/2023 until: 01/13/2023)
Ing. Ladislav Režo - Vice-chairman of the Board of Directors
132
Lukáčovce 951 23
From: 06/14/2023
  (from: 07/11/2023 until: 11/02/2023)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť koná svojimi orgánmi alebo prostredníctvom svojich zástupcov. V mene spoločnosti koná a podpisuje predseda predstavenstva samostatne alebo podpredseda predstavenstva s niektorým členom predstavenstva spoločne.
  (from: 07/11/2023)
Spoločnosť koná svojimi orgánmi alebo prostredníctvom svojich zástupcov. V mene spoločnosti koná a podpisuje podpredseda predstavenstva samostatne alebo predseda predstavenstva s členom predstavenstva spoločne.
  (from: 07/28/2020 until: 07/10/2023)
V mene spoločnosti koná a podpisuje predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva každý samostatne, alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne. Pre platnosť písomného právneho úkonu sa vyžaduje podpis pod napísané alebo vytlačené obchodné meno.
  (from: 03/03/2020 until: 07/27/2020)
V mene spoločnosti koná a podpisuje predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva každý samostatne, alebo dvaja členovia predstavenstva. Pre platnosť písomného právneho úkonu sa vyžaduje podpis pod napísané alebo vytlačené obchodné meno.
  (from: 04/13/2018 until: 03/02/2020)
V mene spoločnosti koná a podpisuje predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva každý samostatne, alebo dvaja členovia predstavenstva. Pre platnosť písomného právneho úkonu sa vyžaduje podpis pod napísané alebo vytlačené obchodné meno.
  (from: 07/08/2003 until: 04/12/2018)
V mene spoločnosti koná novonok a podpisuje predseda predstavenstva.
  (from: 02/07/2002 until: 07/07/2003)
V mene spoločnosti koná navonok a podpisuje predseda a jeden člen predstavenstva alebo podpredseda a jeden člen predstavenstva.
  (from: 09/10/1997 until: 02/06/2002)
V mene spoločnosti koná navonok a podpisuje predseda a podpredseda a jeden ďalší člen predstavenstva.
  (from: 07/15/1993 until: 09/09/1997)
Za akciovú spoločnosť budú podpisovať predseda predstavenstva, podpredseda predstavenstva.
  (from: 10/10/1990 until: 07/14/1993)
Capital: 
1 259 442 EUR Paid up: 1 259 442 EUR
  (from: 05/20/2009)
37 935 000 Sk Paid up: 37 935 000 Sk
  (from: 07/08/2003 until: 05/19/2009)
37 935 000 Sk
  (from: 03/10/1997 until: 07/07/2003)
32 880 000 Sk
  (from: 08/11/1995 until: 03/09/1997)
21 920 000 Sk
  (from: 10/10/1990 until: 08/10/1995)
Shares: 
Number of shares: 2529
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 498 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená dovnútra spoločnosti a len so súhlasom predstavenstva spoločnosti.
  (from: 05/20/2009)
Number of shares: 2529
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 15 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená dovnútra spoločnosti a len so súhlasom predstavenstva spoločnosti.
  (from: 07/08/2003 until: 05/19/2009)
Number of shares: 2529
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 15 000 Sk
  (from: 02/07/2002 until: 07/07/2003)
Number of shares: 2529
Form: akcie na meno
Nominal value: 15 000 Sk
  (from: 03/10/1997 until: 02/06/2002)
Number of shares: 2192
Form: akcie na meno
Nominal value: 15 000 Sk
  (from: 08/11/1995 until: 03/09/1997)
Number of shares: 2192
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 07/15/1993 until: 08/10/1995)
Supervisory board: 
Ing. Silvester Viskupič
Krajná 7237/37
Trnava 917 01
From: 06/09/2021
  (from: 09/09/2021)
Mgr. Marek Vaško
Jedenásta 16
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 06/09/2021
  (from: 09/09/2021)
Ing. Ingrid Vanková
Závalie 1333/11A
Hlohovec 920 01
From: 10/25/2023
  (from: 11/03/2023)
Ing. Július Antal - člen
Záhradnícka 66
Bratislava
From: 10/09/2003
  (from: 05/03/2004 until: 08/13/2007)
Ing. Július Antal - člen
Záhradnícka 66
Bratislava
From: 10/09/2003 Until: 06/29/2007
