Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  5923/V

Business name: 
Remond International trade s.r.o.
  (from: 03/01/1995 until: 10/06/2002)
Registered seat: 
Magurská 2
Košice 040 01
  (from: 03/01/1995 until: 10/06/2002)
Identification number (IČO): 
31 704 671
  (from: 03/01/1995)
Date of entry: 
03/01/1995
  (from: 03/01/1995)
Person dissolved from: 
7.10.2002
  (from: 10/07/2002)
Date of deletion: 
10/07/2002
  (from: 10/07/2002)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/01/1995)
Capital: 
100 000 Sk
  (from: 03/01/1995 until: 10/06/2002)
Other legal facts: 
Súd povoľuje v ý m a z v obchodnom registri v oddieli Sro vo vložke číslo 5923/V pri: Obchodné meno: Remond International trade s.r.o. Sídlo: 040 01 Košice, Magurská 2 IČO: 31 704 671 ako aj všetkých ďalších právnych skutočností zapísaných v uvedenej vložke z dôvodu zrušenia obchodnej spoločnosti bez likvidácie na základe uznesenia Krajského súdu v Košiciach sp. zn. 4K 144/01-12 zo dňa 21.3.2002 o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku podľa ust. § 68 ods. 3 písm. d) zák. č. 513/91 Zb. Deň výmazu: 7.10.2002
  (from: 10/07/2002)
Date of updating data in databases:  03/24/2023
Date of extract :  03/28/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person