Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  5971/V

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
WRM TRADE s.r.o.
  (from: 12/18/2021)
Registered seat: 
Doležalova 15C
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04
  (from: 02/23/2022)
Identification number (IČO): 
31 705 189
  (from: 03/21/1995)
Date of entry: 
03/21/1995
  (from: 03/21/1995)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/21/1995)
Objects of the company: 
obchodná činnosť v odbore: poľnohospodárske produkty, osivo, krmivo, kvety, živé zvieratá, potraviny, nápoje, tabak, zelenina, ovocie, zemiaky, mäso, mäsové výrobky, textil, odevy, obuv, športové potreby, elektrospotrebiče, spotrebná elektronika, domáce potreby, kozmetika, sklo, porcelán, papier, farby, laky, pracie a čistiace prostriedky, nábytok, stavebný materiál, železiarsky tovar, reklamný materiál, výrobky z plastov a umelých termoplastických a plastických hmôt, suroviny, hutné výrobky, obaly a baliaci materiál, dvojstopé motorové vozidlá, autosúčiastky, motocykle, autopríslušenstvo
  (from: 03/21/1995)
balenie tovaru
  (from: 03/21/1995)
výroba prvkov slúžiacich k baleniu tovaru
  (from: 03/21/1995)
zošívanie, lepenie, zváranie umelých hmôt, plastických a termoplastických hmôt a textílií
  (from: 03/21/1995)
poradenská, konzultačná a projekčná činnosť k obalom a preprave plechu a výrobkov z plechu ako aj baleniu a adjustačnými činnostiam
  (from: 03/21/1995)
zámočnícke práce, montážna činnosť, montáž strojov
  (from: 03/21/1995)
montážne a servisné práce strojných zariadení
  (from: 01/29/1996)
zámočníctvo
  (from: 01/29/1996)
maľovanie, lakovanie a sklenárske práce
  (from: 01/29/1996)
nakládka a vykládka výrobkov
  (from: 01/29/1996)
pomocné stavebné práce
  (from: 01/29/1996)
opravy, obsluha, kompletizácia, balenie, nátery a expedícia konštrukcií a radiátorov
  (from: 01/29/1996)
lisovanie výrobkov
  (from: 01/29/1996)
montáž vykurovacích a odsávacích systémov
  (from: 01/29/1996)
elektromontážne práce včítane modernizácií a rekonštrukcií prístrojov do 1000 V
  (from: 01/29/1996)
výroba a montáž elektrických ohrievačov vody
  (from: 01/29/1996)
servisné a údržbárske práce strojov a zariadení pre výrobu obalov a balenie tovarov
  (from: 01/29/1996)
čistenie budov a kanalizácií
  (from: 01/29/1996)
nákladná cestná doprava
  (from: 02/26/1998)
prenájom nebytových priestorov
  (from: 12/28/1998)
prenájom strojov a zariadení
  (from: 12/28/1998)
sprostredkovanie dopravy, obchodu, služieb, výroby
  (from: 12/28/1998)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 12/28/1998)
činnosť stavbyvedúceho, pozemné stavby
  (from: 12/28/1998)
prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich na rekondíciu a regeneráciu
  (from: 06/27/2000)
Partners: 
Vladimír Vintr
Dědinova 2007/11
Praha 148 00
Czech Republic
  (from: 12/18/2021)
Contribution of each member: 
Vladimír Vintr
Amount of investment: 7 000 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 7 000 EUR
  (from: 12/18/2021)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 12/18/2021)
Vladimír Vintr
Dědinova 2007/11
Praha 148 00
Česká republika
From: 12/09/2021
  (from: 12/18/2021)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý z konateľov samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 10/13/2003)
Capital: 
7 000 EUR Paid up: 7 000 EUR
  (from: 01/23/2018)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 13. 3. 1995 podľa § 105 a nasl. ust. zák. 513/91 Zb.
  (from: 03/21/1995)
Zmena spoločenskej zmluvy dodatkom č. l zo dňa 21. 12. 1995.
  (from: 01/29/1996)
Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 10. 1. 1997.
  (from: 02/17/1997)
Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 19. 2. 1998. Spoločenská zmluva upravená podľa zákona 11/98 Zb.
  (from: 02/26/1998)
Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 23.11.1998.
  (from: 12/28/1998)
Dodatok č. 7 k spoločenskej zmluve zo dňa: 15.3.1999.
  (from: 05/10/1999)
Dodatok č. 8 k spoločenskej zmluve zo dňa 14.2.2000.
  (from: 02/21/2000)
Dodatok č. 9 k spoločenskej zmluve zo dňa 10. 3. 2000.
  (from: 06/27/2000)
Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 6. 4. 2001.
  (from: 04/10/2001)
Dodatok č. 12 k spoločenskej zmluve zo dňa 28.11.2001.
  (from: 01/10/2002)
Dodatok č. 13 k spoločenskej zmluve zo dňa 28. 4. 2003.
  (from: 05/16/2003)
Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 26.11.2003.
  (from: 03/12/2004)
Date of updating data in databases:  02/21/2024
Date of extract :  02/22/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person