Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  166/L

Business name: 
REGIONÁLNA ROZVOJOVÁ AGENTÚRA, akciová spoločnosť
  (from: 06/30/1993 until: 03/28/2012)
Registered seat: 
Milcova 18
Žilina 010 01
  (from: 02/28/1995 until: 03/28/2012)
Milcova 16
Žilina 010 01
  (from: 06/30/1993 until: 02/27/1995)
Identification number (IČO): 
31 588 239
  (from: 06/30/1993)
Date of entry: 
06/30/1993
  (from: 06/30/1993)
Date of deletion: 
03/29/2012
  (from: 03/29/2012)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 03/29/2012)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 06/30/1993)
Objects of the company: 
sprostredkovanie kúpy a predaja
  (from: 06/30/1993 until: 03/28/2012)
obchodná činnosť v plnom rozsahu mimo koncesie a viazaných živností
  (from: 06/30/1993 until: 03/28/2012)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 06/30/1993 until: 03/28/2012)
činnosť v oblasti plán.tvorby a real. RP sociál. a ekonom. charak.
  (from: 06/30/1993 until: 03/28/2012)
vzdelávacia činnosť v rozsahu voľnej živnosti /organizov./
  (from: 06/30/1993 until: 03/28/2012)
Management body: 
Managing board
  (from: 02/28/1995 until: 03/28/2012)
Managing board
  (from: 06/30/1993 until: 02/27/1995)
Anton Adamus - Predseda
Lutiše 38
Žilina
  (from: 10/05/1994 until: 04/14/1996)
Anton Adamus - Predseda
Lutiše 38
Žilina
  (from: 04/15/1996 until: 07/30/1997)
JUDr. Pavol Fusek
Jesenského 308/11
Dubnica nad Váhom
  (from: 10/05/1994 until: 04/14/1996)
Ing. Peter Glasnák
J.Kráľa 2591
Čadca
  (from: 06/30/1993 until: 10/04/1994)
Ing. Stanislav Haviar - člen
Lánska 928/7
Považská Bystrica
  (from: 04/15/1996 until: 07/30/1997)
Ing. Eulália Ižová
Rovníkova 2
Bratislava
  (from: 10/05/1994 until: 04/14/1996)
Ing. Jana Jakubeková
Červeňákova 9
Bratislava
  (from: 06/30/1993 until: 10/04/1994)
Ing. Ľubomír Jánoška
Clementisova 1035/81
Kysucké Nové Mesto
  (from: 10/05/1994 until: 04/14/1996)
Ing. Ľubomír Jánoška - člen
Clementisova 1035/81
Kysucké Nové Mesto
  (from: 04/15/1996 until: 12/22/2009)
Ing. Ľubomír Jánoška - člen
Clementisova 1035/81
Kysucké Nové Mesto
Until: 12/12/2008
  (from: 12/23/2009 until: 12/22/2009)
Ing. František Komora
Rozkvet 2045/90
Považská Bystrica
  (from: 06/30/1993 until: 10/04/1994)
Ing. Ján Slota
Gaštanová 8
Žilina
  (from: 06/30/1993 until: 04/14/1996)
Ing. Andrej Sokolík
Bulharská 11
Žilina
  (from: 06/30/1993 until: 10/04/1994)
Ing. Vladislav Šurina
23
Kysucký Lieskovec
  (from: 10/05/1994 until: 04/14/1996)
Ing. Vladislav Šurina - Predseda
526
Ochodnica
  (from: 06/30/1993 until: 10/04/1994)
Ing. Vladislav Šurina - člen
23
Kysucký Lieskovec
  (from: 04/15/1996 until: 12/22/2009)
Ing. Vladislav Šurina - člen
23
Kysucký Lieskovec
Until: 12/12/2008
  (from: 12/23/2009 until: 12/22/2009)
Ing. Miroslav Tvarožek
Gemerská 4
Žilina
  (from: 10/05/1994 until: 04/14/1996)
Ing. Miroslav Tvarožek - člen
Gemerská 4
Žilina
  (from: 04/15/1996 until: 07/30/1997)
JUDr. Magdaléna Valachová
Mydlárska 2
Žilina
  (from: 06/30/1993 until: 10/04/1994)
Ing. Milan Gavlák - člen
Piešťanská 7
Žilina
  (from: 04/15/1996 until: 03/28/2012)
Doc. PhDr Rastislav Tóth , CSc - člen
Bukovčana 4
Bratislava
  (from: 04/15/1996 until: 03/28/2012)
Ing. Miroslav Tvarožek - predseda
Gemerská 4
Žilina
  (from: 07/31/1997 until: 03/28/2012)
Ing. Jozef Grapa - člen
1435
Krásno nad Kysucou
  (from: 07/31/1997 until: 03/28/2012)
Ing. Ivan Hlavoň , CSc. - člen
Dedovec 1347/140
Banská Bystrica
  (from: 07/31/1997 until: 03/28/2012)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje predseda predstavenstva alebo ďalší dvaja členovia predstavenstva
  (from: 02/28/1995 until: 03/28/2012)
Spoločnosť zastupujú vždy dvaja členovia predstavenstva. Za spoločnosť vždy podpisuje predseda predstavenstva a jeden člen predstavenstva.
