Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  170/L

Business name: 
MARTIN DIESEL, a.s.
  (from: 11/01/1993 until: 10/24/2008)
Registered seat: 
Langsfeldova 1
Martin 036 80
  (from: 11/01/1993 until: 10/24/2008)
Identification number (IČO): 
31 594 409
  (from: 11/01/1993)
Date of entry: 
11/01/1993
  (from: 11/01/1993)
Date of deletion: 
10/25/2008
  (from: 10/25/2008)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Uznesením Okresného súdu Žilina č.k. 26 Exre/387/2007-296 zo dňa 16.09.2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť 14.10.2008, súd povolil výmaz spoločnosti, nakoľko po splnení rozvrhového uznesenia nezostal žiadny majetok.
  (from: 10/25/2008)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 11/01/1993)
Objects of the company: 
výroba-spaľovacie motory, zdvíhadlá, dopravné, armatúry
  (from: 11/01/1993 until: 09/07/1995)
výroba hnacích prvkov pre všeobecné účely
  (from: 11/01/1993 until: 09/07/1995)
výroba strojov na využitie mechanickej energie
  (from: 11/01/1993 until: 09/07/1995)
zámočníctvo
  (from: 11/01/1993 until: 09/07/1995)
kovoobrábanie, výroba kovových výrobkov
  (from: 11/01/1993 until: 09/07/1995)
výroba nástrojov
  (from: 11/01/1993 until: 09/07/1995)
výroba a oprava poľnohospodárskych strojov
  (from: 11/01/1993 until: 09/07/1995)
zušľachťovanie kovov
  (from: 11/01/1993 until: 09/07/1995)
revízne skúšky prevadz. spôsobilosti zdvíhacích zariadení
  (from: 11/01/1993 until: 09/07/1995)
výroba spaľ. motorov
  (from: 11/01/1993 until: 09/07/1995)
výroba čerpadiel
  (from: 11/01/1993 until: 09/07/1995)
revízie elektrických zariadení
  (from: 11/01/1993 until: 09/07/1995)
predaj súčiastok a prísluš. dvojstop. motorových vozidiel
  (from: 11/01/1993 until: 09/07/1995)
maloobchod s novým tovarom v špecializ. predajniach
  (from: 11/01/1993 until: 09/07/1995)
maloobchod mimo riadnej predajne
  (from: 11/01/1993 until: 09/07/1995)
prenájom nehnuteľností vr. bytového hospodárstva
  (from: 11/01/1993 until: 09/07/1995)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (from: 11/01/1993 until: 09/07/1995)
reklamné činnosti
  (from: 11/01/1993 until: 09/07/1995)
veľkoobchod a sprostredkovanie obchodu (okrem motorových vozidiel, chem. výrobkov, priem. chemik., hnojív, plast., zbytk. mat., šrotu)
  (from: 11/01/1993 until: 09/07/1995)
veľkoobchod so stavebnými strojmi
  (from: 11/01/1993 until: 09/07/1995)
veľkoobch. s poľ. strojmi vrátane prísl., náradia, poľ. trakt.
