Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  154/L

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
GTB a.s. "v likvidácii"
  (from: 01/01/2023)
GTB a.s.
  (from: 12/31/2001 until: 12/31/2022)
LIPAGRO, a.s.
  (from: 08/05/1996 until: 12/30/2001)
AGROSTAV, akciová spoločnosť
  (from: 01/22/1993 until: 08/04/1996)
Registered seat: 
Suché Mýto 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03
  (from: 01/01/2023)
SNP 1
Liptovský Hrádok 033 01
  (from: 01/22/1993 until: 12/31/2022)
Identification number (IČO): 
31 578 802
  (from: 01/22/1993)
Date of entry: 
01/22/1993
  (from: 01/22/1993)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/22/1993)
Objects of the company: 
výkonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových stavieb
  (from: 01/22/1993)
vykonávanie občianskych stavieb
  (from: 01/22/1993)
pokrývačstvo a klampiarstvo
  (from: 01/22/1993)
vodoinštalatérstvo
  (from: 01/22/1993)
obkladačské práce, podlahárstvo, tepelné a hlukové izolácie
  (from: 01/22/1993)
výroba betónu a betonárskych výrobkov
  (from: 01/22/1993)
zámočníctvo, výroba oceľových síl a oceľových konštrukcií
  (from: 01/22/1993)
výroba komplexných úpravní vody
  (from: 01/22/1993)
elektroinštalatérstvo
  (from: 01/22/1993)
výroba el. prístrojov-montáž a výroba rozvádzačov NN
  (from: 01/22/1993)
projektovanie elektrických zariadení
  (from: 01/22/1993)
revízie elektrických zariadení do 1000 V
  (from: 01/22/1993)
obchod so stavebným materiálom
  (from: 01/22/1993)
obchod s náhranými dielmi na dopravno mechanizačné stroje
  (from: 01/22/1993)
prenájom nehnuteľností
  (from: 10/09/1995)
prenájom stavebných strojov a motorových vozidiel
  (from: 10/09/1995)
prevádzkovanie stavebných strojov
  (from: 10/09/1995)
výroba nábytku a iných výrobkov
  (from: 10/09/1995)
oprava motorových vozidiel
  (from: 10/09/1995)
výroba a montáž elektrických zariadení priamovýhrevných elektrokotlov
  (from: 08/05/1996)
vykonávanie geologických prác : projektovanie, riadenie a vyhodnocovanie úloh inžiniersko-geologického prieskumu vrátane realizácie vrtných prác pre tieto účely
  (from: 08/05/1996)
ubytovacie služby v rozsahu voľných živností
  (from: 08/05/1996)
vedenie účtovníctva
  (from: 08/05/1996)
cestná nákladná doprava
  (from: 08/05/1996)
verejná cestná osobná hromadná nepravidelná doprava
  (from: 08/05/1996)
projektovanie stavieb - pozemné stavby
  (from: 01/28/1998)
melioračné, rekultivačné a lesotechnické práce v rozsahu voľných živností
  (from: 09/10/1998)
vykonávanie poľnohospodárskych stavieb
  (from: 09/10/1998)
projektovanie ochrany a zveľaďovania poľnohospodárskeho pôdneho fondu
  (from: 09/10/1998)
banská činnosť: otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk, zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia lomov, zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri tejto banskej činnosti
  (from: 11/22/1999)
obchod s tovarom všetkého druhu, okrem živností viazaných
  (from: 12/31/2001)
obchod s tovarom všetkého druhu okrem živností koncesovaných
  (from: 12/31/2001)
kováčstvo
  (from: 12/31/2001)
výroba a opravy poľnohospodárskych strojov
