Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  119/T

Business name: 
Agropodnik a. s. Trnava
  (from: 09/15/1992)
Registered seat: 
Chovateľská 1
Trnava 917 01
  (from: 07/13/2022)
Chovateľská 2
Trnava 917 01
  (from: 07/05/2007 until: 07/12/2022)
Malženická 1
Trnava 917 01
  (from: 09/15/1992 until: 07/04/2007)
Identification number (IČO): 
31 420 494
  (from: 09/15/1992)
Date of entry: 
09/15/1992
  (from: 09/15/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 09/15/1992)
Objects of the company: 
ochrana a výživa rastlín-plánovanie, príjem, skladovanie a vlastná aplikácia hnojív v tuhej a kvapalnej forme, pesticídov, biologicky aktívnych látok, vápenatých hmôt, nakladanie a rozmetanie organických hnojív
  (from: 09/15/1992)
laboratórna činnosť:
  (from: 09/15/1992)
odber a rozbory objemových krmív a zabezpečovanie odberu nadzemných častí rastlín a vykonávanie listových analýz s následným doporučením prihnojenia
  (from: 09/15/1992)
rozbor pôdy na základné živiny, rezidlá triazínových herbicídov a minerálny dusík s následným doporučením prihnojenia
  (from: 09/15/1992)
rozbor ovocia a zeleniny na obsah dusičnanov, rozbor osív na klíčivosť, čistotu
  (from: 09/15/1992)
rozbor úžitkovej vody včítane mikrobiológie a rozbor odpadových vôd z prevádzok poľnohospodárskych podnikov
  (from: 09/15/1992)
veľkoobchod s tuhým palivom a hnojivami
  (from: 09/15/1992)
verejná cestná nákladná doprava
  (from: 09/15/1992)
vykládka a nakládka tovaru na vlastnej železničnej vlečke
  (from: 09/15/1992)
nákup, predaj a ošetrovanie rastlinných výrobkov
  (from: 04/09/2005)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/09/2005)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/09/2005)
nákup a predaj osív, priemyselných hnojív, jedov a žieravín
  (from: 04/09/2005)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/09/2005)
hubenie škodlivých živočíchov, rastlín, mikroorganizmov a potláčanie ďalších škodlivých činiteľov jedmi vrátane ochrannej dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie
  (from: 04/09/2005)
nákup a predaj pesticídov
  (from: 04/09/2005)
poradenská činnosť v oblasti poľnohospodárstva
  (from: 04/09/2005)
poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/09/2005)
nákup a predaj pohonných hmôt
  (from: 04/09/2005)
skladovanie
  (from: 04/09/2005)
prevádzkovanie verejného skladu
  (from: 04/09/2005)
ostatné služby-vykonávanie aplikácie priemyselných hnojív, vápenatých hnojív a agrochemikálií
  (from: 01/01/2011)
prenájom dočasne nevyužitých budov, strojov a zariadení
  (from: 01/01/2011)
predaj pesticídnych látok označených ako zvlášť nebezpečné jedy a ostatné jedy /veľkoobchod/
  (from: 01/01/2011)
predaj pesticídnych látok označených ako zvlášť nebezpečné jedy a ostatné jedy /maloobchod/
  (from: 01/01/2011)
poskytovanie služieb mechanizmami
  (from: 01/01/2012)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 01/01/2012)
výroba a predaj jedovatých látok a prípravkov s výnimkou veľmi jedovatých látok a prípravkov
  (from: 01/01/2012)
leasing a prenájom poľnohospodárskych strojov a zariadení
  (from: 01/01/2012)
poskytovanie prác a služieb poľnohospodárskymi strojmi
  (from: 01/01/2012)
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 01/01/2012)
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 01/01/2012)
vedenie účtovníctva
  (from: 01/01/2012)
medzinárodná cestná nákladná doprava
  (from: 08/07/2012)
laboratórna chemická analýza poľnohospodárskych produktov, pôdnych vzoriek a súvisiace poradenské služby
  (from: 09/01/2013)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/01/2013)
služby pre rastlinnú a živočíšnu výrobu bez veterinárnych služieb
  (from: 09/01/2013)
prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku
  (from: 09/01/2013)
činnosť ekonomických a organizačných poradcov
  (from: 09/01/2013)
skladovanie v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/01/2013)
poradenská a konzultačná činnosť v rámci poľnohospodárskej prvovýroby
  (from: 09/01/2013)
poradenská a konzultačná činnosť pri zavádzaní systémov manažérstva kvality podľa medzinárodných noriem ISO
  (from: 09/01/2013)
poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom
  (from: 09/01/2013)
organizovanie kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/01/2013)
výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy
  (from: 12/22/2020)
Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 04/27/2021)
Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 04/27/2021)
prevádzkovanie parkovísk
  (from: 01/01/2012 until: 08/06/2012)
umývanie železničných vagónov
  (from: 01/01/2011 until: 08/06/2012)
stláčanie kvapalín zo železničných cisterien
  (from: 01/01/2011 until: 08/06/2012)
výroba a odbyt jedov a žieravín
  (from: 04/09/2005 until: 08/06/2012)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 01/01/2011 until: 01/23/2014)
servisná činnosť mechanizačných prostriedkov na ochranu rastlín
  (from: 01/01/2011 until: 07/09/2015)
zemné práce
  (from: 01/01/2011 until: 08/06/2012)
práce autožeriavom
  (from: 01/01/2011 until: 08/06/2012)
pomocné stavebné práce
  (from: 01/01/2011 until: 08/06/2012)
predaj motorových vozidiel, poľnohospodárskych strojov a zariadení
  (from: 01/01/2011 until: 01/23/2014)
opravy cestných motorových vozidiel
  (from: 01/01/2011 until: 01/23/2014)
výroba priemyselných a biologických hnojív
  (from: 01/01/2012 until: 08/06/2012)
spracovanie dreva (guľatiny)
  (from: 01/01/2012 until: 08/06/2012)
opravy pracovných strojov
  (from: 04/09/2005 until: 08/06/2012)
zámočníctvo
  (from: 04/09/2005 until: 08/06/2012)
nástrojárstvo
  (from: 04/09/2005 until: 08/06/2012)
kovoobrábanie
  (from: 04/09/2005 until: 08/06/2012)
podnikanie v elektroenergetike v rozsahu dodávky elektriny a distribúcie elektriny
  (from: 07/15/2005 until: 01/23/2014)
poľnohospodárska prvovýroba
  (from: 07/05/2007 until: 01/23/2014)
výroba dielov a prístrojov dvojstopových motorových vozidiel vrátane ich dielov
  (from: 01/01/2011 until: 08/06/2012)
výroba a predaj kŕmnych zmesí
  (from: 04/09/2005 until: 08/06/2012)
strojárenská a kovospracujúca výroba
  (from: 09/15/1992 until: 08/06/2012)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/10/2003)
Managing board
  (from: 05/24/2001 until: 04/09/2003)
Managing board
  (from: 06/17/1997 until: 05/23/2001)
Managing board
  (from: 09/15/1992 until: 06/16/1997)
Ing. Josef Mráz - predseda predstavenstva
Dejvická 555/36
Praha 6, Bubeneč 160 00
Česká republika
From: 04/14/2020
  (from: 05/01/2020)
Bc. Emil Macho - Vice-chairman of the Board of Directors
Ul. Titusa Zemana 9890/10
Trnava 917 01
From: 07/02/2020
  (from: 08/25/2022)
Ing. Martin Mrllák - Member of the Board of Directors
Cintorínska 1857/5
Šaľa 927 05
From: 09/17/2020
  (from: 09/17/2020)
Martin Bobek - Member of the Board of Directors
Žitná 6
Bratislava - mestská časť Rača 831 06
From: 09/01/2021
  (from: 08/27/2021)
Ing. Robert Konopka - Vice-chairman of the Board of Directors
Kuklovská 3235/51
Bratislava 841 04
From: 09/04/2023
  (from: 09/21/2023)
Ing. Andrej Bezák - člen
Pod Šípkom 1153/1
Partizánske 958 06
From: 05/19/2006
  (from: 06/20/2006 until: 07/04/2007)
Ing. Andrej Bezák - člen
Pod Šípkom 1153/1
Partizánske 958 06
From: 05/19/2006 Until: 05/29/2007
  (from: 07/05/2007 until: 07/04/2007)
Ing. Andrej Bezák - člen
Pod Šípkom 1153/1
Partizánske 958 06
From: 05/29/2007
  (from: 07/05/2007 until: 12/08/2008)
Ing. Andrej Bezák - člen
Pod Šípkom 1153/1
Partizánske 958 06
From: 05/29/2007 Until: 12/03/2008
  (from: 12/09/2008 until: 12/08/2008)
Ing.Mgr. Igor Brosz - člen
Tehelná 443/23
Bratislava 831 03
From: 05/27/2005
  (from: 07/15/2005 until: 06/19/2006)
Ing.Mgr. Igor Brosz - člen
Tehelná 443/23
Bratislava 831 03
From: 05/27/2005 Until: 05/19/2006
  (from: 06/20/2006 until: 06/19/2006)
Ing. Anton Cebo
ul. Timravy 49
Hlohovec
  (from: 06/17/1997 until: 07/14/2005)
Ing. Anton Cebo
ul. Timravy 49
Hlohovec
Until: 05/27/2005
  (from: 07/15/2005 until: 07/14/2005)
Ing. Anton Cebo - člen
Timravy 49
Hlohovec 920 01
From: 05/27/2005
  (from: 07/15/2005 until: 07/31/2007)
Ing. Anton Cebo - člen
Timravy 49
Hlohovec 920 01
From: 05/27/2005 Until: 05/29/2007
  (from: 08/01/2007 until: 07/31/2007)
Ing. Peter Cingr - predseda predstavenstva
Chvatěruby 96
Kralupy nad Vltavou 278 01
Česká republika
From: 11/07/2008
  (from: 11/27/2008 until: 08/14/2009)
Ing. Peter Cingr - predseda predstavenstva
Chvatěruby 96
Kralupy nad Vltavou 278 01
Česká republika
From: 11/07/2008 Until: 06/30/2009
  (from: 08/15/2009 until: 08/14/2009)
