Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  5890/V

Business name: 
DONA, s. r. o. Veľké Revištia
  (from: 04/01/1996)
Registered seat: 
160
Veľké Revištia
  (from: 04/01/1996)
Identification number (IČO): 
31 704 336
  (from: 03/01/1995)
Date of entry: 
03/01/1995
  (from: 03/01/1995)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/01/1995)
Objects of the company: 
poľnohospodárstvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 03/01/1995)
služby pre rastlinnú a živočíšnu výrobu a s ňou spojené činnosti bez veterinárnych služieb
  (from: 03/01/1995)
výroba biohumusu
  (from: 03/01/1995)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 03/01/1995)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja - iným prevádzkovateľom živnosti - veľkoobchod s výrobkami potravinárskeho, tabakového, textilného, odevného, obuvníckeho, kožiarskeho, hutníckeho, železiarskeho, elektrotechnického, elektronického, sklárskeho, keramického, drevospracujúceho, nábytkárskeho, stavebného, chemického, farmaceutického, automobilového, papierenského priemyslu, poľnohospodárskych produktov rastlinnej a živočíšnej výroby, zariadení, technických potrieb a náhradných dielov pre obchod, služby, priemysel, dopravu, poľnohospodárstvo, stavebníctvo, nerastných surovín, dreva, kovov, ropných produktov, spotrebného a priemyselného tovaru, ovocia a zeleniny - konečnému spotrebiteľovi - maloobchod v rozsahu veľkoobchodu mimo výrobkov chemického a farmaceutického priemyslu
  (from: 03/01/1995)
kovovýroba a obrábanie kovov
  (from: 03/01/1995)
výroba a montáž oblúkových hál
  (from: 03/01/1995)
drevovýroba
  (from: 03/01/1995)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 03/01/1995)
chov rýb
  (from: 12/20/2000)
spracovanie a konzervovanie rýb a výroba rybích výrobkov
  (from: 12/20/2000)
pohostinská činnosť
  (from: 03/28/2007)
príprava a podávanie jedál vrátane nápojov v stravovacích zariadeniach (jedálne v továrňach, úradoch, školách)
  (from: 03/28/2007)
ubytovacie služby v rozsahu voľných živností
  (from: 03/28/2007)
Partners: 
GAMOTA JR s.r.o. IČO: 46 297 898
Súmračná 3
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 02
Slovak Republic
  (from: 05/12/2022)
Ing. Martin Vaľo
Partizánska 3077/38
Michalovce 071 01
Slovak Republic
  (from: 05/12/2022)
Contribution of each member: 
Ing. Martin Vaľo
Amount of investment: 2 257 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 2 257 EUR
  (from: 05/12/2022)
GAMOTA JR s.r.o.
Amount of investment: 4 384 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 4 384 EUR
  (from: 01/25/2023)
Management body: 
konatelia
  (from: 04/02/2002)
JUDr. Antal Zsigo
Súmračná 3
Bratislava-Ružinov 821 02
From: 10/01/2014
  (from: 12/02/2014)
Ing. Martin Vaľo
Partizánska 3077/38
Michalovce 071 01
From: 11/23/2016
  (from: 01/05/2017)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý z konateľov samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 04/02/2002)
Capital: 
6 641 EUR Paid up: 6 641 EUR
  (from: 07/03/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 7.12.1994 v znení jej dodatkov zo dňa 3.2.1995 a 22.2.1995 v súlade so zák.č. 513/91 Zb.
  (from: 03/01/1995)
Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 18. 3. 1996.
  (from: 04/01/1996)
Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 26.7.1996.
  (from: 09/04/1996)
DONA, s.r.o. Veľké Revištia prevzala majetok, práva a záväzky na základe zmluvy o priamom predaji majetku štátu č. 65/1996 zo dňa 1.10. 1996 Štátneho majetku Veľké Revištia, štátny podnik so sídlom Veľké Revištia zrušeného bez likvidácie rozhodnutím MP SR č. 8474/N/ /1996-420 zo dňa 24.10.1996 v súlade s rozhodnutím Prezídia FNM SR č. 566/1996.
  (from: 03/13/1997)
Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve zo dňa 10.7.1998 v znení zák. č. 11/98 Z.z.
  (from: 10/01/1998)
Dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve zo dňa 2.10.2000.
  (from: 12/20/2000)
Dodatok č. 7 k spoločenskej zmluve zo dňa 22.2.2002.
  (from: 04/02/2002)
Date of updating data in databases:  09/21/2023
Date of extract :  09/23/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person