  (from: 12/31/2001)
oprava motorových vozidiel
  (from: 12/31/2001)
sprostredkovanie obchodu a prác
  (from: 12/31/2001)
požičovňa osobných automobilov
  (from: 12/31/2001)
požičovňa ručného náradia
  (from: 12/31/2001)
výroba motorových vozidiel
  (from: 12/31/2001)
výroba nadstavieb montovaných na motorové vozidlá
  (from: 12/31/2001)
výroba, montáž a oprava vyhradených zdvíhacích zariadení
  (from: 12/31/2001)
výroba, oprava a montáž manipulačných zariadení
  (from: 12/31/2001)
výroba, montáž a oprava mechanizmov na zimnú a letnú údržbu ciest a komunikácií
  (from: 12/31/2001)
vývoj motorových vozidiel, nadstavieb montovaných na motorové vozidlá, mechanizmov na zimnú a letnú údržbu ciest a komunikácií, manipulačných zariadení a vyhradených zdvíhacích zariadení
  (from: 12/31/2001)
výroba tepla, rozvod tepla
  (from: 12/20/2002)
poskytovanie leasingu
  (from: 12/20/2002)
výroba a montáž elektrických zariadení priamovýhrevných elektro-kotlov
  (from: 10/09/1995 until: 08/04/1996)
vykonávanie geologických prác : projekto- vanie, riadenie a vyhodnocovanie úloh inžiniersko-geologického prieskumu vrátane realizácie vrtných prác pre tieto účely
  (from: 10/09/1995 until: 08/04/1996)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/20/2002)
Managing board
  (from: 08/05/1996 until: 12/19/2002)
Managing board
  (from: 01/22/1993 until: 08/04/1996)
Mgr. Jan Levý - Vice-chairman of the Board of Directors
Živanice 167
Živanice 533 42
Česká republika
From: 03/01/2022
  (from: 03/29/2022)
Mgr. Tomáš Pešek - Chairman of the Board of Directors
Půlkruhová 813/34
Praha 6 160 00
Česká republika
From: 05/06/2021
  (from: 05/22/2021)
Ing. Milan Blaňar - člen predstavenstva
Borbisova 1958/36
Liptovský Mikuláš 031 01
From: 03/31/2016
  (from: 04/16/2016 until: 10/08/2019)
Ing. Milan Blaňar - člen predstavenstva
Borbisova 1958/36
Liptovský Mikuláš 031 01
From: 03/31/2016 Until: 09/22/2019
  (from: 10/09/2019 until: 10/08/2019)
Peter Blaško - podpredseda
č. 479
Dúbrava
  (from: 05/22/2001 until: 12/19/2002)
Peter Blaško - Member of the Board of Directors
479
Dúbrava 032 12
From: 05/06/2021
  (from: 05/22/2021 until: 10/11/2021)
Peter Blaško - Member of the Board of Directors
479
Dúbrava 032 12
From: 05/06/2021 Until: 09/30/2021
  (from: 10/12/2021 until: 10/11/2021)
Peter Blaško - podpredseda
č. 479
Dúbrava
From: 04/20/2001
  (from: 12/20/2002 until: 11/19/2014)
Peter Blaško - podpredseda
č. 479
Dúbrava
From: 04/20/2001 Until: 08/11/2014
  (from: 11/20/2014 until: 11/19/2014)
Peter Blaško - predseda predstavenstva
479
Dúbrava 032 12
From: 03/31/2016
  (from: 04/16/2016 until: 05/21/2021)
Peter Blaško - predseda predstavenstva
479
Dúbrava 032 12
From: 03/31/2016 Until: 03/31/2021
  (from: 05/22/2021 until: 05/21/2021)
Ing. Vladimír Bruncko - člen, výkonný riaditeľ
J.D. Matejovie 554
Liptovský Hrádok
  (from: 01/22/1993 until: 10/08/1995)
Ing. Jozef Cibuľa - podpredseda
Nábrežie 1747
Liptovský Mikuláš
  (from: 01/22/1993 until: 08/04/1996)
Ing. Ivan Dugát - člen
25
Ivachnová
  (from: 01/22/1993 until: 10/08/1995)
Ing. Marko Fronko - člen
205
Liptovská Kokava
