Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  14061/R

Business name: 
DELMAN INVEST, s.r.o.
  (from: 11/02/1999)
Registered seat: 
Štúrova 40
Považská Bystrica 017 01
  (from: 04/13/2021)
Centrum 27/32
Považská Bystrica 017 01
  (from: 07/21/2003 until: 04/12/2021)
Kragujevská 4
Žilina 010 01
  (from: 11/02/1999 until: 07/20/2003)
Identification number (IČO): 
36 388 599
  (from: 11/02/1999)
Date of entry: 
11/02/1999
  (from: 11/02/1999)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/02/1999)
Objects of the company: 
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 11/02/1999)
obchodná činnosť v plnom rozsahu mimo koncesovaných živností
  (from: 11/02/1999)
správa nehnuteľností na základe honoráru
  (from: 11/02/1999)
reklamná činnosť
  (from: 11/02/1999)
podnikateľské poradenstvo v predmete podnikania
  (from: 11/02/1999)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 06/29/2017)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 06/29/2017)
poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
  (from: 06/29/2017)
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (from: 03/15/2019)
kovoobrábanie
  (from: 03/17/2020)
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  (from: 04/13/2021)
výroba potravinárskych výrobkov
  (from: 04/13/2021)
opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
  (from: 04/13/2021)
výroba bižutérie a suvenírov
  (from: 04/13/2021)
výroba hračiek a hier
  (from: 04/13/2021)
výroba metiel, kief a maliarskeho náradia
  (from: 04/13/2021)
výroba sviečok a tieniacej techniky
  (from: 04/13/2021)
diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov
  (from: 04/13/2021)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 04/13/2021)
skladovanie a pomocné činnosti v doprave
  (from: 04/13/2021)
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
  (from: 04/13/2021)
prevádzkovanie výdajne stravy
  (from: 04/13/2021)
služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok
  (from: 04/13/2021)
počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 04/13/2021)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 04/13/2021)
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (from: 04/13/2021)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 04/13/2021)
výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
  (from: 04/13/2021)
služby požičovní
  (from: 04/13/2021)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 04/13/2021)
informačná činnosť
  (from: 04/13/2021)
čistiace a upratovacie služby
  (from: 04/13/2021)
administratívne služby
  (from: 04/13/2021)
Partners: 
PhDr. František Halmeš
Dedovec 1081/107
Považská Bystrica 017 01
Slovak Republic
  (from: 04/13/2021)
PhDr. František Halmeš
Dedovec 1081/1
Považská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 07/21/2003 until: 04/12/2021)
Róbert Kukučka
Rozkvet 2015/37
Považská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 01/04/2002 until: 07/20/2003)
Ing. František Martaus
Rozkvet 2061/129
Považská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 01/04/2002 until: 07/20/2003)
Ing. Vladimír Matuščin
Rastislavova 1167/5
Púchov
Slovak Republic
  (from: 11/23/1999 until: 10/04/2000)
Ing. Vladimír Matuščin
Rastislavova 1167/5
Púchov
Slovak Republic
  (from: 11/02/1999 until: 11/22/1999)
Marian Papík
Tulská 2980/29
Žilina
Slovak Republic
  (from: 11/02/1999 until: 11/22/1999)
Vladimír Papík
Lichardova 15
Žilina
Slovak Republic
  (from: 11/02/1999 until: 11/22/1999)
Štefan Zelenák
596
Brvnište
Slovak Republic
  (from: 10/05/2000 until: 01/03/2002)
Contribution of each member: 
PhDr. František Halmeš
( peňažný vklad )
  (from: 06/29/2017 until: 04/12/2021)
PhDr. František Halmeš
Amount of investment: 6 640 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 6 640 EUR
  (from: 04/13/2021)
Marian Papík
Amount of investment: 70 000 Sk Paid up: 70 000 Sk
