Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  706/S

Business name: 
C2 PLUS akciová spoločnosť „v likvidácii“
  (from: 04/09/2014)
Registered seat: 
Lazovná 16
Banská Bystrica 974 01
  (from: 02/25/2005)
Identification number (IČO): 
36 056 049
  (from: 09/02/2002)
Date of entry: 
09/05/2002
  (from: 09/02/2002)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 09/02/2002)
Objects of the company: 
sprostredkovania predaja a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť.)
  (from: 09/02/2002)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/02/2002)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/02/2002)
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/02/2002)
sprostredkovanie kúpy a predaja hnuteľných vecí
  (from: 09/02/2002)
poskytovanie lízingových služieb
  (from: 09/02/2002)
faktoring a forfaiting
  (from: 09/02/2002)
vykonávanie dražieb mimo výkon súdnych rozhodnutí
  (from: 09/02/2002)
akvizičná činnosť
  (from: 09/02/2002)
prenájom nehnuteľných vecí
  (from: 09/02/2002)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 09/02/2002)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 02/06/2004)
poskytovanie pôžičiek nebankovým spôsobom z vlastných zdrojov
  (from: 02/06/2004)
Management body: 
Managing board
  (from: 02/06/2004)
Robert Munka - predseda
Matuškova 133/21
Vlkanová
From: 09/05/2002
  (from: 09/02/2002)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva. Za spoločnosť koná tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 02/06/2004)
Capital: 
33 193,9189 EUR Paid up: 33 193,9189 EUR
  (from: 01/09/2010)
Shares: 
Number of shares: 100
Type: kmeňové
Form: listinné
Nominal value: 331,939189 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Na prevod akcií sa vyžaduje súhlas valného zhromaždenia.
  (from: 01/09/2010)
Supervisory board: 
Róbert Faltáni - člen
Dolná 17
Selce
From: 09/05/2002
  (from: 09/02/2002)
Anna Munková - predseda
Matuškova 133/21
Vlkanová
From: 09/30/2003
  (from: 02/06/2004)
Ervín Recska - člen
Damjanichova ul. 222/12
Komárno
From: 09/30/2003
  (from: 02/06/2004)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 09/26/2013
  (from: 04/09/2014)
 Liquidators:
Róbert Munka
Matuškova 133/21
Vlkanová 976 31
From: 09/26/2013
  (from: 06/29/2017)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje likvidátor samostatne.
  (from: 04/09/2014)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľov v zmysle ustanovenia § 172 a nasl. Obch. zák. tak, ako je to uvedené v NZ č. 540/2002 napísanej v kancelárii Mgr. Zory Belkovej, notárky, Banská Bystrica, Skuteckého 16 a schválením stanov. Forma akcií: na meno
  (from: 09/02/2002)
. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 30.09.2003 prijalo nové znenie stanov spoločnosti.
  (from: 02/06/2004)
Date of updating data in databases:  05/19/2022
Date of extract :  05/22/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person