  (from: 01/22/1993 until: 08/04/1996)
Alojz Furgaľák - člen
226
Liptovský Trnovec
  (from: 01/22/1993 until: 08/04/1996)
Ján Grivalský - predseda
Priebežná č. 489/7
Liptovský Mikuláš
  (from: 05/22/2001 until: 12/19/2002)
Ján Grivalský - člen predstavenstva
Priebežná 489/7
Liptovský Mikuláš 031 04
From: 04/30/2015
  (from: 06/20/2015 until: 04/15/2016)
Ján Grivalský - člen predstavenstva
Priebežná 489/7
Liptovský Mikuláš 031 04
From: 04/30/2015 Until: 03/31/2016
  (from: 04/16/2016 until: 04/15/2016)
Ján Grivalský - člen predstavenstva
Priebežná 489/7
Liptovský Mikuláš 031 01
From: 10/08/2013
  (from: 12/18/2013 until: 11/19/2014)
Ján Grivalský - člen predstavenstva
Priebežná 489/7
Liptovský Mikuláš 031 01
From: 10/08/2013 Until: 08/11/2014
  (from: 11/20/2014 until: 11/19/2014)
Ján Grivalský - predseda
Priebežná č. 489/7
Liptovský Mikuláš
From: 04/20/2001
  (from: 12/20/2002 until: 12/17/2013)
Ján Grivalský - predseda
Priebežná č. 489/7
Liptovský Mikuláš
From: 04/20/2001 Until: 10/08/2013
  (from: 12/18/2013 until: 12/17/2013)
Ing. Zuzana Helbichová - člen predstavenstva
Mierové námestie 6/2
Handlová 972 51
From: 08/11/2014
  (from: 11/20/2014 until: 06/19/2015)
Ing. Zuzana Helbichová - člen predstavenstva
Mierové námestie 6/2
Handlová 972 51
From: 08/11/2014 Until: 04/30/2015
  (from: 06/20/2015 until: 06/19/2015)
Ing. Zuzana Helbichová - člen predstavenstva
Mierové námestie 6/2
Handlová 972 51
From: 04/30/2015
  (from: 06/20/2015 until: 04/15/2016)
Ing. Zuzana Helbichová - člen predstavenstva
Mierové námestie 6/2
Handlová 972 51
From: 04/30/2015 Until: 01/29/2016
  (from: 04/16/2016 until: 04/15/2016)
Jaroslav Hric - člen
207
Pribilina
  (from: 01/22/1993 until: 08/04/1996)
Ing. Ján Chachaľák - člen
569
Lisková
  (from: 01/22/1993 until: 05/21/2001)
Ing. Miroslav Jančuška - člen predstavenstva
Senická 626/9
Liptovský Mikuláš 031 01
From: 03/31/2016
  (from: 04/16/2016 until: 01/21/2021)
Ing. Miroslav Jančuška - člen predstavenstva
Senická 626/9
Liptovský Mikuláš 031 01
From: 03/31/2016 Until: 12/09/2020
  (from: 01/22/2021 until: 01/21/2021)
Ing. Ján Janíček - člen
121
Smrečany
  (from: 10/09/1995 until: 05/21/2001)
Florián Kiss - člen
Kollárová 5
Liptovský Mikuláš
  (from: 01/22/1993 until: 08/04/1996)
Florián Kiss - predseda
Kollárová 5
Liptovský Mikuláš
  (from: 08/05/1996 until: 11/21/1999)
Ing. Vladislav Komiňák - člen
108
Važec
  (from: 01/22/1993 until: 10/08/1995)
Ing. Ivan Krajčí - člen
č. 77
Trstené
  (from: 05/22/2001 until: 12/19/2002)
Ing. Ivan Krajčí - člen
č. 77
Trstené
From: 04/20/2001
  (from: 12/20/2002 until: 11/19/2014)
Ing. Ivan Krajčí - člen
č. 77
Trstené
From: 04/20/2001 Until: 08/11/2014
  (from: 11/20/2014 until: 11/19/2014)
Ing. Ivan Krajčí - člen predstavenstva
Partizánov 4539/5
Liptovský Mikuláš 031 01
From: 08/11/2014
  (from: 11/20/2014 until: 03/13/2015)
Ing. Ivan Krajčí - člen predstavenstva
Partizánov 4539/5
Liptovský Mikuláš 031 01
From: 08/11/2014 Until: 03/02/2015
  (from: 03/14/2015 until: 03/13/2015)
Ing. Ivan Krajčí - predseda predstavenstva
Partizánov 4539/5
Liptovský Mikuláš 031 01
From: 03/02/2015
  (from: 03/14/2015 until: 06/19/2015)
