Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  8155/B

Business name: 
design design s. r. o. - v likvidácii
  (from: 07/19/2017)
EKOMA design, spol. s r.o.
  (from: 01/03/1995 until: 07/18/2017)
Registered seat: 
Rožňavská 17
Bratislava 831 04
  (from: 10/16/1996)
Trenčianska 53
Bratislava 824 82
  (from: 01/03/1995 until: 10/15/1996)
Identification number (IČO): 
31 386 385
  (from: 01/03/1995)
Date of entry: 
01/03/1995
  (from: 01/03/1995)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/03/1995)
Objects of the company: 
obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
  (from: 01/03/1995)
zariaďovanie interiérov
  (from: 01/03/1995)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
  (from: 09/27/1999)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 09/27/1999)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 09/27/1999)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 11/30/2012)
Partners: 
Ing. Ľudovít Kovačovský
Jamnického 3
Bratislava 841 05
Slovak Republic
  (from: 05/24/2022)
Ing. Alexander Milly
Topolčianska 33
Bratislava 851 01
Slovak Republic
  (from: 05/24/2022)
Ing. Milan Blažek
Černyševského 39
Bratislava 851 01
Slovak Republic
  (from: 05/24/2022)
EKOMA, spol. s r.o.
Trenčianska 53
Bratislava 824 82
Slovak Republic
  (from: 07/14/1998 until: 04/08/1999)
EKOMA, spol. s r.o.
Trenčianska 53
Bratislava 824 82
Slovak Republic
  (from: 10/16/1996 until: 07/13/1998)
EKOMA, spol. s r.o.
Trenčianska 53
Bratislava 824 82
Slovak Republic
  (from: 07/12/1995 until: 10/15/1996)
EKOMA, spol. s r.o.
Trenčianska 53
Bratislava 824 82
Slovak Republic
  (from: 01/03/1995 until: 07/11/1995)
Ing. Milan Blažek
Černyševského 29
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 07/14/1998 until: 04/08/1999)
Ing. Milan Blažek
Černyševského 29
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 10/16/1996 until: 07/13/1998)
Ing. Milan Blažek
Černyševského 29
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 07/12/1995 until: 10/15/1996)
Ing. Alexander Milly
Topoľčianska 33
Bratislava 851 01
Slovak Republic
  (from: 07/14/1998 until: 04/08/1999)
Ing. Alexander Milly
Topoľčianska 33
Bratislava 851 01
Slovak Republic
  (from: 10/16/1996 until: 07/13/1998)
Ing. Alexander Milly
Topoľčianska 33
Bratislava 851 01
Slovak Republic
  (from: 07/12/1995 until: 10/15/1996)
Ing. Alexander Milly
Topoľčianska 33
Bratislava 851 01
Slovak Republic
  (from: 01/03/1995 until: 07/11/1995)
Ing. Ľudovít Kovačovský
Jamnického 3
Bratislava 841 05
Slovak Republic
  (from: 04/09/1999 until: 05/23/2022)
Ing. Alexander Milly
Topolčianska 33
Bratislava 851 01
Slovak Republic
  (from: 04/09/1999 until: 05/23/2022)
Ing. Milan Blažek
Černyševského 39
Bratislava 851 01
Slovak Republic
  (from: 04/09/1999 until: 05/23/2022)
Contribution of each member: 
Ing. Ľudovít Kovačovský
( peňažný vklad )
  (from: 05/30/2009 until: 05/23/2022)
Ing. Ľudovít Kovačovský
Amount of investment: 13 400 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 13 400 EUR
  (from: 05/24/2022)
Ing. Milan Blažek
( peňažný vklad )
  (from: 05/30/2009 until: 05/23/2022)
Ing. Milan Blažek
Amount of investment: 6 700 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 6 700 EUR
  (from: 05/24/2022)
Ing. Alexander Milly
( peňažný vklad )
  (from: 05/21/2010 until: 05/23/2022)
Ing. Alexander Milly
Amount of investment: 46 900 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 46 900 EUR
  (from: 05/24/2022)
EKOMA, spol. s r.o.
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 16 500 Sk
  (from: 01/03/1995 until: 07/11/1995)
Ing. Alexander Milly
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 16 500 Sk
  (from: 01/03/1995 until: 07/11/1995)
EKOMA, spol. s r.o.
Amount of investment: 40 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 16 500 Sk
  (from: 07/12/1995 until: 10/15/1996)
Ing. Alexander Milly
Amount of investment: 40 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 16 500 Sk
  (from: 07/12/1995 until: 10/15/1996)
Ing. Milan Blažek
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 6 600 Sk
  (from: 07/12/1995 until: 10/15/1996)
EKOMA, spol. s r.o.
Amount of investment: 40 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 40 000 Sk
  (from: 10/16/1996 until: 07/13/1998)
Ing. Alexander Milly
Amount of investment: 40 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 40 000 Sk
  (from: 10/16/1996 until: 07/13/1998)
Ing. Milan Blažek
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 10/16/1996 until: 07/13/1998)
EKOMA, spol. s r.o.
