Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  6050/V

Business name: 
ISG, s.r.o. Košice
  (from: 02/27/1997 until: 03/09/2005)
ISG, s.r.o. Košice
  (from: 04/10/1995 until: 02/26/1997)
Registered seat: 
Južná trieda 74
Košice 040 01
  (from: 04/18/2000 until: 03/09/2005)
Námestie nádeje 1
Košice 040 01
  (from: 11/30/1998 until: 04/17/2000)
Letná 40
Košice 040 01
  (from: 04/10/1995 until: 11/29/1998)
Identification number (IČO): 
31 706 088
  (from: 04/10/1995)
Date of entry: 
04/10/1995
  (from: 04/10/1995)
Date of deletion: 
03/10/2005
  (from: 03/10/2005)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 03/10/2005)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/10/1995)
Objects of the company: 
maloobchod a veľkoobchod s potravinárskym, spotrebným a priemyselným tovarom
  (from: 04/10/1995 until: 03/09/2005)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 04/10/1995 until: 03/09/2005)
obchodné zastupovanie
  (from: 04/10/1995 until: 03/09/2005)
nákup, predaj a prenájom nehnuteľností
  (from: 04/10/1995 until: 03/09/2005)
Partners: 
KOŠICKÉ POZEMNÉ STAVBY, a.s. IČO: 31 712 355
Svätoplukova 37
Košice 040 01
Slovak Republic
  (from: 11/30/1998 until: 04/17/2000)
SUPAKO - NOVA, s.r.o. Gelnica IČO: 31 661 611
Hlavná 146
Gelnica
Slovak Republic
  (from: 11/30/1998 until: 04/17/2000)
KOŠICKÉ POZEMNÉ STAVBY, a.s. IČO: 31 712 355
Svätoplukova 37
Košice 040 01
Slovak Republic
  (from: 02/27/1997 until: 11/29/1998)
SUPAKO - NOVA, s.r.o. Gelnica IČO: 31 661 611
Hlavná 146
Gelnica
Slovak Republic
  (from: 02/27/1997 until: 11/29/1998)
Ing. Jozef Palisko
Mukačevská 17
Prešov
Slovak Republic
  (from: 04/10/1995 until: 02/26/1997)
Ľudmila Rohaľová
200
Kružlov
Slovak Republic
  (from: 04/10/1995 until: 02/26/1997)
Ing. Jozef Süllei
Puškinova 2
Košice
Slovak Republic
  (from: 04/10/1995 until: 02/26/1997)
KOŠICKÉ POZEMNÉ STAVBY, a.s. IČO: 31 712 355
Južná trieda 74
Košice 040 01
Slovak Republic
  (from: 04/18/2000 until: 03/09/2005)
Contribution of each member: 
Ing. Jozef Palisko
Amount of investment: 33 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 33 000 Sk
  (from: 04/10/1995 until: 02/26/1997)
Ľudmila Rohaľová
Amount of investment: 35 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 35 000 Sk
  (from: 04/10/1995 until: 02/26/1997)
Ing. Jozef Süllei
Amount of investment: 32 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 32 000 Sk
  (from: 04/10/1995 until: 02/26/1997)
KOŠICKÉ POZEMNÉ STAVBY, a.s.
Amount of investment: 51 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 51 000 Sk
  (from: 02/27/1997 until: 11/29/1998)
SUPAKO - NOVA, s.r.o. Gelnica
Amount of investment: 49 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 49 000 Sk
  (from: 02/27/1997 until: 11/29/1998)
KOŠICKÉ POZEMNÉ STAVBY, a.s.
Amount of investment: 3 060 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 3 060 000 Sk
  (from: 11/30/1998 until: 04/17/2000)
SUPAKO - NOVA, s.r.o. Gelnica
Amount of investment: 2 940 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 749 000 Sk
  (from: 11/30/1998 until: 04/17/2000)
KOŠICKÉ POZEMNÉ STAVBY, a.s.
Amount of investment: 6 000 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 6 000 000 Sk
  (from: 04/18/2000 until: 03/09/2005)
Management body: 
konatelia
  (from: 04/10/1995 until: 03/09/2005)
Ing. Jozef Palisko
Mukačevská 17
Prešov
  (from: 04/10/1995 until: 04/17/2000)
Ing. Jozef Süllei
Puškinova 2
Košice
  (from: 04/10/1995 until: 04/17/2000)
Ing. Martin Vranovský
Čsl. armády 21
Košice
  (from: 04/18/2000 until: 03/09/2005)
Ing. Ľudovít Nagy
Dénešova 81
Košice
  (from: 04/18/2000 until: 03/09/2005)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý z konateľov samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 04/10/1995 until: 03/09/2005)
Capital: 
6 000 000 Sk
  (from: 11/30/1998 until: 03/09/2005)
100 000 Sk
  (from: 04/10/1995 until: 11/29/1998)
Other legal facts: 
Súd povoľuje výmaz v obchodnom registri v oddieli Sro vo vložke číslo 6050/V pri: Obchodné meno: ISG, s.r.o. Košice Sídlo: Južná trieda 74, 040 01 Košice IČO: 31 706 088 ako aj všetky ďalšie zápisy na základe uznesenia Krajského súdu v Košiciach č. k. 7K 19/03-23, zo dňa 14.5.2004 (právoplatnosť nadobudla dňa 15.6.2004), ktorým bol návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka ISG, s.r.o. Košice pre nedostatok majetku zamietnutý (§ 68 ods. 4 Obchodného zákonníka).
  (from: 03/10/2005)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 20.3.1995 podľa § 105 a nasl. zákona č.513/91 Zb.
  (from: 04/10/1995 until: 03/09/2005)
Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 16.12.1996.
  (from: 02/27/1997 until: 03/09/2005)
Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 6. 7. 1998 v znení zák. č. 11/98 Z.z.
  (from: 11/30/1998 until: 03/09/2005)
Zmena zakl. listiny formou notárskej zápisnice číslo N 458/97, Nz 457/98 zo dňa 22.12.1998. Uznesením Krajského súdu v Košiciach č.k. 7K 19/03 zo dňa 14.5.2004 bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku na spoločnosť ISG, s.r.o. Košice, Južná trieda 74, Košice, IČO: 31 706 088.
  (from: 04/18/2000 until: 03/09/2005)
Date of updating data in databases:  06/19/2024
Date of extract :  06/20/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person