Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  5883/V

Business name: 
CORSA, spoločnosť s ručením obmedzeným
  (from: 03/01/1995 until: 02/16/2005)
Registered seat: 
Tr. SNP č. 61
Košice
  (from: 09/13/1996 until: 02/16/2005)
Identification number (IČO): 
31 704 255
  (from: 03/01/1995)
Date of entry: 
03/01/1995
  (from: 03/01/1995)
Date of deletion: 
02/17/2005
  (from: 02/17/2005)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 02/17/2005)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/01/1995)
Capital: 
100 000 Sk
  (from: 03/01/1995 until: 02/16/2005)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 08/02/1999
  (from: 12/21/1999)
Bankruptcy trustee: 
Ing. Vincent Duhoň
Krakovská 11
Košice
  (from: 12/21/1999)
Other legal facts: 
Súd povoľuje výmaz v obchodnom registri v oddieli Sro vo vložke číslo 5883/V: Obchodné meno: CORSA, spoločnosť s ručením obmedzeným Sídlo: Tr. SNP č. 61, Košice IČO: 31 704 255 ako aj všetkých ďalších právnych skutočností zapísaných v uvedenej vložke z dôvodu zrušenia obchodnej spoločnosti bez likvidácie na základe uznesenia Krajského súdu v Košiciach č.k. 3K 36/99-63 zo dňa 27.1.2004, právoplatného dňa 19.3.2004, o zrušení konkurzu vyhláseného na majetok úpadcu po splnení rozvrhového uznesenia podľa § 44 ods.1 písm. b, ZKV. Z rozvrhového uznesenia Krajského súdu v Košiciach č.k. 3K 36/99-59 zo dňa 7.11.2003, právoplatného dňa 13.12.2003 je zrejmé, že po uspokojení veriteľov v ňom uvedených nezostali spoločnosti žiadne finančné prostriedky, a teda nie je potrebné nariaďovať likvidáciu (§ 68 ods. 2 druhá veta Obch. zák.). Na základe vyššie uvedených skutočností a v zmysle § 200a ods. 4 O.s.p. súd zosúladil zápis so skutočným stavom.
  (from: 02/17/2005)
Date of updating data in databases:  03/17/2023
Date of extract :  03/20/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person