Ing. Ivan Krajčí - predseda predstavenstva
Partizánov 4539/5
Liptovský Mikuláš 031 01
From: 03/02/2015 Until: 04/30/2015
  (from: 06/20/2015 until: 06/19/2015)
Ing. Ivan Krajčí - predseda predstavenstva
Partizánov 4539/5
Liptovský Mikuláš 031 01
From: 04/30/2015
  (from: 06/20/2015 until: 04/15/2016)
Ing. Ivan Krajčí - predseda predstavenstva
Partizánov 4539/5
Liptovský Mikuláš 031 01
From: 04/30/2015 Until: 03/31/2016
  (from: 04/16/2016 until: 04/15/2016)
Ing. Milan Krištof - člen predstavenstva
Hviezdoslavova 471/40
Senica 905 01
From: 08/11/2014
  (from: 11/20/2014 until: 06/19/2015)
Ing. Milan Krištof - člen predstavenstva
Hviezdoslavova 471/40
Senica 905 01
From: 08/11/2014 Until: 04/30/2015
  (from: 06/20/2015 until: 06/19/2015)
Ing. Milan Lištiak - člen
324
Važec
  (from: 10/09/1995 until: 08/04/1996)
Štefan Maga - predseda
305
Likavka
  (from: 01/22/1993 until: 08/04/1996)
Daniel Melich - člen
652
Hybe
  (from: 01/22/1993 until: 05/21/2001)
Ing. Norbert Mikler - člen predstavenstva
Horná 5573/45
Vrútky 038 61
From: 02/28/2015
  (from: 03/14/2015 until: 06/19/2015)
Ing. Norbert Mikler - člen predstavenstva
Horná 5573/45
Vrútky 038 61
From: 02/28/2015 Until: 04/30/2015
  (from: 06/20/2015 until: 06/19/2015)
Ing. Norbert Mikler - predseda predstavenstva
Horná 5573/45
Vrútky 038 61
From: 10/08/2013
  (from: 12/18/2013 until: 11/19/2014)
Ing. Norbert Mikler - predseda predstavenstva
Horná 5573/45
Vrútky 038 61
From: 10/08/2013 Until: 08/11/2014
  (from: 11/20/2014 until: 11/19/2014)
Ing. Norbert Mikler - predseda predstavenstva
Horná 5573/45
Vrútky 038 61
From: 08/11/2014
  (from: 11/20/2014 until: 03/13/2015)
Ing. Norbert Mikler - predseda predstavenstva
Horná 5573/45
Vrútky 038 61
From: 08/11/2014 Until: 02/28/2015
  (from: 03/14/2015 until: 03/13/2015)
Dušan Mlynarčík - člen
11
Smrečany
  (from: 01/22/1993 until: 10/08/1995)
Ing. Ján Paciga - člen
93
Liptovský Ján
  (from: 01/22/1993 until: 08/04/1996)
Ing. Ján Paciga - podpredseda
Na Jánkovskom 93
Liptovský Ján
  (from: 08/05/1996 until: 05/21/2001)
Ing. Vlastislav Pánek - Vice-chairman of the Board of Directors
Mánesova 1277/5
Hradec Králové 500 02
Česká republika
From: 05/06/2021
  (from: 05/22/2021 until: 03/28/2022)
Ing. Vlastislav Pánek - Vice-chairman of the Board of Directors
Mánesova 1277/5
Hradec Králové 500 02
Česká republika
From: 05/06/2021 Until: 03/01/2022
  (from: 03/29/2022 until: 03/28/2022)
Ing. Anton Sivák - predseda
246
Dúbrava
  (from: 11/22/1999 until: 05/21/2001)
Ing. Rastislav Staroň - člen
za Bocianom 555/1
Liptovský Mikuláš
  (from: 01/22/1993 until: 08/04/1996)
Ing. Zoltán Strcuľa - člen
Štúrova 727/13
Liptovský Hrádok
  (from: 10/09/1995 until: 05/21/2001)
Ing. Fridrich Turza - člen
Nad Skalkou 39
Ružomberok
  (from: 01/22/1993 until: 05/21/2001)
Ing. Ľudovít Urbanovský - člen
Morušova 522/1
Liptovský Mikuláš
  (from: 10/09/1995 until: 08/04/1996)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti navonok koná predstavenstvo a to tak, že navonok za predstavenstvo konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne, pričom jeden z nich musí byť predseda predstavenstva.