Ondrej Fačkovec - podpredseda predstavenstva
A. Hlinku 3058/18
Sereď 926 01
From: 05/27/2005
  (from: 07/15/2005 until: 07/04/2007)
Ondrej Fačkovec - podpredseda predstavenstva
A. Hlinku 3058/18
Sereď 926 01
From: 05/27/2005 Until: 05/29/2007
  (from: 07/05/2007 until: 07/04/2007)
Ing. Jaroslav Faltýnek - člen
Winklerova 23
Prostějov 796 01
Česká republika
From: 05/27/2005
  (from: 07/15/2005 until: 07/04/2007)
Ing. Jaroslav Faltýnek - člen
Winklerova 23
Prostějov 796 01
Česká republika
From: 05/27/2005 Until: 05/29/2007
  (from: 07/05/2007 until: 07/04/2007)
Ing. Jaroslav Faltýnek - predseda
Winklerova 23
Prostějov 796 01
Česká republika
From: 05/29/2007
  (from: 07/05/2007 until: 07/23/2008)
Ing. Jaroslav Faltýnek - predseda
Winklerova 23
Prostějov 796 01
Česká republika
From: 05/29/2007 Until: 06/26/2008
  (from: 07/24/2008 until: 07/23/2008)
Ing. František Hájik
Sereďská 3
Trnava
  (from: 09/15/1992 until: 06/16/1997)
Ing. František Hájik
Sereďská 3
Trnava
  (from: 06/17/1997 until: 06/14/1998)
Ing. Helena Hlavatovičová
Spartakovská 35
Trnava
  (from: 06/15/1998 until: 08/10/2003)
František Horníček
79
Radošovce
  (from: 09/15/1992 until: 06/16/1997)
Ján Horník
24
Nižná
  (from: 09/15/1992 until: 06/16/1997)
Ján Horník
25
Nižná
  (from: 06/17/1997 until: 06/14/1998)
Ing. Ján Chnapko
J. Bottu 3
Trnava
  (from: 06/15/1998 until: 05/23/2001)
Mgr. Tomáš Kohoutek - člen
Zlechovská 13
Prostějov 796 01
Česká republika
From: 05/29/2007
  (from: 07/05/2007 until: 07/23/2008)
Mgr. Tomáš Kohoutek - člen
Zlechovská 13
Prostějov 796 01
Česká republika
From: 05/29/2007 Until: 06/26/2008
  (from: 07/24/2008 until: 07/23/2008)
Ing. Robert Konopka - člen predstavenstva
Kuklovská 3235/51
Bratislava 841 04
From: 05/20/2015
  (from: 05/30/2015 until: 09/07/2018)
Ing. Robert Konopka - podpredseda
Hodákova 6
Bratislava 841 04
From: 05/29/2007
  (from: 07/05/2007 until: 07/15/2010)
Ing. Robert Konopka - podpredseda
Hodákova 6
Bratislava 841 04
From: 05/29/2007 Until: 07/01/2010
  (from: 07/16/2010 until: 07/15/2010)
Ing. Ľubomíra Kukučková - člen predstavenstva
492
Báb 951 34
From: 01/01/2012
  (from: 12/28/2011 until: 05/29/2015)
Ing. Ľubomíra Kukučková - člen predstavenstva
492
Báb 951 34
From: 01/01/2012 Until: 05/20/2015
  (from: 05/30/2015 until: 05/29/2015)
Ing. Ĺubomír Kvetan
246
Bohdanovce nad Trnavou
  (from: 09/15/1992 until: 06/16/1997)
Ing. Ľubomír Kvetan
279
Bohdanovce nad Trnavou
  (from: 06/17/1997 until: 07/14/2005)
Ing. Ľubomír Kvetan
279
Bohdanovce nad Trnavou
Until: 05/27/2005
  (from: 07/15/2005 until: 07/14/2005)
Ing. Peter Lenčéš
1516
Horná Kráľová
  (from: 06/15/1998 until: 07/14/2005)
Ing. Peter Lenčéš
1516
Horná Kráľová
Until: 05/27/2005
  (from: 07/15/2005 until: 07/14/2005)
Ing. Štefan Lukáč
Broskyňová 18
Šaľa
  (from: 08/11/2003 until: 07/14/2005)
Ing. Štefan Lukáč
Broskyňová 18
Šaľa
Until: 05/27/2005
  (from: 07/15/2005 until: 07/14/2005)
Ing. Stanislav Lukačovič
377
Dobrá Voda
  (from: 05/24/2001 until: 07/14/2005)
Ing. Stanislav Lukačovič
377
Dobrá Voda
Until: 05/27/2005
  (from: 07/15/2005 until: 07/14/2005)
Jindřich Macháček - člen predstavenstva
Martinice u Dolních Kralovic 49
Dolní Kralovice 257 68
Česká republika
From: 01/17/2014
  (from: 01/24/2014 until: 06/25/2019)
Jindřich Macháček - člen predstavenstva
Martinice u Dolních Kralovic 49
Dolní Kralovice 257 68
Česká republika
From: 01/17/2014 Until: 01/17/2019
  (from: 06/26/2019 until: 06/25/2019)
Jindřich Macháček - člen predstavenstva
Martinice u Dolních Kralovic 49
Dolní Kralovice 257 68
Česká republika
From: 05/27/2019
  (from: 06/26/2019 until: 12/21/2020)
Bc. Emil Macho - podpredseda predstavenstva
Kukučínova 42/1174
Trnava 917 01
From: 07/01/2010
  (from: 07/16/2010 until: 07/31/2015)
Bc. Emil Macho - podpredseda predstavenstva
Kukučínova 42/1174
Trnava 917 01
From: 07/01/2010 Until: 07/01/2015
  (from: 08/01/2015 until: 07/31/2015)
Bc. Emil Macho - podpredseda predstavenstva
Ulica Kapitulská 9188/20B
Trnava 917 01
From: 07/02/2020
  (from: 09/17/2020 until: 08/24/2022)
Bc. Emil Macho - podpredseda predstavenstva
Ulica Kapitulská 9188/20B
Trnava 917 01
From: 07/01/2015
  (from: 08/01/2015 until: 09/16/2020)
Bc. Emil Macho - podpredseda predstavenstva
Ulica Kapitulská 9188/20B
Trnava 917 01
