Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  14100/L

Business name: 
GoldenSUN Slovakia, s.r.o.
  (from: 03/13/2003)
Registered seat: 
1. mája 1945/55
Liptovský Mikuláš 031 01
  (from: 03/13/2003)
Identification number (IČO): 
36 410 543
  (from: 03/13/2003)
Date of entry: 
03/13/2003
  (from: 03/13/2003)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/13/2003)
Objects of the company: 
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 03/13/2003)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 03/13/2003)
obchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 03/13/2003)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 03/13/2003)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 03/13/2003)
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností
  (from: 03/13/2003)
administratívne práce
  (from: 03/13/2003)
prekladateľské a tlmočnícke služby
  (from: 03/13/2003)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 02/27/2010)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení elektrických
  (from: 02/27/2010)
vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
  (from: 02/27/2010)
výroba a dodávka elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov výrobným zariadením s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW, ak ide o výrobu a dodávku elektriny v solárnych zariadeniach
  (from: 10/28/2011)
Partners: 
Ing. Ján Župa
1. mája 1945/55
Liptovský Mikuláš
Slovak Republic
  (from: 11/12/2022)
Ing. Ivo Kristen
Solniční 630/3
Brno 602 00
Czech Republic
  (from: 11/12/2022)
Ing. Abdulhai Al Amoodi
Vážska 3560/1
Piešťany 921 01
Slovak Republic
  (from: 05/21/2022)
Sisban Holding
Wali Ahd. Murjan tower Riyadh. Kingdom tower 8569 Unit 2, P.O.Box 3751
Jeddah 222 31
Other identification number : 4030192149
  (from: 11/12/2022)
Ing. Jaroslav Župa
Štefánikova 1518/19
Liptovský Mikuláš 031 01
Slovak Republic
  (from: 05/21/2022)
Kvetoslava Župová
1. mája 1945/55
Liptovský Mikuláš 031 01
Slovak Republic
  (from: 11/12/2022)
Pavel ŠIMON s. r. o. IČO: 46 410 392
Benice 50
Liptovský Mikuláš 031 01
Slovak Republic
  (from: 11/12/2022)
DIGITAL HOUSE a. s. IČO: 36 865 788
Kopčianska 10
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
Slovak Republic
  (from: 11/12/2022)
P.,s.r.o. IČO: 36 438 022
1.mája 1945/55
Liptovský Mikuláš 031 01
Slovak Republic
  (from: 11/12/2022)
Rife Technology Foundation
35 New Road, P.O.BOX 1708
Belize City
Belize
  (from: 11/11/2016)
Contribution of each member: 
Ing. Ivo Kristen
Amount of investment: 132 776 EUR Paid up: 132 776 EUR
  (from: 11/12/2022)
Ing. Abdulhai Al Amoodi
Amount of investment: 750 EUR Paid up: 750 EUR
  (from: 05/21/2022)
Sisban Holding
Amount of investment: 500 000 EUR Paid up: 500 000 EUR
  (from: 11/12/2022)
Ing. Jaroslav Župa
Amount of investment: 750 EUR Paid up: 750 EUR
  (from: 05/21/2022)
Kvetoslava Župová
Amount of investment: 750 EUR Paid up: 750 EUR
  (from: 11/12/2022)
Pavel ŠIMON s. r. o.
Amount of investment: 750 EUR Paid up: 750 EUR
  (from: 11/12/2022)
DIGITAL HOUSE a. s.
Amount of investment: 11 065 EUR Paid up: 11 065 EUR
  (from: 11/12/2022)
Ing. Ján Župa
Amount of investment: 4 399 EUR Paid up: 4 399 EUR
  (from: 11/12/2022)
P.,s.r.o.
Amount of investment: 105 216 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 105 216 EUR
  (from: 11/12/2022)
Rife Technology Foundation
Amount of investment: 38 726 EUR Paid up: 38 726 EUR
  (from: 11/11/2016)
Management body: 
konatelia
  (from: 05/18/2007)
Mgr. Peter Župa
Tranovského 1301/14
Liptovský Mikuláš 031 01
From: 03/13/2003
  (from: 07/16/2009)
Ing. Jaroslav Župa
Štefánikova 1518/19
Liptovský Mikuláš 031 01
From: 02/04/2016
  (from: 02/10/2016)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Konateľ podpisuje za spoločnosť tak, že k vytlačenému, odtlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a menu a funkcii podpisujúceho, pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 05/18/2007)
Capital: 
795 182 EUR Paid up: 795 182 EUR
  (from: 07/02/2011)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 17.2.2003 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 03/13/2003)
Valné zhromaždenie spoločnosti GoldenSUN Slovakia, s.r.o. dňa 28.09.2015 rozhodlo o zlúčení obchodnej spoločnosti GoldenSUN Slovakia, s.r.o., so sídlom 1. mája 1945/55, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36 410 543 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou GoldenSUN Services, s.r.o., so sídlom 1. mája 1945/55, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 46 865 497 ako zrušovanou spoločnosťou a o prechode imania zrušenej spoločnosti GoldenSUN Services, s.r.o. na obchodnú spoločnosť GoldenSUN Slovakia, s.r.o. Obchodná spoločnosť GoldenSUN Slovakia, s.r.o. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti GoldenSUN Services, s.r.o..
  (from: 10/16/2015)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 10/16/2015)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
GoldenSUN Services,s.r.o.
1.mája 1945/55
Liptovský Mikuláš 031 01
  (from: 10/16/2015)
Date of updating data in databases:  02/28/2024
Date of extract :  02/29/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person