Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  705/S

Business name: 
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
  (from: 08/30/2002)
Registered seat: 
Partizánska cesta 5
Banská Bystrica 974 01
  (from: 06/24/2016)
Partizánska cesta 5
Banská Bystrica 974 00
  (from: 08/30/2002 until: 06/23/2016)
Identification number (IČO): 
36 056 006
  (from: 08/30/2002)
Date of entry: 
09/01/2002
  (from: 08/30/2002)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 08/30/2002)
Objects of the company: 
poradenská, technická a odborná pomoc v oblasti výroby, úpravy, dodávky pitnej a úžitkovej vody, prevádzky vodovodov, kanalizácii a čistiarní odpadových vôd
  (from: 08/30/2002)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/30/2002)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/30/2002)
prenájom strojov, prístrojov a zariadení s obsluhujúcim personálom
  (from: 08/30/2002)
prenájom nehnuteľností
  (from: 08/30/2002)
projektovanie stavieb
  (from: 08/30/2002)
vodohospodárske stavby - zdravotno-vodohospodárske stavby - vodárenské stavby
  (from: 08/30/2002)
vodohospodárske stavby - zdravotechnické stavby /vodojemy a vodárenské technologické zariadenia/
  (from: 08/30/2002)
vodohospodárske stavby - zdravotno-vodohospodárske stavby
  (from: 08/30/2002)
vodohospodárske stavby - zdravotno-vodohospodárske stavby - inžinierske siete /voda/
  (from: 08/30/2002)
vodohospodárske stavby - zdravotno-vodohospodárske stavby - inžinierske siete /voda, odpadová voda/
  (from: 08/30/2002)
inžinierska činnosť v stavebníctve v rozsahu:
  (from: 08/30/2002)
obstarávanie prác a dovávok
  (from: 08/30/2002)
vykonávanie prác a výkonov pre investorov charakteru vypracovania koncepcií, štúdií
  (from: 08/30/2002)
rozpočtovanie, fakturácia a kalkulácia stavieb
  (from: 08/30/2002)
výroba elektriny, rozvod elektriny
  (from: 08/30/2002)
vykonávanie laboratórnych prác pre geologický prieskum
  (from: 08/30/2002)
projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie úloh hydrogeologického prieskumu, inžiniersko geologického prieskumu a geologického prieskumu životného prostredia
  (from: 06/10/2004)
prevádzkovanie verejných vodovodov I. až III. kategórie
  (from: 07/27/2004)
prevádzkovanie verejných kanalizácií I. až III. kategórie
  (from: 07/27/2004)
výskum v oblasti technických a prírodných vied
  (from: 07/16/2011)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 06/10/2004 until: 05/17/2006)
pohostinská činnosť
  (from: 06/10/2004 until: 05/17/2006)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
  (from: 06/10/2004 until: 05/17/2006)
projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie úloh hydrogeologického prieskumu a inžinierskogeologického prieskumu
  (from: 08/30/2002 until: 06/09/2004)
oprava plynového zariadenia vozidiel poháňaných na stlačený plyn
  (from: 08/30/2002 until: 05/17/2006)
vykonávanie skúšok vodotesnosti vodohospodárskych objektov a zariadení
  (from: 08/30/2002 until: 05/17/2006)
dodávka a montáž chlórovacích a dávkovacích zariadení na chemikálie pre vodohospodárske stavby
  (from: 08/30/2002 until: 05/17/2006)
opravy a servis technológie vodárenských diel a zariadení
  (from: 08/30/2002 until: 05/17/2006)
vykonávanie technických prehliadok potrubí
  (from: 08/30/2002 until: 05/17/2006)
odvádzania odpadových vôd verejnými kanalizáciami
  (from: 08/30/2002 until: 07/26/2004)
zabezpečovanie prevádzky, kontroly a riadenia technológie čistiarní odpadových vôd
  (from: 08/30/2002 until: 05/17/2006)
vykonávanie prehliadok kanalizačných systémov prístrojovou technikou
  (from: 08/30/2002 until: 05/17/2006)
pohostinské a ubytovacie služby
  (from: 08/30/2002 until: 06/09/2004)
čistenie vodovodných a kanalizačných potrubí
  (from: 08/30/2002 until: 05/17/2006)
vyhľadávanie skrytých únikov vôd korelačnou a elektroakustickou technikou
  (from: 08/30/2002 until: 05/17/2006)
vytyčovanie vodovodnej a kanalizačnej siete a armatúr a určovanie styčných miest pre napojenie prístrojovej techniky
  (from: 08/30/2002 until: 05/17/2006)
meranie množstva odpadových vôd na merných objektoch a kanalizáciách s určením okamžitého alebo kumulatívneho prietoku prístrojovou technikou
  (from: 08/30/2002 until: 05/17/2006)
fyzikálno-chemické, rádiologické, mikrobiologické a hydrobiologické rozbory pitnej, úžitkovej a odpadovej vody, vrátane technologických rozborov vôd
  (from: 08/30/2002 until: 05/17/2006)
revízna služba chlórovacích a dávkovacích zariadení na chemikálie pre vodohospodárske prevádzky
  (from: 08/30/2002 until: 05/17/2006)
prevádzkovanie tlakovej stanice bioplynu, predaj a distribúcia stlačeného plynu a bioplynu
  (from: 08/30/2002 until: 05/17/2006)
opravy a servis všetkých druhov čerpadiel
  (from: 08/30/2002 until: 05/17/2006)
opravy a servis chlórovacích a dávkovacích zariadení na chemikálie pre vodohospodárske prevádzky
