Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  186/L

Business name: 
Garáže Martin, a.s.
  (from: 02/17/1994)
Registered seat: 
Konevova 3730
Martin 036 01
  (from: 07/31/1996)
Prieložtek 1
Martin 036 01
  (from: 02/17/1994 until: 07/30/1996)
Identification number (IČO): 
31 600 832
  (from: 02/17/1994)
Date of entry: 
02/17/1994
  (from: 02/17/1994)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 02/17/1994)
Objects of the company: 
prevádzkovanie hromadných garáží
  (from: 02/17/1994)
činnosť v oblasti nehnuteľností
  (from: 02/17/1994)
veľkoobchod a sprostredkovanie obchodu okrem koncesovaných živností
  (from: 02/17/1994)
predaj alkoholických a nealkoholických nápojov na priamu konzumáciu, predaj cukroviniek a tabakových výrobkov
  (from: 10/09/1995)
autoumyváreň
  (from: 10/09/1995)
reklamné činnosti
  (from: 10/09/1995)
Management body: 
Managing board
  (from: 02/17/1994)
Ing. Miroslav Lepeta - predseda
Lermontova 4541/7
Martin 036 01
From: 07/16/2009
  (from: 08/20/2009)
Viliam Grajciar - člen
Hrdinov SNP 41
Martin
From: 06/25/2007
  (from: 07/20/2007 until: 04/03/2013)
Viliam Grajciar - člen
Hrdinov SNP 41
Martin
From: 06/25/2007 Until: 12/03/2012
  (from: 04/04/2013 until: 04/03/2013)
Magdaléna Hríbová - podpredseda
Hany Meličkovej 6
Martin
From: 08/27/2008
  (from: 09/05/2008 until: 04/03/2013)
Magdaléna Hríbová - podpredseda
Hany Meličkovej 6
Martin
From: 08/27/2008 Until: 03/13/2013
  (from: 04/04/2013 until: 04/03/2013)
JUDr. Vladimír Jamriška - člen
P. Mudroňa 42/50
Martin
  (from: 07/31/1996 until: 12/08/2003)
Tomáš Jedinák
Hrdinov SNP 46
Martin
From: 04/08/2003
  (from: 12/09/2003 until: 07/18/2005)
Tomáš Jedinák - predseda predstavenstva
Hrdinov SNP 46
Martin
From: 04/08/2003
  (from: 07/19/2005 until: 07/19/2007)
Tomáš Jedinák - predseda predstavenstva
Hrdinov SNP 46
Martin
From: 04/08/2003 Until: 06/25/2007
  (from: 07/20/2007 until: 07/19/2007)
Ing. Ivan Lauf - člen
Podtatranského 1810/31
Liptovský Mikuláš
  (from: 02/17/1994 until: 10/08/1995)
Ing. Ivan Lauf - člen
Podtatranského 1810/31
Liptovský Mikuláš
  (from: 10/09/1995 until: 07/09/2000)
Patrik Lukáč - predseda
J. Mazúra 4418/14
Martin
From: 06/25/2007
  (from: 07/20/2007 until: 09/04/2008)
Patrik Lukáč - predseda
J. Mazúra 4418/14
Martin
From: 06/25/2007 Until: 08/27/2008
  (from: 09/05/2008 until: 09/04/2008)
Ingrid Lukáčová - predseda
239
Blatnica
From: 08/27/2008
  (from: 09/05/2008 until: 08/19/2009)
Ingrid Lukáčová - predseda
239
Blatnica
From: 08/27/2008 Until: 07/16/2009
  (from: 08/20/2009 until: 08/19/2009)
Dušan Magula - člen
Štúrova 488/71
Marianka
From: 04/14/2004
  (from: 11/16/2004 until: 07/19/2007)
Dušan Magula - člen
Štúrova 488/71
Marianka
From: 04/14/2004 Until: 06/25/2007
  (from: 07/20/2007 until: 07/19/2007)
Magdaléna Nikodýmová - podpredseda
Bjornsonova 4809/9
Martin
From: 06/25/2007
  (from: 07/20/2007 until: 09/04/2008)
Magdaléna Nikodýmová - podpredseda
Bjornsonova 4809/9
Martin
From: 06/25/2007 Until: 08/27/2008
  (from: 09/05/2008 until: 09/04/2008)
Ing. Peter Rohoň - člen
O. Plachého 16
Martin
  (from: 02/17/1994 until: 10/08/1995)
Ing. Peter Rohoň - člen
O. Plachého 16
Martin
