Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  20486/N

Business name: 
DPP s.r.o.
  (from: 08/17/2007)
Registered seat: 
Železničná 555/2
Rybník 935 23
  (from: 08/01/2017)
Železničná 2
Rybník 935 23
  (from: 08/17/2007 until: 07/31/2017)
Identification number (IČO): 
36 819 573
  (from: 08/17/2007)
Date of entry: 
08/17/2007
  (from: 08/17/2007)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 08/17/2007)
Objects of the company: 
maloobchod v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/17/2007)
veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/17/2007)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a výroby v rozsahu voľných živností
  (from: 08/17/2007)
zámočníctvo
  (from: 02/07/2008)
kovoobrábanie
  (from: 02/07/2008)
Prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 11/06/2014)
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 11/06/2014)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 11/06/2014)
Skladovanie
  (from: 11/06/2014)
Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (from: 11/06/2014)
Administratívne služby
  (from: 11/06/2014)
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických; Oprava vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu: oprava a údržba, rekonštrukcia a montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky v rozsahu: technické zariadenia elektrické s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov; triedy objektov: objekty bez nebezpečenstva výbuchu.
  (from: 11/06/2014)
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích; Oprava vyhradených technických zariadení zdvíhacích v rozsahu: oprava a údržba, rekonštrukcia a montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky v rozsahu: technické zariadenia zdvíhacie skupina A a žeriavy a zdvíhadlá b pohyblivé pracovné plošiny d stavebné výťahy, ktorými sa dopravujú aj osoby e regálové zakladače technické zariadenia zdvíhacie skupina B a žeriavy a zdvíhadlá s motorovým pohonom s nosnosťou do 1000 kg, s ľudským pohonom s nosnosťou od 1000 kg do 5000 kg a vrátky s motorovým pohonom b zdvíhacie ústrojenstvá vozíkov a nakladačov c prídavné zdvíhacie príslušenstvo na zavesenie a uchopenie bremena c2 zariadenie na zavesenie alebo uchopenie bremena, napr. magnet, traverza, prísavkové zariadenie, kliešte, drapák okrem prostriedkov uvedených v skupine c písm. a) d zdvíhacie rampy, plošiny, čelá a servisné zdviháky vozidiel e nákladné stavebné výťahy bez prístupu osôb g regálové zakladače bez stanovišťa a obsluhy“
  (from: 11/06/2014)
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových v prevádzke; Oprava vyhradených technických zariadení tlakových v rozsahu: oprava a údržba, rekonštrukcia a montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky v rozsahu: technické zariadenia tlakové skupina A a1 parný kotol s menovitým množstvom vyrábanej pary nad 115 t/h (I. trieda) a2 parný kotol s menovitým množstvom vyrábanej pary nad 50 t/h do 115 t/h vrátane a kvapalinový kotol s tepelným výkonom nad 35 MW (II. trieda) a3 parný kotol s menovitým množstvom vyrábanej pary nad 8 t/h do 50 t/h vrátane a kvapalinový kotol s tepelným výkonom nad 5,8 MW do 35 MW vrátane (III. trieda) a4 parný kotol s menovitým