Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  108/T

Business name: 
AGROSTAV a. s.
  (from: 08/27/1992)
Registered seat: 
Štefánikova 714
Senica 905 41
  (from: 07/04/1995)
Štefánikova 714
Senica 905 01
  (from: 08/27/1992 until: 07/03/1995)
Identification number (IČO): 
31 419 623
  (from: 08/27/1992)
Date of entry: 
09/01/1992
  (from: 08/27/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 08/27/1992)
Objects of the company: 
projektová činnosť v investičnej výstavbe
  (from: 08/27/1992)
vykonávanie dopravných stavieb
  (from: 08/27/1992)
vykonávanie inžinierskych stavieb
  (from: 08/27/1992)
vykonávanie priemyselných stavieb
  (from: 08/27/1992)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (from: 08/27/1992)
staviteľ /vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok pre uvedené stavby/
  (from: 08/27/1992)
montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a bleskozvodov
  (from: 08/27/1992)
revízie elektrických zariadení
  (from: 08/27/1992)
projektovanie elektrických zariadení
  (from: 08/27/1992)
vodoinštalatérstvo
  (from: 08/27/1992)
zámočníctvo
  (from: 08/27/1992)
klampiarstvo
  (from: 08/27/1992)
výroba výrobkov z betónu
  (from: 08/27/1992)
výroba drevených obalov a výrobkov z dreva
  (from: 08/27/1992)
údržba a prevádzka hlavných závlahových zariadení
  (from: 08/27/1992)
mechanizačné práce, vykonávané stavebnými mechanizmami
  (from: 08/27/1992)
obchodná činnosť
  (from: 08/27/1992)
cestná motorová doprava-verejná-nákladná
  (from: 08/27/1992)
cestná motorová doprava-verejná-hromadná osobná nepravidelná
  (from: 08/27/1992)
výroba betónovej zmesi
  (from: 07/04/1995)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ a iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/04/1995)
sklenárstvo
  (from: 07/04/1995)
montáž a opravy vyhradených plynových zariadení
  (from: 07/04/1995)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 06/15/2000)
agentúrna činnosť
  (from: 06/15/2000)
organizovanie športových a kultúrnych podujatí
  (from: 06/15/2000)
organizovanie výstav a predajných trhov
  (from: 06/15/2000)
prenájom detských spoločenských hier
  (from: 06/15/2000)
činnosť správcu trhoviska
  (from: 06/15/2000)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 09/17/2002)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (from: 10/15/2004)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 10/15/2004)
prenájom strojov, zariadení a iných hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/15/2004)
poskytovanie služieb spojených s prenájmom bytových a nebytových nehnuteľností
  (from: 10/15/2004)
výkon správy bytového a nebytového fondu
  (from: 10/15/2004)
zabezpečenie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
  (from: 10/15/2004)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 10/15/2004)
organizovanie kurzov a školení v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/15/2004)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 10/15/2004)
výroba tepla, rozvod tepla
  (from: 10/15/2004)
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (from: 08/16/2008)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/21/1997)
Managing board
  (from: 07/04/1995 until: 04/20/1997)
Managing board
