Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  14143/R

Business name: 
G INVEST GROUP, s.r.o.
  (from: 11/12/2003 until: 08/24/2018)
Registered seat: 
Zamarovská 133
Zamarovce 911 05
  (from: 02/28/2009 until: 08/24/2018)
C II 94/56
Dubnica nad Váhom 018 41
  (from: 11/12/2003 until: 02/27/2009)
Identification number (IČO): 
36 331 091
  (from: 11/12/2003)
Date of entry: 
11/12/2003
  (from: 11/12/2003)
Person dissolved from: 
15. 5. 2018
  (from: 08/25/2018)
Date of deletion: 
08/25/2018
  (from: 08/25/2018)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Súd vykonal výmaz spoločnosti podľa § 8a ods. 1 písm. c) zák. č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri v znení neskorších predpisov.
  (from: 08/25/2018)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/12/2003)
Objects of the company: 
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 11/12/2003 until: 08/24/2018)
maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 11/12/2003 until: 08/24/2018)
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 11/12/2003 until: 08/24/2018)
pohostinská činnosť
  (from: 11/12/2003 until: 08/24/2018)
Partners: 
Ing. Andrej Kuric
Centrum II 92/54
Dubnica nad Váhom
Slovak Republic
  (from: 01/30/2004 until: 02/27/2009)
Miloslav Šedivec
Hviezdoslava 68/14
Nová Dubnica 018 51
Slovak Republic
  (from: 11/12/2003 until: 02/27/2009)
Róbert Žákovič
C II 94/56
Dubnica nad Váhom 018 41
Slovak Republic
  (from: 11/12/2003 until: 02/27/2009)
Rudolf Kováčik
Zamarovská 64/133
Zamarovce 911 05
Slovak Republic
  (from: 02/28/2009 until: 08/24/2018)
Contribution of each member: 
Róbert Žákovič
Amount of investment: 500 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 500 000 Sk
  (from: 11/12/2003 until: 02/27/2009)
Miloslav Šedivec
Amount of investment: 500 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 500 000 Sk
  (from: 11/12/2003 until: 02/27/2009)
Ing. Andrej Kuric
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 01/30/2004 until: 02/27/2009)
Rudolf Kováčik
Amount of investment: 36 514 EUR Paid up: 36 514 EUR
  (from: 02/28/2009 until: 08/24/2018)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 02/28/2009 until: 08/24/2018)
konatelia
  (from: 11/12/2003 until: 02/27/2009)
Miloslav Šedivec
Hviezdoslava 68/14
Nová Dubnica 018 51
From: 11/12/2003
  (from: 11/12/2003 until: 02/27/2009)
Miloslav Šedivec
Hviezdoslava 68/14
Nová Dubnica 018 51
From: 11/12/2003 Until: 02/20/2009
  (from: 02/28/2009 until: 02/27/2009)
Róbert Žákovič
C II 94/56
Dubnica nad Váhom 018 41
From: 11/12/2003
  (from: 11/12/2003 until: 02/27/2009)
Róbert Žákovič
C II 94/56
Dubnica nad Váhom 018 41
From: 11/12/2003 Until: 02/20/2009
  (from: 02/28/2009 until: 02/27/2009)
Rudolf Kováčik
Zamarovská 64/133
Zamarovce 911 05
From: 02/21/2009
  (from: 02/28/2009 until: 08/24/2018)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 02/28/2009 until: 08/24/2018)
Konatelia zastupujú spoločnosť navonok v ústnom i v písomnom styku samostatne.
  (from: 11/12/2003 until: 02/27/2009)
Capital: 
36 514 EUR Paid up: 36 514 EUR
  (from: 02/28/2009 until: 08/24/2018)
1 100 000 Sk Paid up: 1 100 000 Sk
  (from: 01/30/2004 until: 02/27/2009)
1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 11/12/2003 until: 01/29/2004)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Trenčín č. k. 38CbR/19/2016-44 zo dňa 18.01.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.05.2018 súd zrušil bez likvidácie spoločnosť G INVEST GROUP, s.r.o., so sídlom Zamarovská 64/133, Zamarovce, IČO 36 331 091 zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v oddiele Sro, vložke číslo 14143/R.
  (from: 08/25/2018)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 20.10.2003 podľa § 105 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 11/12/2003 until: 08/24/2018)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 13.1.2004 schválilo zvýšenie základného imania a Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.
  (from: 01/30/2004 until: 08/24/2018)
Date of updating data in databases:  06/17/2024
Date of extract :  06/18/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person