  (from: 12/18/2013)
V mene spoločnosti koná navonok predseda, podpredseda alebo člen predstavenstva, každý samostatne a písomné právne úkony v mene spoločnosti podpisuje každý z nich samostatne tak, že k vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 12/20/2002 until: 12/17/2013)
Spoločnosť zastupuje navonok predseda alebo podpredseda predstavenstva. Písomnosti za spoločnosť podpisujú vždy dvaja a to predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva, alebo predseda predstavenstva a ďalší člen predstavenstva, alebo podpredseda predstavenstva a ďalší člen predstavenstva. Na základe udelenej prokúry koná a podpisuje za spoločnosť aj prokurista a to samostatne.
  (from: 08/05/1996 until: 12/19/2002)
Za akciovú spoločnosť jedná a všetky písomnosti za ňu podpisuje predseda prestavenstva, podpredseda predstavenstva, alebo poverení členovia predstavenstva, každý z nich samostatne
  (from: 01/22/1993 until: 08/04/1996)
Procuration: 
Ing. Štefan Čebík
Prekážka 726
Liptovský Hrádok
  (from: 08/05/1996 until: 12/19/2002)
Capital: 
1 550 819,891008 EUR Paid up: 1 550 819,891008 EUR
  (from: 01/16/2009)
46 720 000 Sk Paid up: 46 720 000 Sk
  (from: 12/20/2002 until: 01/15/2009)
46 720 000 Sk
  (from: 01/22/1993 until: 12/19/2002)
Shares: 
Number of shares: 4672
Form: akcie na meno
Nominal value: 331,939189 EUR
  (from: 01/16/2009)
Number of shares: 4672
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 01/22/1993 until: 01/15/2009)
Supervisory board: 
Miroslav Dorňák
V Dolině 393
Předboj 250 72
Česká republika
From: 05/06/2021
  (from: 05/22/2021)
JUDr. Štefan Adame - člen
54
Pribylina
  (from: 01/22/1993 until: 10/08/1995)
Ing. Marián Biskupič - predseda
Žiarska 601/1
Liptovský Mikuláš
  (from: 10/09/1995 until: 05/21/2001)
Ján Grivalský
Priebežná 489/7
Liptovský Mikuláš 031 04
From: 08/11/2014
  (from: 11/20/2014 until: 06/19/2015)
Ján Grivalský
Priebežná 489/7
Liptovský Mikuláš 031 04
From: 08/11/2014 Until: 04/30/2015
  (from: 06/20/2015 until: 06/19/2015)
Ing. Ladislav Illéš - člen
č. 41
Smrečany
  (from: 05/22/2001 until: 12/19/2002)
Ing. Ladislav Illéš - člen
č. 41
Smrečany
From: 04/20/2001
  (from: 12/20/2002 until: 11/19/2014)
Ing. Ladislav Illéš - člen
č. 41
Smrečany
From: 04/20/2001 Until: 08/11/2014
  (from: 11/20/2014 until: 11/19/2014)
Ing. Jozef Janeček
68
Becherov 068 35
From: 08/11/2014
  (from: 11/20/2014 until: 04/15/2016)
Ing. Jozef Janeček
68
Becherov 068 35
From: 08/11/2014 Until: 03/31/2016
  (from: 04/16/2016 until: 04/15/2016)
Milan Jurčo
Športová 17/13
Liptovský Hrádok
From: 08/11/2014
  (from: 11/20/2014 until: 10/24/2017)
Milan Jurčo
Športová 17/13
Liptovský Hrádok
From: 08/11/2014 Until: 09/30/2017
  (from: 10/25/2017 until: 10/24/2017)
Ing. Ilona Kadlecová
101
Ráby 533 52
Česká republika
From: 03/31/2016
  (from: 04/16/2016 until: 10/24/2017)
Ing. Ilona Kadlecová
101
Ráby 533 52
Česká republika
From: 03/31/2016 Until: 09/30/2017
  (from: 10/25/2017 until: 10/24/2017)
Ing. Milan Krištof
Hviezdoslavova 471/40
Senica 905 01
From: 04/30/2015
  (from: 06/20/2015 until: 04/15/2016)
Ing. Milan Krištof
