Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  110/T

Business name: 
MRAZIARNE a.s. Sládkovičovo
  (from: 04/23/1992)
Registered seat: 
Košútska 1342
Sládkovičovo 925 21
  (from: 04/23/1992)
Identification number (IČO): 
31 411 622
  (from: 04/23/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/23/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/23/1992)
Objects of the company: 
nákup, predaj a sprostredkovaniepredaja mrazených výrobkov z ovocia, zeleniny, kuchynských polotovarov, syrov, mliečnych krémov, tukov, mrazených rýb, morských zvierat a výrobkov z nich. Spracovanie poľnohospodárskych produktov.
  (from: 12/07/2011)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (from: 12/07/2011)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 12/07/2011)
prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá slúžiacich na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľností
  (from: 07/18/2008)
poskytovanie služieb mechanizmami
  (from: 07/18/2008)
skladovanie a zmrazovanie
  (from: 12/07/2011)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/07/2011)
medzinárdoná nákladná cestná doprava
  (from: 12/07/2011)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 12/07/2011)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 12/07/2011)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/23/1992)
Ing. František Zvrškovec - Chairman of the Board of Directors
Slovanské nábrežie 1090/42
Bratislava - mestská časť Devín 841 10
From: 06/23/2022
  (from: 10/28/2022)
Mgr. Ivana Vavríková - Member of the Board of Directors
Košútska 1494/8
Sládkovičovo 925 21
From: 06/23/2022
  (from: 10/28/2022)
MVDr. Otto Galis - Member of the Board of Directors
Tomášikova 31
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
From: 06/23/2022
  (from: 09/20/2022)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti je oprávnené konať vo všetkých veciach predstavenstvo. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 10/28/2022)
Capital: 
2 745 185 EUR Paid up: 2 745 185 EUR
  (from: 09/09/2020)
Shares: 
Number of shares: 117815
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 7 EUR
  (from: 09/09/2020)
Number of shares: 840
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 697 EUR
  (from: 09/09/2020)
Number of shares: 445
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 3 000 EUR
  (from: 09/09/2020)
Supervisory board: 
Ing. Alica Dostálová
Panská 240/6
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01
From: 06/23/2022
  (from: 09/20/2022)
Jaroslava Dömötörová
J. Jesenského 2059/2
Senec 903 01
From: 06/23/2022
  (from: 10/28/2022)
Ing. Martin Zvrškovec
Mínešská 1452/16
Bratislava - mestská časť Rusovce 851 10
From: 06/23/2022
  (from: 10/28/2022)
Other legal facts: 
Zmeny boli vykonané na základe rozhodnu- tia valného zhromaždenia konaného dňa 9. 6. 1993, na ktorom bola schválená zmena stanov. Na základe rozhodnutia predstavenstva spol čnosti MRAZIARNE a.s. Sládkovičovo zo dňa 15. 10. 1993 podala spoločnosť MRAZIARNE a.s. Sládkovičovo, ako dlžník, dňa 18. 10. 1993 návrh na dohodovacie konanie v súlade ust. § 4 a zák. č. 328/91 Zb. v znení zák. č. 122/93 Zb., ktorým sa mení a dopľňa zákon č. 328/91 Zb. o konkurze a vyrovaní. Dohadovanie medzi dlžníkom a ve- riteľmi začalo 25. 10. 1993. V zmysle ust. § 4 a cit. zák. sa dňa25. 0. 1993 ustkutočnila schôdza veriteľov ktorej priebeh bol osvedčený nátárskou zápis- nicou, na ktorej bola zvolená rada veriteľov v zložení: 1. Investičná a rozvojová banka a.s. - Ing. Andrej Kvídl, podpredseda 2. Záhradkárske služby s.r.o. Dunajská Streda - Ing. Rudolf Šándor 3. Sereďský mäsový priemysel a.s. Sereď Ing. Tomáš Egri 4. MILEX Schärdinger Slovakia a.s. Bratislava - Ing. Ján Petrovič 5. Mraziarne a.s. Žilina - Antónia Labudová, predseda 6. PALMA - TUMUS a.s. Bratislava - Ing. Štefan Buzinkai 7. Ovocinársky štátny podnik Podolie - Ing. Pavol Dolník Stary spis: Sa 349
  (from: 12/20/1993)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 21.3.1996. Stary spis: Sa 349
  (from: 07/10/1996)
Rozhodnutím Krajského súdu v Bratislave č.k. Z-2-3K 163/93-70 zo dňa 22.06.1998 súd konanie zastavil podľa § 4 g ods. 2 zákona č. 328/91 Zb. o konkurze a vyrovnaní. Súd konštatoval, že projekt ozdravenia bol splnený a rada veriteľov rešpektovala zákonné ustanovenia a pokyny súdu.
  (from: 08/24/1998)
Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí VZ dňa 24.04.1998, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č.N 72/98, Nz 113/98.
  (from: 10/15/1998)
Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí VZ dňa 30.11.1999, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 296/99, Nz 286/99.
  (from: 12/20/1999)
Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí VZ dňa 19.05.2000, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 62/00, Nz 82/00.
  (from: 10/10/2000)
Nové úplné znenie stanov schválené na zasadnutí VZ dňa 24.05.2002, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 150/02, Nz 142/02.
  (from: 12/05/2002)
Zmena stanov schválená dňa 29.6.2020, priebeh bol osvedčený NZ 17558/2020, NCRls 17885/2020
  (from: 09/09/2020)
Date of updating data in databases:  03/01/2024
Date of extract :  03/04/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person