Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  6232/V

Business name: 
MÄSOKOMBINÁT, spol. s r.o., v likvidácii
  (from: 06/05/2015)
MÄSOKOMBINÁT, spol. s r.o.
  (from: 05/16/1995 until: 06/04/2015)
Registered seat: 
Budkovce 072 15
  (from: 05/16/1995)
Identification number (IČO): 
31 708 161
  (from: 05/16/1995)
Date of entry: 
05/16/1995
  (from: 05/16/1995)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/16/1995)
Objects of the company: 
mäsiarstvo a údenárstvo
  (from: 05/16/1995)
výroba mäsa a mäsových výrobkov
  (from: 05/16/1995)
výroba, spracovanie a konzervovanie mäsa
  (from: 05/16/1995)
veľkoobchodný a maloobchodný predaj mäsa a mäsových výrobkov
  (from: 05/16/1995)
zabezpečovanie hospodárskych a sociálnych potrieb spoločníkov a zamestnancov spoločnosti podľa zásad schválených valným zhromaždením spoločnosti
  (from: 05/16/1995)
Partners: 
MVDr. Vladislav Hrubjak
79
Krásnovce
Slovak Republic
  (from: 12/28/1998)
Ing. Milan Kmetony
139
Malčice
Slovak Republic
  (from: 12/28/1998)
AGROSPOL - poľnohospodárske družstvo Budkovce
Budkovce
Slovak Republic
  (from: 12/28/1998)
Juraj Sunitra
583
Pavlovce nad Uhom
Slovak Republic
  (from: 02/25/2004)
AGROSPOL - poľnohospodárske družstvo Budkovce
Budkovce
Slovak Republic
  (from: 05/16/1995 until: 12/27/1998)
Ing. Miroslav Bočinec
284
Lastomír
Slovak Republic
  (from: 12/28/1998 until: 12/11/2001)
Ing. Miroslav Bočinec
284
Lastomír
Slovak Republic
  (from: 05/16/1995 until: 12/27/1998)
MVDr. Vladislav Hrubjak
79
Krásnovce
Slovak Republic
  (from: 05/16/1995 until: 12/27/1998)
Ing. Jozef Juhás , CSc.
Koceľova 6
Michalovce
Slovak Republic
  (from: 12/28/1998 until: 02/24/2004)
Ing. Jozef Juhás , CSc.
Koceľova 6
Michalovce
Slovak Republic
  (from: 05/16/1995 until: 12/27/1998)
Ing. Milan Kmetony
139
Malčice
Slovak Republic
  (from: 05/16/1995 until: 12/27/1998)
Juraj Sunitra
583
Pavlovce nad Uhom
Slovak Republic
  (from: 12/12/2001 until: 02/24/2004)
Contribution of each member: 
MVDr. Vladislav Hrubjak
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 12/28/1998)
Ing. Milan Kmetony
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 12/28/1998)
AGROSPOL - poľnohospodárske družstvo Budkovce
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 12/28/1998)
Juraj Sunitra
Amount of investment: 60 000 Sk Paid up: 60 000 Sk
  (from: 02/25/2004)
Ing. Miroslav Bočinec
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 6 000 Sk
  (from: 05/16/1995 until: 12/27/1998)
Ing. Jozef Juhás , CSc.
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 6 000 Sk
  (from: 05/16/1995 until: 12/27/1998)
MVDr. Vladislav Hrubjak
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 6 000 Sk
  (from: 05/16/1995 until: 12/27/1998)
Ing. Milan Kmetony
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 6 000 Sk
  (from: 05/16/1995 until: 12/27/1998)
AGROSPOL - poľnohospodárske družstvo Budkovce
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 05/16/1995 until: 12/27/1998)
Ing. Miroslav Bočinec
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 12/28/1998 until: 12/11/2001)
Ing. Jozef Juhás , CSc.
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 12/28/1998 until: 02/24/2004)
Juraj Sunitra
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 12/12/2001 until: 02/24/2004)
Management body: 
konatelia
  (from: 04/07/1998)
konatelia
  (from: 05/16/1995 until: 04/06/1998)
MVDr. Vladislav Hrubjak
79
Krásnovce
  (from: 04/07/1998)
Ing. Milan Kmetóny
139
Malčice
  (from: 04/07/1998)
Juraj Sunitra
583
Pavlovce nad Uhom
From: 01/20/2004
  (from: 02/25/2004)
Ing. Miroslav Bočinec
284
Lastomír
  (from: 05/16/1995 until: 04/06/1998)
Ing. Miroslav Bočinec
284
Lastomír
  (from: 04/07/1998 until: 08/03/1999)
MVDr. Vladislav Hrubjak
79
Krásnovce
  (from: 05/16/1995 until: 04/06/1998)
Ing. Jozef Juhás , CSc.
Koceľova č. 8
Michalovce
Until: 01/20/2004
  (from: 08/04/1999 until: 02/24/2004)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú dvaja konatelia spoločne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 04/07/1998)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú konatelia spoločne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 05/16/1995 until: 04/06/1998)
Capital: 
320 000 Sk Paid up: 320 000 Sk
  (from: 02/25/2004)
320 000 Sk
  (from: 12/28/1998 until: 02/24/2004)
180 000 Sk
  (from: 05/16/1995 until: 12/27/1998)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 04/20/2012
  (from: 06/05/2015)
 Liquidators:
Ing. Milan Kmetony
139
Malčice 072 06
From: 04/20/2012
  (from: 06/30/2017)
 Liquidators:
Ing. Milan Kmetóny
139
Malčice 072 06
From: 04/20/2012
  (from: 06/05/2015 until: 06/29/2017)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje likvidátor samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 06/05/2015)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 9.5.1995 podľa § 105 a nasl. ust. zák. č. 513/91 Zb
  (from: 05/16/1995)
Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 22.1.1998.
  (from: 04/07/1998)
Dodatok č. 2 zo dňa 9.6.1998 k spoločenskej zmluve. Spoločenská zmluva upravená podľa zák. č. 11/98 Zb.
  (from: 12/28/1998)
Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 14.8.2001.
  (from: 12/12/2001)
Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 20.1.2004.
  (from: 02/25/2004)
Okresný súd Košice I uznesením č.k. 31Cbr/37/2008-24 zo dňa 13.3.2009, v spojení s uznesením č.k. 31Cbr/37/2008-35 zo dňa 19.7.2011 zrušil obchodnú spoločnosť MÄSOKOMBINÁT, spol. s r.o., so sídlom Budkovce 072 15, IČO: 31 708 161 a nariadil likvidáciu majetku spoločnosti, za likvidátora spoločnosti menoval Ing. Milana Kmetónyho, bytom Malčice 139, 072 06. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 20.4.2012.
  (from: 06/05/2015)
Date of updating data in databases:  10/27/2021
Date of extract :  10/28/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person