From: 07/01/2015 Until: 07/01/2020
  (from: 09/17/2020 until: 09/16/2020)
Ing. Ján Michalka
301
Bučany
  (from: 09/15/1992 until: 06/16/1997)
Ing. Josef Mráz - predseda predstavenstva
Dejvická 555/36
Praha 6, Bubeneč 160 00
Česká republika
From: 04/13/2015
  (from: 05/06/2015 until: 04/30/2020)
Ing. Josef Mráz - predseda predstavenstva
Dejvická 555/36
Praha 6, Bubeneč 160 00
Česká republika
From: 04/13/2015 Until: 04/13/2020
  (from: 05/01/2020 until: 04/30/2020)
Ing. Martin Mrllák
Cintorínska 1857/5
Šaľa- Veča 927 05
From: 09/16/2015
  (from: 09/22/2015 until: 10/13/2015)
Ing. Martin Mrllák - člen predstavenstva
Cintorínska 1857/5
Šaľa- Veča 927 05
From: 09/16/2015
  (from: 10/14/2015 until: 09/16/2020)
Ing. Martin Mrllák - člen predstavenstva
Cintorínska 1857/5
Šaľa- Veča 927 05
From: 09/16/2015 Until: 09/16/2020
  (from: 09/17/2020 until: 09/16/2020)
Ing. Vlastislav Mudrák - člen predstavenstva
Komenského 1273
Vizovice 763 12
Česká republika
From: 12/03/2008
  (from: 12/16/2008 until: 08/14/2009)
Ing. Vlastislav Mudrák - člen predstavenstva
Komenského 1273
Vizovice 763 12
Česká republika
From: 12/03/2008 Until: 06/30/2009
  (from: 08/15/2009 until: 08/14/2009)
Ing. Vlastislav Mudrák - predseda predstavenstva
Komenského 1273
Vizovice 763 12
Česká republika
From: 06/30/2009
  (from: 08/15/2009 until: 07/07/2014)
Ing. Vlastislav Mudrák - predseda predstavenstva
Komenského 1273
Vizovice 763 12
Česká republika
From: 06/30/2009 Until: 06/30/2014
  (from: 07/08/2014 until: 07/07/2014)
Ing. Vlastislav Mudrák - predseda predstavenstva
Komenského 1273
Vizovice 763 12
Česká republika
From: 07/01/2014
  (from: 07/08/2014 until: 05/05/2015)
Ing. Vlastislav Mudrák - predseda predstavenstva
Komenského 1273
Vizovice 763 12
Česká republika
From: 07/01/2014 Until: 04/13/2015
  (from: 05/06/2015 until: 05/05/2015)
Ing. Rudolf Nádaský
318
Špačince
  (from: 06/17/1997 until: 08/10/2003)
Ing. Rudolf Nádaský - člen
318
Špačince 919 51
From: 05/27/2005
  (from: 07/15/2005 until: 07/04/2007)
Ing. Rudolf Nádaský - člen
318
Špačince 919 51
From: 05/27/2005 Until: 05/29/2007
  (from: 07/05/2007 until: 07/04/2007)
Ing. Rudolf Nádaský - predseda predstavenstva
318
Špačince
  (from: 08/11/2003 until: 07/14/2005)
Ing. Rudolf Nádaský - predseda predstavenstva
318
Špačince
Until: 05/27/2005
  (from: 07/15/2005 until: 07/14/2005)
Ing. Rudolf Nádašský
318
Špačince
  (from: 09/15/1992 until: 06/16/1997)
Ing. Peter Novanský
ul. J. Stanislava 5
Bratislava
  (from: 06/17/1997 until: 08/10/2003)
Ing. Peter Novanský - člen
Potočná 8208/21 B
Bratislava 831 06
From: 05/27/2005
  (from: 07/15/2005 until: 07/04/2007)
Ing. Peter Novanský - člen
Potočná 8208/21 B
Bratislava 831 06
From: 05/27/2005 Until: 05/29/2007
  (from: 07/05/2007 until: 07/04/2007)
Ing. Peter Novanský - podpredseda predstavenstva
ul. J. Stanislava 5
Bratislava
  (from: 08/11/2003 until: 07/14/2005)
Ing. Peter Novanský - podpredseda predstavenstva
ul. J. Stanislava 5
Bratislava
Until: 05/27/2005
  (from: 07/15/2005 until: 07/14/2005)
Ing. František Rakús
264
Križovany nad Dudváhom
  (from: 06/17/1997 until: 06/14/1998)
Ing. Jozef Sedlák
30
Krakovany
  (from: 09/15/1992 until: 06/16/1997)
Mgr. Norbert Sommer
Púpavova 33
Bratislava 841 04
From: 02/04/2008
  (from: 02/20/2008 until: 07/23/2008)
Mgr. Norbert Sommer
Púpavova 33
Bratislava 841 04
From: 02/04/2008 Until: 06/26/2008
  (from: 07/24/2008 until: 07/23/2008)
Mgr. Norbert Sommer - člen
Púpavova 33
Bratislava 841 04
From: 11/07/2008
  (from: 11/27/2008 until: 08/14/2009)
Mgr. Norbert Sommer - člen
Púpavova 33
Bratislava 841 04
From: 11/07/2008 Until: 06/30/2009
  (from: 08/15/2009 until: 08/14/2009)
Mgr. Norbert Sommer - predseda predstavenstva
Púpavová 33
Bratislava 841 04
From: 06/27/2008
  (from: 07/24/2008 until: 11/26/2008)
Mgr. Norbert Sommer - predseda predstavenstva
Púpavová 33
Bratislava 841 04
From: 06/27/2008 Until: 11/07/2008
  (from: 11/27/2008 until: 11/26/2008)
Ing. Tibor Takács - člen
Sládkovičova 33
Šaľa 927 01
From: 05/29/2007
  (from: 07/05/2007 until: 02/19/2008)
Ing. Tibor Takács - člen
Sládkovičova 33
Šaľa 927 01
From: 05/29/2007 Until: 02/04/2008
  (from: 02/20/2008 until: 02/19/2008)
Ing. Tibor Takács - predseda predstavenstva
Sládkovičova 33
Šaľa 927 00
From: 05/27/2005
