Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  8105/B

Business name: 
VIET HA, spol. s r.o.
  (from: 12/15/1994 until: 02/19/2009)
Registered seat: 
Starohájska 4
Bratislava 851 03
  (from: 12/15/1994 until: 02/19/2009)
Identification number (IČO): 
31 385 834
  (from: 12/15/1994)
Date of entry: 
12/15/1994
  (from: 12/15/1994)
Person dissolved from: 
27.1.2009
  (from: 02/11/2009)
Date of deletion: 
02/20/2009
  (from: 02/20/2009)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 02/20/2009)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/15/1994)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/15/1994 until: 02/19/2009)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/15/1994 until: 02/19/2009)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 12/15/1994 until: 02/19/2009)
Partners: 
Ing. Nguyen Cong Ai , CSc.
Starohájska 4
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 12/15/1994 until: 03/17/1996)
Ing. Nguyen Quyet Thang
Dolnozemská 1
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 12/15/1994 until: 03/17/1996)
MUDr. Nguyen Thi Thu Hanh
Starohájska 4
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 12/15/1994 until: 03/17/1996)
MUDr. Nguyen Thi Thu Hanh
Starohájska 4
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 03/18/1996 until: 02/19/2009)
Ing. Nguyen Cong Ai , CSc.
Starohájska 4
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 03/18/1996 until: 02/19/2009)
Tran Viet Ai
Hečkova 8
Žilina
Slovak Republic
  (from: 05/23/1996 until: 02/19/2009)
Contribution of each member: 
MUDr. Nguyen Thi Thu Hanh
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 12/15/1994 until: 03/17/1996)
Ing. Nguyen Cong Ai , CSc.
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 12/15/1994 until: 03/17/1996)
Ing. Nguyen Quyet Thang
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 12/15/1994 until: 03/17/1996)
MUDr. Nguyen Thi Thu Hanh
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 03/18/1996 until: 02/19/2009)
Ing. Nguyen Cong Ai , CSc.
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 03/18/1996 until: 02/19/2009)
Tran Viet Ai
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 05/23/1996 until: 02/19/2009)
Management body: 
konatelia
  (from: 12/15/1994 until: 02/19/2009)
Ing. Nguyen Quyet Thang
Dolnozemská 1
Bratislava
  (from: 12/15/1994 until: 03/17/1996)
MUDr. Nguyen Thi Thu Hanh
Starohájska 4
Bratislava
  (from: 12/15/1994 until: 02/19/2009)
Ing. Nguyen Cong Ai , CSc.
Starohájska 4
Bratislava
  (from: 12/15/1994 until: 02/19/2009)
Tran Viet Ai
Hečkova 2575/8
Žilina
  (from: 05/23/1996 until: 02/19/2009)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 12/15/1994 until: 02/19/2009)
Capital: 
120 000 Sk
  (from: 05/23/1996 until: 02/19/2009)
100 000 Sk
  (from: 12/15/1994 until: 05/22/1996)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť VIET HA, spol. s r.o.,so sídlom Starohájska 4, 851 03 Bratislava, IČO: 31 385 834 zapísaná v obchodnom registri v oddieli Sro vo vložke č. 8105/B sa v y m a z u j e z obchodného registra.
  (from: 02/20/2009)
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou dňa 31.8.1994 a dodatkom k spoločenskej zmluve zo dňa 5.12.1994 v súlade s ust. §§ 57, 105-153 zákk.č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Stary spis: S.r.o. 14951
  (from: 12/15/1994 until: 02/19/2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 15.12.1995, na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu. Stary spis: S.r.o. 14951
  (from: 03/18/1996 until: 02/19/2009)
Zápis o uznesení valného zhromaždenia, konaného dňa 9.4.1996. Stary spis: S.r.o. 14951
  (from: 05/23/1996 until: 02/19/2009)
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 8.12.2008 č.k. 34 Exre/664/2005 - 35, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27.1.2009 bola obchodná spoločnosť VIET HA, spol. s r.o. zrušená bez likvidácie.
  (from: 02/11/2009 until: 02/19/2009)
Date of updating data in databases:  12/03/2021
Date of extract :  12/06/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person