Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  14046/N

Business name: 
PROIMPEX SLOVAKIA, s.r.o.
  (from: 08/13/2003 until: 05/10/2017)
Registered seat: 
Bratislavská 4
Nitra 949 01
  (from: 08/13/2003 until: 05/10/2017)
Identification number (IČO): 
36 554 022
  (from: 08/13/2003)
Date of entry: 
08/13/2003
  (from: 08/13/2003)
Date of deletion: 
05/11/2017
  (from: 05/11/2017)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 05/11/2017)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 08/13/2003)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľných živností)
  (from: 08/13/2003 until: 05/10/2017)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod v rozsahu voľných živností)
  (from: 08/13/2003 until: 05/10/2017)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/13/2003 until: 05/10/2017)
reklamná činnosť
  (from: 08/13/2003 until: 05/10/2017)
softwarové služby a archivácia dát
  (from: 08/13/2003 until: 05/10/2017)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 08/13/2003 until: 05/10/2017)
podnikateľské poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky
  (from: 08/13/2003 until: 05/10/2017)
oprava a údržba výpočtovej techniky
  (from: 08/13/2003 until: 05/10/2017)
nákup a predaj výpočtovej techniky a videotechniky
  (from: 08/13/2003 until: 05/10/2017)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností
  (from: 08/13/2003 until: 05/10/2017)
ekonomické a organizačné poradenstvo
  (from: 08/13/2003 until: 05/10/2017)
fotografické služby
  (from: 08/13/2003 until: 05/10/2017)
verejné obstarávanie
  (from: 08/13/2003 until: 05/10/2017)
poradenstvo v oblasti výroby, obchodu a služieb
  (from: 08/13/2003 until: 05/10/2017)
poskytovanie technických služieb - predaj, montáž, údržba, revízia a opravy zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov slúžiacich na ochranu majetku a osoby pred neoprávnenými zásahmi vrátane systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a prejavu osoby v objekte a jeho okolí
  (from: 08/13/2003 until: 05/10/2017)
Partners: 
Ing. Alexander Marko
Wilsonovo nábr. č. 146
Nitra 949 01
Slovak Republic
  (from: 08/13/2003 until: 05/10/2017)
JUDr. Pavel Martvoň
Čajkovského 1
Nitra 949 11
Slovak Republic
  (from: 08/13/2003 until: 09/17/2007)
Dušan Pustaj
Výstavná 5
Nitra 949 01
Slovak Republic
  (from: 09/18/2007 until: 05/10/2017)
Contribution of each member: 
JUDr. Pavel Martvoň
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 08/13/2003 until: 09/17/2007)
Ing. Alexander Marko
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 08/13/2003 until: 12/14/2009)
Dušan Pustaj
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 09/18/2007 until: 12/14/2009)
Ing. Alexander Marko
Amount of investment: 3 319,391888 EUR Paid up: 3 319,391888 EUR
  (from: 12/15/2009 until: 05/10/2017)
Dušan Pustaj
Amount of investment: 3 319,391888 EUR Paid up: 3 319,391888 EUR
  (from: 12/15/2009 until: 05/10/2017)
Management body: 
konatelia
  (from: 08/13/2003 until: 05/10/2017)
Ing. Alexander Marko
Wilsonovo nábr. č. 146
Nitra 949 01
From: 08/13/2003
  (from: 08/13/2003 until: 09/17/2007)
Ing. Alexander Marko
Wilsonovo nábr. č. 146
Nitra 949 01
From: 08/13/2003 Until: 08/09/2007
  (from: 09/18/2007 until: 09/17/2007)
JUDr. Pavel Martvoň
Čajkovského 1
Nitra 949 11
From: 08/13/2003
  (from: 08/13/2003 until: 03/02/2007)
JUDr. Pavel Martvoň
Čajkovského 1
Nitra 949 11
From: 08/13/2003 Until: 05/12/2006
  (from: 03/03/2007 until: 03/02/2007)
Dušan Pustaj
Výstavná 5
Nitra 949 01
From: 08/10/2007
  (from: 09/18/2007 until: 05/10/2017)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti koná každý konateľ samostatne.
  (from: 08/13/2003 until: 05/10/2017)
Capital: 
6 638,783776 EUR Paid up: 6 638,783776 EUR
  (from: 12/15/2009 until: 05/10/2017)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 08/13/2003 until: 12/14/2009)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Nitra č.k. 29CbR/100/2015-75 zo dňa 15.12.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17.03.2017, bola zrušená spoločnosť PROIMPEX SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Bratislavská 4, 949 01 Nitra, IČO: 36 554 022 bez likvidácie. Z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vložka č. 14046/N sa v y m a z u j e dňa 11.05.2017 obchodná spoločnosť PROIMPEX SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Bratislavská 4, 949 01 Nitra, IČO: 36 554 022.
  (from: 05/11/2017)
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 7.3.2003 a dodatkom k spoločenskej zmluve zo dňa 14.7.2003 podľa §§ 56 - 75a a §§ 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
  (from: 08/13/2003 until: 05/10/2017)
Súdny exekútor JUDr. Ján Borovský so sídlom Kováčska 32, Košice vedie exekúciu voči povinnému: Ing. Alexandrovi Markovi, bytom Wilsonovo nábr. č. 146, Nitra pod sp. zn. EX 0159/05 v prospech oprávneného: QBE – poisťovňa, a.s. Boženy Němcovej 30, Košice.
  (from: 08/08/2008 until: 05/10/2017)
Date of updating data in databases:  09/27/2023
Date of extract :  09/28/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person