  (from: 07/15/2005 until: 07/04/2007)
Ing. Tibor Takács - predseda predstavenstva
Sládkovičova 33
Šaľa 927 00
From: 05/27/2005 Until: 05/29/2007
  (from: 07/05/2007 until: 07/04/2007)
Ing. Vladimír Tamaškovič - člen predstavenstva
Záhradná 14
Kalná nad Hronom 935 32
From: 05/22/2018
  (from: 06/29/2018 until: 08/26/2021)
Ing. Vladimír Tamaškovič - člen predstavenstva
Záhradná 14
Kalná nad Hronom 935 32
From: 05/22/2018 Until: 08/31/2021
  (from: 08/27/2021 until: 08/26/2021)
Ing. Ivo Vymětal - člen
43
Bezměrov 767 01
Česká republika
From: 11/07/2008
  (from: 11/27/2008 until: 08/14/2009)
Ing. Ivo Vymětal - člen
43
Bezměrov 767 01
Česká republika
From: 11/07/2008 Until: 06/30/2009
  (from: 08/15/2009 until: 08/14/2009)
Ing. Drahoslav Židek - člen predstavenstva
Novomeského 1350/112
Senica 905 01
From: 06/30/2009
  (from: 11/19/2009 until: 12/27/2011)
Ing. Drahoslav Židek - člen predstavenstva
Novomeského 1350/112
Senica 905 01
From: 06/30/2009 Until: 01/01/2012
  (from: 12/28/2011 until: 12/27/2011)
Ing. Drahoslav Žídek - člen predstavenstva
Novomeského 1350/112
Senica 905 01
From: 06/30/2009
  (from: 08/15/2009 until: 11/18/2009)
Ing. Robert Konopka - podpredseda predstavenstva
Kuklovská 3235/51
Bratislava 841 04
From: 09/01/2018 Until: 09/01/2023
  (from: 09/21/2023 until: 09/20/2023)
Ing. Robert Konopka - podpredseda predstavenstva
Kuklovská 3235/51
Bratislava 841 04
From: 09/01/2018
  (from: 09/08/2018 until: 09/20/2023)
Acting in the name of the company: 
Predstavenstvo koná v mene spoločnosti a vo všetkých jej záležitostiach tak, že konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne, z ktorých aspoň jeden musí byť predsedom alebo podpredsedom predstavenstva. Ak predseda, ani podpredseda predstavenstva nie sú zvolení, konajú spoločne aspoň traja členovia predstavenstva. Pri scudzovaní kapitálových účastí spoločnosti alebo ich častí konajú v mene spoločnosti všetci členovia predstavenstva spoločne alebo jeden člen predstavenstva na základe plnomocenstva, ktoré mu je v tejto veci udelené všetkými ostatnými členmi predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že členovia predstavenstva, ktorí sú podľa predchádzajúceho odseku oprávnení konať v mene spoločnosti, pripoja svoj podpis k obchodnému menu spoločnosti a k svojmu menu a priezvisku.
  (from: 09/21/2023)
Predstavenstvo koná v mene spoločnosti a vo všetkých jej záležitostiach tak, že konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne, z ktorých aspoň jeden musí byť predsedom alebo podpredsedom predstavenstva. Ak predseda, ani podpredseda predstavenstva nie sú zvolení, konajú spoločne aspoň traja členovia predstavenstva. Pri scudzovaní kapitálových účastí spoločnosti alebo ich častí konajú v mene spoločnosti všetci členovia predstavenstva spoločne alebo jeden člen predstavenstva na základe plnomocenstva, ktoré mu je v tejto veci udelené všetkými ostatnými členmi predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že členovia predstavenstva, ktorí sú podľa predchádzajúceho odseku oprávnení konať v mene spoločnosti, pripoja svoj podpis k obchodnému menu spoločnosti a k svojmu menu a priezvisku.
  (from: 07/16/2010 until: 09/20/2023)
V mene spoločnosti koná predstavenstvo. Za spoločnosť podpisujú dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda alebo podpredseda predstavenstva alebo samostatne výkonný riaditeľ spoločnosti Bc. Emil Macho, dátum narodenia: 08.03.1979 v zmysle čl. 7 stanov spoločnosti a na základe plnomocenstva udeleného predstavenstvom.
  (from: 11/19/2009 until: 07/15/2010)
V mene spoločnosti koná predstavenstvo. Za spoločnosť podpisujú dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda alebo podpredseda predstavenstva alebo samostatne výkonný riaditeľ spoločnosti Ing. Stanislav Rudý, dátum narodenia: 14.03.1953 v zmysle čl. 7 stanov spoločnosti a na základe plnomocenstva udeleného predstavenstvom.
  (from: 03/13/2009 until: 11/18/2009)
V mene spoločnosti koná predstavenstvo. Za spoločnosť podpisujú dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda alebo podpredseda predstavenstva alebo samostatne výkonný riaditeľ spoločnosti Ing. Vlastislav Mudrák, dátum narodenia: 13.09.1973 v zmysle čl. 7 stanov spoločnosti a na základe plnomocenstva udeleného predstavenstvom.
