Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  8050/B

Business name: 
MSB, s.r.o. v likvidácii
  (from: 10/30/2001)
MSB, s.r.o.
  (from: 12/15/1994 until: 10/29/2001)
Registered seat: 
Pri Šajbách 4
Bratislava 831 06
  (from: 12/15/1994)
Identification number (IČO): 
31 385 184
  (from: 12/15/1994)
Date of entry: 
12/15/1994
  (from: 12/15/1994)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/15/1994)
Objects of the company: 
nákup a predaj tovarov /tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nakupovať a predávať len s týmto povolením/
  (from: 12/15/1994)
sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov
  (from: 12/15/1994)
nájom a leasing vecí hnuteľných a nehnu- teľných
  (from: 12/15/1994)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 12/15/1994)
vydavateľská činnosť
  (from: 12/15/1994)
marketing - poskytovanie sprostredkovateľských služieb v oblasti prieskumu trhu, konzultačná činnosť
  (from: 12/15/1994)
Partners: 
MUDr. Ivan Strnisko
Potočná 5
Bratislava - mestská časť Rača 831 06
Slovak Republic
  (from: 10/18/2022)
Eduard Brychta
Alstrova 157
Bratislava 851 06
Slovak Republic
  (from: 12/15/1994 until: 02/06/1996)
MUDr. Ivan Strnisko
Potočná 5
Bratislava 831 06
Slovak Republic
  (from: 12/15/1994 until: 02/06/1996)
MUDr. Ivan Strnisko
Potočná 5
Bratislava 831 06
Slovak Republic
  (from: 02/07/1996 until: 10/17/2022)
Contribution of each member: 
MUDr. Ivan Strnisko
  (from: 03/26/2010 until: 10/17/2022)
MUDr. Ivan Strnisko
Amount of investment: 3 319,391888 EUR Paid up: 1 659,695944 EUR
  (from: 10/18/2022)
MUDr. Ivan Strnisko
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 12/15/1994 until: 02/06/1996)
Eduard Brychta
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 12/15/1994 until: 02/06/1996)
MUDr. Ivan Strnisko
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 02/07/1996 until: 03/25/2010)
Management body: 
likvidátor
  (from: 10/30/2001 until: 03/25/2010)
Individual managing director
  (from: 02/07/1996 until: 10/29/2001)
konatelia
  (from: 12/15/1994 until: 02/06/1996)
Eduard Brychta
Alstrova 157
Bratislava 851 06
  (from: 12/15/1994 until: 02/06/1996)
MUDr. Ivan Strnisko
Potočná 5
Bratislava 831 06
  (from: 12/15/1994 until: 02/06/1996)
MUDr. Ivan Strnisko
Potočná 5
Bratislava 831 06
  (from: 02/07/1996 until: 10/29/2001)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ.
  (from: 02/07/1996 until: 10/29/2001)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 12/15/1994 until: 02/06/1996)
Capital: 
3 319,391888 EUR
  (from: 03/26/2010)
100 000 Sk
  (from: 12/15/1994 until: 03/25/2010)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Ing. Dušan Sládek
Lipského 7
Bratislava
  (from: 05/24/2022)
 Liquidators:
Ing. Dušan Sládek
Lipského 7
Bratislava
  (from: 10/30/2001 until: 05/23/2022)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje likvidátor.
  (from: 10/30/2001)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou dňa 6.6.1994 v súlade s ust. §§ 57, 105-153 zák.č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Stary spis: S.r.o. 14892
  (from: 12/15/1994)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 25.11.1995, na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu. Zmena spoločenskej zmluvy vo forme notárskej zápisnice N 40/96, Nz 40/96 napísanej dňa 31.01.1996 notárom JUDr. Jarmilou Polakovičovou. Stary spis: S.r.o. 14892
  (from: 02/07/1996)
Notárska zápisnica N 724/2001, Nz 724/2001 zo dňa 18.10.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo rozhodnuté o zrušení spoločnosti s likvidáciou, odvolaní konateľa a menovaní likvidátora.
  (from: 10/30/2001)
Date of updating data in databases:  02/26/2024
Date of extract :  02/28/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person