  (from: 08/30/2002 until: 05/17/2006)
opravy, montáž a servis zariadení slaboprúdovej a silnoprúdovej elektroniky
  (from: 08/30/2002 until: 05/17/2006)
montáž technológie vodárenských diel a zariadení vrátane zváračských prác
  (from: 08/30/2002 until: 05/17/2006)
opravy a montáž vodomerov
  (from: 08/30/2002 until: 05/17/2006)
projektovanie elektrických zariadení
  (from: 08/30/2002 until: 05/17/2006)
vykonávanie vodohospodárskych a inžinierskych stavieb
  (from: 08/30/2002 until: 05/17/2006)
elektroinštalačné práce
  (from: 08/30/2002 until: 05/17/2006)
vykonávanie revíznych skúšok vyhradených zdvíhacích zariadení
  (from: 08/30/2002 until: 05/17/2006)
vykonávanie revíznych a tlakových skúšok tlakových nádob stabilných skupina A a B
  (from: 08/30/2002 until: 05/17/2006)
vodoinštalatérske a kúrenárske práce
  (from: 08/30/2002 until: 05/17/2006)
revízie vyhradených elektrických zariadení
  (from: 08/30/2002 until: 05/17/2006)
úprava a rozvod pitnej a úžitkovej vody verejnými vodovodmi, prevádzkovanie vodohospodárskych diel a zariadení
  (from: 08/30/2002 until: 07/26/2004)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/10/2004)
Managing board
  (from: 08/30/2002 until: 06/09/2004)
Ing. Vladimír Svrbický - Chairman of the Board of Directors
Lesná 424/18
Marianka 900 33
From: 01/01/2022
  (from: 01/22/2022)
Ing. Lucia Harachová - podpredseda predstavenstva
Komenského 14483/10E
Banská Bystrica 974 01
From: 12/03/2019
  (from: 12/13/2019)
Mgr. Peter Neuzer - Member of the Board of Directors
Jazmínová 15
Banská Bystrica 974 04
From: 03/30/2021
  (from: 05/06/2021)
Mgr. Ján Jobbágy - Member of the Board of Directors
Tulská 5338/66
Banská Bystrica 974 04
From: 01/01/2022
  (from: 01/22/2022)
Ing. Vojtech Čičmanec - Member of the Board of Directors
Kocurany 162
Kocurany 972 02
From: 01/01/2022
  (from: 01/22/2022)
Ing. Vladimír Maňka - Member of the Board of Directors
Nezábudková 4642/14
Zvolen 960 01
From: 05/30/2023
  (from: 06/10/2023)
Ing. Alena Kazimírová - Member of the Board of Directors
Ulica Fraňa Kráľa 846/20
Žarnovica 966 81
From: 06/01/2023
  (from: 06/10/2023)
Mgr. Peter Antal
Sládkovičova 485/5
Žiar nad Hronom 965 01
From: 03/24/2015
  (from: 04/02/2015 until: 04/24/2018)
Mgr. Peter Antal
Sládkovičova 485/5
Žiar nad Hronom 965 01
From: 03/24/2015 Until: 03/26/2018
  (from: 04/25/2018 until: 04/24/2018)
Ing. Ján Babjak - člen
Tatranská 8
Banská Bystrica
From: 10/27/2003
  (from: 11/20/2003 until: 07/28/2004)
Ing. Ján Babjak - podpredseda
Tatranská 6556/8
Banská Bystrica 974 11
From: 12/07/2007
  (from: 01/04/2008 until: 08/30/2009)
Ing. Ján Babjak - podpredseda
Tatranská 6556/8
Banská Bystrica 974 11
From: 12/07/2007 Until: 08/31/2009
  (from: 08/31/2009 until: 08/30/2009)
Ing. Ján Babjak - podpredseda
Tatranská 8
Banská Bystrica 974 01
From: 10/27/2003
  (from: 07/29/2004 until: 01/03/2008)
Ing. Ján Babjak - podpredseda
Tatranská 8
Banská Bystrica 974 01
From: 10/27/2003 Until: 12/07/2007
  (from: 01/04/2008 until: 01/03/2008)
Ing. Lenka Balkovičová
Kimovská 2438/30
Zvolen 960 01
From: 04/01/2018
  (from: 04/25/2018 until: 04/18/2023)
Ing. Lenka Balkovičová
Kimovská 2438/30
Zvolen 960 01
From: 04/01/2018 Until: 04/01/2023
  (from: 04/19/2023 until: 04/18/2023)
Ing. Lenka Balkovičová - Member of the Board of Directors
Kimovská 2438/20
Zvolen 960 01
From: 04/01/2023
  (from: 04/19/2023 until: 06/09/2023)
Ing. Lenka Balkovičová - Member of the Board of Directors
Kimovská 2438/20
Zvolen 960 01
From: 04/01/2023 Until: 05/30/2023
  (from: 06/10/2023 until: 06/09/2023)
Vladimír Baran - člen predstavenstva
233
Ladomerská Vieska 965 01
From: 03/25/2019
  (from: 04/12/2019 until: 06/09/2023)
Vladimír Baran - člen predstavenstva
233
Ladomerská Vieska 965 01
From: 03/25/2019 Until: 05/30/2023
  (from: 06/10/2023 until: 06/09/2023)
Ing. Dušan Brečka - člen
Lichardova 52
Brezno
From: 09/01/2002 Until: 06/18/2003
  (from: 08/30/2002 until: 11/02/2003)
Mgr. Ivan Černaj - člen predstavenstva
Hviezdoslavova 52/60
Žiar nad Hronom 965 01
From: 09/07/2006
  (from: 09/29/2006 until: 04/12/2011)
Mgr. Ivan Černaj - člen predstavenstva
Hviezdoslavova 52/60
Žiar nad Hronom 965 01
From: 09/07/2006 Until: 03/24/2011
  (from: 04/13/2011 until: 04/12/2011)
Mgr. Ivan Černaj - člen predstavenstva
Hviezdoslavova 52/60
Žiar nad Hronom 965 01
From: 03/24/2011
  (from: 04/13/2011 until: 04/02/2014)
Mgr. Ivan Černaj - člen predstavenstva
Hviezdoslavova 52/60
Žiar nad Hronom 965 01
From: 03/24/2011 Until: 03/27/2014
  (from: 04/03/2014 until: 04/02/2014)
Ing. Vojtech Čičmanec - člen predstavenstva
Kocurany 162
Kocurany 972 02
From: 01/01/2017
  (from: 01/14/2017 until: 01/21/2022)
Ing. Vojtech Čičmanec - člen predstavenstva
Kocurany 162
Kocurany 972 02
From: 01/01/2017 Until: 01/01/2022
  (from: 01/22/2022 until: 01/21/2022)
Ing. Jaroslav Demian - člen
Malinovského 11
