Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  705/S

Business name: 
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
  (from: 08/30/2002)
Registered seat: 
Partizánska cesta 5
Banská Bystrica 974 01
  (from: 06/24/2016)
Identification number (IČO): 
36 056 006
  (from: 08/30/2002)
Date of entry: 
09/01/2002
  (from: 08/30/2002)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 08/30/2002)
Objects of the company: 
poradenská, technická a odborná pomoc v oblasti výroby, úpravy, dodávky pitnej a úžitkovej vody, prevádzky vodovodov, kanalizácii a čistiarní odpadových vôd
  (from: 08/30/2002)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/30/2002)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/30/2002)
prenájom strojov, prístrojov a zariadení s obsluhujúcim personálom
  (from: 08/30/2002)
prenájom nehnuteľností
  (from: 08/30/2002)
projektovanie stavieb
  (from: 08/30/2002)
vodohospodárske stavby - zdravotno-vodohospodárske stavby - vodárenské stavby
  (from: 08/30/2002)
vodohospodárske stavby - zdravotechnické stavby /vodojemy a vodárenské technologické zariadenia/
  (from: 08/30/2002)
vodohospodárske stavby - zdravotno-vodohospodárske stavby
  (from: 08/30/2002)
vodohospodárske stavby - zdravotno-vodohospodárske stavby - inžinierske siete /voda/
  (from: 08/30/2002)
vodohospodárske stavby - zdravotno-vodohospodárske stavby - inžinierske siete /voda, odpadová voda/
  (from: 08/30/2002)
inžinierska činnosť v stavebníctve v rozsahu:
  (from: 08/30/2002)
obstarávanie prác a dovávok
  (from: 08/30/2002)
vykonávanie prác a výkonov pre investorov charakteru vypracovania koncepcií, štúdií
  (from: 08/30/2002)
rozpočtovanie, fakturácia a kalkulácia stavieb
  (from: 08/30/2002)
výroba elektriny, rozvod elektriny
  (from: 08/30/2002)
vykonávanie laboratórnych prác pre geologický prieskum
  (from: 08/30/2002)
projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie úloh hydrogeologického prieskumu, inžiniersko geologického prieskumu a geologického prieskumu životného prostredia
  (from: 06/10/2004)
prevádzkovanie verejných vodovodov I. až III. kategórie
  (from: 07/27/2004)
prevádzkovanie verejných kanalizácií I. až III. kategórie
  (from: 07/27/2004)
výskum v oblasti technických a prírodných vied
  (from: 07/16/2011)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/10/2004)
Ing. Vladimír Svrbický - Chairman of the Board of Directors
Lesná 424/18
Marianka 900 33
From: 01/01/2022
  (from: 01/22/2022)
Ing. Lucia Harachová - podpredseda predstavenstva
Komenského 14483/10E
Banská Bystrica 974 01
From: 12/03/2019
  (from: 12/13/2019)
Mgr. Peter Neuzer - Member of the Board of Directors
Jazmínová 15
Banská Bystrica 974 04
From: 03/30/2021
  (from: 05/06/2021)
Mgr. Ján Jobbágy - Member of the Board of Directors
Tulská 5338/66
Banská Bystrica 974 04
From: 01/01/2022
  (from: 01/22/2022)
Ing. Vojtech Čičmanec - Member of the Board of Directors
Kocurany 162
Kocurany 972 02
From: 01/01/2022
  (from: 01/22/2022)
Ing. Vladimír Maňka - Member of the Board of Directors
Nezábudková 4642/14
Zvolen 960 01
From: 05/30/2023
  (from: 06/10/2023)
Ing. Alena Kazimírová - Member of the Board of Directors
Ulica Fraňa Kráľa 846/20
Žarnovica 966 81
From: 06/01/2023
  (from: 06/10/2023)
Acting in the name of the company: 
Konať v mene spoločnosti je oprávnený každý člen predstavenstva. Vo všetkých veciach v mene spoločnosti sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pričom jeden z podpisujúcich musí byť predseda alebo podpredseda predstavenstva. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 06/10/2004)
Capital: 
177 834 261 EUR Paid up: 177 834 261 EUR
  (from: 06/10/2023)
Shares: 
Number of shares: 4337421
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 41 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Akcie spoločnosti sú prevoditeľné len na akcionára tejto a.s. To neplatí pre nadobúdanie vlastných akcií spoločnosťou alebo osobou konajúcou vo vlastnom mene a na účet spoločnosti podľa č. IV. ods. 5. stanov spoločnosti.
  (from: 06/10/2023)
Supervisory board: 
JUDr. Tomáš Ábel , PhD.
9. mája 25
Brezno 977 01
From: 05/28/2019
  (from: 06/28/2019)
Ing. Ján Lichanec
72
Orávka 980 42
From: 05/28/2019
  (from: 06/28/2019)
JUDr. Katarína Macháčková
Ul. Björnsona 128/22
Prievidza 971 01
From: 05/28/2019
  (from: 09/07/2019)
MUDr. Ján Nosko
Š. Moysesa 5650/28
Banská Bystrica 974 01
From: 05/26/2020
  (from: 06/16/2020)
Ing. Radoslav Vazan
Dionýza Štúra 981/1
Krupina 963 01
From: 05/26/2020
  (from: 06/16/2020)
PhDr. Alexandra Pivková
Martina Rázusa 5458/12A
Lučenec 984 01
From: 05/26/2020
  (from: 06/16/2020)
Ing. Dalibor Surkoš
Za poštou 1189/1
Veľký Krtíš 990 01
From: 05/26/2020
  (from: 06/16/2020)
Ing. Michal Dóša , PhD.
384
Priechod 976 11
From: 09/28/2021
  (from: 10/21/2021)
Ing. František Kán
Ul. Boženy Němcovej 477/12
Bacúch 976 64
From: 09/28/2021
  (from: 10/21/2021)
Ing. Ondrej Kapusta , PhD.
Javornícka 10
Banská Bystrica 974 11
From: 09/28/2021
  (from: 10/21/2021)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená dňa 12. 08. 2002 v zmysle §§ 154, 172, 175 Obch. zák.
  (from: 08/30/2002)
. Rozhodnutím jediného akcionára vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti dňa 27.11.2002 bola prijatá zmena stanov spoločnosti.
  (from: 03/04/2003)
Date of updating data in databases:  02/26/2024
Date of extract :  02/28/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person