Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  5883/V

Business name: 
CORSA, spoločnosť s ručením obmedzeným
  (from: 03/01/1995 until: 02/16/2005)
Registered seat: 
Tr. SNP č. 61
Košice
  (from: 09/13/1996 until: 02/16/2005)
Dopravná 2
Košice
  (from: 03/01/1995 until: 09/12/1996)
Identification number (IČO): 
31 704 255
  (from: 03/01/1995)
Date of entry: 
03/01/1995
  (from: 03/01/1995)
Date of deletion: 
02/17/2005
  (from: 02/17/2005)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 02/17/2005)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/01/1995)
Objects of the company: 
opravy a servis motorových vozidiel
  (from: 03/01/1995 until: 02/16/2005)
predaj na priamu konzumáciu:
  (from: 03/01/1995 until: 02/16/2005)
nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína a destilátov
  (from: 03/01/1995 until: 02/16/2005)
zmrzliny a mrazených krémov
  (from: 03/01/1995 until: 02/16/2005)
tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál
  (from: 03/01/1995 until: 02/16/2005)
veľkoobchod s potravinami, múčnymi a pekárenskými výrobkami, mliečnymi výrobkami, mäsovými výrobkami, zeleninou, ovocím, nápojmi, sladovníckymi, cukrárenskymi výrobkami, cukrovinkami, pochutinami, živými zvieratami, strojovými zariadeniami a celkami, farebnými kovmi, drevom, nerastnými surovinami, palivami, kožušinami, kožiarskymi výrobkami, elektrospotrebičmi, elektronikou, papierom, hračkami, kancelárskymi potrebami, knihami, železiarskym tovarom, foto-kino potrebami, drogériovým tovarom, nábytkom, bytovými doplnkami, plastickými hmotami, výrobkami chemického priemyslu /mimo jedov, žieravín a zvlášť nebezpečných jedov/, výrobkami automobilového priemyslu
  (from: 03/01/1995 until: 02/16/2005)
maloobchod s uvedenými tovarmi
  (from: 03/01/1995 until: 02/16/2005)
reklamná a aranžérska činnosť
  (from: 03/01/1995 until: 02/16/2005)
sprostrekovateľská činnosť
  (from: 03/01/1995 until: 02/16/2005)
predaj a požičiavanie videokaziet
  (from: 03/01/1995 until: 02/16/2005)
výroba a predaj výrobkov z plastických hmôt
  (from: 03/01/1995 until: 02/16/2005)
výroba nealkoholických nápojov a nápojov s nízkym obsahom alkoholu
  (from: 03/01/1995 until: 02/16/2005)
Partners: 
Ján Buocik
Lány 12
Bojnice 972 01
Slovak Republic
  (from: 10/01/1997 until: 02/16/2005)
Miroslav Červenický
Dénešova 79
Košice
Slovak Republic
  (from: 03/01/1995 until: 09/12/1996)
Ernest Pástor
Fábryho 3
Košice
Slovak Republic
  (from: 09/13/1996 until: 09/30/1997)
Contribution of each member: 
Miroslav Červenický
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 03/01/1995 until: 09/12/1996)
Ernest Pástor
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 09/13/1996 until: 09/30/1997)
Ján Buocik
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 10/01/1997 until: 02/16/2005)
Management body: 
konatelia
  (from: 10/01/1997 until: 02/16/2005)
konatelia
  (from: 03/01/1995 until: 09/30/1997)
Ján Buocik
Lány 12
Bojnice 972 01
  (from: 10/01/1997 until: 02/16/2005)
Miroslav Červenický
Dénešova 79
Košice
  (from: 03/01/1995 until: 09/12/1996)
Ľubomír Farkaš
Čínska 17
Košice
  (from: 03/01/1995 until: 09/12/1996)
Ernest Pástor
Fábryho 3
Košice
  (from: 09/13/1996 until: 09/30/1997)
Ernest Pástor
Fábryho 3
Košice
  (from: 10/01/1997 until: 02/16/2005)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje Ján Buocik samostatne a Ernest Pástor spoločne s Jánou Buocikom a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 10/01/1997 until: 02/16/2005)
Za spoločnosť konajú a podpisujú konatelia samostatne.
  (from: 03/01/1995 until: 09/30/1997)
Capital: 
100 000 Sk
  (from: 03/01/1995 until: 02/16/2005)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 08/02/1999
  (from: 12/21/1999)
Bankruptcy trustee: 
Ing. Vincent Duhoň
Krakovská 11
Košice
  (from: 12/21/1999)
Other legal facts: 
Súd povoľuje výmaz v obchodnom registri v oddieli Sro vo vložke číslo 5883/V: Obchodné meno: CORSA, spoločnosť s ručením obmedzeným Sídlo: Tr. SNP č. 61, Košice IČO: 31 704 255 ako aj všetkých ďalších právnych skutočností zapísaných v uvedenej vložke z dôvodu zrušenia obchodnej spoločnosti bez likvidácie na základe uznesenia Krajského súdu v Košiciach č.k. 3K 36/99-63 zo dňa 27.1.2004, právoplatného dňa 19.3.2004, o zrušení konkurzu vyhláseného na majetok úpadcu po splnení rozvrhového uznesenia podľa § 44 ods.1 písm. b, ZKV. Z rozvrhového uznesenia Krajského súdu v Košiciach č.k. 3K 36/99-59 zo dňa 7.11.2003, právoplatného dňa 13.12.2003 je zrejmé, že po uspokojení veriteľov v ňom uvedených nezostali spoločnosti žiadne finančné prostriedky, a teda nie je potrebné nariaďovať likvidáciu (§ 68 ods. 2 druhá veta Obch. zák.). Na základe vyššie uvedených skutočností a v zmysle § 200a ods. 4 O.s.p. súd zosúladil zápis so skutočným stavom.
  (from: 02/17/2005)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 26.7.1994 a dodatkom zo dňa 28.11.1994 podľa zák.č.513/91 Zb.
  (from: 03/01/1995 until: 02/16/2005)
Dodatok k zakladateľskej listine zo dňa 24.7.1996.
  (from: 09/13/1996 until: 02/16/2005)
Zmena zakladateľskej listiny formou notárskej zápisnice číslo N 478/97, Nz 477/97 zo dňa 18.9.1997.
  (from: 10/01/1997 until: 02/16/2005)
Krajský súd v Košiciach uznesením sp. zn. 3K 36/99-13 zo dňa 2.8.1999 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: CORSA, spoločnosť s ručením obmedzeným, Tr. SNP č.61, Košice, IČO: 31 704 255 a ustanovil správcu podstaty: Ing. Vincent Duhoň, Krakovská 11, Košice. Uznesením Krajského súdu v Košiciach č. k. 3K 36/99-63 zo dňa 27.1.2004, právoplatným dňa 19.3.2004 bol zrušený konkurz na majetok úpadcu podľa § 44 ods. 1 písm. b ZKV po splnení rozvrhového uznesenia a Ing. Vincent Duhoňa bol zbavený funkcie správcu konkurznej podstaty.
  (from: 12/21/1999 until: 02/16/2005)
Date of updating data in databases:  06/13/2024
Date of extract :  06/16/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person