Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  152/L

Business name: 
Slovryb, a.s.
  (from: 10/01/1997)
Registered seat: 
258
Príbovce 038 42
  (from: 01/08/2002)
Identification number (IČO): 
31 577 156
  (from: 12/29/1992)
Date of entry: 
01/01/1993
  (from: 12/29/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/29/1992)
Objects of the company: 
spracovanie a predaj polotovarov
  (from: 12/29/1992)
poradenská činnosť v oblasti chovu rýb
  (from: 12/29/1992)
obchodná činnosť okrem koncesovaných živností
  (from: 12/29/1992)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 12/29/1992)
výkon chovu rýb v rozsahu oprávnenia
  (from: 04/22/1999)
výroba a predaj elektriky
  (from: 04/22/1999)
nákladná cestná doprava
  (from: 05/25/2016)
poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 06/26/2018)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/01/1997)
Ivan Orovčík - predseda
Mierová 1360/11
Stará Ľubovňa 064 01
From: 04/27/2019
  (from: 06/11/2019)
Ing. Igor Mišech - podpredseda
173
Horné Otrokovice 920 62
From: 04/27/2019
  (from: 06/11/2019)
Mgr. Marianna Jankovičová - člen
Drobného 1924/19
Bratislava - Dúbravka 841 01
From: 04/27/2019
  (from: 06/11/2019)
Acting in the name of the company: 
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému, alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis vždy predseda, alebo podpredseda predstavenstva a jeden člen predstavenstva. Výkonný riaditeľ podpisuje za spoločnosť v prípadoch, určených vo vnútornom predpise spoločnosti.
  (from: 10/01/1997)
Capital: 
278 880 EUR Paid up: 278 880 EUR
  (from: 01/01/2009)
Shares: 
Number of shares: 210
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 664 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií je viazaná na súhlas predstavenstava spoločnosti.
  (from: 01/01/2009)
Number of shares: 210
Type: prioritné
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 664 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií je viazaná na súhlas predstavenstva spoločnosti.
  (from: 01/01/2009)
Supervisory board: 
MVDr. Štefan Bilik - člen
P. Dobšinského 64
Rožňava 048 01
From: 04/30/2011
  (from: 07/14/2011)
Milan Kobela
Fraňa Kráľa 1222/2
Brezno 977 01
From: 04/27/2013
  (from: 05/28/2013)
Ing. Mária Pethőová
Richterova 1141/41
Sládkovičovo 925 21
From: 04/27/2019
  (from: 06/11/2019)
Ing. Jozef Lauš
Mateja Bela 2442/43
Trenčín 911 08
From: 04/27/2019
  (from: 06/11/2019)
Attila Tomanovics
Kodályova 1504/4
Dunajská Streda 929 01
From: 04/27/2019
  (from: 06/11/2019)
Other legal facts: 
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 11.4.1995 bola schválená zmena stanov.
  (from: 03/24/1995)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 18.3.1995 bola schválená zmena stanov.
  (from: 08/02/1996)
Na valnom zhromaždení dňa 8. 6. 1996 bola schválená zmena stanov.
  (from: 07/11/1997)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 12. 4. 1997 bola schválená zmena stanov.
  (from: 10/01/1997)
Výkonný riaditeľ: Ing. Ján Pika, bytom Príbovce 258. Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 24.4.1999 bola schválená zmena stanov.
  (from: 07/21/1999)
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 29. 4. 2000 bola schválená zmena stanov.
  (from: 10/06/2000)
Na valnom zhromaždení dňa 21.4.2001 bola schválená zmena stanov.
  (from: 09/03/2001)
Na valnom zhromaždení dňa 27.4. 2002 bola schválená zmena stanov.
  (from: 02/11/2003)
Date of updating data in databases:  09/21/2021
Date of extract :  09/23/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person