Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  7693/S

Business name: 
SOFI SK, s.r.o.
  (from: 06/01/2006 until: 05/09/2016)
VEDAB, s.r.o.
  (from: 04/23/2002 until: 05/31/2006)
Registered seat: 
Fučíkova 4
Poltár 987 01
  (from: 06/01/2006 until: 05/09/2016)
Jiráskova 12
Lučenec 984 01
  (from: 01/08/2004 until: 05/31/2006)
Pod Vinicou 3888
Lučenec 984 01
  (from: 04/23/2002 until: 01/07/2004)
Identification number (IČO): 
36 054 038
  (from: 04/23/2002)
Date of entry: 
04/23/2002
  (from: 04/23/2002)
Person dissolved from: 
16.3.2016
  (from: 05/10/2016)
Date of deletion: 
05/10/2016
  (from: 05/10/2016)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 05/10/2016)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/23/2002)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 04/23/2002 until: 05/09/2016)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 04/23/2002 until: 05/09/2016)
sprostredkovanie obchodu a výkonu služieb v rozsahu voľných živností
  (from: 04/23/2002 until: 05/09/2016)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 04/23/2002 until: 05/09/2016)
organizačné a ekonomické poradenstvo
  (from: 04/23/2002 until: 05/09/2016)
automatizované spracovanie dát
  (from: 04/23/2002 until: 05/09/2016)
vedenie jednoduchého a pdvojného účtovníctva
  (from: 04/23/2002 until: 05/09/2016)
dobývanie ložísk nevyhradených nerastov vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečenie a likvidácia lomov
  (from: 04/23/2002 until: 05/09/2016)
zemné práce bez použitia trhavín v rozsahu voľných živností
  (from: 01/08/2004 until: 05/09/2016)
cestná motorová doprava - vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (from: 01/08/2004 until: 05/09/2016)
Partners: 
Seed Capital Company, s.r.o. IČO: 31 384 943
Nevädzová 5
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 10/08/2002 until: 05/31/2006)
Ivan Brhel
187
Rovinka
Slovak Republic
  (from: 10/08/2002 until: 05/31/2006)
Ivan Brhel
187
Rovinka
Slovak Republic
  (from: 04/23/2002 until: 10/07/2002)
Ing. Ladislav Damrély
Pionierska 112/37
Poltár
Slovak Republic
  (from: 10/08/2002 until: 05/31/2006)
Ing. Ladislav Damrély
Pionierska 112/37
Poltár
Slovak Republic
  (from: 04/23/2002 until: 10/07/2002)
Peter Végh
Slobody 322/53
Poltár
Slovak Republic
  (from: 10/08/2002 until: 05/31/2006)
Peter Végh
Slobody 322/53
Poltár
Slovak Republic
  (from: 04/23/2002 until: 10/07/2002)
Ing. Jaroslav Blaho
Fučíkova 612/4
Poltár 987 01
Slovak Republic
  (from: 06/01/2006 until: 05/09/2016)
Contribution of each member: 
Ivan Brhel
Amount of investment: 70 000 Sk Paid up: 35 000 Sk
  (from: 04/23/2002 until: 10/07/2002)
Ing. Ladislav Damrély
Amount of investment: 70 000 Sk Paid up: 35 000 Sk
  (from: 04/23/2002 until: 10/07/2002)
Peter Végh
Amount of investment: 70 000 Sk Paid up: 35 000 Sk
  (from: 04/23/2002 until: 10/07/2002)
Ivan Brhel
Amount of investment: 70 000 Sk Paid up: 70 000 Sk
  (from: 10/08/2002 until: 05/31/2006)
Ing. Ladislav Damrély
Amount of investment: 650 000 Sk Paid up: 650 000 Sk
  (from: 10/08/2002 until: 05/31/2006)
Peter Végh
Amount of investment: 70 000 Sk Paid up: 70 000 Sk
  (from: 10/08/2002 until: 05/31/2006)
Seed Capital Company, s.r.o.
Amount of investment: 500 000 Sk Paid up: 500 000 Sk
  (from: 10/08/2002 until: 05/31/2006)
Ing. Jaroslav Blaho
Amount of investment: 1 290 000 Sk Paid up: 1 290 000 Sk
  (from: 06/01/2006 until: 05/09/2016)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 06/01/2006 until: 05/09/2016)
konatelia
  (from: 10/08/2002 until: 05/31/2006)
konatelia
  (from: 04/23/2002 until: 10/07/2002)
Ivan Brhel
187
Rovinka
From: 04/23/2002
  (from: 04/23/2002 until: 05/31/2006)
Ivan Brhel
187
Rovinka
From: 04/23/2002 Until: 03/28/2006
  (from: 06/01/2006 until: 05/31/2006)
Ing. Ladislav Damrély
Pionierska 112/37
Poltár
From: 04/23/2002
  (from: 04/23/2002 until: 05/31/2006)
Ing. Ladislav Damrély
Pionierska 112/37
Poltár
From: 04/23/2002 Until: 03/28/2006
  (from: 06/01/2006 until: 05/31/2006)
Peter Végh
Slobody 322/53
Poltár
From: 04/23/2002
  (from: 04/23/2002 until: 05/31/2006)
Peter Végh
Slobody 322/53
Poltár
From: 04/23/2002 Until: 03/28/2006
  (from: 06/01/2006 until: 05/31/2006)
Ing. Jaroslav Blaho
Fučíkova 612/4
Poltár 987 01
From: 03/28/2006
  (from: 06/01/2006 until: 05/09/2016)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoje meno, funkciu a vlastnoručný podpis.
  (from: 06/01/2006 until: 05/09/2016)
V mene spoločnosti konajú a podpisujú konatelia každý samostatne a to tak, že k vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoje meno, funkciu a vlastnoručný podpis.
  (from: 10/08/2002 until: 05/31/2006)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 04/23/2002 until: 10/07/2002)
Capital: 
1 290 000 Sk Paid up: 1 290 000 Sk
  (from: 10/08/2002 until: 05/09/2016)
210 000 Sk Paid up: 105 000 Sk
  (from: 04/23/2002 until: 10/07/2002)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 27Cbr/68/2015-22 zo dňa 10. 02. 2016, právoplatným dňa 16. 03. 2016, súd zrušil obchodnú spoločnosť SOFI SK, s.r.o., so sídlom Fučíkova 4, 987 01 Poltár, IČO: 36 054 038, bez likvidácie.
  (from: 05/10/2016)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spolo- čenskou zmluvou, zo dňa 15.02.2002, podľa §§ 28, 105 a nasl. Obchod. zák..
  (from: 04/23/2002 until: 05/09/2016)
Zapisujú sa zmeny v zmysle ustanovenia valného zhromaždenia zo dňa 29.07.2002 a úplné znenie spoločenskej zmluvy.
  (from: 10/08/2002 until: 05/09/2016)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 23.10.2003 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy a bolo vyhotovené jej úplné znenie.
  (from: 01/08/2004 until: 05/09/2016)
Date of updating data in databases:  01/20/2022
Date of extract :  01/22/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person