Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  106/T

Business name: 
Drôtovňa, a.s.
  (from: 03/25/1992 until: 05/14/2000)
Registered seat: 
Mierová 2317
Hlohovec 920 28
  (from: 03/25/1992 until: 05/14/2000)
Identification number (IČO): 
31 410 090
  (from: 03/25/1992)
Date of entry: 
04/01/1992
  (from: 03/25/1992)
Date of deletion: 
05/15/2000
  (from: 05/15/2000)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 03/25/1992)
Objects of the company: 
výroba a predaj: - drôtu ťahaného nepatentovaného z neušľachtilých ocelí - drôtu oceľového patentovaného - sietí drôtených - lán, pramencov, klincov, ostnatého drôtu a kordov do pneumatík a dopravných pásov a ďalších výrobkov z drôtu
  (from: 03/25/1992 until: 03/09/1993)
aplikovaný vývoj výrobkov, technológii a konštrukcií zariadení pre výrobkovú a technologickú inováciu v odboroch výrobnej činnosti
  (from: 03/25/1992 until: 03/09/1993)
zahranično-obchodná činnosť spoločnosti v rozsahu predmetu podnikania
  (from: 03/25/1992 until: 03/09/1993)
poskytovanie a prijímanie služieb súvisiacich i nepriamo s výrobnou činnosťou spoločnosti.
  (from: 03/25/1992 until: 03/09/1993)
výroba a predaj: - drôtu ťahaného nepatentovaného z neu- šľachtilých ocelí - drôtu oceľového ťahaného patentovaného - sietí drôtených - lán, pramencov, klincov, ostnatého drôtu a kordov do pneumatík a dopravných pásov a ďalších výrobkov z drôtu
  (from: 03/10/1993 until: 07/11/1993)
aplikovaný vývoj výrobkov, technológií a konštrukcií zariadení pre výrobkovú a technologickú inováciu v odboroch výrobnej činnosti
  (from: 03/10/1993 until: 07/11/1993)
zahranično-obchodná činnosť spoločnosti v rozsahu predmetu podnikania
  (from: 03/10/1993 until: 07/11/1993)
poskytovanie a prijímanie služieb súvisiacich i nepriamo s výrobnou činnosťou spoločnosti
  (from: 03/10/1993 until: 07/11/1993)
cestná a verejná doprava tovaru
  (from: 03/10/1993 until: 07/11/1993)
výroba a predaj drôtu ťahaného nepatentovaného z neušľachtilých ocelí, drôtu oceľového ťahaného patentovaného, sietí drôtených, lán, pramencov, klincov, ostnatého drôtu, kordov do pneumatík, dopravných pásov a ďalších výrobkov z drôtu
  (from: 07/12/1993 until: 05/14/2000)
aplikovaný vývoj výrobkov, technológií a konštrukcií, zariadení pre výrobkovú a technologickú inováciu v odboroch výrobnej činnosti
  (from: 07/12/1993 until: 05/14/2000)
poskytovanie a prijímanie služieb súvisiacich i nepriamo s výrobnou činnosťou spoločnosti
  (from: 07/12/1993 until: 05/14/2000)
zámočníctvo
  (from: 07/12/1993 until: 05/14/2000)
kovoobrábanie
  (from: 07/12/1993 until: 05/14/2000)
predaj, údržba a oprava motorových vozidiel a vysokozdvižných vozíkov
  (from: 07/12/1993 until: 05/14/2000)
propagačná činnosť
  (from: 07/12/1993 until: 05/14/2000)
prenájom vysokozdvižných vozíkov
  (from: 07/12/1993 until: 05/14/2000)
pranie, chemické čistenie a farbenie textílií
  (from: 07/12/1993 until: 05/14/2000)
predaj drôtu a výrobkov z drôtu v maloobchodnej predajni
  (from: 07/12/1993 until: 05/14/2000)
cestná motorová doprava
  (from: 07/12/1993 until: 05/14/2000)
stravovacie služby
  (from: 07/12/1993 until: 05/14/2000)
ubytovacie služby
  (from: 07/12/1993 until: 05/14/2000)
výroba tepla, rozvod tepla, rozvod elektriny
  (from: 01/07/2000 until: 05/14/2000)
rozvod plynu
  (from: 01/07/2000 until: 05/14/2000)
výroba iných základných anorganických chemických látok
  (from: 01/07/2000 until: 05/14/2000)
brúsenie a leštenie okrem brúsenia nožov, nožníc a jednoduchých nástrojov
  (from: 01/07/2000 until: 05/14/2000)
výroba nástrojov
  (from: 01/07/2000 until: 05/14/2000)