Brezno 977 01
From: 09/08/2004
  (from: 09/28/2004 until: 10/06/2008)
Ing. Jaroslav Demian - člen
Malinovského 11
Brezno 977 01
From: 09/08/2004 Until: 09/19/2008
  (from: 10/07/2008 until: 10/06/2008)
Ing. Jaroslav Demian - člen predstavenstva
Malinovského 11
Brezno 977 01
From: 09/19/2008
  (from: 10/07/2008 until: 06/29/2011)
Ing. Jaroslav Demian - člen predstavenstva
Malinovského 11
Brezno 977 01
From: 09/19/2008 Until: 06/08/2011
  (from: 06/30/2011 until: 06/29/2011)
Martin Gonda - člen
411
Beňuš
From: 06/18/2003 Until: 09/26/2003
  (from: 11/03/2003 until: 11/19/2003)
Ing. Jozef Hegeduš - člen predstavenstva
Na Motyčinách 5708/5
Banská Bystrica - Radvaň 974 05
From: 01/01/2006
  (from: 01/05/2006 until: 08/31/2009)
Ing. Jozef Hegeduš - podpredseda
Na Motyčinách 5708/5
Banská Bystrica 974 05
From: 02/24/2014
  (from: 03/07/2014 until: 03/08/2018)
Ing. Jozef Hegeduš - podpredseda
Na Motyčinách 5708/5
Banská Bystrica 974 05
From: 02/24/2014 Until: 02/24/2018
  (from: 03/09/2018 until: 03/08/2018)
Ing. Jozef Hegeduš - podpredseda predstavenstva
Na Motyčinách 5708/5
Banská Bystrica 974 05
From: 02/03/2010
  (from: 02/17/2010 until: 03/06/2014)
Ing. Jozef Hegeduš - podpredseda predstavenstva
Na Motyčinách 5708/5
Banská Bystrica 974 05
From: 02/03/2010 Until: 02/24/2014
  (from: 03/07/2014 until: 03/06/2014)
Ing. Jozef Hegeduš - podpredseda predstavenstva
Na Motyčinách 5708/5
Banská Bystrica - Radvaň 974 05
From: 01/01/2006
  (from: 09/01/2009 until: 02/16/2010)
Ing. Jozef Hegeduš - podpredseda predstavenstva
Na Motyčinách 5708/5
Banská Bystrica - Radvaň 974 05
From: 01/01/2006 Until: 02/03/2010
  (from: 02/17/2010 until: 02/16/2010)
Ing. Jozef Hegeduš - podpredsedda predstavenstva
Na Motyčinách 5708/5
Banská Bystrica 974 05
From: 02/24/2018
  (from: 03/09/2018 until: 12/12/2019)
Ing. Jozef Hegeduš - podpredsedda predstavenstva
Na Motyčinách 5708/5
Banská Bystrica 974 05
From: 02/24/2018 Until: 12/03/2019
  (from: 12/13/2019 until: 12/12/2019)
Ing. Marián Hluchý - predseda
Osloboditeľov 23
Malý Krtíš
From: 06/18/2003
  (from: 11/03/2003 until: 04/28/2005)
Ing. Marián Hluchý - predseda
Osloboditeľov 23
Malý Krtíš
From: 06/18/2003 Until: 04/20/2005
  (from: 04/29/2005 until: 04/28/2005)
Ing. Jozef Hoffmann - podpredseda
Ľ. Štúra 262/44
Halič
From: 09/01/2002 Until: 06/18/2003
  (from: 08/30/2002 until: 11/02/2003)
Ing. Peter Juríček - člen
Priehon 125
Sebedražie 972 05
From: 09/08/2004
  (from: 09/28/2004 until: 10/06/2008)
Ing. Peter Juríček - člen
Priehon 125
Sebedražie 972 05
From: 09/08/2004 Until: 09/19/2008
  (from: 10/07/2008 until: 10/06/2008)
Ing. Peter Juríček - člen
Priehon 125
Sebedražie 972 05
From: 09/25/2012
  (from: 10/11/2012 until: 01/13/2017)
Ing. Peter Juríček - člen
Priehon 125
Sebedražie 972 05
From: 09/25/2012 Until: 12/14/2016
  (from: 01/14/2017 until: 01/13/2017)
Ing. Peter Juríček - člen predstavenstva
Priehon 125
Sebedražie 972 05
From: 09/19/2008
  (from: 10/07/2008 until: 10/10/2012)
Ing. Peter Juríček - člen predstavenstva
Priehon 125
Sebedražie 972 05
From: 09/19/2008 Until: 09/25/2012
  (from: 10/11/2012 until: 10/10/2012)
Viera Krakovská
786
Brusno 976 62
From: 03/24/2015
  (from: 04/02/2015 until: 04/11/2019)
Viera Krakovská
786
Brusno 976 62
From: 03/24/2015 Until: 03/24/2019
  (from: 04/12/2019 until: 04/11/2019)
Viera Krakovská - člen
786
Brusno
From: 09/01/2002
  (from: 08/30/2002 until: 09/28/2006)
Viera Krakovská - člen
786
Brusno
From: 09/01/2002 Until: 09/01/2006
  (from: 09/29/2006 until: 09/28/2006)
Viera Krakovská - člen predstavenstva
786
Brusno 976 62
From: 03/24/2011
  (from: 04/13/2011 until: 04/01/2015)
Viera Krakovská - člen predstavenstva
786
Brusno 976 62
From: 03/24/2011 Until: 03/24/2015
  (from: 04/02/2015 until: 04/01/2015)
Viera Krakovská - člen predstavenstva
786
Brusno 976 62
From: 03/25/2019
  (from: 04/12/2019 until: 06/09/2023)
Viera Krakovská - člen predstavenstva
786
Brusno 976 62
From: 03/25/2019 Until: 05/30/2023
  (from: 06/10/2023 until: 06/09/2023)
Viera Krakovská - člen predstavenstva
Brusno 786
Brusno 976 62
From: 12/07/2007
  (from: 01/19/2008 until: 04/12/2011)
Viera Krakovská - člen predstavenstva
Brusno 786
Brusno 976 62
From: 12/07/2007 Until: 03/24/2011
  (from: 04/13/2011 until: 04/12/2011)
Ing. Ján Krčula - predseda predstavenstva
Komenského 14419/18B
Banská Bystrica 974 01
From: 10/16/2006
  (from: 02/12/2009 until: 06/11/2009)
Ing. Ján Krčula - predseda predstavenstva
Komenského 14419/18B
Banská Bystrica 974 01
From: 10/16/2006 Until: 05/29/2009
  (from: 06/12/2009 until: 06/11/2009)
Ing. Ján Krčula - predseda predstavenstva
Severná 1408/18
Banská Bystrica 974 01
From: 10/16/2006
  (from: 10/21/2006 until: 02/11/2009)
Ing. Ján Maťaš - predseda predstavenstva
Na Motyčinách 5710/9
Banská Bystrica-Radvaň 974 05
From: 04/20/2005
  (from: 04/29/2005 until: 10/05/2006)