  (from: 11/01/1993 until: 09/07/1995)
montáž, oprava, údržba vyhradených elektric kých zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia
  (from: 09/08/1995 until: 10/24/2008)
inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
  (from: 09/08/1995 until: 10/24/2008)
montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
  (from: 09/08/1995 until: 10/24/2008)
výroba, inštalácia a opravy ústredného kúrenia a vetrania
  (from: 09/08/1995 until: 10/24/2008)
opravy elektrických prístrojov pre domác- nosť
  (from: 09/08/1995 until: 10/24/2008)
elektroinštalatérstvo
  (from: 09/08/1995 until: 10/24/2008)
montáž a opravy meracej a regulačnej techni ky
  (from: 09/08/1995 until: 10/24/2008)
výroba lodných spaľovacích motorov
  (from: 09/08/1995 until: 10/24/2008)
výroba dielcov pre spaľovacie motory
  (from: 09/08/1995 until: 10/24/2008)
výroba zdrojových elektrických zariadení, poháňaných spaľovacími motormi. Agregát na výrobu elektrickej energie a tepla,, diesel centrála
  (from: 09/08/1995 until: 10/24/2008)
vodoinštalatérstvo
  (from: 09/08/1995 until: 10/24/2008)
kúrenárstvo - bez zásahu do elektrickej energie
  (from: 09/08/1995 until: 10/24/2008)
predaj dvojstopových motorových vozidiel
  (from: 09/08/1995 until: 10/24/2008)
výroba spaľovacích motorov, armatúr
  (from: 09/08/1995 until: 10/24/2008)
výroba hnacích prvkov pre všeobecné účely
  (from: 09/08/1995 until: 10/24/2008)
výroba strojov na využitie mechanickej energie
  (from: 09/08/1995 until: 10/24/2008)
zámočníctvo
  (from: 09/08/1995 until: 10/24/2008)
kovoobrábanie, výroba kovových výrobkov
  (from: 09/08/1995 until: 10/24/2008)
výroba nástrojov
  (from: 09/08/1995 until: 10/24/2008)
výroba a opravy poľnohospodárskych strojov
  (from: 09/08/1995 until: 10/24/2008)
zušľachťovanie kovov
  (from: 09/08/1995 until: 10/24/2008)
revízne skúšky prevádzkovej spôsobilosti zdvíhacích zariadení
  (from: 09/08/1995 until: 10/24/2008)
výroba čerpadiel
  (from: 09/08/1995 until: 10/24/2008)
revízie elektrických zariadení
  (from: 09/08/1995 until: 10/24/2008)
predaj súčiastok a príslušenstva dvojstopových motorových vozidiel
  (from: 09/08/1995 until: 10/24/2008)
prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva
  (from: 09/08/1995 until: 10/24/2008)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (from: 09/08/1995 until: 10/24/2008)
reklamné činnosti
  (from: 09/08/1995 until: 10/24/2008)
veľkoobchod /mimo koncesií/
  (from: 09/08/1995 until: 10/24/2008)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 09/08/1995 until: 10/24/2008)
veľkoobchod so stavebnými strojmi
  (from: 09/08/1995 until: 10/24/2008)
veľkobchod s poľnohospodárskymi strojmi vrátane príslušenstva, náradia, poľnohospodárskymi traktormi
  (from: 09/08/1995 until: 10/24/2008)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/01/1993 until: 10/24/2008)
Anton Cabúk - člen
Galandova 8/47
Martin
  (from: 02/12/1996 until: 05/09/1996)
Ing. Ľudovít Drugda - člen
Gabajova 9
Žilina
  (from: 11/01/1993 until: 02/11/1996)
Ing. Ľudovít Drugda - člen
Gabajova 9
Žilina
  (from: 02/12/1996 until: 05/09/1996)
Ing. Josef Ducháček - člen
515
Valča
  (from: 02/12/1996 until: 05/09/1996)