  (from: 12/09/2008 until: 03/12/2009)
V mene spoločnosti koná predstavenstvo. Za spoločnosť podpisujú dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda alebo podpredseda predstavenstva alebo samostatne výkonný riaditeľ spoločnosti Ing. Andrej Bezák, dátum narodenia: 4. 11. 1952 v zmysle čl. 7 stanov spoločnosti a na základe plnomocenstva udeleného predstavenstvom.
  (from: 10/28/2005 until: 12/08/2008)
V mene spoločnosti koná predstavenstvo. Za spoločnosť podpisujú dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda alebo podpredseda predstavenstva alebo samostatne výkonný riaditeľ spoločnosti Ondrej Fačkovec, r.č. XXXXXXX/XXXXX, bytom A. Hlinku 3058/18, Sereď v zmysle čl. 7 stanov spoločnosti a na základe plnomocenstva udeleného predstavenstvom.
  (from: 04/23/2005 until: 10/27/2005)
Spoločnosť zastupuje predstavenstvo a výkonný riaditeľ spoločnosti Ondrej Fačkovec, r.č. XXXXXXX/XXXXX, bytom A. Hlinku 3058/18, Sereď v zmysle čl. 7 stanov spoločnosti a na základe plnej moci udelenej predstavenstvom.
  (from: 04/09/2005 until: 04/22/2005)
Spoločnosť zastupuje predstavenstvo a výkonný riaditeľ spoločnosti Ing. Stanislav Lukačovič, r.č. XXXXXXX/XXXXX, bytom Dobrá Voda 377 v zmysle čl. 7 stanov spoločnosti a na základe plnej moci udelenej predstavenstvom.
  (from: 04/10/2003 until: 04/08/2005)
Spoločnosť zastupuje predstavenstvo a výkonný riaditeľ spoločnosti Ing. Stanislav Lukačovič, r.č. XXXXXXX/XXXXX, bytom Dobrá Voda 377 v zmysle čl. VIII stanov spoločnosti a na základe plnej moci udelenej predstavenstvom.
  (from: 05/24/2001 until: 04/09/2003)
Spoločnosť zastupuje predstavenstvo a výkonný riaditeľ spoločnosti Ing. Ján Chnapka, r.č. XXXXXXX/XXXX,bytom J. Bottu č. 3, Trnava v zmysle čl. VIII. stanov spoločnosti a na základe plnej moci udelenej predstavenstvom.
  (from: 06/17/1997 until: 05/23/2001)
Spoločnosť zastupuje predstavenstvo a výkonný riaditeľ spoločnosti Ing. Ján Chnapko, bytom gen. Svoboduč. 59, Trnava, v zmysle čl. VIII. Stanov spoločnosti a na základe plnej moci udelenej predstavenstvom.
  (from: 09/15/1992 until: 06/16/1997)
Capital: 
15 542 900 EUR Paid up: 15 542 900 EUR
  (from: 01/24/2014)
14 142 900 EUR Paid up: 14 142 900 EUR
  (from: 09/01/2013 until: 01/23/2014)
5 862 900 EUR Paid up: 5 862 900 EUR
  (from: 01/01/2011 until: 08/31/2013)
4 052 412,0261 EUR Paid up: 4 052 412,0261 EUR
  (from: 02/26/2009 until: 12/31/2010)
122 083 000 Sk Paid up: 122 083 000 Sk
  (from: 11/27/2008 until: 02/25/2009)
62 083 000 Sk
  (from: 12/04/1995 until: 11/26/2008)
69 223 000 Kčs
  (from: 09/15/1992 until: 12/03/1995)
Shares: 
Number of shares: 39086
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 150 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená predkupným právom emitenta a súhlasom predstavenstva
  (from: 01/01/2011)
Number of shares: 92000
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 90 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená predkupným právom emitenta a súhlasom predstavenstva
  (from: 09/01/2013)
Number of shares: 70000
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 20 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená predkupným právom emitenta a súhlasom predstavenstva
  (from: 01/24/2014)
Number of shares: 62083
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,1939 EUR
Limitation of transferability of registered shares: predkupné právo emitenta a udelenie písomného súhlasu emitenta s prevodom akcií pri prevode akcií
  (from: 02/26/2009 until: 12/31/2010)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 991 635,1324 EUR
  (from: 02/26/2009 until: 12/31/2010)
Number of shares: 62083
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: predkupné právo emitenta a udelenie písomného súhlasu emitenta s prevodom akcií pri prevode akcií
  (from: 02/14/2006 until: 02/25/2009)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 60 000 000 Sk
  (from: 11/27/2008 until: 02/25/2009)
Number of shares: 62083
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 12/04/1995 until: 02/13/2006)
Number of shares: 69223
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 09/15/1992 until: 12/03/1995)
Stockholder: 
AGROFERT HOLDING, a.s.
Pyšelská 2327/2
Praha4 149 00
Česká republika
  (from: 01/31/2013 until: 08/31/2013)
Duslo, a.s.