Ing. Ján Maťaš - predseda predstavenstva
Na Motyčinách 5710/9
Banská Bystrica-Radvaň 974 05
From: 04/20/2005 Until: 08/18/2006
  (from: 10/06/2006 until: 10/05/2006)
Márius Mika - člen
Národná 18
Banská Bystrica
From: 06/18/2003
  (from: 11/03/2003 until: 09/27/2004)
Márius Mika - člen
Národná 18
Banská Bystrica
From: 06/18/2003 Until: 09/08/2004
  (from: 09/28/2004 until: 09/27/2004)
Ing. Peter Mináč - člen
Francisciho 833
Tisovec
From: 09/01/2002 Until: 06/18/2003
  (from: 08/30/2002 until: 11/02/2003)
Ing. Svätoslav Mravec - člen
Azalková 4
Banská Bystrica
From: 09/26/2003
  (from: 11/20/2003 until: 01/04/2006)
Ing. Svätoslav Mravec - člen
Azalková 4
Banská Bystrica
From: 09/26/2003 Until: 01/01/2006
  (from: 01/05/2006 until: 01/04/2006)
Ing. Ľubomír Ryša - predseda
Moskovská 48
Banská Bystrica
From: 09/01/2002 Until: 06/18/2003
  (from: 08/30/2002 until: 11/02/2003)
Ing. Vladimír Svrbický - predseda
Lesná 424/18
Marianka 900 33
From: 05/29/2009
  (from: 06/12/2009 until: 06/14/2013)
Ing. Vladimír Svrbický - predseda
Lesná 424/18
Marianka 900 33
From: 05/29/2009 Until: 06/04/2013
  (from: 06/15/2013 until: 06/14/2013)
Ing. Vladimír Svrbický - predseda
Lesná 424/18
Marianka 900 33
From: 06/04/2013
  (from: 06/15/2013 until: 05/24/2017)
Ing. Vladimír Svrbický - predseda
Lesná 424/18
Marianka 900 33
From: 06/04/2013 Until: 04/10/2017
  (from: 05/25/2017 until: 05/24/2017)
Ing. Vladimír Svrbický - predseda
Lesná 424/18
Marianka 900 33
From: 04/10/2017
  (from: 05/25/2017 until: 08/14/2018)
Ing. Vladimír Svrbický - predseda
Lesná 424/18
Marianka 900 33
From: 04/10/2017
  (from: 08/15/2018 until: 01/21/2022)
Ing. Vladimír Svrbický - predseda
Lesná 424/18
Marianka 900 33
From: 04/10/2017 Until: 01/01/2022
  (from: 01/22/2022 until: 01/21/2022)
Ing. Ján Šufliarsky
Skliarovo 245
Detva 962 12
From: 03/24/2015
  (from: 04/02/2015 until: 06/27/2017)
Ing. Ján Šufliarsky - člen predstavenstva
Skliarovo 245
Detva 962 12
From: 03/24/2011
  (from: 04/13/2011 until: 04/01/2015)
Ing. Ján Šufliarsky - člen predstavenstva
Skliarovo 245
Detva 962 12
From: 03/24/2011 Until: 03/24/2015
  (from: 04/02/2015 until: 04/01/2015)
Ing. Ján Šufliarsky - člen predstavenstva
Skliarovo 245
Detva 962 12
From: 03/25/2019
  (from: 04/12/2019 until: 06/09/2023)
Ing. Ján Šufliarsky - člen predstavenstva
Skliarovo 245
Detva 962 12
From: 03/25/2019 Until: 05/30/2023
  (from: 06/10/2023 until: 06/09/2023)
Ing. Ján Šufliarský
Skliarovo 245
Detva 962 12
From: 03/24/2015
  (from: 06/28/2017 until: 04/11/2019)
Ing. Ján Šufliarský
Skliarovo 245
Detva 962 12
From: 03/24/2015 Until: 03/24/2019
  (from: 04/12/2019 until: 04/11/2019)
Ing. Ján Šufliarský - člen
Skliarovo 245
Detva 962 12
From: 05/03/2007
  (from: 05/22/2007 until: 04/12/2011)
Ing. Ján Šufliarský - člen
Skliarovo 245
Detva 962 12
From: 05/03/2007 Until: 03/24/2011
  (from: 04/13/2011 until: 04/12/2011)
Ing. Vladimír Švec - člen
Šoltésovej 945/31
Nováky
From: 09/01/2002
  (from: 08/30/2002 until: 09/27/2004)
Ing. Vladimír Švec - člen
Šoltésovej 945/31
Nováky
From: 09/01/2002 Until: 09/08/2004
  (from: 09/28/2004 until: 09/27/2004)
Ing. Miroslav Toman - člen
Beskydská 9
Banská Bystrica
From: 06/18/2003 Until: 09/26/2003
  (from: 11/03/2003 until: 11/19/2003)
Ing. Marek Žabka
171
Tajov 976 34
From: 02/24/2018
  (from: 03/09/2018 until: 02/25/2021)
Ing. Marek Žabka
171
Tajov 976 34
From: 02/24/2018 Until: 01/04/2021
  (from: 02/26/2021 until: 02/25/2021)
Ing. Marek Žabka - člen
171
Tajov 976 34
From: 02/24/2014
  (from: 03/07/2014 until: 03/08/2018)
Ing. Marek Žabka - člen
171
Tajov 976 34
From: 02/24/2014 Until: 02/24/2018
  (from: 03/09/2018 until: 03/08/2018)
Ing. Marek Žabka - člen predstavenstva
171
Tajov 976 34
From: 09/01/2009
  (from: 09/01/2009 until: 03/06/2014)
Ing. Marek Žabka - člen predstavenstva
171
Tajov 976 34
From: 09/01/2009 Until: 02/24/2014
  (from: 03/07/2014 until: 03/06/2014)
Acting in the name of the company: 
Konať v mene spoločnosti je oprávnený každý člen predstavenstva. Vo všetkých veciach v mene spoločnosti sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pričom jeden z podpisujúcich musí byť predseda alebo podpredseda predstavenstva. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 06/10/2004)
Konať v mene spoločnosti je oprávnený každý člen predstavenstva. Vo všetkých veciach v mene spoločnosti sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 08/30/2002 until: 06/09/2004)
Branch of the enterprise: 
Name: 
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod 03 Prievidza
  (from: 08/30/2002 until: 01/23/2006)
Registered seat: 
V. Clementisa 52
Prievidza
  (from: 08/30/2002 until: 01/23/2006)
Head: 
Ing. Vladimír Švec
Šoltésovej 945/31
Nováky
  (from: 08/30/2002 until: 01/23/2006)
Scope of business activity: 
totožný s predmetom akciovej spoločnosti
  (from: 08/30/2002 until: 01/23/2006)
 
