Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  5923/V

Business name: 
Remond International trade s.r.o.
  (from: 03/01/1995 until: 10/06/2002)
Registered seat: 
Magurská 2
Košice 040 01
  (from: 03/01/1995 until: 10/06/2002)
Identification number (IČO): 
31 704 671
  (from: 03/01/1995)
Date of entry: 
03/01/1995
  (from: 03/01/1995)
Person dissolved from: 
7.10.2002
  (from: 10/07/2002)
Date of deletion: 
10/07/2002
  (from: 10/07/2002)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/01/1995)
Objects of the company: 
maloobchod a veľkoobchod s tovarom: priemyselný a spotrebný tovar, elektronika a elektrotechnika, textil, odevy, obuv, koža a výrobky z kože, kovy a výrobky z nich, drevo a výrobky z dreva, bytové doplnky a nábytok, knihy, časopisy, pohonné hmoty, nerastné suroviny, kozmetika, pracie a čistiace prostriedky, stroje a zariadenia, automobily a náhradné diely, potraviny, alkoholické a nealkoholické nápoje, tabakové výrobky, stavebný materiál a hmoty, mrazené výrobky, oznamovacia technika, výrobky drevospracujúceho priemyslu, guľatina, dosky, hranoly, podlahové krytiny, koberce, zdravotnícky materiál a potreby, nosiče zvukových a obrazových záznamov, drahé kovy a výrobky z nich, živé zvieratá, guma, plasty a výrobky z nich, mäso a mäsové výrobky, ovocie a zelenina, autodoplnky, pneumatiky, výpočtová technika, železiarsky tovar, hutný materiál, športové a domáce potreby, svietidlá, sklo, keramika, papier, bižutéria, výrobky z gumy a papiera, poľnohospodárske výrobky, transportné a manipulačné zariadenia, zdvíhacie zariadenia
  (from: 03/01/1995 until: 10/06/2002)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 03/01/1995 until: 10/06/2002)
leasingová činnosť
  (from: 03/01/1995 until: 10/06/2002)
výroba textilného ošatenia
  (from: 03/01/1995 until: 10/06/2002)
ubytovacia činnosť v kategórii voľných živností
  (from: 03/01/1995 until: 10/06/2002)
prenájom priemyselného a spotrebného tovaru
  (from: 03/01/1995 until: 10/06/2002)
reklamná činnosť
  (from: 03/01/1995 until: 10/06/2002)
prenájom dopravných prostriedkov, strojov, prístrojov a nástrojov
  (from: 03/01/1995 until: 10/06/2002)
Partners: 
Ing. Alexander Jakab
Magurská 2
Košice
Slovak Republic
  (from: 03/01/1995 until: 10/06/2002)
Tan Hu
Nyár u. 17
Debrecen
Maďarská republika
  (from: 03/01/1995 until: 10/06/2002)
Tian Tao
Nyár u. 17
Debrecen
Maďarská republika
  (from: 03/01/1995 until: 10/06/2002)
Contribution of each member: 
Tan Hu
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 03/01/1995 until: 10/06/2002)
Tian Tao
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 03/01/1995 until: 10/06/2002)
Ing. Alexander Jakab
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 03/01/1995 until: 10/06/2002)
Management body: 
Ing. Alexander Jakab - Individual managing director
Magurská 2
Košice
  (from: 03/01/1995 until: 10/06/2002)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 03/01/1995 until: 10/06/2002)
Capital: 
100 000 Sk
  (from: 03/01/1995 until: 10/06/2002)
Other legal facts: 
Súd povoľuje v ý m a z v obchodnom registri v oddieli Sro vo vložke číslo 5923/V pri: Obchodné meno: Remond International trade s.r.o. Sídlo: 040 01 Košice, Magurská 2 IČO: 31 704 671 ako aj všetkých ďalších právnych skutočností zapísaných v uvedenej vložke z dôvodu zrušenia obchodnej spoločnosti bez likvidácie na základe uznesenia Krajského súdu v Košiciach sp. zn. 4K 144/01-12 zo dňa 21.3.2002 o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku podľa ust. § 68 ods. 3 písm. d) zák. č. 513/91 Zb. Deň výmazu: 7.10.2002
  (from: 10/07/2002)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 19.1.1995 v zmysle zák. č. 513/91 Zb. Zahraničný kapitál: 80 % Maďarsko Krajský súd v Košiciach uznesením zo dňa 21.3.2002 č. k. 4K 144/01-12 zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Remond International trade s.r.o., Magurská 2, Košice pre nedostatok majetku.
  (from: 03/01/1995 until: 10/06/2002)
Date of updating data in databases:  03/17/2023
Date of extract :  03/20/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person