výroba, inštalácia a opravy ústredného kúrenia a vetrania
  (from: 01/07/2000 until: 05/14/2000)
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených el. zariadení
  (from: 01/07/2000 until: 05/14/2000)
výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
  (from: 01/07/2000 until: 05/14/2000)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (from: 01/07/2000 until: 05/14/2000)
vodoinštalatérstvo
  (from: 01/07/2000 until: 05/14/2000)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (from: 01/07/2000 until: 05/14/2000)
staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 01/07/2000 until: 05/14/2000)
elektroinštalácie
  (from: 01/07/2000 until: 05/14/2000)
vykonávanie tepelných a hlukových izolácií
  (from: 01/07/2000 until: 05/14/2000)
kúrenárske práce
  (from: 01/07/2000 until: 05/14/2000)
plynoinštalatérstvo
  (from: 01/07/2000 until: 05/14/2000)
stolárstvo
  (from: 01/07/2000 until: 05/14/2000)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 01/07/2000 until: 05/14/2000)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 01/07/2000 until: 05/14/2000)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 01/07/2000 until: 05/14/2000)
skladovanie
  (from: 01/07/2000 until: 05/14/2000)
finančný leasing
  (from: 01/07/2000 until: 05/14/2000)
činnosti v oblasti nehnuteľností
  (from: 01/07/2000 until: 05/14/2000)
činnosti v oblasti nehnuteľností s vlastným alebo prenajatým majetkom
  (from: 01/07/2000 until: 05/14/2000)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (from: 01/07/2000 until: 05/14/2000)
počítačové a súvisiace činnosti a služba s tým spojené
  (from: 01/07/2000 until: 05/14/2000)
automatizované spracovanie dát
  (from: 01/07/2000 until: 05/14/2000)
poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 01/07/2000 until: 05/14/2000)
činnosť účtovných poradcov
  (from: 01/07/2000 until: 05/14/2000)
vedenie účtovníctva
  (from: 01/07/2000 until: 05/14/2000)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 01/07/2000 until: 05/14/2000)
výskum trhu a verejnej mienky
  (from: 01/07/2000 until: 05/14/2000)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 01/07/2000 until: 05/14/2000)
vzdelávanie dospelých a iné vzdelávanie
  (from: 01/07/2000 until: 05/14/2000)
činnosť knižníc, verejných archívov
  (from: 01/07/2000 until: 05/14/2000)
colné a deklaračné činnosti
  (from: 01/07/2000 until: 05/14/2000)
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených tlakových zariadení
  (from: 01/07/2000 until: 05/14/2000)
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených plynových zariadení
  (from: 01/07/2000 until: 05/14/2000)
plnenie tlakových nádob na plyn
  (from: 01/07/2000 until: 05/14/2000)
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených zdvíhacích zariadení
  (from: 01/07/2000 until: 05/14/2000)
výroba a odbyt jedov a žieravín okrem zvlášť nebezpečných
  (from: 01/07/2000 until: 05/14/2000)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (from: 01/07/2000 until: 05/14/2000)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/27/1998 until: 05/14/2000)
Managing board
  (from: 03/25/1992 until: 11/26/1998)
Ing. Marián Baus - člen
Hollého 37/2C
Hlohovec
  (from: 03/25/1992 until: 07/11/1993)
Ing. Marián Baus - podpredseda
M.Belu 10
Hlohovec
  (from: 07/23/1997 until: 11/26/1998)
Ing. Jozef Burcl - podpredseda
Šomodská 26
Hlohovec
  (from: 11/14/1996 until: 03/03/1997)
Ing. Jozef Burcl - predseda
Šomodská 26
Hlohovec
  (from: 03/25/1992 until: 11/13/1996)
Rudolf Čížik - podpredseda predstavenstva
Myslenická 156
Pezinok
  (from: 11/27/1998 until: 04/06/1999)