Administratívna budova 1236
Šaľa 927 03
  (from: 12/28/2011 until: 01/30/2013)
Supervisory board: 
Ing. Štefan Andrášik
Cabaj 408
Cabaj-Čápor 951 17
From: 12/06/2021
  (from: 12/08/2021)
Ing. Róbert Kakody
237
Kostolná-Záriečie 913 04
From: 03/06/2023
  (from: 03/23/2023)
Ing. Kvetoslava Trenčianska
Lišňová 265/22
Solčany 956 17
From: 06/20/2023
  (from: 07/12/2023)
Ing. Štefan Andrášik
Cabaj 408
Cabaj-Čapor 951 17
From: 12/08/2011
  (from: 12/28/2011 until: 12/22/2016)
Ing. Štefan Andrášik
Cabaj 408
Cabaj-Čapor 951 17
From: 12/08/2011 Until: 12/06/2016
  (from: 12/23/2016 until: 12/22/2016)
Ing. Štefan Andrášik
Cabaj 408
Cabaj-Čapor 951 17
From: 12/06/2016
  (from: 12/23/2016 until: 12/07/2021)
Ing. Štefan Andrášik
Cabaj 408
Cabaj-Čapor 951 17
From: 12/06/2016 Until: 12/06/2021
  (from: 12/08/2021 until: 12/07/2021)
Jozef Bachratý
463
Majcichov
  (from: 06/17/1997 until: 06/14/1998)
Jozef Bachratý
563
Majcichov
  (from: 09/15/1992 until: 06/16/1997)
Klára Borsová
Petra Pazmáňa 18
Šaľa 927 00
From: 05/27/2005
  (from: 07/15/2005 until: 07/19/2005)
Klára Borsová
Petra Pazmáňa 18
Šaľa 927 00
From: 05/27/2005 Until: 05/27/2005
  (from: 07/20/2005 until: 07/19/2005)
Ing. Klára Borsová
P. Pázmaňa 28
Šaľa
  (from: 06/15/1998 until: 07/14/2005)
Ing. Klára Borsová
P. Pázmaňa 28
Šaľa
Until: 05/27/2005
  (from: 07/15/2005 until: 07/14/2005)
Ing. Mgr. Igor Brosz
Tehelná 443/23
Bratislava 831 03
From: 07/01/2010
  (from: 07/16/2010 until: 06/06/2013)
Ing. Mgr. Igor Brosz
Tehelná 443/23
Bratislava 831 03
From: 07/01/2010 Until: 05/31/2013
  (from: 06/07/2013 until: 06/06/2013)
Ing.Mgr. Igor Brosz
Tehelná 443/23
Bratislava 831 03
From: 05/19/2006
  (from: 06/20/2006 until: 07/31/2007)
Ing.Mgr. Igor Brosz
Tehelná 443/23
Bratislava 831 03
From: 05/19/2006 Until: 05/29/2007
  (from: 08/01/2007 until: 07/31/2007)
Mgr. Ing. Igor Brosz
Tehelná 443/23
Bratislava 831 03
From: 05/29/2007
  (from: 08/01/2007 until: 07/15/2010)
Mgr. Ing. Igor Brosz
Tehelná 443/23
Bratislava 831 03
From: 05/29/2007 Until: 07/01/2010
  (from: 07/16/2010 until: 07/15/2010)
Ing. Anton Cebo
Timravy 49
Hlohovec 920 01
From: 05/29/2007
  (from: 08/01/2007 until: 08/14/2009)
Ing. Anton Cebo
Timravy 49
Hlohovec 920 01
From: 05/29/2007 Until: 06/30/2009
  (from: 08/15/2009 until: 08/14/2009)
Ing. Július Dechet
Bazovského 9
Piešťany
  (from: 09/15/1992 until: 06/16/1997)
Eva Guttmanová
998
Cabaj - Čápor 951 17
From: 05/27/2005
  (from: 07/15/2005 until: 06/19/2006)
Eva Guttmanová
998
Cabaj - Čápor 951 17
From: 05/27/2005 Until: 05/19/2006
  (from: 06/20/2006 until: 06/19/2006)
Ing. Helana Hlavatovičová
Spartakovská 35
Trnava 917 01
From: 06/30/2009
  (from: 08/15/2009 until: 11/18/2009)
Ing. Helena Hlavatovičová
Spartakovská 35
Trnava 917 01
From: 06/30/2009
  (from: 11/19/2009 until: 07/15/2010)
Ing. Helena Hlavatovičová
Spartakovská 35
Trnava 917 01
From: 06/30/2009 Until: 06/28/2010
  (from: 07/16/2010 until: 07/15/2010)
Ing. Robert Konopka
Kuklovská 3235/51
Bratislava 841 04
From: 07/01/2010
  (from: 07/16/2010 until: 05/29/2015)
Ing. Robert Konopka
Kuklovská 3235/51
Bratislava 841 04
From: 07/01/2010 Until: 05/20/2015
  (from: 05/30/2015 until: 05/29/2015)
Ing. Ľubomíra Kukučková
492
Malý Báb 951 34
From: 05/20/2015
  (from: 05/30/2015 until: 01/27/2016)
Ing. Ľubomíra Kukučková
492
Malý Báb 951 34
From: 05/20/2015 Until: 12/02/2015
  (from: 01/28/2016 until: 01/27/2016)
Ing. Ľubomíra Kukučková
Báb 492
Báb 951 34
From: 06/28/2010
  (from: 07/16/2010 until: 12/27/2011)
Ing. Ľubomíra Kukučková
Báb 492
Báb 951 34
From: 06/28/2010 Until: 12/08/2011
  (from: 12/28/2011 until: 12/27/2011)
Ing. Ľubomír Kvetan
279
Bohdanovce nad Trnavou 919 09
From: 05/27/2005
  (from: 07/20/2005 until: 07/31/2007)
Ing. Ľubomír Kvetan
279
Bohdanovce nad Trnavou 919 09
From: 05/27/2005 Until: 05/29/2007
  (from: 08/01/2007 until: 07/31/2007)
