Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  164/L

Business name: 
SEVIS, a.s.
  (from: 08/17/2010)
SEVISBROKERS, a.s.
  (from: 10/18/2005 until: 08/16/2010)
SEVISBROKERS obchodník s cennými papiermi, a.s. /SEVISBROKERS o.c.p., a.s./
  (from: 10/23/1995 until: 10/17/2005)
SEVISBROKERS, a.s.
  (from: 02/18/1994 until: 10/22/1995)
S E V B R O K E R S a.s.
  (from: 06/14/1993 until: 02/17/1994)
Registered seat: 
Kuzmányho 8
Žilina 010 01
  (from: 06/14/1993)
Identification number (IČO): 
31 587 526
  (from: 06/14/1993)
Date of entry: 
06/14/1993
  (from: 06/14/1993)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 06/14/1993)
Objects of the company: 
poradenská činnosť v predmete podnikania
  (from: 06/14/1993)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 10/18/2005)
veľkoobchod
  (from: 10/18/2005)
maloobchod
  (from: 10/18/2005)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 10/18/2005)
poradenská činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 10/18/2005)
vedenie účtovníctva
  (from: 10/18/2005)
automatizované spracovanie dát
  (from: 10/18/2005)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 10/18/2005)
vydavateľská činnosť
  (from: 10/18/2005)
organizovanie školení, prednášok, kurzov, seminárov a výstav
  (from: 10/18/2005)
organizovanie kultúrnych, kultúrno-spoločenských a umeleckých podujatí
  (from: 10/18/2005)
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 05/25/2011)
obchodná činnosť okrem koncesovaných živností
  (from: 06/14/1993 until: 10/15/2002)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 06/14/1993 until: 10/15/2002)
obchodovanie s cennými papiermi a tiež: * obstarávať pre eminenta vydávanie cenných papierov a poskytovať s tým súvisiace služby * vykonávať činnosť na základe zmlúv podľa §§ 34 až 37 * obstarávať pre eminenta splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich * vykonávať poradenskú činnosť vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
  (from: 03/11/1996 until: 10/17/2005)
obchodovanie s cennými papiermi v zmysle zák.č. 6OO/92 o cenných papieroch
  (from: 06/14/1993 until: 03/10/1996)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/13/2001)
Managing board
  (from: 07/22/1997 until: 11/12/2001)
Managing board
  (from: 04/16/1997 until: 07/21/1997)
Managing board
  (from: 06/14/1993 until: 04/15/1997)
Pavol Prekop - Chairman of the Board of Directors
Ľudovíta Štúra 932/2
Varín 013 03
From: 03/13/2021
  (from: 03/25/2021)
Ing. Adrian Schnierer - Member of the Board of Directors
Ľudovíta Štúra 924/4
Varín 013 03
From: 03/13/2021
  (from: 03/25/2021)
Miroslav Bróz - Member of the Board of Directors
508
Višňové 013 23
From: 03/13/2021
  (from: 03/25/2021)
Ing. Alexander Ballek - člen
Hollého 55
Žilina
  (from: 07/22/1997 until: 11/12/2001)
Miroslav Bróz - člen
508
Višňové 013 23
From: 11/23/2010
  (from: 12/08/2010 until: 01/09/2015)
Miroslav Bróz - člen
508
Višňové 013 23
From: 11/23/2010 Until: 11/23/2014
  (from: 01/10/2015 until: 01/09/2015)
Ing. Stanislav Haviar - člen
Do Medzilužia 13
Žilina
  (from: 08/15/1994 until: 10/22/1995)
Ing. Daniela Hulínová - člen
Lučanska 16
Lietavská Lúčka
  (from: 06/14/1993 until: 08/14/1994)
Ing. Jozef Jurčík - člen
SNP 1426/4-8
Považská Bystrica
  (from: 10/23/1995 until: 04/15/1997)
Ing. Jozef Kašuba - predseda
Zakvašov 49
Považská Bystrica
  (from: 08/15/1994 until: 10/22/1995)
Ing. Jozef Kašuba - predseda, generálny riaditeľ