  (from: 08/14/2007 until: 08/13/2007)
JUDr. Anna Blahová - členka
Vŕbová 8
Bratislava
  (from: 08/10/1999 until: 02/06/2002)
Štefan Bučko
192
Dvorníky
  (from: 07/15/1993 until: 03/09/1997)
Jaroslav Cáder - člen
459
Dvorníky
  (from: 09/10/1997 until: 08/09/1999)
Eva Cícerová
242
Bojničky 920 55
From: 10/17/2005
  (from: 11/03/2005 until: 07/19/2006)
Eva Cícerová
242
Bojničky 920 55
From: 10/17/2005 Until: 06/18/2006
  (from: 07/20/2006 until: 07/19/2006)
Ľudovít Görč
186
Dvorníky
  (from: 07/15/1993 until: 03/09/1997)
Ing. Jarolím Herceg - predseda
M.R.Štefánika 47
Hlohovec
  (from: 08/10/1999 until: 07/07/2003)
Ing. Jarolím Herceg - predseda
M.R.Štefánika 47
Hlohovec
From: 09/19/2001
  (from: 07/08/2003 until: 06/22/2015)
Ing. Jarolím Herceg - predseda
M.R.Štefánika 47
Hlohovec
From: 09/19/2001 Until: 05/24/2015
  (from: 06/23/2015 until: 06/22/2015)
Jozef Herud - člen
202
Báb
  (from: 03/10/1997 until: 09/09/1997)
Ing. Lenka Kabátová
Sihotská 11
Hlohovec 920 01
From: 05/23/2012
  (from: 06/12/2012 until: 05/07/2014)
Ing. Lenka Kabátová
Sihotská 11
Hlohovec 920 01
From: 05/23/2012 Until: 04/29/2014
  (from: 05/08/2014 until: 05/07/2014)
Ján Kadlec - člen
45
Dvorníky
  (from: 09/10/1997 until: 08/09/1999)
Ján Kučavík - člen
425
Dvorníky
  (from: 03/10/1997 until: 09/09/1997)
Beata Kyselová - členka
Nitrianska 7
Hlohovec
  (from: 09/10/1997 until: 08/09/1999)
Beáta Kyselová
Nitrianska 2518/7
Hlohovec 920 01
From: 04/29/2014
  (from: 05/08/2014 until: 06/22/2015)
Beáta Kyselová
Nitrianska 2518/7
Hlohovec 920 01
From: 04/29/2014 Until: 05/24/2015
  (from: 06/23/2015 until: 06/22/2015)
Beáta Kyselová
Nitrianska 2518/7
Hlohovec 920 01
From: 05/24/2015
  (from: 06/23/2015 until: 08/07/2018)
Beáta Kyselová
Nitrianska 2518/7
Hlohovec 920 01
From: 05/24/2015 Until: 06/01/2018
  (from: 08/08/2018 until: 08/07/2018)
Beáta Kyselová
Nitrianska 2518/7
Hlohovec 920 01
From: 06/01/2018
  (from: 08/08/2018 until: 09/08/2021)
Beáta Kyselová
Nitrianska 2518/7
Hlohovec 920 01
From: 06/01/2018 Until: 06/09/2021
  (from: 09/09/2021 until: 09/08/2021)
Anna Margetínyová - členka
473
Dvorníky
  (from: 02/07/2002 until: 07/07/2003)
Anna Margetínyová - členka
473
Dvorníky
From: 09/19/2001
  (from: 07/08/2003 until: 05/02/2004)
Anna Margetínyová - členka
473
Dvorníky
From: 09/19/2001 Until: 10/09/2003
  (from: 05/03/2004 until: 05/02/2004)
Anna Margetínyová - predsedkyňa
473
Dvorníky
  (from: 09/10/1997 until: 08/09/1999)
Anna Margetínyová
473
Dvorníky 920 56
From: 06/19/2006
  (from: 07/20/2006 until: 07/17/2008)
Anna Margetínyová
473
Dvorníky 920 56
From: 06/19/2006 Until: 06/04/2008
  (from: 07/18/2008 until: 07/17/2008)
Dušan Miko - člen
695
Dvorníky
  (from: 03/10/1997 until: 09/09/1997)
Štefan Mikulášik - člen
265
Bojničky
  (from: 09/10/1997 until: 08/09/1999)
Peter Mikulinec - člen
58
Bojničky
  (from: 08/10/1999 until: 02/06/2002)
Ľudmila Moravcová
58
Bojničky 920 55
From: 06/04/2008
  (from: 07/18/2008 until: 06/11/2012)
Ľudmila Moravcová
58
Bojničky 920 55
From: 06/04/2008 Until: 05/23/2012
  (from: 06/12/2012 until: 06/11/2012)
Milan Moravec
147
Bojničky
  (from: 07/15/1993 until: 03/09/1997)
Ing. Dušan Piňák
Vinohradská 4/A
Hlohovec
  (from: 07/15/1993 until: 03/09/1997)
Ing. Helena Ráciková
Dolná Sihoť 44
Hlohovec
  (from: 07/15/1993 until: 03/09/1997)
Marta Spáčilová - členka
352
Dvorníky
From: 10/03/2003
  (from: 05/03/2004 until: 11/02/2005)
Marta Spáčilová - členka
352
Dvorníky
From: 10/03/2003 Until: 10/16/2005
  (from: 11/03/2005 until: 11/02/2005)
Ing. Dezider Šturdík - člen
Budovateľská 16
Bratislava
  (from: 08/10/1999 until: 07/07/2003)
Ing. Dezider Šturdík - člen
Budovateľská 16
Bratislava
From: 09/19/2001
  (from: 07/08/2003 until: 05/02/2004)
Ing. Dezider Šturdík - člen
Budovateľská 16
Bratislava
From: 09/19/2001 Until: 10/09/2003
  (from: 05/03/2004 until: 05/02/2004)
