Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  164/L

Business name: 
SEVIS, a.s.
  (from: 08/17/2010)
Registered seat: 
Kuzmányho 8
Žilina 010 01
  (from: 06/14/1993)
Identification number (IČO): 
31 587 526
  (from: 06/14/1993)
Date of entry: 
06/14/1993
  (from: 06/14/1993)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 06/14/1993)
Objects of the company: 
poradenská činnosť v predmete podnikania
  (from: 06/14/1993)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 10/18/2005)
veľkoobchod
  (from: 10/18/2005)
maloobchod
  (from: 10/18/2005)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 10/18/2005)
poradenská činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 10/18/2005)
vedenie účtovníctva
  (from: 10/18/2005)
automatizované spracovanie dát
  (from: 10/18/2005)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 10/18/2005)
vydavateľská činnosť
  (from: 10/18/2005)
organizovanie školení, prednášok, kurzov, seminárov a výstav
  (from: 10/18/2005)
organizovanie kultúrnych, kultúrno-spoločenských a umeleckých podujatí
  (from: 10/18/2005)
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 05/25/2011)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/13/2001)
Pavol Prekop - Chairman of the Board of Directors
Ľudovíta Štúra 932/2
Varín 013 03
From: 03/13/2021
  (from: 03/25/2021)
Ing. Adrian Schnierer - Member of the Board of Directors
Ľudovíta Štúra 924/4
Varín 013 03
From: 03/13/2021
  (from: 03/25/2021)
Miroslav Bróz - Member of the Board of Directors
508
Višňové 013 23
From: 03/13/2021
  (from: 03/25/2021)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť navonok zastupujú a za ňu podpisujú všetci členovia predstavenstva, každý z nich samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menu, priezvisku a funkcií podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (from: 11/13/2001)
Capital: 
7 939 980,88 EUR Paid up: 7 939 980,88 EUR
  (from: 02/07/2009)
Shares: 
Number of shares: 2392
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 319,39 EUR
  (from: 02/07/2009)
Supervisory board: 
Ing. Danica Michalková
R. Viesta 4080/19
Martin 036 01
From: 03/13/2021
  (from: 03/25/2021)
Mária Martinková
Cesta k vodojemu 14
Žilina 010 03
From: 03/13/2021
  (from: 03/25/2021)
Ing. Anton Orávik
Stred 48/10
Považská Bystrica 017 01
From: 03/13/2021
  (from: 03/25/2021)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladteľskou zmluvou zo dňa l6.3.l993 v zmysle § l54 a nasl. zák.č. 5l3/9l Zb. schválením stanov spoločnosti.
  (from: 06/14/1993)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 25.1.1994 bola schválená zmena stanov. Starý spis: Sa 564
  (from: 02/18/1994)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 24.7.1995 bola schválená zmena stanov Starý spis: Sa 564
  (from: 10/23/1995)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 24.5.1996 bola schválená zmena stanov.
  (from: 04/16/1997)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 9. 5. 1997 bola schválená zmena stanov.
  (from: 07/22/1997)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 24.4. 1998 bola schválená zmena stanov.
  (from: 09/29/1998)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 27.9.2001 boli prijaté nové stanovy spoločnosti.
  (from: 11/13/2001)
Na riadnom valnom zhromaždení dňa 28.6.2002 bola schválená zmena stanov a prijaté úplné znenie stanov spoločnosti.
  (from: 10/16/2002)
Predstavenstvo obchodnej spoločnosti SEVISBROKERS, a.s. dňa 16.04.2009 rozhodlo (v zmysle § 218k ods. 4 zákona č. 513/1991 Zb.) o zlúčení obchodnej spoločnosti SEVISBROKERS, a.s., so sídlom Kuzmányho 8, 010 01 Žilina, IČO: 31 587 526 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou SVB, s.r.o., so sídlom Kuzmányho 8, 010 01 Žilina, IČO: 31 643 469 ako zrušovanou a zanikajúcou spoločnosťu a s obchodnou spoločnosťou REMUS-INVESTA s.r.o., so sídlom Kuzmányho 8, 010 01 Žilina, IČO: 30 224 861 ako zrušovanou a zanikajúcou spoločnosťou a o prechode imania zrušených obchodných spoločností SVB, s.r.o. a REMUS-INVESTA s.r.o. na obchodnú spoločnosť SEVISBROKERS, a.s.. Obchodná spoločnosť SEVISBROKERS, a.s. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcich spoločností SVB, s.r.o. a REMUS-INVESTA s.r.o..
  (from: 05/15/2009)
Valné zhromaždenie spoločnosti SEVIS, a.s. dňa 27.07.2015 rozhodlo o zlúčení obchodnej spoločnosti SEVIS, a.s., so sídlom Kuzmányho 8, 010 01 Žilina, IČO: 31 587 526 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou ANVEZA, s.r.o., so sídlom Kuzmányho 8, 010 01 Žilina, IČO: 36 860 611 ako zrušovanou spoločnosťou a o prechode imania zrušenej spoločnosti ANVEZA, s.r.o. na obchodnú spoločnosť SEVIS, a.s. Obchodná spoločnosť SEVIS, a.s. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti ANVEZA, s.r.o.
  (from: 08/08/2015)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 05/15/2009)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
ANVEZA, s.r.o.
Kuzmányho 8
Žilina 010 01
  (from: 08/08/2015)
REMUS-INVESTA s.r.o.
Kuzmányho 8
Žilina 010 01
  (from: 05/15/2009)
SVB, s.r.o.
Kuzmányho 8
Žilina 010 01
  (from: 05/15/2009)
Date of updating data in databases:  06/30/2022
Date of extract :  07/02/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person