  (from: 10/09/1995 until: 12/08/2003)
Ing. Peter Rohoň - člen
O. Plachého 16
Martin
From: 04/27/1999
  (from: 12/09/2003 until: 07/18/2005)
Ing. Peter Rohoň - podpredseda predstavenstva
O. Plachého 16
Martin
From: 04/27/1999
  (from: 07/19/2005 until: 07/19/2007)
Ing. Peter Rohoň - podpredseda predstavenstva
O. Plachého 16
Martin
From: 04/27/1999 Until: 06/25/2007
  (from: 07/20/2007 until: 07/19/2007)
Ing. Michal Rumanský - člen
Demänová 278
Liptovský Mikuláš
  (from: 07/10/2000 until: 12/08/2003)
Ing. Michal Rumanský - člen
Demänová 278
Liptovský Mikuláš
From: 04/27/1999
  (from: 12/09/2003 until: 07/18/2005)
Ing. Michal Rumanský - člen
Demänová 278
Liptovský Mikuláš
From: 04/27/1999 Until: 03/22/2005
  (from: 07/19/2005 until: 07/18/2005)
JUDr. Vladimír Zajac - člen
Galandova 2/50
Martin
  (from: 02/17/1994 until: 07/30/1996)
Wilhem Salzer - člen
residence in the Slovak Republic :
Kollárova 10
Spišská Nová Ves
  (from: 03/24/1995 until: 10/08/1995)
Wilhem Salzer - člen
residence in the Slovak Republic :
Kollárova 10
Spišská Nová Ves
  (from: 10/09/1995 until: 12/08/2003)
Wilhem Salzer - člen
residence in the Slovak Republic :
Kollárova 10
Spišská Nová Ves
From: 04/27/1999
  (from: 12/09/2003 until: 11/15/2004)
Wilhem Salzer - člen
residence in the Slovak Republic :
Kollárova 10
Spišská Nová Ves
From: 04/27/1999 Until: 04/14/2004
  (from: 11/16/2004 until: 11/15/2004)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná a podpisuje člen predstavenstva samostatne. V prípade, že počet členov predstavenstva je najmenej dve osoby, koná a podpisuje za spoločnosť predseda alebo člen predstavenstva každý samostatne a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menu a funkcii pripojí svoj podpis.
  (from: 04/04/2013)
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva tak, že k vytlačenému, alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 02/17/1994 until: 04/03/2013)
Capital: 
36 055,2 EUR Paid up: 36 055,2 EUR
  (from: 08/20/2009)
1 086 000 Sk Paid up: 1 086 000 Sk
  (from: 12/09/2003 until: 08/19/2009)
1 086 000 Sk
  (from: 03/24/1995 until: 12/08/2003)
1 000 000 Sk
  (from: 02/17/1994 until: 03/23/1995)
Shares: 
Number of shares: 1086
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,2 EUR
Limitation of transferability of registered shares: nie sú verejne obchodovateľné
  (from: 05/08/2010)
Number of shares: 1086
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,2 EUR
Limitation of transferability of registered shares: nie sú verejne obchodovateľné
  (from: 08/20/2009 until: 05/07/2010)
Number of shares: 1086
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: nie sú verejne obchodovateľné
  (from: 12/09/2003 until: 08/19/2009)
Number of shares: 1086
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 07/10/2000 until: 12/08/2003)
Number of shares: 1086
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 03/24/1995 until: 07/09/2000)
Number of shares: 1000
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 02/17/1994 until: 03/23/1995)
Supervisory board: 
Zita Sekerková
Červenej armády 6
Martin
From: 04/14/2004
  (from: 11/16/2004)
Ľubomír Sýkora
Minská 7/18
Martin - Priekopa III.
