Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  4225/B

Business name: 
ABC facility, a. s.
  (from: 06/28/2014)
Jégého správcovská a. s.
  (from: 08/23/2008 until: 06/27/2014)
ROPEX a.s.
  (from: 08/25/2007 until: 08/22/2008)
Registered seat: 
Trnavská cesta 6/A
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
  (from: 11/23/2017)
Jégého 16
Bratislava 821 08
  (from: 06/28/2014 until: 11/22/2017)
Plynárenská 2/A
Bratislava 821 09
  (from: 08/25/2007 until: 06/27/2014)
Identification number (IČO): 
36 823 546
  (from: 08/25/2007)
Date of entry: 
08/25/2007
  (from: 08/25/2007)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 08/25/2007)
Objects of the company: 
prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
  (from: 11/23/2017)
obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájmom nehnuteľností
  (from: 11/23/2017)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/23/2017)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/23/2017)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 11/23/2017)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 11/23/2017)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 11/23/2017)
automatizované spracovanie dát
  (from: 11/23/2017)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (from: 11/23/2017)
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  (from: 11/23/2017)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 11/23/2017)
čistiace a upratovacie služby
  (from: 11/23/2017)
čistenie kanalizačných systémov
  (from: 11/23/2017)
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (from: 11/23/2017)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
  (from: 08/25/2007 until: 11/22/2017)
obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájmom nehnuteľností
  (from: 08/25/2007 until: 11/22/2017)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/25/2007 until: 11/22/2017)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/25/2007 until: 11/22/2017)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 08/25/2007 until: 11/22/2017)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 08/25/2007 until: 11/22/2017)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 08/25/2007 until: 11/22/2017)
automatizované spracovanie dát
  (from: 08/25/2007 until: 11/22/2017)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (from: 08/25/2007 until: 11/22/2017)
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  (from: 10/02/2009 until: 11/22/2017)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 10/02/2009 until: 11/22/2017)
čistiace a upratovacie služby
  (from: 10/02/2009 until: 11/22/2017)
čistenie kanalizačných systémov
  (from: 10/02/2009 until: 11/22/2017)
správa bytového alebo nebytového fondu
  (from: 10/02/2009 until: 11/22/2017)
Management body: 
Managing board
  (from: 08/25/2007)
Mgr. Tomáš Horský - člen predstavenstva
Sládkovičova 11
Bratislava 811 06
From: 11/15/2013
  (from: 12/18/2013)
Ing. Michal Vico - predseda predstavenstva
Eisnerova 19
Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 841 07
From: 01/31/2017
  (from: 02/10/2017)
Miroslav Čerešník - predseda predstavenstva
Sokolíková 17/4
Bratislava 841 01
From: 11/15/2013
  (from: 12/18/2013 until: 02/09/2017)
Miroslav Čerešník - predseda predstavenstva
Sokolíková 17/4
Bratislava 841 01
From: 11/15/2013 Until: 01/31/2017
  (from: 02/10/2017 until: 02/09/2017)
JUDr. Katarína Malovičová - predseda predstavenstva
Račianska 1502/7
Bratislava 831 02
From: 08/25/2007
  (from: 08/23/2008 until: 10/01/2009)
JUDr. Katarína Malovičová - predseda predstavenstva
Račianska 1502/7
Bratislava 831 02
From: 08/25/2007 Until: 08/19/2009
  (from: 10/02/2009 until: 10/01/2009)
Ing. Miloš Polakovič - člen predstavenstva
Koprivnická 32
Bratislava 841 01
From: 08/12/2008
  (from: 08/23/2008 until: 10/01/2009)
Ing. Miloš Polakovič - člen predstavenstva
Koprivnická 32
Bratislava 841 01
From: 08/12/2008 Until: 08/19/2009
  (from: 10/02/2009 until: 10/01/2009)
JUDr. Štefan Ševčovič - predseda predstavenstva
Súmračná 3262/26
Bratislava 821 02
From: 08/19/2009
  (from: 10/02/2009 until: 12/17/2013)
JUDr. Štefan Ševčovič - predseda predstavenstva
Súmračná 3262/26
Bratislava 821 02
From: 08/19/2009 Until: 11/15/2013
  (from: 12/18/2013 until: 12/17/2013)
JUDr. Katarína Švancarová - predseda predstavenstva
Račianska 1502/7
Bratislava 831 02
From: 08/25/2007
  (from: 08/25/2007 until: 08/22/2008)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti sú oprávnení konať a podpisovať vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 12/18/2013)
V mene spoločnosti je oprávnený konať a podpisovať každý člen predstavenstva samostatne.
  (from: 08/23/2008 until: 12/17/2013)
V mene spoločnosti je oprávnený konať a podpisovať predseda predstavenstva samostatne.
  (from: 08/25/2007 until: 08/22/2008)
Capital: 
25 000 EUR Paid up: 25 000 EUR
  (from: 08/25/2007)
Shares: 
Number of shares: 100
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 250 EUR
  (from: 10/02/2009)
Number of shares: 10
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 2 500 EUR
  (from: 08/25/2007 until: 10/01/2009)
Supervisory board: 
Mgr. Roman Iro
Diaľničná 7380/3
Trnava - Modranka 917 05
From: 08/25/2007 Until: 11/15/2013
  (from: 12/18/2013)
Mgr. Roman Iro
Diaľničná 7380/3
Trnava - Modranka 917 05
From: 11/15/2013
  (from: 12/18/2013)
Ivan Hrnčiar
Zelený kríčok 574/1
Trnava 917 01
From: 11/15/2013
  (from: 12/18/2013)
Mgr. Soňa Pinterová
Budovateľská 2
Stupava 900 31
From: 11/15/2013
  (from: 12/18/2013)
Katarína Kostecká
Botanická 8
Trnava 917 01
From: 08/25/2007 Until: 11/15/2013
  (from: 12/18/2013 until: 12/17/2013)
Tomáš Malovič
Myjavská 1/A
Bratislava 811 03
From: 08/25/2007 Until: 11/15/2013
  (from: 12/18/2013 until: 12/17/2013)
Mgr. Roman Iro
Diaľničná 7380/3
Trnava - Modranka 917 05
From: 08/25/2007
  (from: 08/25/2007 until: 12/17/2013)
Tomáš Malovič
Myjavská 1/A
Bratislava 811 03
From: 08/25/2007
  (from: 08/25/2007 until: 12/17/2013)
Katarína Kostecká
Botanická 8
Trnava 917 01
From: 08/25/2007
  (from: 08/25/2007 until: 12/17/2013)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou spísanou formou notárskej zápisnice N 679/2007, Nz 31664/2007 dňa 10.08.2007 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 08/25/2007)
Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N 110/2008 Nz 34138/2008 dňa 12.08.2008. Zmena obchodného mena spoločnosti ROPEX a. s. na obchodné meno Jégého správcovská a. s..
  (from: 08/23/2008)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia spísané vo forme notárskej zápisnice N 113/2009 Nz 27532/2009 zo dňa 14.08.2009.
  (from: 10/02/2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.11.2013 vo forme notárskej zápisnice N 574/2013, Nz 42769/2013, NCRIs 43530/2013.
  (from: 12/18/2013)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 386/2014, Nz 23610/2014, NCRls 24038/2014 zo dňa 20.06.2014. Zmena obchodného mena z pôvodného Jégého správcovská a. s. na nové ABC facility, a. s.
  (from: 06/28/2014)
Date of updating data in databases:  02/02/2023
Date of extract :  02/04/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person