Zakvašov 49
Považská Bystrica
  (from: 06/14/1993 until: 08/14/1994)
Ing. Ivan Lukáč - člen
A.Mateja 5147/10
Martin
  (from: 04/16/1997 until: 07/21/1997)
Ing. Ivan Lukáč - predseda
Horská 8963/2A
Martin - Podháj
From: 09/29/2004
  (from: 10/18/2005 until: 07/02/2008)
Ing. Ivan Lukáč - predseda
Horská 8963/2A
Martin - Podháj
From: 09/29/2004 Until: 06/16/2008
  (from: 07/03/2008 until: 07/02/2008)
Ing. Ivan Lukáč - predseda, generálny riaditeľ
Horská 8963/2A
Martin - Podháj
  (from: 07/22/1997 until: 10/17/2005)
Ing. Ivan Lukáč - predseda, generálny riaditeľ
Horská 8963/2A
Martin - Podháj
Until: 09/29/2004
  (from: 10/18/2005 until: 10/17/2005)
Ing. Danica Michalková - člen
R. Viesta 4080/19
Martin
From: 02/13/2008
  (from: 02/23/2008 until: 12/07/2010)
Ing. Danica Michalková - člen
R. Viesta 4080/19
Martin
From: 02/13/2008 Until: 11/22/2010
  (from: 12/08/2010 until: 12/07/2010)
Ing. Ján Pirič - člen, generálny riaditeľ
Smreková 20
Žilina
  (from: 08/15/1994 until: 10/22/1995)
Ing. Ján Pirič - predseda, generálny riaditeľ
Smreková 20
Žilina
  (from: 10/23/1995 until: 07/21/1997)
Pavol Prekop - člen
1.mája 63
Varín
  (from: 06/14/1993 until: 08/14/1994)
Pavol Prekop - člen
1.mája 63
Varín
  (from: 08/15/1994 until: 10/22/1995)
Pavol Prekop - člen
Májová 63
Varín
  (from: 10/23/1995 until: 07/21/1997)
Pavol Prekop - člen
Ľudovíta Štúra 923/2
Varín
  (from: 07/22/1997 until: 10/17/2005)
Pavol Prekop - člen
Ľudovíta Štúra 923/2
Varín
Until: 09/29/2004
  (from: 10/18/2005 until: 10/17/2005)
Pavol Prekop - člen
Ľudovíta Štúra 923/2
Varín
From: 09/29/2004
  (from: 10/18/2005 until: 11/26/2009)
Pavol Prekop - člen
Ľudovíta Štúra 923/2
Varín
From: 09/29/2004 Until: 11/24/2009
  (from: 11/27/2009 until: 11/26/2009)
Pavol Prekop - člen
Ľudovíta Štúra 923/2
Varín 013 03
From: 11/24/2009
  (from: 11/27/2009 until: 12/07/2010)
Pavol Prekop - člen
Ľudovíta Štúra 923/2
Varín 013 03
From: 11/24/2009 Until: 11/22/2010
  (from: 12/08/2010 until: 12/07/2010)
Pavol Prekop - predseda
Ľudovíta Štúra 923/2
Varín 013 03
From: 11/23/2010
  (from: 12/08/2010 until: 01/09/2015)
Pavol Prekop - predseda
Ľudovíta Štúra 923/2
Varín 013 03
From: 11/23/2010 Until: 11/23/2014
  (from: 01/10/2015 until: 01/09/2015)
Ing. Adrian Schnierer - člen
Ľudovíta Štúra 924/4
Varín 013 03
From: 11/23/2010
  (from: 12/08/2010 until: 01/09/2015)
Ing. Adrian Schnierer - člen
Ľudovíta Štúra 924/4
Varín 013 03
From: 11/23/2010 Until: 11/23/2014
  (from: 01/10/2015 until: 01/09/2015)
Ing. Adrian Schnierer - predseda
Májová 613/10
Varín 013 03
From: 06/17/2008
  (from: 07/03/2008 until: 12/07/2010)
Ing. Adrian Schnierer - predseda
Májová 613/10
Varín 013 03
From: 06/17/2008 Until: 11/22/2010
  (from: 12/08/2010 until: 12/07/2010)
Ing. Bernardína Šicová - člen
Pri Rajčianke 2905/53
Žilina
From: 09/29/2004
  (from: 10/18/2005 until: 02/22/2008)
Ing. Bernardína Šicová - člen
Pri Rajčianke 2905/53
Žilina
From: 09/29/2004 Until: 02/12/2008
  (from: 02/23/2008 until: 02/22/2008)
Ing. Bernardína Šicová - člen
Pri Rajčianke 53
Žilina
  (from: 07/22/1997 until: 10/17/2005)
Ing. Bernardína Šicová - člen
Pri Rajčianke 53
Žilina
Until: 09/29/2004
  (from: 10/18/2005 until: 10/17/2005)
Pavol Prekop - predseda
Ľudovíta Štúra 923/2
Varín 013 03
From: 11/24/2014 Until: 03/12/2021
  (from: 03/25/2021 until: 03/24/2021)
Miroslav Bróz - člen
508
Višňové 013 23
From: 11/24/2014 Until: 03/12/2021
  (from: 03/25/2021 until: 03/24/2021)