  (from: 08/27/1992 until: 07/03/1995)
Ing. Ferdinand Bartal - predseda
Hollého 752
Senica
From: 11/21/2003
  (from: 05/18/2022)
Ing. Pavel Učník - podpredseda
Vinohradnícka 1360/34
Skalica
From: 11/21/2003
  (from: 05/18/2022)
Ing. Ľubomír Štefánik - podpredseda
Meňhartka 2079/28
Skalica
From: 11/21/2003
  (from: 05/18/2022)
Ing. Ferdinand Bartal - predseda
Hollého 752
Senica
  (from: 07/26/1996 until: 08/23/1998)
Ing. Ferdinand Bartal - predseda
Hollého 752
Senica
  (from: 08/24/1998 until: 10/14/2004)
Ing. Miloš Beťko - 2. podpredseda
Sotiná 1350
Senica
  (from: 08/27/1992 until: 07/03/1995)
Ing. Miloš Beťko - člen
Sotiná 1350
Senica
  (from: 07/26/1996 until: 08/23/1998)
Ing. Miloš Beťko - podpredseda
Sotiná 1350
Senica
  (from: 07/04/1995 until: 07/25/1996)
Ing. Igor Hanzalík - člen
Školská 21
Skalica
  (from: 08/27/1992 until: 07/03/1995)
Ing. Juraj Koba - člen
634
Sobotište
  (from: 08/27/1992 until: 07/03/1995)
Milan Kubečka - člen
časť Turá Lúka 31
Myjava
  (from: 07/26/1996 until: 08/23/1998)
Milan Kubečka - predseda
Turá Lúka 31
Myjava
  (from: 08/27/1992 until: 07/25/1996)
Ing. Dušan Mareček - 1. podpredseda
L.Svobodu 25
Skalica
  (from: 07/26/1996 until: 08/23/1998)
Ing. Ján Masár - člen
381
Cerová
  (from: 07/04/1995 until: 07/25/1996)
Ing. Jozef Ochránek - 1. podpredseda
Hollého 753
Senica
  (from: 08/27/1992 until: 07/03/1995)
Ing. Martin Plačko - člen
13
Košariská
  (from: 08/27/1992 until: 07/25/1996)
Ing. Ľubomír Štefánik - 3 podpredseda
Záhradná 2001/7
Skalica
  (from: 07/26/1996 until: 11/04/1997)
Ing. Ľubomír Štefánik - 3 podpredseda
Záhradná 2001/7
Skalica
  (from: 11/05/1997 until: 08/23/1998)
Ing. Ľubomír Štefánik - podpredseda
Meňhartka 2079/28
Skalica
  (from: 08/24/1998 until: 10/14/2004)
Ing. Pavel Učník - 2 podpredseda
Pelíškova 20
Skalica
  (from: 07/26/1996 until: 08/23/1998)
Ing. Pavel Učník - podpredseda
Vinohradnícka 1360/34
Skalica
  (from: 08/24/1998 until: 10/14/2004)
Jozef Vašečka - člen
82
Prietržka
  (from: 07/04/1995 until: 07/25/1996)
Ing. Ladislav Vlčej - člen
Záhradná 12
Skalica
  (from: 07/04/1995 until: 07/25/1996)
Ing. Ladislav Vlčej - člen
Záhradná 12
Skalica
  (from: 07/26/1996 until: 08/23/1998)
Jozef Žilinek - člen
Hollého 741
Senica
  (from: 08/27/1992 until: 07/25/1996)
Ing. Ferdinand Bartal - predseda
Hollého 752
Senica
From: 11/21/2003
  (from: 10/15/2004 until: 05/17/2022)
Ing. Pavel Učník - podpredseda
Vinohradnícka 1360/34
Skalica
From: 11/21/2003
  (from: 10/15/2004 until: 05/17/2022)
Ing. Ľubomír Štefánik - podpredseda
Meňhartka 2079/28
Skalica
From: 11/21/2003
  (from: 10/15/2004 until: 05/17/2022)
Acting in the name of the company: 
Konať a podpisovť za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení iba predseda a podpredsedovia predstavenstva, a to každý samostatne. Ak je v spoločnosti obsadená funkcia riaditeľa spoločnosti, koná riaditeľ v rozsahu, ktorý mu zverilo predstavenstvo podľa generálnej plnej moci. Ak je v spoločnosti ustanovený prokurista, koná a podpisuje za spoločnosť v rozsahu a spôsobom vyplývajúcim za všeobecne záväzných predpisov.
  (from: 04/21/1997)
Menom spoločnosti konajú samostatne všetci členovia predstavenstva a riaditeľ spoločnosti. Riaditeľomspoločnosti je Ing. Ferdinand Bartal, bytom Senica, Hollého 752.
