Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  152/L

Business name: 
Slovryb, a.s.
  (from: 10/01/1997)
SLOVRYB, a.s.
  (from: 12/29/1992 until: 09/30/1997)
Registered seat: 
258
Príbovce 038 42
  (from: 01/08/2002)
A. Kmeťa 20
Žilina 010 55
  (from: 10/01/1997 until: 01/07/2002)
Kmeťova 20
Žilina 010 01
  (from: 12/29/1992 until: 09/30/1997)
Identification number (IČO): 
31 577 156
  (from: 12/29/1992)
Date of entry: 
01/01/1993
  (from: 12/29/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/29/1992)
Objects of the company: 
spracovanie a predaj polotovarov
  (from: 12/29/1992)
poradenská činnosť v oblasti chovu rýb
  (from: 12/29/1992)
obchodná činnosť okrem koncesovaných živností
  (from: 12/29/1992)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 12/29/1992)
výkon chovu rýb v rozsahu oprávnenia
  (from: 04/22/1999)
výroba a predaj elektriky
  (from: 04/22/1999)
nákladná cestná doprava
  (from: 05/25/2016)
poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 06/26/2018)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/01/1997)
Managing board
  (from: 12/29/1992 until: 09/30/1997)
Ing. Igor Mišech - podpredseda
173
Horné Otrokovice 920 62
From: 04/27/2019
  (from: 06/11/2019)
Mgr. Marianna Jankovičová - člen
Drobného 1924/19
Bratislava - Dúbravka 841 01
From: 04/27/2019
  (from: 06/11/2019)
Ing. Ján Pika - Member of the Board of Directors
1.mája 150/37
Turčianska Štiavnička 038 51
From: 12/14/2022
  (from: 01/06/2023)
Ing. Ferdinand B a l á ž - člen
C II 84/31
Dubnica nad Váhom
  (from: 12/29/1992 until: 01/11/1996)
Ing. Bohumil B í l e k - predseda
T. Obrancov mieru 52
Žilina
  (from: 12/29/1992 until: 08/01/1996)
Karol Balaďa - člen
Laborecká 1864/24
Humenné
From: 04/26/2003
  (from: 09/24/2003 until: 07/13/2011)
Karol Balaďa - člen
Laborecká 1864/24
Humenné
From: 04/26/2003 Until: 04/30/2011
  (from: 07/14/2011 until: 07/13/2011)
Karol Balaďa - člen
Laborecká 1864/24
Humenné 066 01
From: 04/30/2011
  (from: 07/14/2011 until: 06/02/2015)
Karol Balaďa - člen
Laborecká 1864/24
Humenné 066 01
From: 04/30/2011 Until: 04/25/2015
  (from: 06/03/2015 until: 06/02/2015)
Ing. Richard Baran - člen
Piešťanská 2991/5
Žilina
From: 04/26/2003
  (from: 09/24/2003 until: 07/16/2007)
Ing. Richard Baran - podpredseda
30
Svederník
From: 04/26/2003
  (from: 07/17/2007 until: 07/13/2011)
Ing. Richard Baran - podpredseda
30
Svederník
From: 04/26/2003 Until: 04/30/2011
  (from: 07/14/2011 until: 07/13/2011)
Róbert Cimbalík - člen
Lastovičia 4457/13
Nové Zámky
From: 09/27/2002 Until: 04/26/2003
  (from: 04/03/2003 until: 09/23/2003)
Ing. Igor Cmarko - podpredseda
Tr. SNP 30
Banská Bystrica
  (from: 08/02/1996 until: 07/20/1999)
Ing. Dušan D r e v e n n á k - člen
Považská 18
Košice
  (from: 12/29/1992 until: 03/23/1995)
Ing. Jozef Demovič - člen
Považská 73
Trenčín
  (from: 08/02/1996 until: 07/20/1999)
Ing. Jozef Demovič - podpredseda
Považská 73
Trenčín
Until: 09/27/2002
  (from: 07/21/1999 until: 04/02/2003)
Štefan Dimitrov - člen
Železničná 18
Senec
  (from: 08/02/1996 until: 04/02/2003)
Štefan Dimitrov - podpredseda
Železničná 18
Senec
Until: 04/26/2003
  (from: 04/03/2003 until: 09/23/2003)
