Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  8428/B

Business name: 
ABB, s.r.o.
  (from: 08/01/2005)
Registered seat: 
Tuhovská 29
Bratislava 831 06
  (from: 02/01/2014)
Identification number (IČO): 
31 389 325
  (from: 02/13/1995)
Date of entry: 
02/13/1995
  (from: 02/13/1995)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/13/1995)
Objects of the company: 
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 02/13/1995)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti
  (from: 02/13/1995)
revízia vyhradených elektrických zariadení
  (from: 10/17/1995)
projektovanie elektrického zariadenia
  (from: 10/17/1995)
výroba, inštalácia a údržba elektrických strojov a prístrojov
  (from: 10/17/1995)
montáž, servis a údržba vyhradených eletrických zariadení a výroba nízkonapäťových rozvádzačov
  (from: 10/17/1995)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (from: 10/17/1995)
projektovanie alebo konštruovanie vyhradených elektrických zariadení
  (from: 11/16/2004)
výroba a predaj systémov automatizácie pre riadenie technologických a energetických procesov
  (from: 11/16/2004)
výroba, montáž a predaj mikroprocesorových zariadení
  (from: 11/16/2004)
automatizácia výrobných procesov
  (from: 11/16/2004)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
  (from: 11/16/2004)
návrh a optimalizácia informačných technológií a ich realizácia
  (from: 11/16/2004)
organizovanie kurzov, školení a seminárov
  (from: 11/16/2004)
poradenské služby v oblasti výpočtovej techniky a údržby softwérových systémov
  (from: 11/16/2004)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 11/16/2004)
inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve
  (from: 11/16/2004)
autorizovaný stavebný inžinier v kategórii pozemné stavby
  (from: 11/16/2004)
autorizovaný stavebný inžinier v kategórii statika stavieb
  (from: 11/16/2004)
autorizovaný stavebný inžinier v kategórii technické, technologické a energetické vybavenie stavieb s rozsahom oprávnenia elektrotechnické zariadenia, výrobné technologické zariadenia
  (from: 11/16/2004)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 08/01/2005)
poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
  (from: 08/01/2005)
nákup a predaj zariadení a tovarov súvisiacich s výrobou elektrickej energie, s jej rozvodom a distribúciou, priemyselných a stavebných systémov
  (from: 08/01/2005)
výroba a predaj elektrických zariadení a rozvodov do 1000 V v objektoch triedy a
  (from: 06/21/2006)
nákup a predaj elektroprístrojov a elektroinštalačného tovaru
  (from: 08/01/2005)
skladovanie a uskladňovanie
  (from: 04/27/2017)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 05/17/2018)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 05/17/2018)
administratívne služby
  (from: 05/17/2018)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 05/17/2018)
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 07/08/2020)
Prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájom
  (from: 07/08/2020)
Partners: 
ABB Asea Brown Boveri Ltd
Affolternstrasse 44
Zürich CH-8050
Swiss Confederation
Other identification number : CHE-106.239.600
  (from: 11/05/2021)
ABB Verwaltungs AG
Affolternstrasse 44
Zürich CH-8050
Swiss Confederation
Other identification number : CHE-102.145.259
  (from: 11/05/2021)
Contribution of each member: 
ABB Asea Brown Boveri Ltd
Amount of investment: 331 190 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 331 190 EUR
  (from: 11/05/2021)
ABB Verwaltungs AG
Amount of investment: 750 EUR Paid up: 750 EUR
  (from: 11/05/2021)
Management body: 
konatelia
  (from: 12/11/1998)
Ing. Ivana Lastomírska , PhD.
Vajkovce 201
Budimír 044 43
From: 06/16/2020
  (from: 07/08/2020)
Ing. Pavel Mík , MBA
Hostěnice 221
Hostěnice 664 04
Česká republika
From: 02/01/2018
  (from: 03/06/2018)
Martina Ondrášová
residence in the Slovak Republic :
Borinka 259
Borinka 900 32
From: 01/10/2020
  (from: 04/17/2020)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť konajú najmenej dvaja konatelia spoločne.
  (from: 03/05/2020)
Capital: 
331 940 EUR Paid up: 331 940 EUR
  (from: 02/10/2009)
Other legal facts: 
Spoločenská zmluva zo dňa 12.12.1994 v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Živnostenské oprávnenie vydal Obvodný úrad Bratislava 4, č. Žo 95/00143/002/607. Stary spis: S.r.o. 15286
  (from: 02/13/1995)
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 16.8.1995, notárska zápisnica N 158/95 Nz 157/95 zo dňa 14.9.1995. Stary spis: S.r.o. 15286
  (from: 10/17/1995)
Zmena zakladateľskej listiny osvedčená do notárskej zápisnice č. N 331/97, Nz 331/97 dňa 3.11.1997, ktorá mení pôvodné obchodné meno ABB EZ Bratislava, s.r.o. Stary spis: S.r.o. 15286
  (from: 12/04/1997)
Zmena zakladateľskej listiny osvedčená notárskou zápisnicou N 73/98 Nz 73/98 spísaná JUDr. J. Polakovičovou dňa 24.2.1998. Zmena zakladateľskej listiny osvedčená notárskou zápisnicou N 432/98 Nz 430/98 spísaná JUDr. J. Polakovičovou dňa 7.8.1998.
