Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  151/L

Business name: 
ÁČKO a.s.
  (from: 12/29/1992)
Registered seat: 
Textilná 19
Ružomberok 034 01
  (from: 04/28/2007)
ul. I.Houdeka 39
Ružomberok 034 01
  (from: 05/09/2001 until: 04/27/2007)
ul. I.Houdeka
Ružomberok 034 01
  (from: 12/29/1992 until: 05/08/2001)
Identification number (IČO): 
31 577 148
  (from: 12/29/1992)
Date of entry: 
12/29/1992
  (from: 12/29/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/29/1992)
Objects of the company: 
maloobchod /okrem motorových vozidiel/ a s výnimkou činností viazaných a koncesovaných uvedených v prílohe č. 2 a 3 zák.č.455/91 Zb. o živnostenskom podnikaní
  (from: 04/01/2005)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 04/01/2005)
konečná úprava textílií
  (from: 04/01/2005)
výroba posteľného prádla
  (from: 04/01/2005)
výroba konfekčných výrobkov bytových
  (from: 04/01/2005)
veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/01/2005)
predaj tepelne rýchlo upravovaných pekárenských výrobkov pripravovaných z polotovarov od opravneného výrobcu
  (from: 04/01/2005)
činnosti týkajúce sa telesnej pohody /fitnes, solárium, sauna, bazén/
  (from: 04/01/2005)
iná zábavná činnosť /živá hudba, diskotéka/
  (from: 04/01/2005)
vyberanie parkovacích a vstupných poplatkov
  (from: 04/01/2005)
pranie bielizne
  (from: 04/01/2005)
predaj nápojov na priamu konzumáciu (bar)
  (from: 04/01/2005)
iná športová činnosť (bowling, biliard)
  (from: 04/01/2005)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 04/01/2005)
prenájom nehnuteľností, resp. ich častí
  (from: 04/01/2005)
prevádzkovanie a zapožičiavanie zábavných zariadení
  (from: 04/01/2005)
prevádzkovanie a zapožičiavanie PC stimulátora
  (from: 04/01/2005)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4
  (from: 04/28/2007)
príprava a podávanie jedál vrátane nápojov v stravovacích zariadeniach (jedálne v továrňach, úradoch, školské menzy)
  (from: 04/28/2007)
nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 04/28/2007)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (from: 04/28/2007)
masérske služby
  (from: 12/17/2015)
opravy ostatného spotrebného tovaru
  (from: 04/01/2005 until: 04/27/2007)
cestná nákladná doprava
  (from: 04/01/2005 until: 04/27/2007)
hotel s možnosťou stravovania
  (from: 04/01/2005 until: 04/27/2007)
stravovanie závodné
  (from: 04/01/2005 until: 04/27/2007)
zmenáreň
  (from: 04/01/2005 until: 04/27/2007)
zmenárne - nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za slovenskú menu v hotovosti
  (from: 04/28/2007 until: 09/19/2022)
maloobchod /okrem motorových vozidiel/ a s výnimkou činností viazaných a koncesovaných uvedených v prílohe č. 2 a 3 zák.č.455/91 Zb. o živnostenskom podnikaní
  (from: 12/29/1992 until: 03/31/2005)
opravy ostatného spotrebného tovaru
  (from: 12/29/1992 until: 03/31/2005)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 12/29/1992 until: 03/31/2005)
konečná úprava textílií
  (from: 05/15/1998 until: 03/31/2005)
výroba posteľného prádla
  (from: 05/15/1998 until: 03/31/2005)
výroba konfekčných výrobkov bytových
  (from: 05/15/1998 until: 03/31/2005)
veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/15/1998 until: 03/31/2005)