Ing. Adrian Schnierer - člen
Ľudovíta Štúra 924/4
Varín 013 03
From: 11/24/2014 Until: 03/12/2021
  (from: 03/25/2021 until: 03/24/2021)
Pavol Prekop - predseda
Ľudovíta Štúra 923/2
Varín 013 03
From: 11/24/2014
  (from: 01/10/2015 until: 03/24/2021)
Ing. Adrian Schnierer - člen
Ľudovíta Štúra 924/4
Varín 013 03
From: 11/24/2014
  (from: 01/10/2015 until: 03/24/2021)
Miroslav Bróz - člen
508
Višňové 013 23
From: 11/24/2014
  (from: 01/10/2015 until: 03/24/2021)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť navonok zastupujú a za ňu podpisujú všetci členovia predstavenstva, každý z nich samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menu, priezvisku a funkcií podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (from: 11/13/2001)
Spoločnosť navonok zastupujú a za ňu podpisujú predseda predstavenstva samostatne, generálny riaditeľ samostatne, alebo dvaja členovia predstvenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému, alebo napísanému názvu spoločnosti, menu, priezvisku a funkcie podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (from: 07/22/1997 until: 11/12/2001)
Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva, a to i každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva a to každý samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (from: 04/16/1997 until: 07/21/1997)
Spoločnosť zastupuje každý člen predstaven- stva a generálny riaditeľ. Za spoločnosť podpisujú predseda predstavenstva samostatne, ktorýkoľvek dvaja členovia predstavenstva a v rámci delegovaných právomocí predstavenstvom, generálny riaditeľ samostatne.
  (from: 06/14/1993 until: 04/15/1997)
Capital: 
7 939 980,88 EUR Paid up: 7 939 980,88 EUR
  (from: 02/07/2009)
239 200 000 Sk
  (from: 09/29/1998 until: 02/06/2009)
73 600 000 Sk
  (from: 07/22/1997 until: 09/28/1998)
27 600 000 Sk
  (from: 04/16/1997 until: 07/21/1997)
5 060 000 Sk
  (from: 10/23/1995 until: 04/15/1997)
3 600 000 Sk
  (from: 06/14/1993 until: 10/22/1995)
Shares: 
Number of shares: 2392
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 319,39 EUR
  (from: 02/07/2009)
Number of shares: 2392
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 02/23/2008 until: 02/06/2009)
Number of shares: 239200
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 10/16/2002 until: 02/22/2008)
Number of shares: 239200
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 10/21/1999 until: 10/15/2002)
Number of shares: 239200
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 09/29/1998 until: 10/20/1999)
Number of shares: 73600
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 07/22/1997 until: 09/28/1998)
Number of shares: 27600
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/16/1997 until: 07/21/1997)
Number of shares: 4600
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 10/23/1995 until: 04/15/1997)
Number of shares: 4600
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 Sk
  (from: 10/23/1995 until: 04/15/1997)
Number of shares: 3600
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 06/14/1993 until: 10/22/1995)
Supervisory board: 
Ing. Danica Michalková
R. Viesta 4080/19
Martin 036 01
From: 03/13/2021
  (from: 03/25/2021)
Mária Martinková
Cesta k vodojemu 14
Žilina 010 03
From: 03/13/2021
  (from: 03/25/2021)
Ing. Anton Orávik
Stred 48/10
Považská Bystrica 017 01
From: 03/13/2021
  (from: 03/25/2021)
Miroslav Bróz
508
Višňové
From: 09/29/2004
