Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  8273/B

Business name: 
S.B.S. KÄLTE, s.r.o. v likvidácii
  (from: 09/22/1999 until: 11/17/2004)
S.B.S. KÄLTE, s.r.o.
  (from: 01/19/1995 until: 09/21/1999)
Registered seat: 
Pekná cesta 17
Bratislava 834 07
  (from: 01/19/1995 until: 11/17/2004)
Identification number (IČO): 
31 387 730
  (from: 01/19/1995)
Date of entry: 
01/19/1995
  (from: 01/19/1995)
Date of deletion: 
11/18/2004
  (from: 11/18/2004)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/19/1995)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
  (from: 01/19/1995 until: 11/17/2004)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 01/19/1995 until: 11/17/2004)
sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov a nehnuteľností, výkonu služieb
  (from: 01/19/1995 until: 11/17/2004)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 01/19/1995 until: 11/17/2004)
sprostredkovanie prenájmu nehnuteľností
  (from: 01/14/1997 until: 11/17/2004)
špedičná činnosť s výnimkou dopravy
  (from: 01/14/1997 until: 11/17/2004)
colná deklarácia
  (from: 01/14/1997 until: 11/17/2004)
prenájom tovarov
  (from: 01/14/1997 until: 11/17/2004)
Partners: 
Róbert Baxa
598
Budmerice
Slovak Republic
  (from: 01/19/1995 until: 01/13/1997)
Herbert Polák
Cígeľská 12
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 01/14/1997 until: 02/07/1999)
Marián Šafárik
Geľnická 6
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 09/22/1999 until: 11/17/2004)
Marián Šafárik
Geľnická 6
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 02/08/1999 until: 09/21/1999)
Marián Šafárik
Geľnická 6
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 01/19/1995 until: 02/07/1999)
Mgr. Ingrid Šafáriková
Geľnická 6
Bratislava 831 06
Slovak Republic
  (from: 02/08/1999 until: 09/21/1999)
Ing. Herbert Spath
Lehenstrasse 21
1228 Wien
Rakúsko
residence in the Slovak Republic :
Hanácka 1491/7
Bratislava
  (from: 02/08/1999 until: 11/17/2004)
Ing. Herbert Spath
Lehenstrasse 21
1228 Wien
Rakúsko
residence in the Slovak Republic :
Hanácka 1491/7
Bratislava
  (from: 06/05/1995 until: 02/07/1999)
Ing. Herbert Spath
Lehenstrasse 21
1228 Wien
Rakúsko
  (from: 01/19/1995 until: 06/04/1995)
Contribution of each member: 
Marián Šafárik
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 01/19/1995 until: 02/07/1999)
Ing. Herbert Spath
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 01/19/1995 until: 06/04/1995)
Róbert Baxa
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 01/19/1995 until: 01/13/1997)
Ing. Herbert Spath
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 06/05/1995 until: 02/07/1999)
Herbert Polák
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 01/14/1997 until: 02/07/1999)
Marián Šafárik
Amount of investment: 80 000 Sk Paid up: 80 000 Sk
  (from: 02/08/1999 until: 09/21/1999)
Ing. Herbert Spath
Amount of investment: 80 000 Sk Paid up: 80 000 Sk
  (from: 02/08/1999 until: 11/17/2004)
Mgr. Ingrid Šafáriková
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 02/08/1999 until: 09/21/1999)
Marián Šafárik
Amount of investment: 120 000 Sk Paid up: 120 000 Sk
  (from: 09/22/1999 until: 11/17/2004)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 09/22/1999 until: 11/17/2004)
Individual managing director
  (from: 01/19/1995 until: 09/21/1999)
Marián Šafárik
Geľnická 6
Bratislava
  (from: 01/19/1995 until: 11/17/2004)
Ing. Ján Wiedermann - likvidátor
Mozartova 21
Bratislava 811 02
  (from: 09/22/1999 until: 11/17/2004)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a podpisuje likvidátor v súlade s § 72 ods. 1 Zák.č. 513/91 Zb.
  (from: 09/22/1999 until: 11/17/2004)
V mene spoločnosti koná konateľ.
  (from: 01/19/1995 until: 09/21/1999)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 02/08/1999 until: 11/17/2004)
100 000 Sk
  (from: 01/19/1995 until: 02/07/1999)
Other legal facts: 
v y m a z u j e s a : Obchodná spoločnosť S.B.S. KALTE, s.r.o. v likvidácii, Pekná cesta 17, 834 07 Bratislava, IČO: 31 387 730 zapísaná v odd. Sro vo vložke č. 8273/B sa dňom 18.11.2004 vymazuje z obchodného registra na základe uznesenia Krajského súdu v Bratilsave č.k. 8K 3298/99-57 zo dňa 27.12.2001, právolatné dňa 31.01.2002 s poukazom na ust. § 68 ods. 1,2,3 písm. d), 4 Obchodného zákonníka.
  (from: 11/18/2004)
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 9.12.1994 v zmysle §§ 57, 105 a nasl. Z.č. 513/1991 Zb. Starý spis: S.r.o. 15125
  (from: 01/19/1995 until: 11/17/2004)
Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia konaného dňa 16.2.1995. Dodatok č. l k spoločenskej zmluve zo dňa 24.4.1995. Starý spis: S.r.o. 15125
  (from: 06/05/1995 until: 11/17/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 5.9.1996, na ktorom bol odsúhlasený prevod obchodného podielu. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 11.9.1996. Starý spis: S.r.o. 15125
  (from: 01/14/1997 until: 11/17/2004)
Prevod obchodného podielu odsúhlasený na valnom zhromaždení dňa 18.7.1999 na ktorom bolo odsúhlasené zrušenie spoločnosti a jej vstup do likvidácie dňa 1.4.1999. Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 18.3.1999.
  (from: 09/22/1999 until: 11/17/2004)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 8K 298/99-46 zo dňa 22.10.2001 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka S.B.S. KÄLTE, s.r.o. v likvidácii, Pekná cesta 17, 834 07 Bratislava, IČO: 31 387 730. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Ján Gajniak, advokát, Seberíniho 1, Bratislava.
  (from: 11/14/2001 until: 11/17/2004)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 8K 298/99-57 zo dňa 27.12.2001 bol zrušený konkurz, vyhlásený uznesením č.k. 8K 298/99-46 zo dňa 22.10.2001 na majetok S.B.S. KÄLTE, s.r.o. v likvidácii, Pekná cesta 17, Bratislava, IČO: 31 387 730. Súd zbavuje JUDr. Jána Gajniaka, advokáta, funkcie správcu konkurznej podstaty.
  (from: 01/14/2002 until: 11/17/2004)
Date of updating data in databases:  11/29/2023
Date of extract :  11/30/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person