Hviezdoslavova 471/40
Senica 905 01
From: 04/30/2015 Until: 03/31/2016
  (from: 04/16/2016 until: 04/15/2016)
Štefan Maga - člen
305
Likavka
  (from: 01/28/1998 until: 05/21/2001)
Ing. Jaroslav Marušák
Trieda SNP 405/83
Košice - mestská časť Západ 040 11
From: 03/31/2016
  (from: 04/16/2016 until: 10/24/2017)
Ing. Jaroslav Marušák
Trieda SNP 405/83
Košice - mestská časť Západ 040 11
From: 03/31/2016 Until: 09/30/2017
  (from: 10/25/2017 until: 10/24/2017)
Ing. Jitka Mihoková
426
Liptovská Porúbka 033 01
From: 10/01/2017
  (from: 10/25/2017 until: 01/21/2021)
Ing. Jitka Mihoková
426
Liptovská Porúbka 033 01
From: 10/01/2017 Until: 12/09/2020
  (from: 01/22/2021 until: 01/21/2021)
Ing. Jozef Mojčák
Brezová 488/2
Liptovský Mikuláš 031 04
From: 10/01/2017
  (from: 10/25/2017 until: 08/19/2019)
Ing. Jozef Mojčák
Brezová 488/2
Liptovský Mikuláš 031 04
From: 10/01/2017 Until: 08/08/2019
  (from: 08/20/2019 until: 08/19/2019)
Ing. Ján Paciga - podpredseda
Na Jankovskom č. 93
Liptovský Ján
Until: 11/25/2002
  (from: 05/22/2001 until: 12/19/2002)
Ing. Anton Sivák - predseda
246
Dúbrava
  (from: 01/22/1993 until: 10/08/1995)
Miroslav Stračiak - podpredseda
507
Pribylina
  (from: 01/22/1993 until: 10/08/1995)
Ing. Fridrich Turza - podpredseda
Pod skalkou 39
Ružomberok
From: 11/25/2002
  (from: 12/20/2002 until: 11/19/2014)
Ing. Fridrich Turza - podpredseda
Pod skalkou 39
Ružomberok
From: 11/25/2002 Until: 08/11/2014
  (from: 11/20/2014 until: 11/19/2014)
Ing. Milan Urban - predseda
č. 149
Uhorská Ves
  (from: 05/22/2001 until: 12/19/2002)
Ing. Milan Urban - predseda
č. 149
Uhorská Ves
From: 04/20/2001
  (from: 12/20/2002 until: 11/19/2014)
Ing. Milan Urban - predseda
č. 149
Uhorská Ves
From: 04/20/2001 Until: 08/11/2014
  (from: 11/20/2014 until: 11/19/2014)
Marek Zurian
Janýrova 3228/7
Praha 100 00
Česká republika
From: 10/01/2017
  (from: 10/25/2017 until: 05/21/2021)
Marek Zurian
Janýrova 3228/7
Praha 100 00
Česká republika
From: 10/01/2017 Until: 05/06/2021
  (from: 05/22/2021 until: 05/21/2021)
Ing. Juraj Zvonár - člen
Belánska 579
Liptovský Hrádok
  (from: 10/09/1995 until: 01/27/1998)
Ing. Juraj Zvonár - podpredseda
Belánska 579
Liptovský Hrádok
  (from: 01/28/1998 until: 05/21/2001)
Rastislav Žiak - podpredseda
Š. Moyzesa 47
Ružomberok
  (from: 10/09/1995 until: 01/27/1998)
Vít Rosberg
Přívozní 1600/2B
Praha 7 170 00
Česká republika
From: 06/24/2021
  (from: 07/02/2021)
Mgr. Jan Levý
167
Živanice 533 42
Česká republika
From: 06/24/2021 Until: 03/01/2022
  (from: 03/29/2022 until: 03/28/2022)
Mgr. Jan Levý
167
Živanice 533 42
Česká republika
From: 06/24/2021
  (from: 07/02/2021 until: 03/28/2022)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 01/01/2023
  (from: 01/01/2023)
 Liquidators:
Mgr. Olga Beláňová
Skýcovská 180/12
Bratislava - mestská časť Čunovo 851 10
From: 01/01/2023
  (from: 01/01/2023)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor vykonáva v mene spoločnosti všetky úkony smerujúce k jej likvidácii a zastupuje spoločnosť tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis s dodatkom "likvidátor".