  (from: 10/18/2005 until: 11/26/2009)
Miroslav Bróz
508
Višňové
From: 09/29/2004 Until: 09/29/2008
  (from: 11/27/2009 until: 11/26/2009)
Miroslav Bróz
508
Višňové 013 23
From: 11/24/2009
  (from: 11/27/2009 until: 12/07/2010)
Miroslav Bróz
508
Višňové 013 23
From: 11/24/2009 Until: 11/22/2010
  (from: 12/08/2010 until: 12/07/2010)
Miroslav Bróz - člen
508
Višňové
  (from: 11/13/2001 until: 10/17/2005)
Miroslav Bróz - člen
508
Višňové
Until: 09/29/2004
  (from: 10/18/2005 until: 10/17/2005)
Ing. Božena Filipová - člen
Jaseňova 4/l7
Žilina
  (from: 06/14/1993 until: 08/14/1994)
Ing. Roman Hyrošš - predseda
Fatranského 20
Žilina
  (from: 08/15/1994 until: 10/22/1995)
Mgr. Danica Kozáková
Jarná 2605/4
Žilina 010 01
From: 11/24/2009
  (from: 11/27/2009 until: 01/09/2015)
Mgr. Danica Kozáková
Jarná 2605/4
Žilina 010 01
From: 11/24/2009 Until: 11/24/2013
  (from: 01/10/2015 until: 01/09/2015)
Mária Martinková
Cesta k vodojemu 14
Žilina
From: 02/13/2008
  (from: 02/23/2008 until: 09/12/2012)
Mária Martinková
Cesta k vodojemu 14
Žilina
From: 02/13/2008 Until: 02/13/2012
  (from: 09/13/2012 until: 09/12/2012)
Ing. Dagmar Měrková - člen
Karpatská 2
Žilina
  (from: 06/14/1993 until: 10/22/1995)
Ing. Danica Michalková - predseda
R. Viesta 4080/19
Martin 036 01
From: 11/23/2010
  (from: 12/08/2010 until: 01/09/2015)
Ing. Danica Michalková - predseda
R. Viesta 4080/19
Martin 036 01
From: 11/23/2010 Until: 11/23/2014
  (from: 01/10/2015 until: 01/09/2015)
Ing. Emil Pečík - predseda
Papiernicka 3
Ružomberok
  (from: 06/14/1993 until: 08/14/1994)
Ing. Adrian Schnierer
Májová 613/10
Varín
From: 09/29/2004
  (from: 10/18/2005 until: 07/02/2008)
Ing. Adrian Schnierer
Májová 613/10
Varín
From: 09/29/2004 Until: 06/16/2008
  (from: 07/03/2008 until: 07/02/2008)
Ing. Adrián Schnierer - predseda
Májová 613
Varín
  (from: 10/23/1995 until: 10/17/2005)
Ing. Adrián Schnierer - predseda
Májová 613
Varín
From: 09/29/2004
  (from: 10/18/2005 until: 10/17/2005)
Ing. Igor Šico
Pri Rajčianke 2905/53
Žilina
From: 09/29/2004
  (from: 10/18/2005 until: 02/22/2008)
Ing. Igor Šico
Pri Rajčianke 2905/53
Žilina
From: 09/29/2004 Until: 02/12/2008
  (from: 02/23/2008 until: 02/22/2008)
Ing. Igor Šico - člen
Pri Rajčianke 53
Žilina
  (from: 10/23/1995 until: 10/17/2005)
Ing. Igor Šico - člen
Pri Rajčianke 53
Žilina
Until: 09/29/2004
  (from: 10/18/2005 until: 10/17/2005)
Ing. Daniela Širancová - člen
Krížna 18
Žilina
  (from: 10/23/1995 until: 11/12/2001)
Ing. Daniela Širancová - člen
Krížna 42/18
Žilina - Závodie
  (from: 08/15/1994 until: 10/22/1995)
Mária Martinková
Cesta k vodojemu 14
Žilina 010 03
From: 02/14/2012 Until: 03/12/2021
  (from: 03/25/2021 until: 03/24/2021)
Mária Martinková
Cesta k vodojemu 14
Žilina 010 03
From: 02/14/2012
  (from: 09/13/2012 until: 03/24/2021)
Ing. Danica Michalková
R. Viesta 4080/19
Martin 036 01
From: 11/24/2014 Until: 03/12/2021
  (from: 03/25/2021 until: 03/24/2021)
Ing. Danica Michalková
R. Viesta 4080/19
Martin 036 01
From: 11/24/2014
  (from: 01/10/2015 until: 03/24/2021)
Mgr. Danica Kozáková
Jarná 2605/4
Žilina 010 01
From: 10/31/2014 Until: 03/12/2021
  (from: 03/25/2021 until: 03/24/2021)
Mgr. Danica Kozáková
Jarná 2605/4
Žilina 010 01
From: 10/31/2014
  (from: 01/10/2015 until: 03/24/2021)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladteľskou zmluvou zo dňa l6.3.l993 v zmysle § l54 a nasl. zák.č. 5l3/9l Zb. schválením stanov spoločnosti.