cestná nákladná doprava
  (from: 03/20/2000 until: 03/31/2005)
hotel s možnosťou stravovania
  (from: 05/09/2001 until: 03/31/2005)
stravovanie závodné
  (from: 05/09/2001 until: 03/31/2005)
zmenáreň
  (from: 05/09/2001 until: 03/31/2005)
predaj tepelne rýchlo upravovaných pekárenských výrobkov pripravovaných z polotovarov od opravneného výrobcu
  (from: 05/09/2001 until: 03/31/2005)
činnosti týkajúce sa telesnej pohody /fitnes, solárium, sauna, bazén/
  (from: 01/30/2002 until: 03/31/2005)
iná zábavná činnosť /živá hudba, diskotéka/
  (from: 01/30/2002 until: 03/31/2005)
vyberanie parkovacích a vstupných poplatkov
  (from: 01/30/2002 until: 03/31/2005)
pranie bielizne
  (from: 01/30/2002 until: 03/31/2005)
predaj nápojov na priamu konzumáciu (bar)
  (from: 08/15/2002 until: 03/31/2005)
iná športová činnosť (bowling, biliard)
  (from: 08/15/2002 until: 03/31/2005)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/29/1992)
Ing. Peter Filipp - Chairman of the Board of Directors
Malé Tatry 6045/5
Ružomberok 034 01
From: 01/31/2023
  (from: 02/15/2023)
Adela Filippová - Member of the Board of Directors
Malé Tatry 6045/5
Ružomberok 034 01
From: 01/31/2023
  (from: 02/15/2023)
Mgr. Peter Filipp - Member of the Board of Directors
Hrabovská cesta 5181/35
Ružomberok 034 01
From: 01/31/2023
  (from: 02/15/2023)
MUDr. Jozef D o m e n i k
J.Hanulu 5
Ružomberok
  (from: 12/29/1992 until: 12/17/1995)
Ing. Peter F i l l i p
Malé Tatry 28
Ružomberok
  (from: 12/29/1992 until: 12/17/1995)
Ing. Peter Filipp
Malé Tatry 6045/5
Ružomberok 034 01
  (from: 12/18/1995 until: 05/20/2022)
Mgr. Peter Filipp
Malé Tatry 5
Ružomberok
  (from: 12/18/1995 until: 11/15/2006)
Adela Filippová
Malé Tatry 6045/5
Ružomberok 034 01
  (from: 12/18/1995 until: 05/20/2022)
Ing. Ladislav H á m o r
Hrabovská 8
Ružomberok
  (from: 12/29/1992 until: 12/17/1995)
Julian H e l k o
Jánošíkova 3
Ružomberok
  (from: 12/29/1992 until: 12/17/1995)
Ing. Ľubomír M o s n ý
Hviezdoslavova 1
Ružomberok
  (from: 12/29/1992 until: 12/17/1995)
Ing. Ľubomír Mosný
Hviezdoslavova 1
Ružomberok
  (from: 12/18/1995 until: 03/31/2005)
Ing. Ľubomír Mosný
Hviezdoslavova 1
Ružomberok
Until: 12/30/2004
  (from: 04/01/2005 until: 03/31/2005)
Marian S l e z á k
Páričkova 9
Ružomberok
  (from: 12/29/1992 until: 12/17/1995)
Mgr. Veronika T r n o v s k á
Salvova 7
Ružomberok
  (from: 12/29/1992 until: 12/17/1995)
Ing. Peter Filipp
Malé Tatry 6045/5
Ružomberok 034 01
Until: 01/30/2023
  (from: 02/15/2023 until: 02/14/2023)
Ing. Peter Filipp
Malé Tatry 6045/5
Ružomberok 034 01
  (from: 05/21/2022 until: 02/14/2023)
Mgr. Peter Filipp - člen predstavenstva
Hrabovská cesta 5181/35
Ružomberok
From: 12/18/1995 Until: 01/30/2023
  (from: 02/15/2023 until: 02/14/2023)
Adela Filippová
Malé Tatry 6045/5
Ružomberok 034 01
Until: 01/30/2023
  (from: 02/15/2023 until: 02/14/2023)
Adela Filippová
Malé Tatry 6045/5
Ružomberok 034 01
  (from: 05/21/2022 until: 02/14/2023)
Mgr. Peter Filipp - člen predstavenstva
Hrabovská cesta 5181/35
Ružomberok
From: 12/18/1995
  (from: 11/16/2006 until: 02/14/2023)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú všetci členovia predstavenstva. Za spoločnosť sú oprávnení podpisovať, vždy aspoň dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 12/29/1992)