Ing. Stanislav Lukačovič
377
Dobrá Voda
  (from: 06/15/1998 until: 05/23/2001)
Ing. Rudolf Nádaský
318
Špačince 919 51
From: 05/29/2007
  (from: 08/01/2007 until: 08/14/2009)
Ing. Rudolf Nádaský
318
Špačince 919 51
From: 05/29/2007 Until: 06/30/2009
  (from: 08/15/2009 until: 08/14/2009)
Ing. Jana Papini
439
Zvončín 919 01
From: 05/16/2018
  (from: 06/26/2019 until: 03/22/2023)
Ing. Jana Papini
439
Zvončín 919 01
From: 05/16/2018 Until: 03/06/2023
  (from: 03/23/2023 until: 03/22/2023)
Ing. Terézia Račková
Cintorínska 30
Hrnčiarovce nad Parnou
  (from: 06/17/1997 until: 08/10/2003)
Ing. Terézia Račková
Cintorínska 30
Trnava
  (from: 09/15/1992 until: 06/16/1997)
Ing. Terézia Račková - predseda
Cintorínska 30
Hrnčiarovce nad Parnou
  (from: 08/11/2003 until: 07/14/2005)
Ing. Terézia Račková - predseda
Cintorínska 30
Hrnčiarovce nad Parnou
Until: 05/27/2005
  (from: 07/15/2005 until: 07/14/2005)
Ing. Jana Semančíková
Kyjov 208
Šarišské Jastrabie 065 48
From: 05/16/2018
  (from: 06/29/2018 until: 06/25/2019)
Ing. Ladislav Slezák
Ulička 610
Špačince
  (from: 06/17/1997 until: 06/14/1998)
Ing. Tibor Takács
Sládkovičova 33
Šaľa 927 00
From: 06/30/2009
  (from: 08/15/2009 until: 07/15/2010)
Ing. Tibor Takács
Sládkovičova 33
Šaľa 927 00
From: 06/30/2009 Until: 07/01/2010
  (from: 07/16/2010 until: 07/15/2010)
Ing. Kvetoslava Trenčianska
Lišňová 22/265
Solčany 956 17
From: 05/31/2013
  (from: 06/07/2013 until: 06/28/2018)
Ing. Kvetoslava Trenčianska
Lišňová 22/265
Solčany 956 17
From: 05/31/2013 Until: 05/31/2018
  (from: 06/29/2018 until: 06/28/2018)
Oľga Ušáková
234
Kátlovce
  (from: 05/24/2001 until: 07/14/2005)
Oľga Ušáková
234
Kátlovce
Until: 05/27/2005
  (from: 07/15/2005 until: 07/14/2005)
Oľga Ušáková
234
Kátlovce 919 55
From: 05/27/2005
  (from: 07/15/2005 until: 07/31/2007)
Oľga Ušáková
234
Kátlovce 919 55
From: 05/27/2005 Until: 05/29/2007
  (from: 08/01/2007 until: 07/31/2007)
Lucia Valentová
Lukov Dvor 79/23
Nitra 949 01
From: 06/03/2016
  (from: 06/11/2016 until: 06/28/2018)
Lucia Valentová
Lukov Dvor 79/23
Nitra 949 01
From: 06/03/2016 Until: 04/30/2018
  (from: 06/29/2018 until: 06/28/2018)
Ing. Kvetoslava Trenčianska
Lišňová 265/22
Solčany 956 17
From: 05/31/2018 Until: 05/31/2023
  (from: 07/12/2023 until: 07/11/2023)
Ing. Kvetoslava Trenčianska
Lišňová 265/22
Solčany 956 17
From: 05/31/2018
  (from: 06/29/2018 until: 07/11/2023)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou spísanou formou notárskej zápisnice pred ŠN Trnava dňa 23. júna 1992 pod č. N 540/92, NZ 526/92 v súlade s ust. § 766 Obchod. zákonníka, § 69 ods. 2 Obchodného zákonníka prevodom majetku spoločného podniku Agrochemický podnik SP Trnava rozhodnutím Správnej rady. Stary spis: Sa 365
  (from: 09/15/1992)
Valné zhromaždenie akciovej spoločnosti konanom dňa 5.12.1994 rozhodlo o znížení základného imania spoločnosti z pôvodnej výšky 69 223 000,- Sk na 62 083 000,- Sk, ktoré bude vykonané formou stiahnutia 7140 akcií znejúcich na meno o menovitej hodnote 1 000,- Sk z obehu. Zároveň schválilo zmenu stanov spoločnosti v súvislosti so znížením ZI. Stary spis: Sa 365
  (from: 08/14/1995)
Zmena stanov spoločnosti schválená na riadnom valnom zhromaždení dňa 22.04.1997.
  (from: 06/17/1997)
Valné zhromaždenie konané dňa 24.04.2002, ktorého priebeh bol osvedčený do notárskej zápisnice NZ 77/2002, N 87/2002 schválilo zmenu stanov.
  (from: 06/10/2002)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 01/01/2011)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Agrochemický podnik Trenčín, a.s.
Jilemnického 2
Trenčín 911 01
  (from: 01/01/2011)
BELAR a.s.
Nová Osada 22
Dunajská Streda 929 31
  (from: 09/01/2013)
TECHAGRA a.s.
Vlčanská 23
Šaľa 927 01
  (from: 01/01/2012)
Date of updating data in databases:  02/26/2024
Date of extract :  02/28/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person