  (from: 12/11/1998)
Zmena zakladateľskej listiny osvedčená notárskou zápisnicou N 627/98, Nz 623/98 spísanou JUDr. Jarmilou Polakovičovou dňa 10.11.1998
  (from: 06/17/1999)
Osvedčenie o zmene zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice zo dňa 17.5.1999 č. N 210/99, Nz 210/99.
  (from: 08/10/1999)
Zmena zakladateľskej listiny osvedčená notárskou zápisnicou N 38/00, Nz 38/00 spísaná JUDr. Evou Imrišovou dňa 27.4.2000.
  (from: 05/09/2000)
Uznesenie spoločníka č. 13 zo dňa 4.7.2000 o prevode obchodného podielu. Rozhodnutie o zmene zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice Nz 235/02 zo dňa 25.6.2002.
  (from: 07/02/2002)
Rozhodnutie spoločníka o zmene zakladateľskej listiny a úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 4.7.2002 vo forme notárskej zápisnice Nz 254/02 spísanej notárom JUDr. Jarmilou Kováčovou.
  (from: 07/15/2002)
Rozhodnutie o zmene zakladateľskej listiny prijaté vo forme notárskej zápisnice č. N 150/02, Nz 149/02 zo dňa 2.9.2002.
  (from: 10/23/2002)
Rozhodnutie o zmene Zakladateľskej listiny prijaté vo forme notárskej zápisnice č. N 301/2003, Nz 44691/2003 zo dňa 6.6.2003 a úplné znenie Základateľskej listiny zo dňa 6.6.2003.
  (from: 06/18/2003)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 17.6.2005 o zlúčení s obchodnými spoločnosťami ABB s.r.o., Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava, IČO: 35 695 293 a ABB Komponenty, spoločnosť s ručením obmedzeným, Magnezitárska 11, 040 01 Košice, IČO: 00 618 802 zrušenými bez likvidácie, schválení zmluvy o zlúčení a zmien zakladateľkej listiny, zmena obchodného mena z ABB Elektro, s.r.o. na ABB, s.r.o. Na základe zmluvy o zlúčení spísanej dňa 17.6.2005 do notárskej zápisnice N 153/2005, NZ 27754/2005, NCRls 7400/2005 schválenej rozhodnutiami jediného spoločníka obchodných spoločností preberá spoločnosť ABB Elektro, s.r.o., Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava, IČO: 31 389 325 celé imanie, všetky práva a povinnosti, záväzky a pohľadávky, i neznáme zanikajúcich spoločností ABB s.r.o., Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava, IČO: 35 695 293 a ABB Komponenty, spoločnosť s ručením obmedzeným, Magnezitárska 11, 040 01 Košice, IČO: 00 618 802.
  (from: 08/01/2005)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.8.2005.
  (from: 08/25/2005)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.1.2006.
  (from: 01/19/2006)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 21.09.2006.
  (from: 10/01/2006)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.12.2008.
  (from: 12/17/2008)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 17.01.2011.
  (from: 02/04/2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 03.03.2011.
  (from: 03/16/2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.05.2011.
  (from: 07/07/2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 8.8.2011.
  (from: 09/09/2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 11.06.2012.
  (from: 07/17/2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.12.2012.
  (from: 02/07/2013)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.12.2013.
  (from: 02/01/2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.03.2015.
  (from: 04/24/2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.01.2018.
  (from: 03/06/2018)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.01.2018 a 30.03.2018.
  (from: 05/17/2018)
Sale of an enterprise: 
Predaj časti podniku
predaj časti podniku spoločnosťi ABB, s.r.o. na základe Zmluvy o predaji časti podniku uzatvorenej medzi spoločnosťou ABB s.r.o. ako predávajúcim a spoločnosťou ABB Substations Contracting Slovensko, s.r.o. ako kupujúcim zo dňa 31.7.2018
  (from: 09/04/2018)
Predaj časti podniku
Na základe zmluvy o predaji podniku zo dňa 30.9.2019 s účinnosťou odo dňa 1.10.2019, spoločnosť ABB, s.r.o., so sídlom Tuhovská 29, 831 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 389 325, spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 8428/B, ako predávajúci, previedla časť svojho podniku, ktorá vykonáva vývoj, konštrukciu, výrobu a predaj výrobkov, systémov a projektov, ktoré sa týkajú podnikania v oblasti: (a) automatizácie výkonovej siete, (b) integrácie výkonovej siete, (c) vysokonapäťových výrobkov, a (d) transformátorov, na spoločnosť ABB Power Grids Slovakia, s. r. o., so sídlom Tuhovská 29, 831 06 Bratislava - mestská časť Vajnory, Slovenská republika, IČO: 52 366 081, spoločnosť s ručením obmedzeným zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 137274/B, ako kupujúceho.
  (from: 11/21/2019)
Predaj časti podniku
Na základe zmluvy o predaji podniku zo dňa 26.2.2020 s účinnosťou odo dňa 29.2.2020, spoločnosť ABB, s.r.o., so sídlom Tuhovská 29, 831 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 389 325, spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 8428/B ako predávajúci previedla časť svojho podniku týkajúcu sa divízie invertorov v Slovenskej republike na spoločnosť MARICI Slovakia s.r.o., so sídlom Šoltésovej 1995, 911 01 Trenčín, Slovenská republika, IČO: 52 826 783, spoločnosť s ručením obmedzeným zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.: 39389/R ako kupujúceho.
  (from: 06/06/2020)
Date of updating data in databases:  05/19/2022
Date of extract :  05/20/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person