Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  6259/V

Business name: 
GALLY SUSPENSION s.r.o.
  (from: 05/24/1995 until: 11/14/2005)
Registered seat: 
Zimná dolina 125
Rudňany
  (from: 05/24/1995 until: 11/14/2005)
Identification number (IČO): 
31 708 447
  (from: 05/24/1995)
Date of entry: 
05/24/1995
  (from: 05/24/1995)
Person dissolved from: 
11. 10. 2005
  (from: 11/15/2005)
Date of deletion: 
11/15/2005
  (from: 11/15/2005)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 11/15/2005)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/24/1995)
Objects of the company: 
kúpa tovaru zo účelom jeho predaja a sprostredkovanie obchodu v rozsahu drobného tovaru, domácich a športových potrieb, odevov a obuvi
  (from: 05/24/1995 until: 11/14/2005)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti cyklistiky, rekreácie a športu
  (from: 05/24/1995 until: 11/14/2005)
vývoj, výroba a montáž bicyklových dielov, bicyklov, športových potrieb a športového náradia
  (from: 05/24/1995 until: 11/14/2005)
Partners: 
Otto Gally
Oberauerstr. 4
Farchant 824 90
Nemecko
  (from: 05/24/1995 until: 06/21/1999)
Otto Gally
Oberauerstr. 4
Farchant 824 90
Nemecko
  (from: 06/22/1999 until: 11/14/2005)
Contribution of each member: 
Otto Gally
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 05/24/1995 until: 06/21/1999)
Otto Gally
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 06/22/1999 until: 11/14/2005)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 06/22/1999 until: 11/14/2005)
konatelia
  (from: 04/15/1997 until: 06/21/1999)
Individual managing director
  (from: 05/24/1995 until: 04/14/1997)
Dušan Jurdík
Dr. Alexandra 169/13
Kežmarok
  (from: 04/15/1997 until: 06/21/1999)
Rudolf Kozák
Školská 15
Markušovce 053 21
  (from: 05/24/1995 until: 04/14/1997)
Otto Gally
č. 125
Rudňany
  (from: 04/15/1997 until: 11/14/2005)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 06/22/1999 until: 11/14/2005)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti podpisujú a za spoločnosť konajú konatelia každý samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 04/15/1997 until: 06/21/1999)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ sám, a to tak, že k tlačenému alebo písanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 05/24/1995 until: 04/14/1997)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 06/22/1999 until: 11/14/2005)
100 000 Sk
  (from: 05/24/1995 until: 06/21/1999)
Other legal facts: 
Na základe §8a zák.č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri p o v o ľ u j e výmaz z obchodného registra zapísanej osoby: Obchodné meno: GALLY SUSPENSION s.r.o. Sídlo: Zimná dolina 125, Rudňany IČO: 31 708 447 a všetkých údajov, ktoré sú o tejto osobe zapísané v obchodnom registri ku dňu jej výmazu z obchodného registra. Krajský súd v Košiciach uznesením 6K 71/04 zo dňa 13.9.2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11.10.2005, návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka pre nedostatok majetku zamieta.
  (from: 11/15/2005)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou spísanou vo forme notárskej zápisnice č. N 113/95, Nz 113/95 zo dňa 17.3.1995. Zahraničný kapitál: 100% - Nemecko
  (from: 05/24/1995 until: 11/14/2005)
Dodatok k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 5/97 a Nz 5/97 zo dňa 7.1.1997.
  (from: 04/15/1997 until: 11/14/2005)
Dodatok k zakladateľskej listine formou notárskej zápisnice č. N 25/99, Nz 25/99 zo dňa 4.2.1999 upravený podľa zák. č. 11/98 Z.z.
  (from: 06/22/1999 until: 11/14/2005)
Date of updating data in databases:  05/17/2024
Date of extract :  05/20/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person