  (from: 01/01/2023)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakl. zmluvou zo dňa 9.11.1992 a rozh. zaklad. podľa § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. (jednorázovo § 172 a 175) a prijatím stanov.
  (from: 01/22/1993)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 22.6.1995 bola schválená zmena stanov. Starý spis: Sa 539
  (from: 10/09/1995)
Na Valnom zhromaždení konanom dňa 15.05.1996 bola schválená zmena stanov. Starý spis: Sa 539
  (from: 08/05/1996)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 27.5.1997 bola schválená zmena stanov .
  (from: 01/28/1998)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 23.6. 1998 bola schválená zmena stanov.
  (from: 09/10/1998)
Na valnom zhromaždení dňa 3.6.1999 bola schválená zmena stanov.
  (from: 11/22/1999)
Na valnom zhromaždení dňa 20.4.2001 bola schválená zmena stanov.
  (from: 05/22/2001)
Na valnom zhromaždení dňa 9.12. 2001 bola schválená zmena stanov.
  (from: 12/31/2001)
Na valnom zhromaždení dňa 25.11.2002 bola schválená zmena stanov.
  (from: 12/20/2002)
Oznámením Okresného súdu Žilina zo dňa 31.05.2021 začal súd konanie o zrušení spoločnosti. Konanie je vedené pod Sp. zn.:26CbR/69/2021.
  (from: 06/22/2021)
Konanie o zrušení spoločnosti vedené pod Sp. zn.:26CbR/69/2021 bolo ukončené.
  (from: 10/27/2021)
oznámením č.k. 26CbR 90/2022-12 zo dňa 13.10.2022, ktoré bolo doručené spoločnosti 18.10.2022, súd začal konanie o zrušení spoločnosti podľa § 309 ods.1 Civilného mimosporového poriadku
  (from: 10/25/2022)
Authorisation of restructuring proceedings: 
Authorisation of proceedings: 10/19/2013
uznesením Okresného súdu Žilina č.k.2R 1/2013-475 z 11.10.2013 bola povolená reštrukturalizácia spoločnosti
  (from: 08/28/2014)
Authorisation of proceedings: 10/19/2013
uznesením Okresného súdu Žilina č.k.2R 1/2013-475 z 11.10.2013 bola povolená reštrukturalizácia spoločnosti
  (from: 11/19/2013 until: 08/27/2014)
Restructuring trustee: 
JUDr. Gabriela Bírošová
Moyzesova 939/46
Žilina 010 01
Mark: S580
From: 10/19/2013
  (from: 11/19/2013 until: 08/27/2014)
JUDr. Gabriela Bírošová
Moyzesova 939/46
Žilina 010 01
Mark: S580
From: 10/19/2013 Until: 06/04/2014
  (from: 08/28/2014 until: 08/27/2014)
Closing of restructuring proceedings: 
Date of the closing of proceedings: 06/04/2014
Uznesením Okresného súdu Žilina č.k. 2R 1/2013 zo dňa 27.05.2014 súd potvrdil reštrukturalizačný plán a ukončil reštrukturalizáciu dlžníka.
  (from: 08/28/2014)
Date of updating data in databases:  07/11/2024
Date of extract :  07/12/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person