 
Name: 
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Odštepný závod 05, Veľký Krtíš
  (from: 08/30/2002 until: 01/23/2006)
Registered seat: 
Banícka 39
Veľký Krtíš
  (from: 08/30/2002 until: 01/23/2006)
Head: 
Mgr. Zoltán Balla
147
Kamenné Kosihy
  (from: 08/30/2002 until: 01/23/2006)
Scope of business activity: 
totožný s predmetom akciovej spoločnosti
  (from: 08/30/2002 until: 01/23/2006)
 
 
Name: 
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod 07 Žiar nad Hronom
  (from: 08/30/2002 until: 01/23/2006)
Registered seat: 
ul. SNP 125
Žiar nad Hronom
  (from: 08/30/2002 until: 01/23/2006)
Head: 
Ing. Milan Vlček
Angyalova 478/6
Kremnica
  (from: 08/30/2002 until: 01/23/2006)
Scope of business activity: 
totožný s predmetom akciovej spoločnosti
  (from: 08/30/2002 until: 01/23/2006)
 
 
Name: 
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod 01 Banská Bystrica
  (from: 06/13/2003 until: 01/23/2006)
Registered seat: 
Partizánska cesta 73
Banská Bystrica
  (from: 06/13/2003 until: 01/23/2006)
Head: 
Ing. Pavol Badinský
218
Tajov 976 34
  (from: 06/13/2003 until: 01/23/2006)
Scope of business activity: 
totožný s predmetom akciovej spoločnosti
  (from: 06/13/2003 until: 01/23/2006)
 
 
Name: 
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod 04 Rimavská Sobota
  (from: 11/04/2004 until: 01/23/2006)
Registered seat: 
Duklianskych hrdinov 42
Rimavská Sobota
  (from: 11/04/2004 until: 01/23/2006)
Head: 
Ing. Branislav Jurík
Banícka 254
Hnúšťa 981 01
From: 1. 7. 2005
  (from: 07/12/2005 until: 01/23/2006)
Scope of business activity: 
totožný s predmetom akciovej spoločnosti
  (from: 11/04/2004 until: 01/23/2006)
 
 
Name: 
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod 02 Lučenec
  (from: 11/05/2004 until: 01/23/2006)
Registered seat: 
Komenského 4
Lučenec
  (from: 11/05/2004 until: 01/23/2006)
Head: 
Ing. Ladislav Solkový
Bernolákova 2705/5
Lučenec 984 01
From: 1. 7. 2005
  (from: 07/12/2005 until: 01/23/2006)
Scope of business activity: 
totožný s predmetom akciovej spoločnosti
  (from: 11/05/2004 until: 01/23/2006)
 
 
Name: 
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod 06 Zvolen
  (from: 11/05/2004 until: 01/23/2006)
Registered seat: 
Štúrova 2208
Zvolen
  (from: 11/05/2004 until: 01/23/2006)
Head: 
Ing. Robert Javorčík
Ľ. Štúra 4230/15A
Zvolen 960 01
From: 23. 12. 2004
  (from: 01/27/2005 until: 01/23/2006)
Scope of business activity: 
totožný s predmetom akciovej spoločnosti
  (from: 11/05/2004 until: 01/23/2006)
 
 
Name: 
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod 06 Zvolen
  (from: 11/05/2004 until: 11/04/2004)
Registered seat: 
Štúrova 2208
Zvolen
  (from: 11/05/2004 until: 11/04/2004)
Head: 
Ing. Ján Zimerman
9. mája 40/25
Zvolen
Until: 31. 10. 2004
  (from: 11/05/2004 until: 11/04/2004)
 
 
Name: 
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod 02 Lučenec
  (from: 11/05/2004 until: 11/04/2004)
Registered seat: 
Komenského 4
Lučenec
  (from: 11/05/2004 until: 11/04/2004)
Head: 
Ing. Jozef Hoffmann
Ľ. Štúra 262/44
Halič
Until: 31. 10. 2004
  (from: 11/05/2004 until: 11/04/2004)
 
 
Name: 
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod 06 Zvolen
  (from: 08/30/2002 until: 11/04/2004)
Registered seat: 
Štúrova 2208
Zvolen
  (from: 08/30/2002 until: 11/04/2004)
Head: 
Ing. Ján Zimerman
9. mája 40/25
Zvolen
  (from: 08/30/2002 until: 11/04/2004)
Scope of business activity: 
totožný s predmetom akciovej spoločnosti
  (from: 08/30/2002 until: 11/04/2004)
 
 
Name: 
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod 02 Lučenec
  (from: 08/30/2002 until: 11/04/2004)
Registered seat: 
Komenského 4
Lučenec
  (from: 08/30/2002 until: 11/04/2004)
Head: 
Ing. Jozef Hoffmann
Ľ. Štúra 262/44
Halič
  (from: 08/30/2002 until: 11/04/2004)
Scope of business activity: 
totožný s predmetom akciovej spoločnosti
  (from: 08/30/2002 until: 11/04/2004)
 
 
Name: 
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod 04 Rimavská Sobota
  (from: 08/30/2002 until: 11/03/2004)
Registered seat: 
Duklianskych hrdinov 42
Rimavská Sobota
  (from: 08/30/2002 until: 11/03/2004)
Head: 
Ing. Dušan Tóčik
Sídlisko Rimava 1062/13
Rimavská Sobota
  (from: 08/30/2002 until: 11/03/2004)
Scope of business activity: 
totožný s predmetom akciovej spoločnosti
  (from: 08/30/2002 until: 11/03/2004)
 
 
Name: 
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod 04 Rimavská Sobota
  (from: 11/04/2004 until: 11/03/2004)
Registered seat: 
Duklianskych hrdinov 42
Rimavská Sobota
  (from: 11/04/2004 until: 11/03/2004)
Head: 
Ing. Dušan Tóčik
Sídlisko Rimava 1062/13
Rimavská Sobota
Until: 26. 10. 2004
  (from: 11/04/2004 until: 11/03/2004)
 
 
Name: 
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod 01 Banská Bystrica
  (from: 03/04/2003 until: 06/12/2003)
Registered seat: 
Partizánska cesta 73
Banská Bystrica
  (from: 03/04/2003 until: 06/12/2003)
Head: 
Ing. Pavel Badínsky
218
Tajov 976 34
  (from: 03/04/2003 until: 06/12/2003)
Scope of business activity: 
totožný s predmetom akciovej spoločnosti
  (from: 03/04/2003 until: 06/12/2003)
 
 
Name: 
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod 01 Banská Bystrica
  (from: 08/30/2002 until: 03/03/2003)
Registered seat: 
Partizánska cesta 73
Banská Bystrica
  (from: 08/30/2002 until: 03/03/2003)
Head: 
Ing. Milan Leitman
Zelená 5383/18
Banská Bystrica
  (from: 08/30/2002 until: 03/03/2003)
Scope of business activity: 
totožný s predmetom akciovej spoločnosti
  (from: 08/30/2002 until: 03/03/2003)
 