Amount of investment: 80 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 80 000 Sk
  (from: 07/14/1998 until: 04/08/1999)
Ing. Alexander Milly
Amount of investment: 80 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 80 000 Sk
  (from: 07/14/1998 until: 04/08/1999)
Ing. Milan Blažek
Amount of investment: 40 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 40 000 Sk
  (from: 07/14/1998 until: 04/08/1999)
Ing. Ľudovít Kovačovský
Amount of investment: 80 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 80 000 Sk
  (from: 04/09/1999 until: 12/27/2004)
Ing. Alexander Milly
Amount of investment: 80 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 80 000 Sk
  (from: 04/09/1999 until: 12/27/2004)
Ing. Milan Blažek
Amount of investment: 40 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 40 000 Sk
  (from: 04/09/1999 until: 12/27/2004)
Ing. Ľudovít Kovačovský
Amount of investment: 400 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 400 000 Sk
  (from: 12/28/2004 until: 05/29/2009)
Ing. Alexander Milly
Amount of investment: 400 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 400 000 Sk
  (from: 12/28/2004 until: 05/29/2009)
Ing. Milan Blažek
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 12/28/2004 until: 05/29/2009)
Ing. Alexander Milly
Amount of investment: 13 400 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 13 400 EUR
  (from: 05/30/2009 until: 05/20/2010)
Management body: 
konatelia
  (from: 07/14/1998)
konatelia
  (from: 01/03/1995 until: 07/13/1998)
Ing. Milan Blažek
Černyševského 39
Bratislava 851 01
  (from: 01/03/1995 until: 05/16/2017)
Ing. Milan Blažek
Černyševského 39
Bratislava 851 01
  (from: 05/17/2017 until: 07/18/2017)
Ing. Milan Blažek
Černyševského 39
Bratislava 851 01
Until: 05/22/2017
  (from: 07/19/2017 until: 07/18/2017)
Ing. Ľudovít Kovačovský
Jungmannova 10
Bratislava 851 01
  (from: 01/03/1995 until: 04/08/1999)
Ing. Ľudovít Kovačovský
Jamnického 3
Bratislava 841 05
  (from: 04/09/1999 until: 05/16/2017)
Ing. Ľudovít Kovačovský
Jamnického 3
Bratislava 841 05
  (from: 05/17/2017 until: 07/18/2017)
Ing. Ľudovít Kovačovský
Jamnického 3
Bratislava 841 05
Until: 05/22/2017
  (from: 07/19/2017 until: 07/18/2017)
Ing. Alexander Milly
Topoľčianska 33
Bratislava 851 01
  (from: 01/03/1995 until: 05/16/2017)
Ing. Alexander Milly
Topoľčianska 33
Bratislava 851 01
  (from: 05/17/2017 until: 07/18/2017)
Ing. Alexander Milly
Topoľčianska 33
Bratislava 851 01
Until: 05/22/2017
  (from: 07/19/2017 until: 07/18/2017)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť voči tretím osobám navonok zastupujú konatelia, každý samostatne v celom rozsahu.
  (from: 07/14/1998)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú kona- telia.
  (from: 01/03/1995 until: 07/13/1998)
Capital: 
67 000 EUR Paid up: 67 000 EUR
  (from: 05/21/2010)
33 500 EUR Paid up: 33 500 EUR
  (from: 05/30/2009 until: 05/20/2010)
1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 12/28/2004 until: 05/29/2009)
200 000 Sk
  (from: 07/14/1998 until: 12/27/2004)
100 000 Sk
  (from: 01/03/1995 until: 07/13/1998)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 03/22/2018
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 12.3.2018, č. k. 37K/30/2017-81, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 22.3.2018, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: design design s. r. o. – v likvidácii, Rožňavská 17, 831 04 Bratislava, IČO: 31 386 385. Do funkcie správcu súd ustanovil: JUDr. Oliver Korec, so sídlom kancelárie Záhradnícka 9, 811 07 Bratislava, značka správcu S322.
  (from: 09/06/2018)
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 03/22/2018
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 12.3.2018, č. k. 37K/30/2017-81, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 22.3.2018, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: design design s. r. o. – v likvidácii, Rožňavská 17, 831 04 Bratislava, IČO: 31 386 385. Do funkcie správcu súd ustanovil: JUDr. Oliver Korec, so sídlom kancelárie Záhradnícka 9, 811 07 Bratislava, značka správcu S322.
  (from: 06/05/2018 until: 09/05/2018)
Bankruptcy trustee: 
Mgr. Marek Piršek
Kopčianska 10
Bratislava 851 01
From: 08/07/2018
  (from: 09/06/2018)
JUDr. Oliver Korec
Záhradnícka 9
Bratislava 811 07
From: 03/22/2018
  (from: 06/05/2018 until: 09/05/2018)
JUDr. Oliver Korec
Záhradnícka 9
Bratislava 811 07
From: 03/22/2018 Until: 08/07/2018
  (from: 09/06/2018 until: 09/05/2018)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 05/31/2017
Rozhodnutím spoločníkov zo dňa 22.5.2017
  (from: 07/19/2017)
 Liquidators:
smith§smith legal s.r.o
Panenská 24
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03
From: 05/22/2017
  (from: 07/19/2017)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor spoločnosti koná za spoločnosť samostatne.
  (from: 07/19/2017)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 11.10.1994 v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Živnostenské oprávnenie vydal OÚ Bratislava 2 - živnostenské odd., reg.č. 4009/94.
  (from: 01/03/1995)
Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 4.4.1995. Stary spis: S.r.o. 15002
  (from: 07/12/1995)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 4.6.1996. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 11.6.1996. Stary spis: S.r.o. 15002
  (from: 10/16/1996)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 14.04.1998, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania novými peňažnými vkladmi spoločníkov. Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 28.04.1998 v súlade s ustanoveniami Zák. č. 11/1998 Z.z.
  (from: 07/14/1998)
Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 23.3.1999.
  (from: 04/09/1999)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 12.7.1999. Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve zo dňa 6.9.1999.
  (from: 09/27/1999)
Zvýšenie základného imania na 1 000 000,- Sk na základe rozhodnutia valného zhromaždenia dňa 15.11.2004.
  (from: 12/28/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.05.2009.
  (from: 05/30/2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.5.2010 - zvýšenie základného imania.
  (from: 05/21/2010)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 09.11.2012.
  (from: 11/30/2012)
Date of updating data in databases:  03/30/2023
Date of extract :  04/02/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person