Ing. Ladislav Frýdecký - člen
A. Kovačika 1
Hlohovec
  (from: 03/25/1992 until: 06/22/1995)
Ing. Ján Habala - člen
Podzámska 25
Hlohovec
  (from: 03/25/1992 until: 07/11/1993)
Ing. Róbert Hraňo
Novackého 48/7
Prievidza
  (from: 03/04/1997 until: 07/22/1997)
Ing. Róbert Hraňo - člen
Novackého 48/7
Prievidza
  (from: 06/23/1995 until: 11/13/1996)
Ing. Róbert Hraňo - predseda
Nad Terasami 10/7
Prievidza
  (from: 07/23/1997 until: 11/26/1998)
Bc. Ivan Jakabovič - člen
Donnerova 15
Bratislava
  (from: 11/14/1996 until: 07/22/1997)
Ing. Eva Kačenková - člen
Pod Brezinou 50
Trenčín
  (from: 11/14/1996 until: 07/22/1997)
Ing. Eva Kačeňková
Hodžova 25
Trenčín
  (from: 07/12/1993 until: 11/13/1996)
Ing. Viliam Kamendy - podpredseda
Vinohradská 6
Hlohovec
  (from: 03/25/1992 until: 07/11/1993)
Ing. Marián Luknič - člen
Koperníkova 56
Hlohovec
  (from: 03/25/1992 until: 07/11/1993)
Ing. Marián Luknič - člen
Koperníkova 56
Hlohovec
  (from: 03/04/1997 until: 11/26/1998)
Ing. Viliam Maroš - podpredseda
Flöglova 2
Bratislava
  (from: 04/07/1999 until: 05/14/2000)
Mgr. Jozef Oravkin - predseda predstavenstva
487
Heľpa
  (from: 11/27/1998 until: 05/14/2000)
Ing. Richard Schultz
Studenohorská 69
Bratislava
  (from: 11/27/1998 until: 10/17/1999)
Ing. Richard Schultz - člen
Studenohorská 69
Bratislava
  (from: 10/18/1999 until: 05/14/2000)
Ing. Dušan Siráň
Slivkova 38
Bratislava
  (from: 07/12/1993 until: 06/22/1995)
Ing. Jozef Strieženec - podpredseda
Dlhá 22/15
Prievidza
  (from: 04/07/1999 until: 10/17/1999)
Ing. Jozef Strieženec - podpredseda
Dlhá 368/22
Prievidza
  (from: 10/18/1999 until: 05/14/2000)
Ing. Miroslav Surgoš , CSc. - člen
Závalie 6
Hlohovec
  (from: 07/23/1997 until: 11/26/1998)
Ing. Ivan Šobaň - člen
Nobelova 20
Bratislava
  (from: 11/14/1996 until: 07/22/1997)
Ing. Jozef Špirko - člen
Stred 50/29
Považská Bystrica
  (from: 11/27/1998 until: 05/14/2000)
Patrik Tkáč - predseda
Na Revíre 13
Bratislava
  (from: 11/14/1996 until: 07/22/1997)
Ing. Jurraj Vlasák - podpredseda
Mamateyova 38
Bratislava
  (from: 07/12/1993 until: 11/13/1996)
Ing. Igor Vojtko - člen
Vlastenecké nám 7
Bratislava
  (from: 06/23/1995 until: 11/13/1996)
Ing. Miroslav Seidl - člen
Hlavný 565
Ostrava
Česká republika
  (from: 03/25/1992 until: 07/11/1993)
Acting in the name of the company: 
Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzuje svojím prejavom vôle predseda predstavenstva spolu s podpredsedom predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva spolu s ďalšími dvomi členmi predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach môže predseda predstavenstva spolu s podpredsedom predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva spolu s ďalšími dvomi členmi predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná ta, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a funkcie podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (from: 11/27/1998 until: 05/14/2000)
Zastupovanie spoločnosti navonok: štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo. Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis, vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 03/25/1992 until: 11/26/1998)
Capital: 
874 696 000 Sk
  (from: 03/10/1993 until: 05/14/2000)
839 042 000 Sk
  (from: 03/25/1992 until: 03/09/1993)
Shares: 
Number of shares: 874696
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 01/07/2000 until: 05/14/2000)
Number of shares: 874696
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 07/23/1997 until: 01/06/2000)
Number of shares: 874696
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 03/10/1993 until: 07/22/1997)