  (from: 06/30/1993 until: 02/27/1995)
Capital: 
108 541,11 EUR Paid up: 108 541,11 EUR
  (from: 12/23/2009 until: 03/28/2012)
3 270 000 Sk
  (from: 07/12/1999 until: 12/22/2009)
3 000 000 Sk
  (from: 04/15/1996 until: 07/11/1999)
1 000 000 Sk
  (from: 06/30/1993 until: 04/14/1996)
Shares: 
Number of shares: 327
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 331,93 EUR
  (from: 12/23/2009 until: 03/28/2012)
Number of shares: 327
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 11/05/2001 until: 12/22/2009)
Number of shares: 327
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 07/12/1999 until: 11/04/2001)
Number of shares: 90
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 04/15/1996 until: 07/11/1999)
Number of shares: 210
Type: prioritné
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 04/15/1996 until: 07/11/1999)
Number of shares: 90
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 06/30/1993 until: 04/14/1996)
Number of shares: 10
Type: prioritné
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 06/30/1993 until: 04/14/1996)
Supervisory board: 
Ing. Jozef Búšik , CSc.
Závadská 22
Bratislava
  (from: 10/05/1994 until: 04/14/1996)
Ing. Ján Foltín
Palkovičova 10
Bratislava
  (from: 06/30/1993 until: 10/04/1994)
Prof. Dr. Koloman Ivanička , DrSc. - člen
Ľ. Zúbka 5
Bratislava
  (from: 04/15/1996 until: 07/30/1997)
Ing. Ľubomír Janoška
Clementisova 1035/81
Kysucké Nové Mesto
  (from: 06/30/1993 until: 10/04/1994)
Ing. Ladislav Klimáček - Predseda
Skalka 13
Lietavská Lúčka
  (from: 10/05/1994 until: 04/14/1996)
Ing. Ladislav Klimáček - Predseda
Skalka 13
Lietavská Lúčka
  (from: 04/15/1996 until: 07/30/1997)
Doc. Ing. Ladislav Klinko , Csc. - člen
Račianska 95
Bratislava
  (from: 07/31/1997 until: 03/28/2012)
Ing. Alojz Štrbák - člen
Sládkovičova 1223
Kysucké Nové Mesto
  (from: 07/31/1997 until: 03/28/2012)
Viola Varadová - člen
Ružová 36
Žilina
  (from: 07/31/1997 until: 03/28/2012)
Ing. Jozef Žáčik
Štúrova 42
Považská Bystrica
  (from: 10/05/1994 until: 04/14/1996)
Ing. Jozef Žáčik - člen
Štúrova 42
Považská Bystrica
  (from: 04/15/1996 until: 07/30/1997)
Ing. Jozef Žáčik - Predseda
Štúrova 42/15
Považská Bystrica
  (from: 06/30/1993 until: 10/04/1994)
Other legal facts: 
Na základe uznesenia Okresného súdu Žilina č. k. 5 CbR 151/2011-43 zo dňa 06.02.2012, ktorým bola obchodná spoločnosť REGIONÁLNA ROZVOJOVÁ AGENTÚRA, akciová spoločnosť zrušená bez likvidácie, sa obchodná spoločnosť s obchodným menom REGIONÁLNA ROZVOJOVÁ AGENTÚRA, akciová spoločnosť so sídlom Milcova 18, 010 01 Žilina, IČO: 31 588 239 v zmysle § 68 ods. 9 Obchodného zákonníka z obchodného registra Okresného súdu Žilina dňom 29.03.2012 V Y M A Z Á V A.
  (from: 03/29/2012)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 12.5.1993 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. jednorázo- vo § 172 a 175 upísaním akcií a prijatím stanov.
  (from: 06/30/1993 until: 03/28/2012)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 16.12.1994 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 567
  (from: 02/28/1995 until: 03/28/2012)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 22.11.1995 bola schválená zmena stanov.
  (from: 04/15/1996 until: 03/28/2012)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 28.2.1997 bola schválená zmena stanov.
  (from: 07/31/1997 until: 03/28/2012)
Na valnom zhromaždení dňa 9.11.1998 bola schválená zmena stanov.
  (from: 07/12/1999 until: 03/28/2012)
Date of updating data in databases:  11/29/2023
Date of extract :  11/30/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person