Juraj Dobiaš - predseda
Dukelská 972/7-7
Považská Bystrica 017 01
From: 04/30/2011
  (from: 07/14/2011 until: 06/10/2019)
Juraj Dobiaš - predseda
Dukelská 972/7-7
Považská Bystrica 017 01
From: 04/30/2011 Until: 04/27/2019
  (from: 06/11/2019 until: 06/10/2019)
Ing. Miroslav Fečko - člen
Okružná 529/59
Drienov 082 04
From: 04/25/2015
  (from: 06/03/2015 until: 06/10/2019)
Ing. Miroslav Fečko - člen
Okružná 529/59
Drienov 082 04
From: 04/25/2015 Until: 04/27/2019
  (from: 06/11/2019 until: 06/10/2019)
Ing. Peter Gabčo - člen
Mierova 16
Rožňava
  (from: 01/12/1996 until: 08/01/1996)
Štefan H a j d ú c h - člen
268
Rovinka
  (from: 12/29/1992 until: 08/01/1996)
Ing. Ľubomír Chrenko - člen
A. Hlinku 58
Zvolen
  (from: 03/24/1995 until: 08/01/1996)
Ing. Štefan J a n č e k - podpredseda
Lepenkáreň 15
Biely Potok
  (from: 12/29/1992 until: 08/01/1996)
Ing. Štefan Janček - člen
Lepenkáreň 15
Ružomberok
  (from: 08/02/1996 until: 02/14/2006)
Ing. Štefan Janček - člen
Lepenkáreň 15
Ružomberok
Until: 05/21/2005
  (from: 02/15/2006 until: 02/14/2006)
Ing. Ľuboš Javor - predseda
Dolnomajerská 1223/3
Sereď
From: 04/26/2003
  (from: 07/17/2007 until: 03/09/2011)
Ing. Ľuboš Javor - predseda
Dolnomajerská 1223/3
Sereď
From: 04/26/2003 Until: 02/24/2011
  (from: 03/10/2011 until: 03/09/2011)
Ing. Ľuboš Javor - predseda
Poštová 1157/5
Sereď
From: 04/26/2003
  (from: 09/24/2003 until: 07/16/2007)
Ing. Branislav K o š ť a n - člen
Rybníky
Príbovce
  (from: 12/29/1992 until: 08/01/1996)
Ing. Stanislav Klabník - člen
I. Krasku 249/3
Považská Bystrica
  (from: 03/24/1995 until: 08/01/1996)
Ing. Branislav Košťan - člen
258
Príbovce
Until: 04/27/2002
  (from: 08/02/1996 until: 02/10/2003)
Ján Krákorník - člen
Levočská 63
Prešov
Until: 04/26/2003
  (from: 08/02/1996 until: 09/23/2003)
Marián Lužák - predseda
A. Kubinu 19
Trnava
  (from: 08/02/1996 until: 09/23/2003)
Marián Lužák - podpredseda
A. Kubinu 1673/19
Trnava
  (from: 09/24/2003 until: 07/16/2007)
Marián Lužák - podpredseda
A. Kubinu 1673/19
Trnava
Until: 04/15/2007
  (from: 07/17/2007 until: 07/16/2007)
RNDr. Vladimír Migra - člen
Štefánikova 263/8
Námestovo
Until: 04/27/2002
  (from: 07/21/1999 until: 02/10/2003)
František N a g y - člen
Pod Kopcom 64
Nové Zámky
  (from: 12/29/1992 until: 03/23/1995)
Ing. Mária Pethőová - podpredseda
Richterova 1141/141
Sládkovičovo 925 21
From: 04/30/2011
  (from: 07/14/2011 until: 06/10/2019)
Ing. Mária Pethőová - podpredseda
Richterova 1141/141
Sládkovičovo 925 21
From: 04/30/2011 Until: 04/27/2019
  (from: 06/11/2019 until: 06/10/2019)
Ivan Orovčík - predseda
Mierová 1360/11
Stará Ľubovňa 064 01
From: 04/27/2019 Until: 12/14/2022
  (from: 01/06/2023 until: 01/05/2023)
Ivan Orovčík - predseda
Mierová 1360/11
Stará Ľubovňa 064 01
From: 04/27/2019
  (from: 06/11/2019 until: 01/05/2023)
Acting in the name of the company: 
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému, alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis vždy predseda, alebo podpredseda predstavenstva a jeden člen predstavenstva. Výkonný riaditeľ podpisuje za spoločnosť v prípadoch, určených vo vnútornom predpise spoločnosti.