Mária Šulhinová - členka
Svätopeterská 58
Hlohovec
  (from: 03/10/1997 until: 09/09/1997)
Ľudmila Valkyová - členka
399
Bojničky
  (from: 08/10/1999 until: 02/06/2002)
Ľudmila Válkyová - predsedkyňa
399
Bojničky
  (from: 03/10/1997 until: 09/09/1997)
Mgr. Marek Vaško
Jedenásta 16
Bratislava 831 01
From: 05/24/2015
  (from: 06/23/2015 until: 08/07/2018)
Mgr. Marek Vaško
Jedenásta 16
Bratislava 831 01
From: 05/24/2015 Until: 06/06/2018
  (from: 08/08/2018 until: 08/07/2018)
Mgr. Marek Vaško
Jedenásta 16
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 06/06/2018
  (from: 08/08/2018 until: 09/08/2021)
Mgr. Marek Vaško
Jedenásta 16
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 06/06/2018 Until: 06/09/2021
  (from: 09/09/2021 until: 09/08/2021)
Ing. Silvester Viskupič
Krajná 37
Trnava 917 01
From: 06/29/2007
  (from: 08/14/2007 until: 06/22/2015)
Ing. Silvester Viskupič
Krajná 37
Trnava 917 01
From: 06/29/2007 Until: 05/24/2015
  (from: 06/23/2015 until: 06/22/2015)
Ing. Silvester Viskupič
Krajná 37
Trnava 917 01
From: 05/24/2015
  (from: 06/23/2015 until: 08/07/2018)
Ing. Silvester Viskupič
Krajná 37
Trnava 917 01
From: 05/24/2015 Until: 06/06/2018
  (from: 08/08/2018 until: 08/07/2018)
Ing. Silvester Viskupič
Krajná 7237/37
Trnava 917 01
From: 06/06/2018
  (from: 08/08/2018 until: 09/08/2021)
Ing. Silvester Viskupič
Krajná 7237/37
Trnava 917 01
From: 06/06/2018 Until: 06/09/2021
  (from: 09/09/2021 until: 09/08/2021)
Beáta Kyselová
Nitrianska 2518/7
Hlohovec 920 01
From: 06/09/2021 Until: 10/25/2023
  (from: 11/03/2023 until: 11/02/2023)
Beáta Kyselová
Nitrianska 2518/7
Hlohovec 920 01
From: 06/09/2021
  (from: 09/09/2021 until: 11/02/2023)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená podľa § 27 Zák.č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach zakladateľskou zmluvou zo dňa 31.08.1990 na ustanovujúcom valnom zhromaždení konanom dňa 18.09.1990, na ktorom boli schválené i stanovy a priebeh ktorého bol osvedčený v notárskej zápisnici spísanej pred štátnym notárom Štátneho notárstva v Trnave pod č. N 872/90, Nz 879/90 dňa 18.09. 1990. Stary spis: Sa 252
  (from: 10/10/1990)
Stanovy spoločnosti prispôsobené Zák.č. 513/1991 Zb., notárska zápisnica zo dňa 25.3.1993 N 52/93, Nz 38/93. Stary spis: Sa 252
  (from: 07/15/1993)
Valné zhromaždenie konané dňa 20.04.1994 schválilo zmenu stanov. Stary spis: Sa 252
  (from: 03/03/1995)
Na valnom zhromaždení spoločnosti boli dňa 26.04.1995 zmenené stanovy spoločnosti. Stary spis: Sa 252
  (from: 08/11/1995)
Členská schôdza konaná dňa 17.04.1996 schválila zmenu stanov.
  (from: 03/10/1997)
Valné zhromaždenie konané dňa 23.04.1997, ktorého priebeh je osvedčený notárskou zápisnicou č. N 72/97, Nz 71/97 schválilo zmenu stanov.
  (from: 09/10/1997)
Valné zhromaždenie konané dňa 21.04.1999, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 115/99, Nz 109/99 schválilo zmenu stanov.
  (from: 08/10/1999)
Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí riadneho VZ dňa 19.09.2001, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 288/01, NZ 282/01.
  (from: 02/07/2002)
Notárska zápisnica N 407/02 NZ 386/02 osvedčujúca priebeh XII. riadneho valného zhromaždenia akciovej spoločnosti, konaného dňa 3.10.2002, na ktorom bola schválená zmena stanov - úplné znenie.
  (from: 07/08/2003)
Zápisnica zo schôdze zamestnancov dňa 3.10.2003, uznesenie k bodu č. 2 o voľbe člena dozornej rady voleného zamestnancami. Zápisnica z valného zhromaždenia akcionárov 9.10.2003, uznesenie k bodu č. 6 o voľbe členov dozornej rady. Zápisnica z dozornej rady 20.10.2003 uznesenie k bodu č. 2 o voľbe členov predstavenstva. Zápisnica z predstavenstva 23.10.2003, uznesenie k bodu č. 2 o určení podpredsedu predstavenstva.
  (from: 05/03/2004)
Date of updating data in databases:  02/23/2024
Date of extract :  02/27/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person