Number of shares: 813871
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 03/25/1992 until: 03/09/1993)
Number of shares: 25171
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 03/25/1992 until: 03/09/1993)
Supervisory board: 
Ing. Boris Bartoš - člen
Michalská 9
Hlohovec
  (from: 07/23/1997 until: 11/26/1998)
Ing. Rastislav Danišek - člen
Letohradská 8
Svätý Jur
  (from: 11/14/1996 until: 07/22/1997)
Ing. . Jozef Draškóczy - člen
Donnerova 7
Bratislava
  (from: 11/27/1998 until: 05/14/2000)
JUDr. Ján Ďuriš - člen
Inovecká 27
Hlohovec
  (from: 11/14/1996 until: 05/14/2000)
JUDr. Ján Ďuriš - člen
Koperníkova 2/B
Hlohovec
  (from: 10/25/1994 until: 11/13/1996)
Bc. Martin Fedor - predseda
Budovateľská 12
Bratislava
  (from: 11/14/1996 until: 07/22/1997)
Ing. Ján Fiorovanti - člen
Dostojevského 37
Poprad
  (from: 07/12/1993 until: 11/13/1996)
Ing. Juraj Fukatsch - člen
Prikopova 2
Bratislava
  (from: 07/12/1993 until: 11/13/1996)
Ing. Ján Gabriel - člen
Tehelná 19
Trnava
  (from: 03/25/1992 until: 07/11/1993)
Bc. Ivan Jakabovič - člen
Donnerova 15
Bratislava
  (from: 07/23/1997 until: 11/26/1998)
Ing. .Jozef Janek - podpredseda
M. Chuťkovej 47
Bratislava
  (from: 03/25/1992 until: 07/11/1993)
Vladimír Klepáč - predseda
Dilongova 10/A
Hlohovec
  (from: 03/25/1992 until: 07/11/1993)
Vladimír Klepáč - predseda
R.Dilonga 10/A
Hlohovec
  (from: 07/12/1993 until: 10/24/1994)
Mgr. Dušan Krahulec - člen
Botanická 1
Trnava
  (from: 11/27/1998 until: 05/14/2000)
Alois Kubáň - člen
315
Podolie
  (from: 11/14/1996 until: 07/22/1997)
Ing. Miroslav Mihalus - člen
Romanova 21
Bratislava
  (from: 11/27/1998 until: 05/14/2000)
Ing. Július Mikuš - člen
Podzámska 33
Hlohovec
  (from: 03/25/1992 until: 07/11/1993)
Ing. Július Mikuš - člen
Podzámska 33
Hlohovec
  (from: 11/14/1996 until: 07/22/1997)
Ing. Július Mikuš - člen
Podzámska 33
Hlohovec
  (from: 04/07/1999 until: 05/14/2000)
Ing. Július Mikuš - predseda
Podzámska 33
Hlohovec
  (from: 10/25/1994 until: 11/13/1996)
Ing. Július Mikuš - predseda
Podzámska 33
Hlohovec
  (from: 07/23/1997 until: 04/06/1999)
Ing. Vladimír Mišút - člen
9.mája 2727/19
Sereď
  (from: 03/25/1992 until: 07/11/1993)
Ing. Vladimír Rajčák - člen
Strečnianska 5
Bratislava
  (from: 11/27/1998 until: 04/06/1999)
Ing. Vladimír Rajčák - predseda
Strečianská 5
Bratislava
  (from: 04/07/1999 until: 05/14/2000)
Ing. Juraj Sirotný - člen
Obrancov mieru 2
Púchov
  (from: 07/12/1993 until: 06/22/1995)
Matej Smieško - člen
Gorkého 6
Bratislava
  (from: 11/14/1996 until: 07/22/1997)
Ing. Zdenek Šípoš - člen
K.Adlera 15
Bratislava
  (from: 06/23/1995 until: 11/13/1996)
Ing. Patrik Tkáč - člen
Na Revíne 13
Bratislava
  (from: 07/23/1997 until: 11/26/1998)
Emil Vaculík - člen
Závalie 1
Hlohovec
  (from: 03/25/1992 until: 10/24/1994)
Other legal facts: 
So súhlasom správcov daní zo dňa 27.04.2000 a 28.04.2000 sa na základe rozhodnutia akcionárov na zasadnutí mimoriadneho VZ zo dňa 20.03.2000, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 206/00, Nz 199/00 sa podľa § 69 ods. 3 písm. e, Obch. zákonníka zrušuje bez likvidácie obchodná spoločnosť Drôtovňa, a.s., Mierová 2317, 920 28 Hlohovec, IČO: 31 410 090 rozdelením na dve nové obchodné spoločnosti Drôtovňa HOLDING, a.s., Mierová 2317, Hlohovec a DNF, a.s., Mierová 2317, Hlohovec. Rozdelenie obchodného majetku a záväzkov vykázaných v účtovníctve zrušenej spoločnosti Drôtovňa, a.s. sa uskutoční na obe novo vzniknuté akciové spoločnosti na základe údajov mimoriadnej účtovnej závierky a inventarizácie majetku a záväzkov zrušenej spoločnosti Drôtovňa, zostavenej ku dňu zániku