  (from: 10/01/1997)
Spoločnosť zastupuje predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva alebo riaditeľ na základe plnej moci udelenej predstaven stvom. Podpisovanie za spoločnosť sa deje tak že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti SLOVRYB, a.s., pripoja svoj podpis všetci členovia predstavenstva alebo dvaja z týchto zástupcov: predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva alebo riaditeľ na základe plnej moci udelenej predstavenstvom.
  (from: 12/29/1992 until: 09/30/1997)
Capital: 
278 880 EUR Paid up: 278 880 EUR
  (from: 01/01/2009)
8 400 000 Sk Paid up: 8 400 000 Sk
  (from: 02/15/2006 until: 12/31/2008)
4 200 000 Sk
  (from: 07/11/1997 until: 10/05/2000)
2 100 000 Sk
  (from: 12/29/1992 until: 07/10/1997)
Shares: 
Number of shares: 210
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 664 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií je viazaná na súhlas predstavenstava spoločnosti.
  (from: 01/01/2009)
Number of shares: 210
Type: prioritné
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 664 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií je viazaná na súhlas predstavenstva spoločnosti.
  (from: 01/01/2009)
Number of shares: 210
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 20 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií je viazaná na súhlas predstavenstava spoločnosti.
  (from: 02/15/2006 until: 12/31/2008)
Number of shares: 210
Type: prioritné
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 20 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií je viazaná na súhlas predstavenstva spoločnosti.
  (from: 02/15/2006 until: 12/31/2008)
Number of shares: 210
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 20 000 Sk
  (from: 12/17/2004 until: 02/14/2006)
Number of shares: 210
Type: prioritné
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 20 000 Sk
  (from: 12/17/2004 until: 02/14/2006)
Number of shares: 420
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 20 000 Sk
  (from: 09/03/2001 until: 12/16/2004)
Number of shares: 420
Form: akcie na meno
Nominal value: 20 000 Sk
  (from: 10/06/2000 until: 09/02/2001)
Number of shares: 210
Form: akcie na meno
Nominal value: 20 000 Sk
  (from: 07/11/1997 until: 10/05/2000)
Number of shares: 210
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 12/29/1992 until: 07/10/1997)
Supervisory board: 
MVDr. Štefan Bilik - člen
P. Dobšinského 64
Rožňava 048 01
From: 04/30/2011
  (from: 07/14/2011)
Milan Kobela
Fraňa Kráľa 1222/2
Brezno 977 01
From: 04/27/2013
  (from: 05/28/2013)
Ing. Mária Pethőová
Richterova 1141/41
Sládkovičovo 925 21
From: 04/27/2019
  (from: 06/11/2019)
Ing. Jozef Lauš
Mateja Bela 2442/43
Trenčín 911 08
From: 04/27/2019
  (from: 06/11/2019)
Attila Tomanovics
Kodályova 1504/4
Dunajská Streda 929 01
From: 04/27/2019
  (from: 06/11/2019)
Karol Balada - člen
Laborecká 24
Humenné
  (from: 08/02/1996 until: 07/20/1999)
Karol Balaďa - člen
Laborecká 1864/24
