Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  5969/V

Business name: 
HELMEX, spoločnosť s ručením obmedzeným Kráľovský Chlmec
  (from: 03/21/1995 until: 03/07/2014)
Registered seat: 
Dobranská 2197
Kráľovský Chlmec 077 01
  (from: 09/12/1997 until: 03/07/2014)
Kvetná 7
Kráľovský Chlmec 077 01
  (from: 03/21/1995 until: 09/11/1997)
Identification number (IČO): 
31 705 162
  (from: 03/21/1995)
Date of entry: 
03/21/1995
  (from: 03/21/1995)
Person dissolved from: 
27.2.2014
  (from: 03/08/2014)
Legal ground(s) for dissolution: 
Rozhodnutím súdu o zrušení obchodnej spoločnosti bez likvidácie podľa § 68 ods. 3 písm. c) Obch. zák. z dôvodov podľa § 68 ods. 6 Obchodného zákonníka.
  (from: 03/08/2014)
Date of deletion: 
03/08/2014
  (from: 03/08/2014)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 03/08/2014)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/21/1995)
Objects of the company: 
kovovýroba
  (from: 03/21/1995 until: 03/07/2014)
výroba zámočníckych a strojárenských výrobkov
  (from: 03/21/1995 until: 03/07/2014)
výroba textilných a pletiarenských výrobkov
  (from: 03/21/1995 until: 03/07/2014)
obchodná činnosť v odbore: výrobky z kovov, zámočnícke a strojárenské výrobky, stavebný materiál, hutný materiál, textil, pletené výrobky, odevy, obuv, železo, drevo, nábytok
  (from: 03/21/1995 until: 03/07/2014)
realitná agentúra
  (from: 03/21/1995 until: 03/07/2014)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 03/21/1995 until: 03/07/2014)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 03/21/1995 until: 03/07/2014)
výskum trhu a verejnej mienky
  (from: 03/21/1995 until: 03/07/2014)
Partners: 
Ing. Dezider Nagy
Ibrányiho 1
Kráľovský Chlmec
Slovak Republic
  (from: 10/16/2001 until: 02/20/2003)
Ing. Dezider Nagy
Ibrányiho 1
Kráľovský Chlmec
Slovak Republic
  (from: 08/13/1998 until: 10/15/2001)
Ing. Dezider Nagy
Ibrányiho 1
Kráľovský Chlmec
Slovak Republic
  (from: 09/12/1997 until: 08/12/1998)
Ing. Dezider Nagy
Ibrányiho 1
Kráľovský Chlmec
Slovak Republic
  (from: 03/21/1995 until: 09/11/1997)
Ing. Dionýz Pandy
Helmecziho 7
Kráľovský Chlmec
Slovak Republic
  (from: 08/13/1998 until: 10/15/2001)
Ing. Dionýz Pandy
Helmecziho 7
Kráľovský Chlmec
Slovak Republic
  (from: 09/12/1997 until: 08/12/1998)
Ing. Tibor Priam
Petöfiho 8
Kráľovský Chlmec
Slovak Republic
  (from: 08/13/1998 until: 10/15/2001)
Ing. Tibor Priam
Petöfiho 8
Kráľovský Chlmec
Slovak Republic
  (from: 09/12/1997 until: 08/12/1998)
Ing. Tibor Priam
Petöfiho 8
Kráľovský Chlmec
Slovak Republic
  (from: 03/21/1995 until: 09/11/1997)
MUDr. Andrej Štefan
Kvetná 7
Kráľovský Chlmec
Slovak Republic
  (from: 08/13/1998 until: 10/15/2001)
MUDr. Andrej Štefan
Kvetná 7
Kráľovský Chlmec
Slovak Republic
  (from: 09/12/1997 until: 08/12/1998)
MUDr. Andrej Štefan
Kvetná 7
Kráľovský Chlmec
Slovak Republic
  (from: 03/21/1995 until: 09/11/1997)
MUDr. Andrej Štefan
Kvetná 7
Kráľovský Chlmec
Slovak Republic
  (from: 10/16/2001 until: 03/07/2014)
Ing. Tibor Priam
Petöfiho 8
Kráľovský Chlmec
Slovak Republic
  (from: 10/16/2001 until: 03/07/2014)
Edita Nagyová
Ibrányiho 2166/1
Kráľovský Chlmec
Slovak Republic
  (from: 02/21/2003 until: 03/07/2014)
Contribution of each member: 
MUDr. Andrej Štefan
Amount of investment: 34 000 Sk Paid up: 34 000 Sk
  (from: 03/21/1995 until: 09/11/1997)
Ing. Dezider Nagy
Amount of investment: 33 000 Sk Paid up: 33 000 Sk
  (from: 03/21/1995 until: 09/11/1997)
Ing. Tibor Priam
Amount of investment: 33 000 Sk Paid up: 33 000 Sk
  (from: 03/21/1995 until: 09/11/1997)
MUDr. Andrej Štefan
Amount of investment: 34 000 Sk Paid up: 34 000 Sk
  (from: 09/12/1997 until: 08/12/1998)
Ing. Dezider Nagy
Amount of investment: 33 000 Sk Paid up: 33 000 Sk
  (from: 09/12/1997 until: 08/12/1998)
Ing. Tibor Priam
Amount of investment: 33 000 Sk Paid up: 33 000 Sk
  (from: 09/12/1997 until: 08/12/1998)
Ing. Dionýz Pandy