  (from: 11/02/1999 until: 11/22/1999)
Ing. Vladimír Matuščin
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 11/02/1999 until: 11/22/1999)
Vladimír Papík
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 11/02/1999 until: 11/22/1999)
Ing. Vladimír Matuščin
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 11/23/1999 until: 10/04/2000)
Štefan Zelenák
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 10/05/2000 until: 01/03/2002)
Ing. František Martaus
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 01/04/2002 until: 07/20/2003)
Róbert Kukučka
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 01/04/2002 until: 07/20/2003)
PhDr. František Halmeš
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 07/21/2003 until: 02/11/2010)
PhDr. František Halmeš
Amount of investment: 6 638,78 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 6 638,78 EUR
  (from: 02/12/2010 until: 06/28/2017)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 07/21/2003)
konatelia
  (from: 01/04/2002 until: 07/20/2003)
Individual managing director
  (from: 10/05/2000 until: 01/03/2002)
konatelia
  (from: 11/02/1999 until: 10/04/2000)
Martin Pavlík
Dedovec 1043/69
Považská Bystrica 017 01
From: 03/13/2019
  (from: 04/13/2021)
PhDr. František Halmeš
Dedovec 1081/1
Považská Bystrica
From: 05/28/2003 Until: 08/10/2003
  (from: 07/21/2003 until: 12/14/2003)
Róbert Kukučka
Rozkvet 2015/37
Považská Bystrica
Until: 05/28/2003
  (from: 01/04/2002 until: 07/20/2003)
Ing. František Martaus
Rozkvet 2061/129
Považská Bystrica
Until: 05/28/2003
  (from: 01/04/2002 until: 07/20/2003)
Ing. Vladimír Matuščin
Rastislavova 1167/5
Púchov
  (from: 11/02/1999 until: 10/04/2000)
Ing. Miloš Michalec
Milochov 103
Považská Bystrica 017 06
From: 06/23/2017
  (from: 06/29/2017 until: 03/14/2019)
Ing. Miloš Michalec
Milochov 103
Považská Bystrica 017 06
From: 06/23/2017 Until: 03/13/2019
  (from: 03/15/2019 until: 03/14/2019)
Marian Papík
Tulská 2980/29
Žilina
  (from: 11/02/1999 until: 11/22/1999)
Martin Pavlík
Dedovec 1039/65
Považská Bystrica 017 01
From: 03/13/2019
  (from: 03/15/2019 until: 04/12/2021)
Mgr. Martin Pavlík
179
Považské Podhradie 017 04
From: 08/10/2003
  (from: 12/15/2003 until: 06/28/2017)
Mgr. Martin Pavlík
179
Považské Podhradie 017 04
From: 08/10/2003 Until: 06/23/2017
  (from: 06/29/2017 until: 06/28/2017)
Štefan Zelenák
596
Brvnište
  (from: 10/05/2000 until: 01/03/2002)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 07/21/2003)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia spoločne.
  (from: 01/04/2002 until: 07/20/2003)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 10/05/2000 until: 01/03/2002)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 11/02/1999 until: 10/04/2000)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 06/29/2017)
6 638,78 EUR Paid up: 6 638,78 EUR
  (from: 02/12/2010 until: 06/28/2017)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 07/21/2003 until: 02/11/2010)
200 000 Sk
  (from: 11/02/1999 until: 07/20/2003)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spo- ločenskou zmluvou zo dňa 21.9. 1999, podľa §105 a nasl. Zák.č. 513/91 Zb.
  (from: 11/02/1999)
Valné zhromaždenie konané dňa 8.11. 1999 schválilo prevod obchodných podielov a dodatok k spoločenskej zmluve.
  (from: 11/23/1999)
Na valnom zhromaždení dňa 14.3.2000 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.
  (from: 10/05/2000)
Na valnom zhromaždení dňa 1.6.2001 bol schválený dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve.
  (from: 01/04/2002)
Na valnom zhromaždení dňa 28.5.2003 bol schválený dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve.
  (from: 07/21/2003)
Valné zhromaždenie dňa 10.8.2003 schválilo zmenu konateľa spoločnosti.
  (from: 12/15/2003)
Date of updating data in databases:  09/23/2021
Date of extract :  09/24/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person