Ing. Josef Ducháček - člen
Benkova 20/21
Martin
  (from: 11/01/1993 until: 02/11/1996)
Ing. Tomáš Franek - člen
Hollého 3
Martin
  (from: 11/01/1993 until: 02/11/1996)
Ing. Tomáš Franek - člen
Hollého 3
Martin
  (from: 02/12/1996 until: 05/09/1996)
JUDr. Eva Kostovčáková - člen
C. Majerníka
Martin
  (from: 11/01/1993 until: 02/11/1996)
JUDr. Eva Kostovčáková - člen
C. Majerníka
Martin
  (from: 02/12/1996 until: 05/09/1996)
Ing. Milan Malík - člen
Allendeho 4/18
Martin
  (from: 05/10/1996 until: 02/08/1998)
Ing. Svätopluk Novotný - člen
538
Teplička nad Váhom
  (from: 11/01/1993 until: 02/11/1996)
Ing. Jozef Oravec - člen
Rovnianka 6/43
Martin
  (from: 11/01/1993 until: 02/11/1996)
Ing. Jozef Oravec - člen
Rovnianka 6/43
Martin
  (from: 02/12/1996 until: 05/09/1996)
Ing. Juraj Srok - člen
Hurbanova 13
Martin
  (from: 11/01/1993 until: 02/11/1996)
Ing. Juraj Srok - člen
Hurbanova 13
Martin
  (from: 02/12/1996 until: 05/09/1996)
Ing. Ivan Zachar - člen
Jilemnického 73
Sučany
  (from: 05/10/1996 until: 02/08/1998)
Ing. Ľubica Rohoňová - člen
Plachého 16
Martin
  (from: 05/10/1996 until: 10/24/2008)
Ing. Ľubomír Chríbik - člen
Makovického 35
Martin
  (from: 05/10/1996 until: 10/24/2008)
Ing. Ivan Zachar - predseda
Jilemnického 73
Sučany
  (from: 02/09/1998 until: 10/24/2008)
Ing. Milan Malík - podpredseda
Allendeho 4/18
Martin
  (from: 02/09/1998 until: 10/24/2008)
Ing. Anton Cabúk - člen
Galandova 8/47
Martin
  (from: 02/09/1998 until: 10/24/2008)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva, a to i každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému, alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 11/01/1993 until: 10/24/2008)
Branch of the enterprise: 
Name: 
MARTIN DIESEL a.s. Martin Obchodno-servisná prevádzka
  (from: 11/01/1993 until: 02/08/1998)
Registered seat: 
Svitavy
Česká republika
  (from: 11/01/1993 until: 02/08/1998)
Head: 
Hana Kuthanová
Bohuslava Martinu
Svitavy
Česká republika
  (from: 11/01/1993 until: 02/08/1998)
 
 
Capital: 
243 073 000 Sk
  (from: 11/01/1993 until: 10/24/2008)
Shares: 
Number of shares: 243073
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 11/01/1993 until: 10/24/2008)
Supervisory board: 
Ing. Jaroslav Bilík - člen
Moldavská 19
Košice
  (from: 05/10/1996 until: 07/28/1997)
Ing. Jozef Gašparík - predseda
Nad Zábrehom 454/7
Dubnica nad Váhom
  (from: 05/10/1996 until: 02/08/1998)
Ing. Jozef Gašparík - predseda
Nad Zábrehom 454/7
Dubnica nad Váhom
  (from: 02/09/1998 until: 10/24/2008)
Ing. Bohumil Híreš - člen
Makovického 32/83
Martin
  (from: 05/10/1996 until: 07/28/1997)
Ing. Viktor Horanský - člen
Majakovského 4
Martin
  (from: 11/01/1993 until: 09/07/1995)
Doc. Ing. Katarína Horecká , CSc. - člen
Stanekova 15
Bratislava
  (from: 11/01/1993 until: 09/07/1995)
Ing. Jozef Kniebügl - člen
Podjavorinskej 30
Zlaté Moravce
  (from: 05/10/1996 until: 02/08/1998)
Ing. Jozef Kniebügl - člen
Podjavorinskej 30
Zlaté Moravce
  (from: 02/09/1998 until: 10/24/2008)
Jozef Koša - člen
Blatnica 151
Martin
  (from: 05/10/1996 until: 02/08/1998)
Jozef Koša - člen
151
Blatnica
  (from: 02/09/1998 until: 10/24/2008)
Ing. Pavol Krištof - člen