  (from: 07/04/1995 until: 04/20/1997)
Kubečka Milan, bytom Turá Lúka 31 Ing. Ochránek Jozef, bytom Senica, Hollého753 Ing. Hanzalík Igor,bytom Skalica, Školská 21 Ing. Koba Juraj, bytom Sobotište 634 Ing. Beťko Miloš, bytom Senica, Sotiná1350 Žilinek Jozef, bytom Senica, Hollého 741 Ing. Plačko Martin, bytom Košariská 13
  (from: 08/27/1992 until: 07/03/1995)
Procuration: 
Ing. Pavol Bordáč
ul. L. Svobodu 2642/33
Malacky
  (from: 08/27/1992 until: 01/30/1994)
Ing. Pavol Učník
Pelíškova 20
Skalica
  (from: 01/31/1994 until: 07/25/1996)
Capital: 
2 068 379,472881 EUR Paid up: 2 068 379,472881 EUR
  (from: 09/08/2009)
62 312 000 Sk Paid up: 62 312 000 Sk
  (from: 10/15/2004 until: 09/07/2009)
62 312 000 Kčs
  (from: 08/27/1992 until: 10/14/2004)
Shares: 
Number of shares: 6230
Form: akcie na meno
Nominal value: 331,939189 EUR
  (from: 09/08/2009)
Number of shares: 6230
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 08/27/1992 until: 09/07/2009)
Supervisory board: 
Ing. Ferdinand Bartal ml.
Hollého 752
Senica 905 01
From: 07/08/2010
  (from: 08/12/2010)
Ing. Michal Učník
Clementisa 1176
Skalica 909 01
From: 07/08/2010
  (from: 08/12/2010)
Ing. Lukáš Štefánik
Meňhartka 2079
Skalica 909 01
From: 07/08/2010
  (from: 08/12/2010)
Ing. Miroslav Benka
Továrenská 1296
Kúty
  (from: 08/27/1992 until: 07/03/1995)
Ing. Ladislav Čačko
Družstevná 588
Brezová pod Bradlom
  (from: 08/27/1992 until: 07/03/1995)
Jozef Chrenka
208
Popudinské Močidľany
  (from: 07/04/1995 until: 07/25/1996)
Milan Kubečka
časť Turá Lúka 31
Myjava
  (from: 08/24/1998 until: 10/14/2004)
Pavol Macek
Jasmínová 1260
Senica
  (from: 07/26/1996 until: 10/14/2004)
Ing. Ján Michálek
Mudrochova 1356
Senica
  (from: 08/27/1992 until: 07/03/1995)
Ferdinand Samek
Štefánikova 725/8
Senica
  (from: 07/04/1995 until: 07/25/1996)
Ing. Jozef Siragi
121
Smrdáky
  (from: 07/04/1995 until: 07/25/1996)
Pavol Macek
Jasmínová 1260
Senica
From: 11/21/2003 Until: 07/08/2010
  (from: 08/12/2010 until: 08/11/2010)
Milan Kubečka
časť Turá Lúka 31
Myjava
From: 11/21/2003 Until: 07/08/2010
  (from: 08/12/2010 until: 08/11/2010)
Ing. Miloš Beťko
Sotiná 1350
Senica
Until: 07/08/2010
  (from: 08/12/2010 until: 08/11/2010)
Pavol Macek
Jasmínová 1260
Senica
From: 11/21/2003
  (from: 10/15/2004 until: 08/11/2010)
Milan Kubečka
časť Turá Lúka 31
Myjava
From: 11/21/2003
  (from: 10/15/2004 until: 08/11/2010)
Ing. Miloš Beťko
Sotiná 1350
Senica
  (from: 08/24/1998 until: 08/11/2010)
Ing. František Javor
14
Veletiny
Česká republika
  (from: 07/26/1996 until: 08/23/1998)
Pavel Kratochvíl
848
Uherský Ostroh
Česká republika
  (from: 07/26/1996 until: 08/23/1998)
Other legal facts: 
Na valnom zhromaždení spoločnosti boli dňa 04.05.1995 zmenené stanovy spoločnosti zo dňa 02.06.1992. Stary spis: Sa 343
  (from: 07/04/1995)
Na valnom zhromaždení bola dňa 26.04.1996 schválená zmena stanov spoločnosti. Stary spis: Sa 343
  (from: 07/26/1996)
Date of updating data in databases:  02/06/2023
Date of extract :  02/08/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person