Humenné
From: 04/27/2002 Until: 04/26/2003
  (from: 02/11/2003 until: 09/23/2003)
Ing. Ferdinand Baláž
Centrum II. 84/31
Dubnica nad Váhom 018 41
From: 05/21/2005
  (from: 02/15/2006 until: 07/16/2007)
Ing. Ferdinand Baláž
Centrum II. 84/31
Dubnica nad Váhom 018 41
From: 05/21/2005 Until: 05/19/2007
  (from: 07/17/2007 until: 07/16/2007)
JUDr. Ján Ciran - člen
Robotnícka 54/1
Senica
Until: 04/26/2003
  (from: 07/21/1999 until: 09/23/2003)
Ing. Dušan Drevennák - člen
Považská 454/18
Košice
From: 04/26/2003
  (from: 09/24/2003 until: 07/13/2011)
Ing. Dušan Drevennák - člen
Považská 454/18
Košice
From: 04/26/2003 Until: 04/30/2011
  (from: 07/14/2011 until: 07/13/2011)
MUDr. Milan Fabián - predseda
Pribinova 8
Bánovce nad Bebravou
Until: 04/26/2003
  (from: 08/02/1996 until: 09/23/2003)
Vojtech G y e t v e n - člen
Športová 21
Štúrovo
  (from: 12/29/1992 until: 08/01/1996)
Ing. Peter Gabčo - člen
Pod Kalváriou 2169/6
Rožňava
Until: 04/27/2002
  (from: 07/21/1999 until: 02/10/2003)
Jozef Gregorík
Pod Hájom 1363/155
Dubnica nad Váhom
From: 05/19/2007
  (from: 07/17/2007 until: 07/13/2011)
Jozef Gregorík
Pod Hájom 1363/155
Dubnica nad Váhom
From: 05/19/2007 Until: 04/30/2011
  (from: 07/14/2011 until: 07/13/2011)
Jozef Gregorík - člen
Pod hájom 1363/155
Dubnica nad Váhom 018 41
From: 04/30/2011
  (from: 07/14/2011 until: 06/02/2015)
Jozef Gregorík - člen
Pod hájom 1363/155
Dubnica nad Váhom 018 41
From: 04/30/2011 Until: 04/25/2015
  (from: 06/03/2015 until: 06/02/2015)
Anton H r o m k o v i č - člen
Šancova 68
Bratislava
  (from: 12/29/1992 until: 08/01/1996)
Rudolf Harvánek
Adlerova 11
Košice 040 00
From: 05/21/2005
  (from: 02/15/2006 until: 07/13/2011)
Rudolf Harvánek
Adlerova 11
Košice 040 00
From: 05/21/2005 Until: 04/30/2011
  (from: 07/14/2011 until: 07/13/2011)
Rudolf Harvánek - člen
Adlerova 11
Košice 040 22
From: 04/30/2011
  (from: 07/14/2011 until: 12/04/2012)
Rudolf Harvánek - člen
Adlerova 11
Košice 040 22
From: 04/30/2011 Until: 11/15/2012
  (from: 12/05/2012 until: 12/04/2012)
Anton Hromkovič - člen
Šancová 68
Bratislava
  (from: 08/02/1996 until: 07/20/1999)
Ing. Branislav Košťan - člen
258
Príbovce
From: 04/27/2002 Until: 04/26/2003
  (from: 02/11/2003 until: 09/23/2003)
Viera Kravecová - člen
126
Rudinka
From: 04/26/2003
  (from: 09/24/2003 until: 07/16/2007)
Viera Kravecová - člen
126
Rudinka
From: 04/26/2003 Until: 04/30/2006
  (from: 07/17/2007 until: 07/16/2007)
Ing. Ján Melicher - podpredseda
Tomášovská 22
Kalinovo
  (from: 08/02/1996 until: 07/16/2007)
Ing. Ján Melicher - podpredseda
Tomášovská 22
Kalinovo
Until: 05/19/2007
  (from: 07/17/2007 until: 07/16/2007)
Viktor Mlynek - člen
Pod Zlatým Brehom 821/36
Nitra - Zobor
Until: 04/27/2002
  (from: 07/21/1999 until: 02/10/2003)
Mgr. Slavomír N o v á k - podpredseda
Sibírska 3/9
Martin
  (from: 12/29/1992 until: 08/01/1996)
Ing. Mária Pethőová
Richterova 1141/41
Sládkovičovo
From: 04/26/2003
  (from: 07/17/2007 until: 07/13/2011)
Ing. Mária Pethőová
