Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  92/T

Business name: 
Donau farm Semat, a. s.
  (from: 01/11/2023)
Registered seat: 
Farárske 6922
Trnava 917 01
  (from: 01/04/2018)
Identification number (IČO): 
34 120 076
  (from: 04/24/1995)
Date of entry: 
05/01/1995
  (from: 04/24/1995)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/24/1995)
Objects of the company: 
poľnohospodárska výroba, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych produktov
  (from: 04/24/1995)
výroba osív a sadív, obilovín, kukurice, strukovín, krmovín, technických plodín a ich predaj
  (from: 04/24/1995)
služby v oblasti poľnohospodárskej výroby s využitím poľnohospodárskej techniky
  (from: 07/30/1996)
činnosť organizačného a ekonomického poradcu v oblasti poľnohospodárstva
  (from: 07/24/2000)
prenájom motorových vozidiel a poľnohospodárskej techniky
  (from: 06/03/2002)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/24/1995)
Jorgen Christian Skeel - Chairman of the Board of Directors
Kammerherrensvej 62
Aabybro 9440
Dánske kráľovstvo
From: 09/19/2022
  (from: 11/05/2022)
Per Lykkegaard Christensen - člen predstavenstva
Tryvej 14
Hjallerup 9320
Dánske kráľovstvo
From: 09/19/2022
  (from: 11/05/2022)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná vždy predseda predstavenstva spoločne s ďalším členom predstavenstva. Pri úkonoch, ktoré vyžadujú písomnú formu koná v mene spoločnosti a podpisuje za spoločnosť predseda predstavenstva spoločne s ďalším členom predstavenstva tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti a ich funkcii pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 11/05/2022)
Capital: 
11 338 013,718911 EUR Paid up: 11 338 013,718911 EUR
  (from: 06/16/2009)
Shares: 
Number of shares: 341569
Type: na majiteľa
Form: zaknihované
Nominal value: 33,193919 EUR
  (from: 06/16/2009)
Supervisory board: 
Mgr. Branislav Bučko
Karpatská 13/A
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 05
From: 09/19/2022
  (from: 11/05/2022)
Michael Bager Houmann
Ulstedvej 36
Hals 9370
Dánske kráľovstvo
From: 09/19/2022
  (from: 11/05/2022)
Brian Justesen
residence in the Slovak Republic :
Majcichov 50
Majcichov 919 22
From: 09/19/2022
  (from: 11/05/2022)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 10.11.1994 podľa §§ 56 až 75 a §§ 154 až 220 Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Na spoločnosť prechádzajú všetky práva a záväzky,aj neznáme, SEMAT semenársky majetok, štátny podnik so sídlom Trnava,Zelenečská 15, IČO: 00 895 008, ktorá bola zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava-vidiek, odd. Pš 30/K. Stary spis: Sa 288
  (from: 04/24/1995)
Valné zhromaždenie konané dňa 21.12. 1995, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 10/96, Nz 10/96 schválilo zmenu stanov. Stary spis: Sa 288
  (from: 07/30/1996)
Valné zhromaždenie konané dňa 17.09.1996, ktorého priebeh je osvedčený notárskou zápisnicou N 297/96, Nz 263/96 schválilo zmenu stanov (rozšírenie predmetu činnosti).
  (from: 03/10/1997)
Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 26.03.1997.
  (from: 09/09/1997)
Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí VZ dňa 12.04.2000, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 108/2000, Nz 94/2000.
  (from: 07/24/2000)
Úplné znenie stanov schválené na zasadnutí riadneho VZ dňa 09.05.2002, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 161/02, Nz 158/02.
  (from: 06/03/2002)
Zmena stanov akciovej spoločnosti SEMAT a.s. (Notárska zápisnica N 106/2003 NZ 28940/2003 zo dňa 15.4.2003). Úplné znenie Stanov akciovej spoločnosti zo dňa 15.4.2003.
  (from: 09/10/2003)
Date of updating data in databases:  11/30/2023
Date of extract :  12/01/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person