množstvom vyrábanej pary do 8 t/h vrátane a kvapalinový kotol s tepelným výkonom do 5,8 MW (IV. trieda) b1 tlaková nádoba stabilná, obsahuje nie nebezpečné plyny, pary alebo kvapaliny s teplotou vyššou, ako je ich bod varu pri atmosférickom tlaku s najvyšším pracovným tlakom vyšším ako 0,2 MPa, s objemom nad 10 litrov a ktorej bezpečnostný súčin je väčší ako 20 (200), okrem tlakovej nádoby, ktorá obsahuje rádioaktívne látky b2 tlaková nádoba stabilná, obsahuje nebezpečné plyny alebo nebezpečné kvapaliny pri akejkoľvek teplote, ktorej najvyšší dovolený tlak je vyšší ako 0,05 MPa, s objemom nad 1 liter, a ktorej bezpečnostný súčin je väčší ako 5 (50), okrem tlakovej nádoby, ktorá obsahuje rádioaktívne látky e potrubné vedenie s menovitou svetlosťou potrubia väčšou ako DN 25 na rozvod nebezpečnej kvapaliny s najvyšším dovoleným tlakom nad 1 MPa, ktorého súčin najvyššieho dovoleného tlaku v MPa a menovitej svetlosti DN je väčší ako 200 (2000) technické zariadenia tlakové skupina B a vykurované alebo inak vyhrievané zariadenie s rizikom prehriatia určené na výrobu pary s menovitým tlakom do 0,05 MPa vrátane alebo na ohrev kvapaliny pri teplote nižšej, ako je bod varu pri tlaku 0,05 MPa, s menovitým tepelným výkonom nad 100 kW (V. trieda) b1 tlaková nádoba stabilná, obsahuje nie nebezpečné plyny, pary alebo kvapaliny s teplotou vyššou, ako je ich bod varu pri tlaku 0,05 MPa, s objemom nad 1 liter, a ktorých bezpečnostný súčin je väčší ako 5 (50); Do tejto skupiny patrí aj nádoba na výrobu pary, ktorá je súčasťou pracovného prostriedku, ak spĺňa uvedené parametre b2 tlaková nádoba stabilná, obsahuje nebezpečné plyny alebo nebezpečné kvapaliny pri akejkoľvek teplote, ktorých najvyšší dovolený tlak je vyšší ako 0,05 MPa, s objemom nad 1 liter, a ktorých bezpečnostný súčin je väčší ako 2,5 (25) e1 potrubné vedenie na rozvod nebezpečnej kvapaliny s najvyšším dovoleným tlakom nad 0,05 MPa do 1 MPa, ktorého súčin najväčšieho dovoleného tlaku v MPa a menovitej svetlosti potrubia DN je 200 (2000) a väčší e2 potrubné vedenie s pracovnou látkou vodná para alebo horúca voda, ktorého súčin najväčšieho pracovného tlaku v MPa a menovitej svetlosti potrubia DN je 350 (3500) a väčší, pričom menovitá svetlosť potrubia je väčšia ako DN 100, a to bez ohľadu na rozšírené časti f1 bezpečnostné príslušenstvo, ktoré chráni technické zariadenie tlakové pred prekročením najvyššieho pracovného tlaku
  (from: 05/12/2015)
Výroba technických zariadení tlakových
  (from: 05/12/2015)
Povrchová úprava kovov
  (from: 12/01/2018)
Partners: 
Ing. Branislav Danielič
M. R. Štefánika 33
Levice 934 01
Slovak Republic
  (from: 11/11/2010)
Ing. Adam Polomčák
Záhradná ulica 598/23
Rybník 935 23
Slovak Republic
  (from: 07/27/2022)
Ing. Peter Danielič
M. R. Štefánika 33
Levice 934 01
Slovak Republic
  (from: 02/07/2008 until: 11/10/2010)
Ing. Branislav Danielič
M.R.Štefánika 33
Levice 934 01
Slovak Republic
  (from: 08/17/2007 until: 02/06/2008)
Anton Polomčák
Záhradná ulica 598/23
Rybník 935 23
Slovak Republic
  (from: 05/23/2022 until: 07/26/2022)
Anton Polomčák
Záhradná ulica 598/23
Rybník 935 23
Slovak Republic
  (from: 02/07/2008 until: 05/22/2022)
Ing. Peter Pomothy
Ružová 121
Tlmače 935 21
Slovak Republic