 
Capital: 
177 834 261 EUR Paid up: 177 834 261 EUR
  (from: 06/10/2023)
147 472 314 EUR Paid up: 147 472 314 EUR
  (from: 02/12/2009 until: 06/09/2023)
4 337 421 000 Sk Paid up: 4 337 421 000 Sk
  (from: 08/30/2002 until: 02/11/2009)
Shares: 
Number of shares: 4337421
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 41 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Akcie spoločnosti sú prevoditeľné len na akcionára tejto a.s. To neplatí pre nadobúdanie vlastných akcií spoločnosťou alebo osobou konajúcou vo vlastnom mene a na účet spoločnosti podľa č. IV. ods. 5. stanov spoločnosti.
  (from: 06/10/2023)
Number of shares: 4337421
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 34 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Akcie spoločnosti sú prevoditeľné len na akcionára tejto a.s. To neplatí pre prevod akcií z majetku zakladateľa spoločnosti na základe rozhodnutia o privatizácii vydaného podľa zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 02/12/2009 until: 06/09/2023)
Number of shares: 4337421
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Akcie spoločnosti sú prevoditeľné len na akcionára tejto a.s. To neplatí pre prevod akcií z majetku zakladateľa spoločnosti na základe rozhodnutia o privatizácii vydaného podľa zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 06/10/2004 until: 02/11/2009)
Number of shares: 4337421
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Akcie spoločnosti sú prevoditeľné na inú osobu, než akcionára spoločnosti iba so súhlasom spoločnosti.
  (from: 03/04/2003 until: 06/09/2004)
Number of shares: 4337421
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 08/30/2002 until: 03/03/2003)
Stockholder: 
Fond národného majetku Slovenskej republiky
Drieňova 27
Bratislava
  (from: 08/30/2002 until: 11/19/2003)
Supervisory board: 
JUDr. Tomáš Ábel , PhD.
9. mája 25
Brezno 977 01
From: 05/28/2019
  (from: 06/28/2019)
Ing. Ján Lichanec
72
Orávka 980 42
From: 05/28/2019
  (from: 06/28/2019)
JUDr. Katarína Macháčková
Ul. Björnsona 128/22
Prievidza 971 01
From: 05/28/2019
  (from: 09/07/2019)
MUDr. Ján Nosko
Š. Moysesa 5650/28
Banská Bystrica 974 01
From: 05/26/2020
  (from: 06/16/2020)
Ing. Radoslav Vazan
Dionýza Štúra 981/1
Krupina 963 01
From: 05/26/2020
  (from: 06/16/2020)
PhDr. Alexandra Pivková
Martina Rázusa 5458/12A
Lučenec 984 01
From: 05/26/2020
  (from: 06/16/2020)
Ing. Dalibor Surkoš
Za poštou 1189/1
Veľký Krtíš 990 01
From: 05/26/2020
  (from: 06/16/2020)
Ing. Michal Dóša , PhD.
384
Priechod 976 11
From: 09/28/2021
  (from: 10/21/2021)
Ing. František Kán
Ul. Boženy Němcovej 477/12
Bacúch 976 64
From: 09/28/2021
  (from: 10/21/2021)
Ing. Ondrej Kapusta , PhD.
Javornícka 10
Banská Bystrica 974 11
From: 09/28/2021
  (from: 10/21/2021)
Ján Bodnár
Dlhá ulica 367/14
Prievidza 971 01
From: 05/07/2004
  (from: 06/10/2004 until: 06/11/2009)
Ján Bodnár
Dlhá ulica 367/14
Prievidza 971 01
From: 05/07/2004 Until: 05/29/2009
  (from: 06/12/2009 until: 06/11/2009)
Ing. Ján Bodnár
Dlhá ulica 367/14
Prievidza 971 01
From: 05/29/2009
  (from: 06/12/2009 until: 06/29/2011)
Ing. Ján Bodnár
Dlhá ulica 367/14
Prievidza 971 01
From: 05/29/2009 Until: 06/21/2011
  (from: 06/30/2011 until: 06/29/2011)
Péter Csúsz
Osloboditeľov 15
Lučenec
From: 03/18/2003
  (from: 06/13/2003 until: 06/09/2004)
Péter Csúsz
Osloboditeľov 15
Lučenec
From: 03/18/2003 Until: 05/07/2004
  (from: 06/10/2004 until: 06/09/2004)
Ing. Ján Čavoj
Rúbanisko II 28
Lučenec
From: 09/01/2002 Until: 11/27/2002
  (from: 08/30/2002 until: 03/03/2003)
JUDr. Ivan Daniš
Lazovná 14614/71
Banská Bystrica 974 01
From: 01/01/2015
  (from: 01/22/2015 until: 11/11/2016)
JUDr. Ivan Daniš
Lazovná 14614/71
Banská Bystrica 974 01
From: 01/01/2015 Until: 10/24/2015
  (from: 11/12/2016 until: 11/11/2016)
Mgr. Ivan Daniš
Radvanská 4
Banská Bystrica 974 05
From: 09/11/2006
  (from: 09/26/2006 until: 09/28/2011)
Mgr. Ivan Daniš
Radvanská 4
Banská Bystrica 974 05
From: 09/11/2006 Until: 09/14/2011
  (from: 09/29/2011 until: 09/28/2011)
Ing. Jaroslav Demian
Malinovského 11
Brezno 977 01
From: 06/21/2011
  (from: 06/30/2011 until: 06/17/2015)
Ing. Jaroslav Demian
Malinovského 11
Brezno 977 01
From: 06/21/2011 Until: 05/25/2015
  (from: 06/18/2015 until: 06/17/2015)
Ing. Klára Dvorecká
Strmý vŕšok 73
Bratislava
From: 03/18/2003
  (from: 06/13/2003 until: 06/09/2004)
Ing. Klára Dvorecká
Strmý vŕšok 73
Bratislava
From: 03/18/2003 Until: 05/07/2004
  (from: 06/10/2004 until: 06/09/2004)
Ing. Vladimír Dvořáček
Koprivnická 11
Bratislava
From: 09/01/2002
  (from: 08/30/2002 until: 09/30/2004)
Ing. Vladimír Dvořáček
Koprivnická 11
Bratislava
From: 09/01/2002 Until: 09/17/2004
  (from: 10/01/2004 until: 09/30/2004)
Ing. Mária Gašparíková
Legerského 16
Bratislava
From: 09/01/2002
  (from: 08/30/2002 until: 06/09/2004)
Ing. Mária Gašparíková
Legerského 16
Bratislava
From: 09/01/2002 Until: 05/07/2004
  (from: 06/10/2004 until: 06/09/2004)