spoločnosti. Rozdelenie obchodného majetku sa vykoná tak, že spoločnosť DNF, a.s. obdrží z obchodného majetku zanikajúcej spoločnosti Drôtovňa, a.s. všetky akcie dcérskej spoločnosti DRO - FIN, a.s., Križkova 9, 811 04 Bratislava, IČO: 35 734 426 (ďalej len "DRO-FIN"). Základné imanie spoločnosti DRO-FIN je vo výške 651 294 000,- Sk a tvorí ho 200 kusov neverejne obchodovateľných akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote 1.000.000,- Sk a 451 294 kusov neverejne obchodovateľných akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote 1.000,- Sk. Všetok ostatný obchodný majetok spoločnosti Drôtovňa, a.s., do ktorého patria všetky majetkové hodnoty, majetkové a nemajetkové práva, známe a neznáme, deliteľné a nedeliteľné, vykázané v účtovníctve a nevykázané v účtovníctve, tiché rezervy a tiché zaťaženia a záväzky zrušenej spoločnosti medzi ktoré patria všetky majetkové a nemajetkové záväzky, známe a neznáme, deliteľné a nedeliteľné, vykázané v účtovníctve a nevykázané v účtovníctve prechádza dňom zániku spoločnosti Drôtovňa, a.s. na spoločnosť Drôtovňa HOLDING, a.s.. Na spoločnosť Drôtovňa HOLDING, a.s. prechádza aj daňová povinnosť za zaniknutú spoločnosť Drôtovňa, a.s. v plnej výške, všetky práva a povinnosti vyplývajúce z pracovno-právnych vzťahov a všetky práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvných vzťahov, neznámy obchodný majetok a záväzky nevykázané v účtovníctve (najmä záväzky vyplývajúce z možného nesplnenia daňových a poplatkových povinností, pokuty, penále, poplatky a úroky, vyplývajúce zo sankcií za porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov) zrušenej spoločnosti prechádzajú dňom ich zistenia na spoločnosť Drôtovňa HOLDING, a.s.. Podľa § 68 ods. 1 Obch. zákonníka VYMAZUJE SA dňom 15.05.2000 z obchodného registra Okresného súdu v Trnavev odd. Sa vo vložke č. 106/T celý zápis pri subjekte Drôtovňa, a.s., Mierová 2317, 920 28 Hlohovec, IČO: 31 410 090.
  (from: 05/15/2000)
Zmena stanov akciovej spoločnosti odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 18.06.1993.
  (from: 07/12/1993 until: 05/14/2000)
Záverečný protokol o výsledku volieb zo dňa 10.09.1993. Protokol o voľbe predsedu Dozornej rady zo dňa 29.09.1993.
  (from: 10/25/1994 until: 05/14/2000)
Valné zhromaždenie konané dňa 08.05.1996, ktorého priebeh je osvedčený notárskou zápisnicou č. N 54/96, Nz 55/96 schválilo zmenu stanov.
  (from: 11/14/1996 until: 05/14/2000)
Zmena orgánov akciovej spoločnosti bola odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 13.11.1996, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 144/96, Nz 143/96.
  (from: 03/04/1997 until: 05/14/2000)
Valné zhromaždenie konané dňa 14.05.1997 (notárskou zápisnicou č. N 85/97, Nz 85/97) schválilo zmenu stanov.
  (from: 07/23/1997 until: 05/14/2000)
Valné zhromaždenie konané dňa 22.09.1998, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 715/98, Nz 699/98 schválilo zmenu stanov.
  (from: 11/27/1998 until: 05/14/2000)
Valné zhromaždenie konané dňa 23.07.1999, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 220/99, Nz 157/99 schválilo zmenu stanov.
  (from: 10/18/1999 until: 05/14/2000)
Valné zhromaždenie konané dňa 29.09.1999, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 790/99, Nz 739/99 schválilo zmenu stanov.
  (from: 01/07/2000 until: 05/14/2000)
Legal successor: 
DNF, a.s.
Mierová 2317
Hlohovec
  (from: 05/15/2000)
Drôtovňa HOLDING, a.s.
Mierová 2317
Hlohovec
  (from: 05/15/2000)
Date of updating data in databases:  02/22/2024
Date of extract :  02/24/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person