Richterova 1141/41
Sládkovičovo
From: 04/26/2003 Until: 04/30/2011
  (from: 07/14/2011 until: 07/13/2011)
Ing. Mária Pethőová - člen
Richterova 1141/41
Sládkovičovo
From: 04/26/2003
  (from: 09/24/2003 until: 07/16/2007)
Ing. Karel Růžička - predseda
Kadnárova 2540/106
Bratislava
From: 04/26/2003
  (from: 09/24/2003 until: 07/13/2011)
Ing. Karel Růžička - predseda
Kadnárova 2540/106
Bratislava
From: 04/26/2003 Until: 04/30/2011
  (from: 07/14/2011 until: 07/13/2011)
Ladislav T ó t h - predseda
Krtíšska 274
Želovce
  (from: 12/29/1992 until: 08/01/1996)
Pavol V a j d u l á k - člen
J. Bottu 1497/6
Dolný Kubín
  (from: 12/29/1992 until: 08/01/1996)
Bartolomej Zeman - člen
Štúrova 15
Trebišov
  (from: 08/02/1996 until: 07/20/1999)
Ing. Karel Růžička - predseda
Šuľany 134
Horný Bar 930 33
From: 04/30/2011 Until: 04/27/2019
  (from: 06/11/2019 until: 06/10/2019)
Ing. Pavol Trokan - člen
Vajanského 611/23
Trnava 917 01
From: 04/30/2011 Until: 04/27/2019
  (from: 06/11/2019 until: 06/10/2019)
Ján Čáni
Zádvorie 174/30
Liptovský Mikuláš - Palúdzka 031 01
From: 04/25/2015 Until: 04/27/2019
  (from: 06/11/2019 until: 06/10/2019)
Ing. Karel Růžička - predseda
Šuľany 134
Horný Bar 930 33
From: 04/30/2011
  (from: 07/14/2011 until: 06/10/2019)
Ing. Pavol Trokan - člen
Vajanského 611/23
Trnava 917 01
From: 04/30/2011
  (from: 07/14/2011 until: 06/10/2019)
Ján Čáni
Zádvorie 174/30
Liptovský Mikuláš - Palúdzka 031 01
From: 04/25/2015
  (from: 06/03/2015 until: 06/10/2019)
Other legal facts: 
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 11.4.1995 bola schválená zmena stanov.
  (from: 03/24/1995)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 18.3.1995 bola schválená zmena stanov.
  (from: 08/02/1996)
Na valnom zhromaždení dňa 8. 6. 1996 bola schválená zmena stanov.
  (from: 07/11/1997)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 12. 4. 1997 bola schválená zmena stanov.
  (from: 10/01/1997)
Výkonný riaditeľ: Ing. Ján Pika, bytom Príbovce 258. Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 24.4.1999 bola schválená zmena stanov.
  (from: 07/21/1999)
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 29. 4. 2000 bola schválená zmena stanov.
  (from: 10/06/2000)
Na valnom zhromaždení dňa 21.4.2001 bola schválená zmena stanov.
  (from: 09/03/2001)
Na valnom zhromaždení dňa 27.4. 2002 bola schválená zmena stanov.
  (from: 02/11/2003)
Z celkového počtu 420 akcií na meno, listinných v menovitej hodnote 1 akcie 20.000,- Sk je : 210 akcií na meno, listinných, prioritných v menovitej hodnote 20.000,- Sk.
  (from: 04/08/2002 until: 12/16/2004)
Výkonný riaditeľ : Ing.Ján Pika, bytom Lučenec, Mocsáryho č.19
  (from: 05/13/1998 until: 07/20/1999)
Výkonný riaditeľ: Ing. Ľubor P a v l í k , bytom Martin - Priekopa, Sučianská 2095/3 Stary spis: Sa 535
  (from: 12/29/1992 until: 05/12/1998)
Date of updating data in databases:  06/01/2023
Date of extract :  06/04/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person