JUDr. Emília Gerhátová
Trieda SNP 1504/27
Banská Bystrica 974 01
From: 09/14/2011
  (from: 09/29/2011 until: 01/21/2015)
JUDr. Emília Gerhátová
Trieda SNP 1504/27
Banská Bystrica 974 01
From: 09/14/2011 Until: 12/31/2014
  (from: 01/22/2015 until: 01/21/2015)
Mgr. Peter Gogola
Spojová 12
Banská Bystrica 974 04
From: 06/21/2011
  (from: 06/30/2011 until: 06/17/2015)
Mgr. Peter Gogola
Spojová 12
Banská Bystrica 974 04
From: 06/21/2011 Until: 05/25/2015
  (from: 06/18/2015 until: 06/17/2015)
Ing. Ján Chovan
Podháj 2089/39
Banská Bystrica - Kráľová 974 05
From: 01/29/2010
  (from: 02/17/2010 until: 09/28/2011)
Ing. Ján Chovan
Podháj 2089/39
Banská Bystrica - Kráľová 974 05
From: 01/29/2010 Until: 09/14/2011
  (from: 09/29/2011 until: 09/28/2011)
Ing. Jana Chrančoková
9. mája 8
Banská Bystrica 974 01
From: 09/14/2011
  (from: 09/29/2011 until: 07/15/2013)
Ing. Robert Javorčík
Ľ.Štúra 4230/15A
Zvolen
From: 06/24/2003
  (from: 11/03/2003 until: 09/25/2006)
Ing. Robert Javorčík
Ľ.Štúra 4230/15A
Zvolen
From: 06/24/2003 Until: 09/11/2006
  (from: 09/26/2006 until: 09/25/2006)
Ing. František Kán
Boženy Němcovej 477
Bacúch 976 64
From: 05/26/2015
  (from: 06/18/2015 until: 06/27/2019)
Ing. František Kán
Boženy Němcovej 477
Bacúch 976 64
From: 05/26/2015 Until: 05/27/2019
  (from: 06/28/2019 until: 06/27/2019)
Ing. Miroslav Kusein
Imatra 2445/15
Zvolen 960 01
From: 05/29/2009
  (from: 06/12/2009 until: 06/25/2014)
Ing. Miroslav Kusein
Imatra 2445/15
Zvolen 960 01
From: 05/29/2009 Until: 06/10/2014
  (from: 06/26/2014 until: 06/25/2014)
Ing. Miroslav Kusein
Imatra 2445/15
Zvolen 960 01
From: 06/10/2014
  (from: 06/26/2014 until: 06/17/2015)
Ing. Miroslav Kusein
Imatra 2445/15
Zvolen 960 01
From: 06/10/2014 Until: 05/25/2015
  (from: 06/18/2015 until: 06/17/2015)
JIUDr. Katarína Macháčková
Ul. Björnsona 128/22
Prievidza 971 01
From: 05/28/2019
  (from: 06/28/2019 until: 09/06/2019)
Milan Marko
Okružná 7
Lučenec 984 01
From: 05/07/2004
  (from: 06/10/2004 until: 06/11/2009)
Milan Marko
Okružná 7
Lučenec 984 01
From: 05/07/2004 Until: 05/29/2009
  (from: 06/12/2009 until: 06/11/2009)
Ing. Milan Marko
Okružná 7
Lučenec 984 01
From: 05/29/2009
  (from: 06/12/2009 until: 06/29/2011)
Ing. Milan Marko
Okružná 7
Lučenec 984 01
From: 05/29/2009 Until: 06/21/2011
  (from: 06/30/2011 until: 06/29/2011)
Ing. Ondrej Martinec
239
Priechod
From: 06/24/2003
  (from: 11/03/2003 until: 09/25/2006)
Ing. Ondrej Martinec
239
Priechod
From: 06/24/2003 Until: 09/11/2006
  (from: 09/26/2006 until: 09/25/2006)
Ing. Ondrej Martinec
239
Priechod 976 11
From: 09/11/2006
  (from: 09/26/2006 until: 02/16/2010)
Ing. Ondrej Martinec
239
Priechod 976 11
From: 09/11/2006 Until: 01/28/2010
  (from: 02/17/2010 until: 02/16/2010)
Ing. Ľubomír Mažár
Ipeľská 1
Bratislava
From: 09/01/2002 Until: 06/24/2003
  (from: 08/30/2002 until: 11/02/2003)
Peter Mináč
Francisciho 833
Tisovec 980 61
From: 05/07/2004
  (from: 06/10/2004 until: 06/11/2009)
Peter Mináč
Francisciho 833
Tisovec 980 61
From: 05/07/2004 Until: 05/29/2009
  (from: 06/12/2009 until: 06/11/2009)
Ing. Peter Mináč
Francisciho 833
Tisovec 980 61
From: 05/29/2009
  (from: 06/12/2009 until: 06/25/2014)
Ing. Peter Mináč
Francisciho 833
Tisovec 980 61
From: 05/29/2009 Until: 06/10/2014
  (from: 06/26/2014 until: 06/25/2014)
Ing. Peter Mináč
Muránska 1491
Tisovec 980 61
From: 06/10/2014
  (from: 06/26/2014 until: 06/27/2019)
Ing. Peter Mináč
Muránska 1491
Tisovec 980 61
From: 06/10/2014 Until: 05/27/2019
  (from: 06/28/2019 until: 06/27/2019)
MUDr. Jozef Murgaš
Ľ. Štúra 1
Lučenec
From: 09/01/2002 Until: 03/18/2003
  (from: 08/30/2002 until: 06/12/2003)
Ing. Miroslav Muroň
Starohorská 6156/70
Banská Bystrica 974 01
From: 04/28/2006
  (from: 05/18/2006 until: 06/21/2007)
Ing. Miroslav Muroň
Starohorská 6156/70
Banská Bystrica 974 01
From: 04/28/2006 Until: 05/10/2007
  (from: 06/22/2007 until: 06/21/2007)
Ing. Miroslav Muroň
Starohorská 70
Banská Bystrica
From: 11/27/2002
  (from: 03/04/2003 until: 05/17/2006)
Ing. Miroslav Muroň
Starohorská 70
Banská Bystrica
From: 11/27/2002 Until: 02/27/2006
  (from: 05/18/2006 until: 05/17/2006)
MUDr. Ján Nosko
Š. Moysesa 5650/28
Banská Bystrica 974 01
From: 05/26/2015
  (from: 06/18/2015 until: 06/15/2020)
MUDr. Ján Nosko
Š. Moysesa 5650/28
Banská Bystrica 974 01
From: 05/26/2015 Until: 05/26/2020
  (from: 06/16/2020 until: 06/15/2020)
Jana Oboňová
Niva 569/4A
Medzibrod 976 96
From: 09/14/2011
  (from: 09/29/2011 until: 11/11/2016)
Jana Oboňová
Niva 569/4A
Medzibrod 976 96
From: 09/14/2011 Until: 10/24/2016
  (from: 11/12/2016 until: 11/11/2016)
Jana Oboňová
Tatranská 55
Banská Bystrica 974 11
From: 09/11/2006
  (from: 09/26/2006 until: 09/28/2011)
Jana Oboňová
Tatranská 55
Banská Bystrica 974 11
From: 09/11/2006 Until: 09/14/2011
  (from: 09/29/2011 until: 09/28/2011)
Ing. Pavel Oravec
Tichá 6406/4
Banská Bystrica
From: 06/24/2003
  (from: 11/03/2003 until: 09/25/2006)
Ing. Pavel Oravec
Tichá 6406/4
