Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  92/T

Business name: 
SEMAT, a.s.
  (from: 04/24/1995)
Registered seat: 
Farárske 6922
Trnava 917 01
  (from: 01/04/2018)
Identification number (IČO): 
34 120 076
  (from: 04/24/1995)
Date of entry: 
05/01/1995
  (from: 04/24/1995)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/24/1995)
Objects of the company: 
poľnohospodárska výroba, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych produktov
  (from: 04/24/1995)
výroba osív a sadív, obilovín, kukurice, strukovín, krmovín, technických plodín a ich predaj
  (from: 04/24/1995)
mäsiarstvo a údenárstvo
  (from: 04/24/1995)
maloobchod s mäsom a údenárskymi výrobkami, potravinárskym tovarom
  (from: 04/24/1995)
murárstvo
  (from: 04/24/1995)
tesárstvo
  (from: 04/24/1995)
klampiarstvo
  (from: 04/24/1995)
obkladačské práce
  (from: 04/24/1995)
pokrývačské práce
  (from: 04/24/1995)
vodoinštalatérstvo
  (from: 04/24/1995)
dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia
  (from: 04/24/1995)
služby v oblasti poľnohospodárskej výroby s využitím poľnohospodárskej techniky
  (from: 07/30/1996)
cestná motorová doprava - nákladná cestná doprava
  (from: 03/10/1997)
cestná motorová doprava - nepravidelná autobusová doprava
  (from: 03/10/1997)
výroba a oprava poľnohospodárskych strojov
  (from: 09/09/1997)
sprostredkovateľská činnosť (s výnimkou činností vylúčených z pôsobnosti živnostenského zákona)
  (from: 07/24/2000)
činnosť organizačného a ekonomického poradcu v oblasti poľnohospodárstva
  (from: 07/24/2000)
zámočníctvo
  (from: 06/03/2002)
výroba kŕmnych zmesí
  (from: 06/03/2002)
prenájom motorových vozidiel a poľnohospodárskej techniky
  (from: 06/03/2002)
pohostinská činnosť
  (from: 09/10/2003)
ubytovacie služby: turistická ubytovňa *, ** chatová osada *, ** kemping * ubytovanie v súkromí
  (from: 09/10/2003)
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 05/18/2010)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/24/1995)
Jens Peter Gadensgaard - predseda predstavenstva
Oestkystvejen 4
Saeby 9300
Dánske kráľovstvo
From: 09/12/2016
  (from: 09/22/2016)
Per Lykkegaard Christensen - člen predstavenstva
Tryvej 14
Hjallerup 9320
Dánske kráľovstvo
From: 09/12/2016
  (from: 09/22/2016)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti konajú: predseda predstavenstva samostatne, alebo spoločne dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 09/22/2016)
Capital: 
11 338 013,718911 EUR Paid up: 11 338 013,718911 EUR
  (from: 06/16/2009)
Shares: 
Number of shares: 341569
Type: na majiteľa
Form: zaknihované
Nominal value: 33,193919 EUR
  (from: 06/16/2009)
Supervisory board: 
Per Thorkild Lundhede Christensen
Potočná 10099/11C
Bratislava - mestská časť Rača 831 06
From: 10/26/2020
  (from: 04/22/2021)
Carsten Christiansen
Vejbyvej 179
Hjörring 9800
Dánske kráľovstvo
From: 10/26/2020
  (from: 04/22/2021)
Gunar Laden
Stendalvej 431
Taars 9830
Dánske kráľovstvo
From: 10/26/2020
  (from: 04/22/2021)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 10.11.1994 podľa §§ 56 až 75 a §§ 154 až 220 Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Na spoločnosť prechádzajú všetky práva a záväzky,aj neznáme, SEMAT semenársky majetok, štátny podnik so sídlom Trnava,Zelenečská 15, IČO: 00 895 008, ktorá bola zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava-vidiek, odd. Pš 30/K. Stary spis: Sa 288
  (from: 04/24/1995)
Valné zhromaždenie konané dňa 21.12. 1995, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 10/96, Nz 10/96 schválilo zmenu stanov. Stary spis: Sa 288
  (from: 07/30/1996)
Valné zhromaždenie konané dňa 17.09.1996, ktorého priebeh je osvedčený notárskou zápisnicou N 297/96, Nz 263/96 schválilo zmenu stanov (rozšírenie predmetu činnosti).
  (from: 03/10/1997)
Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 26.03.1997.
  (from: 09/09/1997)
Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí VZ dňa 12.04.2000, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 108/2000, Nz 94/2000.
  (from: 07/24/2000)
Úplné znenie stanov schválené na zasadnutí riadneho VZ dňa 09.05.2002, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 161/02, Nz 158/02.
  (from: 06/03/2002)
Zmena stanov akciovej spoločnosti SEMAT a.s. (Notárska zápisnica N 106/2003 NZ 28940/2003 zo dňa 15.4.2003). Úplné znenie Stanov akciovej spoločnosti zo dňa 15.4.2003.
  (from: 09/10/2003)
Date of updating data in databases:  01/18/2022
Date of extract :  01/20/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person