  (from: 06/14/1993)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 25.1.1994 bola schválená zmena stanov. Starý spis: Sa 564
  (from: 02/18/1994)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 24.7.1995 bola schválená zmena stanov Starý spis: Sa 564
  (from: 10/23/1995)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 24.5.1996 bola schválená zmena stanov.
  (from: 04/16/1997)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 9. 5. 1997 bola schválená zmena stanov.
  (from: 07/22/1997)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 24.4. 1998 bola schválená zmena stanov.
  (from: 09/29/1998)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 27.9.2001 boli prijaté nové stanovy spoločnosti.
  (from: 11/13/2001)
Na riadnom valnom zhromaždení dňa 28.6.2002 bola schválená zmena stanov a prijaté úplné znenie stanov spoločnosti.
  (from: 10/16/2002)
Predstavenstvo obchodnej spoločnosti SEVISBROKERS, a.s. dňa 16.04.2009 rozhodlo (v zmysle § 218k ods. 4 zákona č. 513/1991 Zb.) o zlúčení obchodnej spoločnosti SEVISBROKERS, a.s., so sídlom Kuzmányho 8, 010 01 Žilina, IČO: 31 587 526 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou SVB, s.r.o., so sídlom Kuzmányho 8, 010 01 Žilina, IČO: 31 643 469 ako zrušovanou a zanikajúcou spoločnosťu a s obchodnou spoločnosťou REMUS-INVESTA s.r.o., so sídlom Kuzmányho 8, 010 01 Žilina, IČO: 30 224 861 ako zrušovanou a zanikajúcou spoločnosťou a o prechode imania zrušených obchodných spoločností SVB, s.r.o. a REMUS-INVESTA s.r.o. na obchodnú spoločnosť SEVISBROKERS, a.s.. Obchodná spoločnosť SEVISBROKERS, a.s. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcich spoločností SVB, s.r.o. a REMUS-INVESTA s.r.o..
  (from: 05/15/2009)
Valné zhromaždenie spoločnosti SEVIS, a.s. dňa 27.07.2015 rozhodlo o zlúčení obchodnej spoločnosti SEVIS, a.s., so sídlom Kuzmányho 8, 010 01 Žilina, IČO: 31 587 526 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou ANVEZA, s.r.o., so sídlom Kuzmányho 8, 010 01 Žilina, IČO: 36 860 611 ako zrušovanou spoločnosťou a o prechode imania zrušenej spoločnosti ANVEZA, s.r.o. na obchodnú spoločnosť SEVIS, a.s. Obchodná spoločnosť SEVIS, a.s. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti ANVEZA, s.r.o.
  (from: 08/08/2015)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 05/15/2009)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
ANVEZA, s.r.o.
Kuzmányho 8
Žilina 010 01
  (from: 08/08/2015)
REMUS-INVESTA s.r.o.
Kuzmányho 8
Žilina 010 01
  (from: 05/15/2009)
SVB, s.r.o.
Kuzmányho 8
Žilina 010 01
  (from: 05/15/2009)
Date of updating data in databases:  06/30/2022
Date of extract :  07/04/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person