  (from: 02/07/2008 until: 02/19/2014)
Contribution of each member: 
Anton Polomčák
  (from: 02/20/2014 until: 05/22/2022)
Anton Polomčák
  (from: 05/23/2022 until: 07/26/2022)
Ing. Adam Polomčák
Amount of investment: 3 336 EUR Paid up: 3 336 EUR
  (from: 07/27/2022)
Ing. Branislav Danielič
Amount of investment: 3 303 EUR Paid up: 3 303 EUR
  (from: 02/20/2014)
Ing. Branislav Danielič
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 08/17/2007 until: 02/06/2008)
Ing. Peter Pomothy
Amount of investment: 67 000 Sk Paid up: 67 000 Sk
  (from: 02/07/2008 until: 02/10/2010)
Anton Polomčák
Amount of investment: 67 000 Sk Paid up: 67 000 Sk
  (from: 02/07/2008 until: 02/10/2010)
Ing. Peter Danielič
Amount of investment: 66 000 Sk Paid up: 66 000 Sk
  (from: 02/07/2008 until: 02/10/2010)
Ing. Peter Pomothy
Amount of investment: 2 224 EUR Paid up: 2 224 EUR
  (from: 02/11/2010 until: 02/19/2014)
Anton Polomčák
Amount of investment: 2 224 EUR Paid up: 2 224 EUR
  (from: 02/11/2010 until: 02/19/2014)
Ing. Peter Danielič
Amount of investment: 2 191 EUR Paid up: 2 191 EUR
  (from: 02/11/2010 until: 11/10/2010)
Ing. Branislav Danielič
Amount of investment: 2 191 EUR Paid up: 2 191 EUR
  (from: 11/11/2010 until: 02/19/2014)
Management body: 
konatelia
  (from: 02/20/2014)
Individual managing director
  (from: 08/17/2007 until: 02/19/2014)
Ing. Branislav Danielič
M. R. Štefánika 33
Levice 934 01
From: 11/02/2010
  (from: 11/11/2010)
Ing. Adam Polomčák
Záhradná ulica 598/23
Rybník 935 23
From: 06/29/2022
  (from: 07/27/2022)
Ing. Branislav Danielič
M.R. Štefánika 33
Levice 934 01
From: 08/17/2007
  (from: 08/17/2007 until: 02/06/2008)
Ing. Branislav Danielič
M.R. Štefánika 33
Levice 934 01
From: 08/17/2007 Until: 01/09/2008
  (from: 02/07/2008 until: 02/06/2008)
Ing. Peter Danielič
M. R. Štefánika 33
Levice 934 01
From: 01/09/2008
  (from: 02/07/2008 until: 11/10/2010)
Ing. Peter Danielič
M. R. Štefánika 33
Levice 934 01
From: 01/09/2008 Until: 11/02/2010
  (from: 11/11/2010 until: 11/10/2010)
Anton Polomčák
Záhradná ulica 598/23
Rybník 935 23
From: 01/09/2008
  (from: 02/07/2008 until: 07/26/2022)
Anton Polomčák
Záhradná ulica 598/23
Rybník 935 23
From: 01/09/2008 Until: 06/30/2022
  (from: 07/27/2022 until: 07/26/2022)
Ing. Peter Pomothy
Ružová 121
Tlmače 935 21
From: 01/09/2008
  (from: 02/07/2008 until: 02/19/2014)
Ing. Peter Pomothy
Ružová 121
Tlmače 935 21
From: 01/09/2008 Until: 02/03/2014
  (from: 02/20/2014 until: 02/19/2014)
Acting in the name of the company: 
Konateľ koná v mene spoločnosti navonok a podpisuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis uvedený na podpisovom vzore. Spoločnosť zastupujú a menom spoločnosti konajú dvaja konatelia spoločne.
  (from: 02/07/2008)
Menom spoločnosti koná a podpisuje konateľ. Konateľ koná v mene spoločnosti navonok a podpisuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis uvedený na podpisovom vzore.
  (from: 08/17/2007 until: 02/06/2008)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 02/11/2010)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 08/17/2007 until: 02/10/2010)
Date of updating data in databases:  08/16/2022
Date of extract :  08/18/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person