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 09/12/1997 until: 08/12/1998)
MUDr. Andrej Štefan
Amount of investment: 57 000 Sk Paid up: 57 000 Sk
  (from: 08/13/1998 until: 10/15/2001)
Ing. Dezider Nagy
Amount of investment: 57 000 Sk Paid up: 57 000 Sk
  (from: 08/13/1998 until: 10/15/2001)
Ing. Tibor Priam
Amount of investment: 56 000 Sk Paid up: 56 000 Sk
  (from: 08/13/1998 until: 10/15/2001)
Ing. Dionýz Pandy
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 08/13/1998 until: 10/15/2001)
MUDr. Andrej Štefan
Amount of investment: 67 000 Sk Paid up: 67 000 Sk
  (from: 10/16/2001 until: 01/21/2010)
Ing. Dezider Nagy
Amount of investment: 67 000 Sk Paid up: 67 000 Sk
  (from: 10/16/2001 until: 02/20/2003)
Ing. Tibor Priam
Amount of investment: 66 000 Sk Paid up: 66 000 Sk
  (from: 10/16/2001 until: 01/21/2010)
Edita Nagyová
Amount of investment: 67 000 Sk Paid up: 67 000 Sk
  (from: 02/21/2003 until: 01/21/2010)
MUDr. Andrej Štefan
Amount of investment: 2 223,992565 EUR Paid up: 2 223,992565 EUR
  (from: 01/22/2010 until: 03/07/2014)
Ing. Tibor Priam
Amount of investment: 2 190,798646 EUR Paid up: 2 190,798646 EUR
  (from: 01/22/2010 until: 03/07/2014)
Edita Nagyová
Amount of investment: 2 223,992565 EUR Paid up: 2 223,992565 EUR
  (from: 01/22/2010 until: 03/07/2014)
Management body: 
konatelia
  (from: 10/16/2001 until: 03/07/2014)
konatelia
  (from: 08/13/1998 until: 10/15/2001)
Individual managing director
  (from: 09/12/1997 until: 08/12/1998)
konatelia
  (from: 03/21/1995 until: 09/11/1997)
Ing. Dezider Nagy
Ibrányiho 1
Kráľovský Chlmec
  (from: 03/21/1995 until: 09/11/1997)
Ing. Dezider Nagy
Ibrányiho 1
Kráľovský Chlmec
Until: 12/30/2002
  (from: 08/13/1998 until: 02/20/2003)
Ing. Dionýz Pandy
Helmecziho 7
Kráľovský Chlmec
  (from: 09/12/1997 until: 10/15/2001)
Ing. Tibor Priam
Petöfiho 8
Kráľovský Chlmec
  (from: 03/21/1995 until: 09/11/1997)
MUDr. Andrej Štefan
Kvetná 7
Kráľovský Chlmec
  (from: 03/21/1995 until: 09/11/1997)
MUDr. Andrej Štefan
Kvetná 7
Kráľovský Chlmec
From: 12/30/2002
  (from: 02/21/2003 until: 03/07/2014)
Ing. Tibor Priam
Petöfiho 8
Kráľovský Chlmec
From: 12/30/2002
  (from: 02/21/2003 until: 03/07/2014)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 10/16/2001 until: 03/07/2014)
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý z konateľov samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 08/13/1998 until: 10/15/2001)
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ sám a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 09/12/1997 until: 08/12/1998)
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý z konateľov samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 03/21/1995 until: 09/11/1997)
Capital: 
6 638,783776 EUR Paid up: 6 638,783776 EUR
  (from: 01/22/2010 until: 03/07/2014)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 02/21/2003 until: 01/21/2010)
200 000 Sk
  (from: 08/13/1998 until: 02/20/2003)
120 000 Sk
  (from: 09/12/1997 until: 08/12/1998)
100 000 Sk
  (from: 03/21/1995 until: 09/11/1997)
Other legal facts: 
Spoločnosť sa vymazáva na základe uznesenia Okresného súdu Košice I, č.k. 27CbR/94/2012-26 zo dňa 23.01.2014.
  (from: 03/08/2014)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 16.3.1995 podľa § 105 a nasl. ust. zák. 513/91 Zb.
  (from: 03/21/1995 until: 03/07/2014)
Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 8.9.1997.
  (from: 09/12/1997 until: 03/07/2014)
Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 30.7.1998. Spoločenská zmluva upravená podľa zákona 11/98 Zb.
  (from: 08/13/1998 until: 03/07/2014)
Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 10. 10. 2001.
  (from: 10/16/2001 until: 03/07/2014)
Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 30.12.2002.
  (from: 02/21/2003 until: 03/07/2014)
Date of updating data in databases:  07/01/2022
Date of extract :  07/04/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person