Dubová 6
Trenčín
  (from: 07/29/1997 until: 02/08/1998)
Ing. Pavol Krištof - člen
Dubová 6
Trenčín
  (from: 02/09/1998 until: 10/24/2008)
Ing. Dušan Kucian - člen
Charkovská 7
Martin
  (from: 11/01/1993 until: 09/07/1995)
Ing. Dušan Kucian - člen
Zámocká 18
Martin
  (from: 09/08/1995 until: 05/09/1996)
Ing. Dušan Kucian - podpredseda
Zámocká 18
Martin
  (from: 02/09/1998 until: 10/24/2008)
Ing. Michal Mišo - člen
Hornádska 24
Bratislava
  (from: 09/08/1995 until: 05/09/1996)
Ing Jozef Mitošinka - člen
Hliny 1420/20-7
Považská Bystrica
  (from: 02/09/1998 until: 10/24/2008)
Ing. Jozef Mitošinka - člen
Hliny 1420/20-7
Považská Bystrica
  (from: 07/29/1997 until: 02/08/1998)
Ing. Vojtech Mráz - člen
Osloboditeľov 1
Martin
  (from: 11/01/1993 until: 09/07/1995)
Pavel Ondruš - člen
Puškinova 3/42
Martin
  (from: 11/01/1993 until: 09/07/1995)
Pavel Ondruš - člen
Puškinova 3/42
Martin
  (from: 09/08/1995 until: 05/09/1996)
Pavel Ondruš - člen
Puškinova 3/42
Martin
  (from: 02/09/1998 until: 10/24/2008)
Ing. Igor Pinkava - podpredseda
Clementisova 33
Trnava
  (from: 05/10/1996 until: 02/08/1998)
Ing. Igor Pinkava - podpredseda
Clementisova 33
Trnava
  (from: 02/09/1998 until: 10/24/2008)
Ing. Ján Porvazník - člen
Kupeckého 2
Bratislava
  (from: 05/10/1996 until: 02/08/1998)
Ing. Ján Povrazník - člen
Kupeckého 2
Bratislava
  (from: 02/09/1998 until: 10/24/2008)
Ing. Jindra Repčíková , CSc - člen
Školská 14
Bratislava
  (from: 09/08/1995 until: 05/09/1996)
Ing. Jozef Ukropec - člen
Ružová 9
Stupava
  (from: 09/08/1995 until: 05/09/1996)
Ing. Ján Vaňo - člen
Želmanova 18
Bratislava
  (from: 11/01/1993 until: 09/07/1995)
Ing. Ján Vaňo - člen
Želmanova 18
Bratislava
  (from: 09/08/1995 until: 05/09/1996)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 27.10.1993 rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. (jednorázovo § 172 a 175) upísaním akcií a prijatím stanov.
  (from: 11/01/1993 until: 10/24/2008)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 22.6.1994 bola schválená zmena stanov. Starý spis: Sa 580
  (from: 10/07/1994 until: 10/24/2008)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 29.6.1995 bola schválená zmena stanov. Starý spis: Sa 580
  (from: 09/08/1995 until: 10/24/2008)
Valné zhromaždenie, konané dňa 28.3.1996, schválilo zmenu stanov.
  (from: 05/10/1996 until: 10/24/2008)
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici, č.k. 27 Cb-24K 42/96, 24K 291/98 bol na majetok dlžníka MARTIN DIESEL a.s., Langsfeldova 1, Martin, IČO: 31 594 409 vyhlásený konkurz. Za správcu majetkovej podstaty súd určil JUDr. Petra Grúbera, advokáta, Hviezdoslavova 9, Martin.
  (from: 10/23/1998 until: 10/24/2008)
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 27-24K 42/96-650 zo dňa 28.11.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 30.1.2007, bol zrušený konkurz na majetok úpadcu MARTIN DIESEL, a.s. Martin, IČO: 31594409 a JUDr. Peter Gruber bol zbavený funkcie správcu konkurznej podstaty
  (from: 03/13/2007 until: 10/24/2008)
Date of updating data in databases:  07/18/2024
Date of extract :  07/22/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person