From: 06/25/2007
  (from: 07/20/2007)
Ing. Jana Bartková - člen
Jilemnického 27/16
Martin
From: 04/08/2003
  (from: 12/09/2003 until: 11/15/2004)
Ing. Jana Bartková - člen
Jilemnického 27/16
Martin
From: 04/08/2003 Until: 04/14/2004
  (from: 11/16/2004 until: 11/15/2004)
Ing. Ladislav Bevilaqva - člen
Uzlovská 3
Martin
Until: 04/08/2003
  (from: 07/10/2000 until: 12/08/2003)
Ing. Milan Kuska - člen
Za Luhami 8
Liptovský Mikuláš
  (from: 07/10/2000 until: 12/08/2003)
Ing. Milan Kuska - člen
Za Luhami 8
Liptovský Mikuláš
From: 04/27/1999
  (from: 12/09/2003 until: 07/18/2005)
Ing. Milan Kuska - člen
Za Luhami 8
Liptovský Mikuláš
From: 04/27/1999 Until: 03/22/2005
  (from: 07/19/2005 until: 07/18/2005)
Ing. Dušan Laššák - člen
Exnárova 20/24
Martin
  (from: 07/31/1996 until: 07/09/2000)
Ing. Oleg Leontiev - člen
Dolná 5
Bratislava
  (from: 03/24/1995 until: 10/08/1995)
Ing. Oleg Leontiev - člen
Dolná 5
Bratislava
Until: 04/08/2003
  (from: 10/09/1995 until: 12/08/2003)
Ingrid Lukáčová
239
Blatnica
From: 06/25/2007
  (from: 07/20/2007 until: 09/04/2008)
Ingrid Lukáčová
239
Blatnica
From: 06/25/2007 Until: 08/27/2008
  (from: 09/05/2008 until: 09/04/2008)
Ing. Milan Malík - člen
Allendeho
Martin
  (from: 02/17/1994 until: 10/08/1995)
Ing. Milan Malík - člen
Allendeho 4/18
Martin
  (from: 10/09/1995 until: 12/08/2003)
Ing. Milan Malík
R. Viesta 7020/107
Martin
From: 04/27/1999
  (from: 07/19/2005 until: 07/19/2007)
Ing. Milan Malík
R. Viesta 7020/107
Martin
From: 04/27/1999 Until: 06/25/2007
  (from: 07/20/2007 until: 07/19/2007)
Ing. Milan Malík - člen
R. Viesta 7020/107
Martin
From: 04/27/1999
  (from: 12/09/2003 until: 07/18/2005)
Ing. Ladislav Procházka
Ľudovíta Fullu 3098/3
Bratislava
From: 03/22/2005
  (from: 07/19/2005 until: 07/19/2007)
Ing. Ladislav Procházka
Ľudovíta Fullu 3098/3
Bratislava
From: 03/22/2005 Until: 06/25/2007
  (from: 07/20/2007 until: 07/19/2007)
Ing. Stanislav Štúrik - člen
Nábrežná 24/19
Vrútky
  (from: 02/17/1994 until: 07/30/1996)
JUDr. Silvia Tatarková
Hrabiny 295
Lipovec
From: 08/27/2008
  (from: 09/05/2008 until: 08/19/2009)
JUDr. Silvia Tatarková
Hrabiny 295
Lipovec
From: 08/27/2008 Until: 05/20/2009
  (from: 08/20/2009 until: 08/19/2009)
Vladimír Vantara - člen
Priehradná 17
Martin
  (from: 02/17/1994 until: 10/08/1995)
Vladimír Vantara - člen
Priehradná 17
Martin
  (from: 10/09/1995 until: 07/09/2000)
JUDr. Silvia Tatarková
Hrabiny 295
Lipovec
From: 07/16/2009 Until: 01/21/2013
  (from: 04/04/2013 until: 04/03/2013)
JUDr. Silvia Tatarková
Hrabiny 295
Lipovec
From: 07/16/2009
  (from: 08/20/2009 until: 04/03/2013)
DI Alexander Simader - člen
Forstthausgasse 16-20/7/10
Vieden 1200
Rakúska republika
From: 04/08/2003
  (from: 12/09/2003 until: 07/18/2005)
DI Alexander Simader - člen
Forstthausgasse 16-20/7/10
Vieden 1200
Rakúska republika
From: 04/08/2003 Until: 03/22/2005
  (from: 07/19/2005 until: 07/18/2005)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 10/08/2019
  (from: 11/14/2019)
 Liquidators:
Ing. Tomáš Fiolek
Minčolská 8
Vrútky 038 61
From: 10/08/2019
  (from: 11/14/2019)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor robí v mene spoločnosti samostatne úkony smerujúce k likvidácií.
  (from: 11/14/2019)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 25.11.1993 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. (jednorázovo § 172) a prijatím stanov.
  (from: 02/17/1994)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 17.11.1994 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 611
  (from: 03/24/1995)
Valné zhromaždenie, konané dňa 30.5.1995, schválilo zmenu stanov spoločnosti. Stary spis: Sa 611
  (from: 10/09/1995)
Valné zhromaždenie konané dňa 11.04.1996, schválilo zmenu stanov.
  (from: 07/31/1996)
Na valnom zhromaždení dňa 19.11.1999 bola schválená zmena stanov.
  (from: 07/10/2000)
Date of updating data in databases:  05/17/2024
Date of extract :  05/21/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person