Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  7820/S

Business name: 
BISS s.r.o.
  (from: 07/11/2002)
Registered seat: 
ŠLN 5
Brezno 977 01
  (from: 05/11/2012)
Zvolenská cesta 20
Banská Bystrica 974 01
  (from: 07/11/2002 until: 05/10/2012)
Identification number (IČO): 
36 055 344
  (from: 07/11/2002)
Date of entry: 
07/11/2002
  (from: 07/11/2002)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/11/2002)
Objects of the company: 
stolárske práce
  (from: 07/11/2002)
výroba nábytku
  (from: 07/11/2002)
obstarávanie stavebných prác a dodávok oprávnenej organizácie
  (from: 07/11/2002)
zabezpečovanie vyjadrení, rozhodnutí a ostatných podkladov pre vydanie územných rozhodnutí a stavebných povolení
  (from: 07/11/2002)
rozpočtové práce a kalkulácia stavieb
  (from: 07/11/2002)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 07/11/2002)
prenájom nehnuteľností
  (from: 07/11/2002)
upratovacie práce
  (from: 07/11/2002)
poskytovanie úverov z vlastných zdrojov z nevkladových prostriedkov
  (from: 07/11/2002)
faktoring
  (from: 07/11/2002)
forfaiting
  (from: 07/11/2002)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/11/2002)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/11/2002)
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/11/2002)
uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
  (from: 07/11/2002 until: 10/08/2004)
pohrebná služba vrátane prepravy zosnulých
  (from: 07/11/2002 until: 10/08/2004)
Partners: 
Marcel Kizek
Černákova 10
Brezno 977 01
Slovak Republic
  (from: 05/19/2022)
Ján Koreň
Laurínska 44
Badín
Slovak Republic
  (from: 07/11/2002 until: 01/25/2004)
Ing. Ján Kvasna
Rakytovská cesta 92
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 01/26/2004 until: 05/10/2012)
Ing. Ján Kvasna
Rakytovská cesta 92
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 07/11/2002 until: 01/25/2004)
Marcel Kizek
Černákova 10
Brezno 977 01
Slovak Republic
  (from: 05/11/2012 until: 05/18/2022)
Contribution of each member: 
Marcel Kizek
  (from: 02/01/2013 until: 05/18/2022)
Marcel Kizek
Amount of investment: 39 834 EUR Paid up: 39 834 EUR
  (from: 05/19/2022)
Ján Koreň
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 07/11/2002 until: 01/25/2004)
Ing. Ján Kvasna
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 07/11/2002 until: 01/25/2004)
Ing. Ján Kvasna
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 01/26/2004 until: 01/07/2010)
Ing. Ján Kvasna
Amount of investment: 6 638,783775 EUR Paid up: 6 638,783775 EUR
  (from: 01/08/2010 until: 05/10/2012)
Marcel Kizek
Amount of investment: 6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 05/11/2012 until: 01/31/2013)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 01/26/2004)
konatelia
  (from: 07/11/2002 until: 01/25/2004)
Marcel Kizek
Černákova 10
Brezno 977 01
From: 04/26/2012
  (from: 05/11/2012)
Ján Koreň
Laurínska 44
Badín
From: 07/11/2002 Until: 12/12/2003
  (from: 07/11/2002 until: 01/25/2004)
Ing. Ján Kvasna
Rakytovská cesta 92
Banská Bystrica
From: 07/11/2002
  (from: 07/11/2002 until: 05/10/2012)
Ing. Ján Kvasna
Rakytovská cesta 92
Banská Bystrica
From: 07/11/2002 Until: 04/26/2012
  (from: 05/11/2012 until: 05/10/2012)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ, samostatne.
  (from: 01/26/2004)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 07/11/2002 until: 01/25/2004)
Capital: 
39 834 EUR Paid up: 39 834 EUR
  (from: 02/01/2013)
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 05/11/2012 until: 01/31/2013)
6 638,783775 EUR Paid up: 6 638,783775 EUR
  (from: 01/08/2010 until: 05/10/2012)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 07/11/2002 until: 01/07/2010)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 20.5.2002 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 07/11/2002)
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaždenia, zo dňa 12.12.2003 a úplné znenie spoločenskej zmluvy.
  (from: 01/26/2004)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 02/01/2013)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
SCIRE Real Estate s.r.o.
Štúrova 20
Brezno 977 01
  (from: 02/01/2013)
Date of updating data in databases:  09/25/2023
Date of extract :  09/26/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person