Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  6259/V

Business name: 
GALLY SUSPENSION s.r.o.
  (from: 05/24/1995 until: 11/14/2005)
Registered seat: 
Zimná dolina 125
Rudňany
  (from: 05/24/1995 until: 11/14/2005)
Identification number (IČO): 
31 708 447
  (from: 05/24/1995)
Date of entry: 
05/24/1995
  (from: 05/24/1995)
Person dissolved from: 
11. 10. 2005
  (from: 11/15/2005)
Date of deletion: 
11/15/2005
  (from: 11/15/2005)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 11/15/2005)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/24/1995)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 06/22/1999 until: 11/14/2005)
Other legal facts: 
Na základe §8a zák.č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri p o v o ľ u j e výmaz z obchodného registra zapísanej osoby: Obchodné meno: GALLY SUSPENSION s.r.o. Sídlo: Zimná dolina 125, Rudňany IČO: 31 708 447 a všetkých údajov, ktoré sú o tejto osobe zapísané v obchodnom registri ku dňu jej výmazu z obchodného registra. Krajský súd v Košiciach uznesením 6K 71/04 zo dňa 13.9.2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11.10.2005, návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka pre nedostatok majetku zamieta.
  (from: 11/15/2005)
Date of updating data in databases:  05/17/2024
Date of extract :  05/20/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person