Banská Bystrica
From: 06/24/2003 Until: 09/11/2006
  (from: 09/26/2006 until: 09/25/2006)
PhDr. Alexandra Pivková
Martina Rázusa 5458/12A
Lučenec 984 01
From: 06/21/2011
  (from: 06/30/2011 until: 06/23/2016)
PhDr. Alexandra Pivková
Martina Rázusa 5458/12A
Lučenec 984 01
From: 06/21/2011 Until: 05/30/2016
  (from: 06/24/2016 until: 06/23/2016)
PhDr. Alexandra Pivková
Martina Rázusa 5458/12A
Lučenec 984 01
From: 05/31/2016
  (from: 06/24/2016 until: 06/15/2020)
PhDr. Alexandra Pivková
Martina Rázusa 5458/12A
Lučenec 984 01
From: 05/31/2016 Until: 05/26/2020
  (from: 06/16/2020 until: 06/15/2020)
Ing. Rudolf Podoba
SNP 15/6
Handlová 972 51
From: 06/21/2011
  (from: 06/30/2011 until: 06/23/2016)
Ing. Rudolf Podoba
SNP 15/6
Handlová 972 51
From: 06/21/2011 Until: 05/30/2016
  (from: 06/24/2016 until: 06/23/2016)
Ing. Rudolf Podoba
SNP 15/6
Handlová 972 51
From: 05/31/2016
  (from: 06/24/2016 until: 06/27/2019)
Ing. Rudolf Podoba
SNP 15/6
Handlová 972 51
From: 05/31/2016 Until: 05/27/2019
  (from: 06/28/2019 until: 06/27/2019)
Ing. Robert Prikryl
Obchodná 547/13
Bratislava 811 06
From: 06/10/2005
  (from: 07/12/2005 until: 06/21/2007)
Ing. Robert Prikryl
Obchodná 547/13
Bratislava 811 06
From: 06/10/2005 Until: 05/10/2007
  (from: 06/22/2007 until: 06/21/2007)
Ing. Jindra Repčíková
Školská 14
Bratislava
From: 09/01/2002 Until: 06/24/2003
  (from: 08/30/2002 until: 11/02/2003)
Mgr. Ivan Saktor - člen
Sitnianska 18/6592
Banská Bystrica 974 11
From: 05/10/2007
  (from: 06/22/2007 until: 06/29/2011)
Mgr. Ivan Saktor - člen
Sitnianska 18/6592
Banská Bystrica 974 11
From: 05/10/2007 Until: 06/21/2011
  (from: 06/30/2011 until: 06/29/2011)
Ing. Dalibor Surkoš
Za poštou 1189/1
Veľký Krtíš 990 01
From: 06/12/2012
  (from: 06/27/2012 until: 06/23/2016)
Ing. Dalibor Surkoš
Za poštou 1189/1
Veľký Krtíš 990 01
From: 06/12/2012 Until: 05/30/2016
  (from: 06/24/2016 until: 06/23/2016)
Ing. Dalibor Surkoš
Za poštou 1189/1
Veľký Krtíš 990 01
From: 05/31/2016
  (from: 06/24/2016 until: 06/15/2020)
Ing. Dalibor Surkoš
Za poštou 1189/1
Veľký Krtíš 990 01
From: 05/31/2016 Until: 05/26/2020
  (from: 06/16/2020 until: 06/15/2020)
Ing. Dalibor Surkoš - člen
Za poštou 1189/1
Veľký Krtíš 990 01
From: 05/10/2007
  (from: 06/22/2007 until: 06/26/2012)
Ing. Dalibor Surkoš - člen
Za poštou 1189/1
Veľký Krtíš 990 01
From: 05/10/2007 Until: 06/12/2012
  (from: 06/27/2012 until: 06/26/2012)
JUDr. Soňa Šáliová
Nezábudkova 4638/6
Zvolen
From: 09/01/2002
  (from: 08/30/2002 until: 11/15/2005)
JUDr. Soňa Šáliová
Nezábudkova 4638/6
Zvolen
From: 09/01/2002 Until: 10/11/2005
  (from: 11/16/2005 until: 11/15/2005)
JUDr. Soňa Šáliová
Nezábudková 4638/6
Zvolen 960 01
From: 10/11/2005
  (from: 11/16/2005 until: 05/15/2009)
JUDr. Soňa Šáliová
Nezábudková 4638/6
Zvolen 960 01
From: 10/11/2005 Until: 03/26/2009
  (from: 05/16/2009 until: 05/15/2009)
Ing. Jana Šipkovská
Golianova 3908/11
Banská Bystrica 974 01
From: 09/14/2011
  (from: 07/16/2013 until: 11/11/2016)
Ing. Jana Šipkovská
Golianova 3908/11
Banská Bystrica 974 01
From: 09/14/2011 Until: 10/24/2016
  (from: 11/12/2016 until: 11/11/2016)
JUDr. Ján Šipoš - člen
Slnečná 2423/3
Trebišov 075 01
From: 05/10/2007
  (from: 06/22/2007 until: 06/29/2011)
JUDr. Ján Šipoš - člen
Slnečná 2423/3
Trebišov 075 01
From: 05/10/2007 Until: 06/21/2011
  (from: 06/30/2011 until: 06/29/2011)
Ing. Radoslav Vazan
Dionýza Štúra 981/1
Krupina 963 01
From: 05/26/2015
  (from: 06/18/2015 until: 06/15/2020)
Ing. Radoslav Vazan
Dionýza Štúra 981/1
Krupina 963 01
From: 05/26/2015 Until: 05/26/2020
  (from: 06/16/2020 until: 06/15/2020)
JUDr. Vladimír Zachar
Chočská 1526/6
Dolný Kubín
From: 09/01/2002 Until: 06/24/2003
  (from: 08/30/2002 until: 11/02/2003)
Jozef Zaťko
A. Hlinku 14
Detva
From: 09/01/2002 Until: 03/18/2003
  (from: 08/30/2002 until: 06/12/2003)
JUDr. Ivan Daniš
Lazovná 14614/71
Banská Bystrica 974 01
From: 10/24/2016 Until: 09/28/2021
  (from: 10/21/2021 until: 10/20/2021)
Ing. Michal Dóša , PhD.
384
Priechod 976 11
From: 10/24/2016 Until: 09/28/2021
  (from: 10/21/2021 until: 10/20/2021)
Ing. Michal Dóša , PhD.
384
Priechod 976 11
From: 10/24/2016
  (from: 11/12/2016 until: 10/20/2021)
Jana Majerová
Strelníky 94
Ľubietová 976 55
From: 10/24/2016 Until: 09/28/2021
  (from: 10/21/2021 until: 10/20/2021)
Jana Majerová
Strelníky 94
Ľubietová 976 55
From: 10/24/2016
  (from: 11/12/2016 until: 10/20/2021)
JUDr. Ivan Daniš
Lazovná 14614/71
Banská Bystrica 974 01
From: 10/24/2016
  (from: 11/12/2016 until: 10/20/2021)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená dňa 12. 08. 2002 v zmysle §§ 154, 172, 175 Obch. zák.
  (from: 08/30/2002)
. Rozhodnutím jediného akcionára vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti dňa 27.11.2002 bola prijatá zmena stanov spoločnosti.
  (from: 03/04/2003)
Date of updating data in databases:  02/29/2024
Date of extract :  03/03/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person