Capital: 
291 443 EUR Paid up: 291 443 EUR
  (from: 03/04/2009)
8 780 000 Sk
  (from: 12/29/1992 until: 03/03/2009)
Shares: 
Number of shares: 100
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 2 914,43 EUR
  (from: 03/04/2009)
Number of shares: 100
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 87 800 Sk
  (from: 10/24/2000 until: 03/03/2009)
Number of shares: 100
Form: akcie na meno
Nominal value: 87 800 Sk
  (from: 12/29/1992 until: 10/23/2000)
Supervisory board: 
Mgr. Vladimíra Filippová
Hrabovská cesta 5181/35
Ružomberok 034 01
From: 01/31/2023
  (from: 02/15/2023)
MUDr. Martin Penjak
Hrabovská cesta 5181/35
Ružomberok 034 01
From: 01/31/2023
  (from: 02/15/2023)
Jana Štiffelová
D. Kralovenskej 1013
Likavka 034 95
From: 01/31/2023
  (from: 02/15/2023)
Ing. Igor F r i č
Mojzesova 11
Ružomberok
  (from: 12/29/1992 until: 12/17/1995)
Ing. Igor F r i č
Mojzesova 3
Ružomberok
  (from: 12/18/1995 until: 03/31/2005)
Ing. Igor F r i č
Mojzesova 3
Ružomberok
Until: 12/30/2004
  (from: 04/01/2005 until: 03/31/2005)
Miriam Filippová
Malé Tatry 5
Ružomberok
  (from: 12/18/1995 until: 03/19/2000)
Vladimíra Filippová
Hrabovská cesta 5181/35
Ružomberok 034 01
  (from: 12/18/1995 until: 05/20/2022)
Ing. Radislav K e n d e r a
Madačova 6
Ružomberok
  (from: 12/29/1992 until: 12/17/1995)
Ing. Ján L e t k o
Horská 4
Ružomberok
  (from: 12/29/1992 until: 12/17/1995)
MUDr. Martin Penjak
Hrabovská cesta 5181/35
Ružomberok 034 01
  (from: 03/20/2000 until: 06/03/2022)
Vladimíra Filippová
Hrabovská cesta 5181/35
Ružomberok 034 01
Until: 01/30/2023
  (from: 02/15/2023 until: 02/14/2023)
MUDr. Martin Penjak
Hrabovská cesta 5181/35
Ružomberok 034 01
Until: 01/30/2023
  (from: 02/15/2023 until: 02/14/2023)
Jana Štiffelová
1013
Likavka
From: 12/10/2004 Until: 01/30/2023
  (from: 02/15/2023 until: 02/14/2023)
Vladimíra Filippová
Hrabovská cesta 5181/35
Ružomberok 034 01
  (from: 05/21/2022 until: 02/14/2023)
MUDr. Martin Penjak
Hrabovská cesta 5181/35
Ružomberok 034 01
  (from: 06/04/2022 until: 02/14/2023)
Jana Štiffelová
1013
Likavka
From: 12/10/2004
  (from: 04/01/2005 until: 02/14/2023)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 5.8.1992, schválením stanov a not.zápisnicou č.N 320/92, NZ 244/92 zo dňa 12.10.1992 v zmysle § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb.
  (from: 12/29/1992)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 23.8.1995 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 534
  (from: 12/18/1995)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 12.5.1998 bola schválená zmena stanov.
  (from: 05/15/1998)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konaného dňa 30.12.1999 bola schválená zmena stanov.
  (from: 03/20/2000)
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 4. 12. 2000 bola schválená zmena stanov.
  (from: 05/09/2001)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 17.12.2001 bola schválená zmena stanov.
  (from: 01/30/2002)
Na valnom zhromaždení dňa 24.5.2002 bola schválená zmena stanov.
  (from: 08/15/2002)
Date of updating data in databases:  03/23/2023
Date of extract :  03/26/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person